Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi

Kalan Kontenjan

EĞİTİM DETAYLARI

 • 30 KASIM -0001
 • 2024
 • 30 saat
 • Boğaziçi Enstitüsü

Eğitiminizin haftalık planlaması

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi

Hazırladığımız Veri Tabanı Yönetim Sistemleri(MSSQL) Eğitimi ile veri tabanlarınızı istediğiniz gibi yönetecek, kurgulayacak ve oluşturabileceksiniz. Peki, nedir bu veri tabanı? Veri tabanı, aralarında ilişki bulunan ve belirli bir düzene sahip verilerin oluşturduğu topluluktur. Okuldaki öğrenci bilgileri, hastanelerdeki hastaya ait kayıtlar, mağazalardaki müşterilere ait bilgiler... Bunların hepsi birer veri tabanıdır. Eğer veri tabanlarına hakim olur ve nasıl yöneteceğini iyi bilirseniz, yaptığınız işte hızlıca ilerlemeyi de öğrenirsiniz! Piyasanın gerisinde kalmamak, dijital dünyaya gözlerinizi kapamamak için Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Eğitimini kaçırmayın!

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Veri tabanı oluşturacak,
 • Veri tabanı kurgulayacak,
 • Veri tabanlarını yönetecek,
 • Veri tabanı ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi ve Kursu İçeriği 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi, veri tabanına dair bütün kavram ve tanımların açıklandığı eğitimdir. Bu kavram ve tanımlar ise veri tabanı sistemlerini tanıtmak, verilen veri tabanı sorunları için E-R ve ilişkisel veri modellerini kullanarak veri tabanı tasarlamak, bu tasarımları fiziksel veri tabanında tablolar şeklinde oluşturmak, fiziksel veri tabanı üzerinde gerekli sorgulamaları yazıp çalıştırabilmek, veri tabanı uygulamalarını; ODBC/JDBC, saklı prosedürler ve tetikleyiciler kullanarak geliştirmektir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Nedir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi, veri tabanı alanındaki terimlere hakim, ilişkisel veri tabanı yönetim yöntemlerini etkin kullanan kişileri yetiştiren bir eğitimdir. Öğrenci, eğitim dahilinde bu bilgilere ek olarak, SQL sorgulama dilini de öğrenir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitiminın Amacı Nedir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitiminın amacı, firmaların, küçük ve orta büyüklükteki kurumların ve kuruluşlara veri tabanı yönetimi sistemlerine (MSSQL) ve bu sistemlerin sınıflandırarak tanımlanması konusunda çalışacak, yetkin kişiler yetiştirmektir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Katılma Koşulları Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi katılmak için koşullar şunlardır;

 • Temel düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.
 • Orta seviyede bilgisayar kullanabilmek.
 • Yazılım ve bilişim alanlarına ilgili olmak.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Kimler İçindir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi şu kişiler içindir;

 • Şirket ve kurumların yönetim pozisyonunda çalışan kişiler
 • Bilişim ve yazılım alanlarında kendini geliştirmek isteyen kişiler.
 • Kurumlarda çalışan bilgi işlem sorumluları.
 • Veri tabanı alanında kariyer hedefleyenler.
 • Veri tabanı ile veri tabanı paket programları hazırlamak isteyen kişiler.
 • Yönetici adayları.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimina Katılanlar Neler Öğrenir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimina katılanlar şunları öğrenir;

 • Microsoft SQL programı hakkında detaylı bilgiler.
 • Temel veri tabanı tanımları ve bu tanımların nasıl kullanıldığı.
 • Web madenciliği alanında derin bilgi.
 • Veri modelleri ve verilerin sınıflandırma konusuna ilişkin detaylar.
 • Web tasarım alanında veri tabanı yönetim sistemlerinin nasıl kullandığı.
 • SQL sorgulamanın ne demek olduğu ve hangi terimleri içinde barındırdığı.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Ders İçeriği ve Konu Başlıkları  Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi ders içeriği ve konu başlıkları şunlardır;

