Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji Bölümü Nedir?


Sosyoloji Bölümü toplumları inceleyecek, toplum davranış ve hareketlerini yorumlayacak, analiz edecek ve gözlemleyecek kişileri eğiten bölümdür.

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, makro ve mikro toplulukların yaşam dinamiklerini teorilerden yararlanarak inceleyen ve açıklayan bilim dalıdır.

Sosyoloji, toplumsal olgu ve olayları teorilere dayandırarak sistematik bilimsel yöntemlerle incelemektedir. Sosyolojinin en önemli konusu, farklı bireylerin bir toplum oluşturarak bu toplumun dinamiğini nasıl yeniden ürettiğidir.

Sosyolojinin çalışma alanı makro ve mikro olmak üzere ikiye ayrılır. Makro sosyoloji genellikle toplumun yapısal boyutuna odaklanırken mikro sosyoloji toplumu oluşturan bireylerin gündelik etkileşimlerini analiz eder.

Sosyolog Nedir?

Sosyolog, toplumsal olguları ve olayları teoriler kullanarak analiz etmek üzerine uzmanlaşmış kişiye verilen unvandır.

Sosyolog olmak için sosyoloji biliminin incelikleri ve alanda nasıl araştırmalar yürütüleceği detaylı şekilde öğrenilmelidir. Sosyolog unvanına sahip olmak için ise üniversitelerin 4 yıllık Sosyoloji Bölümü’nü tamamlamak gerekir. Sosyologlar genellikle danışma merkezlerinde, bakanlıklarda ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde görev almaktadır.

Sosyoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Sosyoloji Bölümünün amacı toplum bilimi alanında çalışacak uzman personel açığını kapatmak, öğrencilerine analiz yetisi kazandırmak ve toplum biliminin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Sosyoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Sosyoloji Bölümü eğitim süresi 4 yıldır.

İlk yılında sosyal politika, ikinci yılında nüfus ve toplum, üçüncü yılında sosyoloji kuramları, dördüncü yılında ise klasik mantık alanında eğitimler verilir.

Sosyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyoloji Bölümü dersleri şunlardır:

 • Sosyal Politika
 • Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
 • Sosyolojide Araştırma Yöntemleri
 • Nüfus ve Toplum
 • Etik
 • Sembolik Mantık
 • İnsan ve Toplum
 • İstatistik
 • Felsefe
 • Antropoloji
 • Sosyal Psikoloji
 • Göç Sosyolojisi
 • Din ve Toplum
 • Sosyoloji Kuramları
 • Toplumsal Değişme Kuramları
 • Bilim Felsefesi
 • Klasik Mantık
 • Eğitim Psikolojisi

Sosyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyoloji Bölümü mezunu şu iş ve görevleri yapar:

 1. Sosyolog
 2. Aile Danışmanı

Sosyoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Sosyoloji Bölümü mezunu şu alanlarda çalışır:

 1. Eğitim kurumları
 2. Hastaneler
 3. Sivil toplum örgütleri
 4. Sağlık merkezleri
 5. İnsan kaynakları
 6. Adliyeler

Sosyoloji Bölümü mezunları Aile Danışmanlığı Eğitimi aldıktan sonra psikolojik danışmanlık merkezlerinde aile danışmanı olarak da çalışabilirler.

Sosyoloji Bölümü Mezunları Maaş Aralığı Nedir?

Sosyoloji Bölümü mezunları maaş aralığı 6500 TL ile 12.000 TL arasında değişmektedir.

Bir senelik deneyime sahip bir sosyolog 6500 TL maaş alırken iki yıl deneyimli bir sosyolog 7500 TL, üç yıl ve üzeri deneyimli bir sosyolog 8500 TL ile 12.000 TL arasında maaş alır.

Sosyoloji Bölümü mezunlarının maaş aralığını belirleyen faktörler; yüksek lisans durumu, sektör tecrübesi, devlette çalışma durumu ve çalışılan alandır.