 • Temel veri tabanı tanımları; veri, enformasyon, bilgi, veri tabanı
 • Veri ambarı, veri martları, veri, metin ve web madenciliği
 • Veri tabanı yönetim sistemlerinde sınıflandırma
 • Veri ve veri modellemeleri
 • Veri tabanı elemanları; tablo ve alan özellikleri
 • Veri tabanı elemanları; zorlayıcılar, anahtarlar, indeks, görünüm ve ilişkilendirmeler
 • Veri tabanı normalizasyonu 5N kuralı 
 • Veri tabanı tasarımları
 • Örnek bir personel veri tabanı tasarımı 
 • İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ve veri madenciliği ilişkisi 
 • SQL sorgulama dili hakkında bilgi
 • MSSQL server kurulumu
 • SQL server management studio kurulumu
 • SQL server management studio tanıtımı
 • SQL Kavramı
 • Veri Tanımlama Dili (DDL)
 • CREATE (nesne oluşturma)
 • ALTER (nesnelerde değişiklik yapma)
 • DROP (nesne silme)
 • Yeni tablolar ekleme
 • Kolon adı tanımlama
 • Kolon data tipi belirleme
 • Kolon allow nulls ifadesi kullanımı
 • Anahtar (IDENTİTY) kolon
 • Veri İşleme Dili (DML)
 • Veri tabanına yeni veriler eklemek (insert)
 • SELECT, FROM,
 • WHERE, AS ifadeleri
 • SUM Fonksiyonu
 • AVG Fonksiyonu
 • MAX Fonksiyonu
 • MIN Fonksiyonu
 • COUNT Fonksiyonu 
 • SUBSTRİNG Fonksiyonu
 • LEFT Fonksiyonu
 • RİGHT Fonksiyonu
 • UPPER Fonksiyonu
 • SQL JOIN
 • OUTER JOİN ( LEFT / RİGHT )
 • GROUP BY, ORDER BY, TOP, HAVING ifadeleri
 • Veriler üzerinde değişiklik ve güncelleme (update) yapma
 • Veri tabanından veri silme (delete)
 • Tablolar arası ilişkiler
 • Anahtar
 • Yabancı anahtar (FORİGN KEY)
 • SQL ile STORED PROCEDURED
 • Extended stored procedure
 • CLR stored procedure
 • System stored procedure
 • Kullanıcı tanımlı stored procedure
 • Program ile yöntem oluşturma
 • Kod ile yordam oluşturma
 • Stored procedure üzerinde değişiklik yapma
 • SQL kodu ile değişiklik yapma
 • MsSQL Server üzerinden procedure silme
 • SQL kodu ile procedure silmek
 • Declare ifadesi kullanımı
 • EXEC ifadesi kullanımı
 • IF ELSE ifadesi kullanımı
 • BEGIN END, return ifadesi kullanımı
 • Query ile değer alma
 • Output ile değer gönderme

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Tanımı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi, öğrencilere Microsoft SQL programı ile veri tabanı yönetiminin nasıl sağlanacağına dair bilgiler sunan ve SQL sorgulama dilini anlatarak verilerin etkin yönetiminin nasıl gerçekleşeceğini öğreten bir eğitimdir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Canlı Ders İçerir mi ?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde örgün eğitim şeklinde anlatılmaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi sonunda sertifika sınavı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından fiziki ortamda gerçekleştirilmektedir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi sertifikasına sahip olmak, katılımcılara, işletme ve kurumlarda ihtiyaç duyulan veri tabanı yönetimi hakkında teknik ve yetkin bilgiyi sunan kişi olarak rol alma fırsatı sağlamaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi İçin En İyi Kitaplar Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi için en iyi kitaplar şunlardır;

 • İlişkisel Veri Tabanı Tasarlama ve SQL ile Geliştirme - Selçuk Kıran
 • Sorgularla Adım Adım SQL Server - Murat Yücedağ
 • Veri Tabanlarında Bilgi Yönetimi Güvenlik ve Performans - Y. Ziya Ayık

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Sonunda Sertifikası Verilir mi? 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi sonunda katılımcılara sertifikası verilmektedir. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Sertifikası, öğrencilerin Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSQL) alanında uzman seviyesinde bilgi sahibi olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Öğrenci, bu sertifika ile tüm kurum ve kuruluşlara iş başvurusunda bulunabilir.

 

Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak talep et.

Boğaziçi Enstitüsü, geliştirdiği özgün yaklaşım ile firmanızın eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve analizinden başlayan tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar. Eğitim beklentileriniz ve kurum ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı analizleri gerçekleştirir. Şirketiniz için en doğru eğitim tasarısını kurgulamaya başlar. Sağladığı örgün ve online kurumsal eğitim hizmeti ile eğitmen-firma ilişkisini profesyonel çerçevede yürütür ve en uygun eğitim çözümünün sağlanması için yüksek kalitede hizmet verir.