Türkiye’de Sosyoloji Bölümü Hangi  Üniversitelerde Vardır?

Türkiye’de Sosyoloji Bölümü şu üniversitelerde vardır:

 • Koç Üniversitesi 
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Galatasaray Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi 
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi 
 • Yeditepe Üniversitesi 
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi 
 • İbn Haldun Üniversitesi 
 • TED Üniversitesi 
 • Başkent Üniversitesi 
 • Marmara Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi 
 • Ankara Üniversitesi
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi 
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi 
 • Beykent Üniversitesi 
 • İstanbul Aydın Üniversitesi 
 • Doğuş Üniversitesi 
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi 
 • Anadolu Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • İstanbul Gedik Üniversitesi 
 • Nişantaşı Üniversitesi 
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi 
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • KTO Karatay Üniversitesi 
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Bursa Teknik Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Altınbaş Üniversitesi 
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi 
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Samsun Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Sinop Üniversitesi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Antalya Akev Üniversitesi 
 • Aksaray Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Adıyaman Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Batman Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Bitlis Eren Üniversitesi
 • Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Bingöl Üniversitesi
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Ardahan Üniversitesi
 • Bayburt Üniversitesi
 • Munzur Üniversitesi
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü Taban Puanı Nedir?

Sosyoloji Bölümü 2020-2021 yılı için taban puanı 189,11798 olarak belirlenmiştir.

Sosyoloji Bölümünü Kazanmak için Hangi Sınavlara Girmek Gerekir?

Sosyoloji Bölümünü kazanmak için şu sınavlara girmek gerekir:

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)
 • Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Sosyoloji Bölümü Kursları ve Eğitimleri Nasıldır?

Sosyoloji Bölümü akademik bir disiplindir, bu nedenle kurs ya da sertifikalı eğitimi bulunmamaktadır.

Sosyoloji Bölümü Okumak için Gereken Özellikler Nedir?

Sosyoloji Bölümü okumak için gereken özellikler şunlardır:

 • İyi bir hafızaya sahip olmak gereklidir.
 • İletişim yetenekleri gelişmiş olmalıdır.
 • Gözlem ve raporlama konusunda iyi olunmalıdır.
 • Analiz becerileri iyi olmalıdır.
 • Toplum bilimine meraklı olunmalıdır.

Sosyoloji Bölümü, doğrudan analiz ve gözlem temellidir, bu nedenle öğrencide bu özelliklerin olması avantaj sağlamaktadır.

Sosyoloji Bölümü Avantajları Nedir?

Sosyoloji Bölümü avantajları şunlardır:

 • Üniversite çeşitliliği fazladır.
 • Daima ihtiyaç duyulan bir meslek grubudur.
 • Devlette ortalama kazançlar yüksektir.
 • Devlette kadrolu bir şekilde çalışılabilir.

Sosyoloji Bölümü Dezavantajları Nedir?

Sosyoloji Bölümü dezavantajları şunlardır:

 • Devlette kadro atamaları sınırlıdır.
 • Mezun sayısı çok fazladır.
 • Yüksek lisan yapılmadıkça çalışma alanları sınırlıdır.
 • Bölüm puanları oldukça düşüktür.

Sosyoloji Bölümü Puan Türü Nedir?

Sosyoloji Bölümü eşit ağırlık (TM) puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Sosyoloji Bölümünde DGS ile Geçiş Var mı?

Sosyoloji Bölümünde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş mümkündür. Sosyal Hizmet Bölümü’nden mezun olan kişiler Sosyoloji Bölümü’ne dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sosyoloji Bölümünde Özel Koşullar Var mı?

Sosyoloji Bölümünde herhangi bir özel koşul bulunmamaktadır.

Sosyoloji Yöneticisi/Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Sosyologlar için meslek kodu2632.04 olarak belirlenmiştir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?