online-egitimler-bogazici-enstitusu
Nasıl Anestezi Hemşiresi Olunur? Anestezi Hemşiresi Ne İş Yapar?

Nasıl Anestezi Hemşiresi Olunur? Anestezi Hemşiresi Ne İş Yapar?


Anestezi hemşiresi hastaya anestezi uygulama, ihtiyaçlarını planlama ve diğer sağlık servislerinde çalışanlara yardımcı olma gibi görevleri yerine getiren çalışandır. Anestezi hemşiresi hastaya anestezi uygular, ameliyathanenin düzenlenmesini sağlar ve hastanın iyileşme durumunu kontrol eder. Anestezi hemşiresi olmak için üniversitede Hemşirelik Bölümünü bitirmek ve anestezi üzerine yüksek lisans eğitimi almak gerekir. Yüksek lisanstan sonra Ulusal Hemşire Anestezistleri Sertifikalandırma ve Belgelendirme Kurullarının onayladığı sınavdan geçer not alınmalıdır. 

Anestezi Hemşiresi Olmak için Koşullar Nelerdir?

Anestezi hemşiresi olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Hemşirelik Bölümünden mezun olmak
 • Anestezi üzerine yüksek lisans yapmak
 • Ulusal Hemşire Anestezistleri Sertifikalandırma ve Belgelendirme Kurullarının onayladığı sınavı geçmek

Anestezi Hemşiresi Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İyi bir anestezi hemşiresi olmak için Hemşirelik Bölümüokumak ve anestezi üzerine yüksek lisans yapmak gerekir.

Anestezi Hemşiresi Kaç Yıl Okur?

Anestezi hemşiresi olmak için 6 yıl eğitim alınmalıdır.

Bu süre, üniversitede alınan dört yıllık Hemşirelik eğitimini ve 2 yıllık yüksek lisans eğitimini içerir. Ayrıca Ulusal Hemşire Anestezistleri Sertifikalandırma ve Belgelendirme Kurullarının onayladığı sınavı geçmek gerekir. Dolayısıyla anestezi hemşiresi olmak için gereken süre uzamaktadır.

Kimler Anestezi Hemşiresi Olabilir?

Anestezi hemşiresi olmak için gerekli kişilik özellikleri şunlardır:

 • Soğukkanlı olmak
 • Disiplinli olmak
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak
 • Titiz olmak
 • Sayısalda başarılı olmak
 • Çözüm odaklı olmak
 • Sorunlara etkili çözümler sunmak

Kimler Anestezi Hemşiresi Olamaz?

Şu kişiler anestezi hemşiresi olamaz:

 • Hemşirelik Bölümünü bitirmeyenler
 • Anestezi üzerine yüksek lisans yapmayanlar
 • Ulusal Hemşire Anestezistleri Sertifikalandırma ve Belgelendirme Kurullarının onayladığı sınavından geçer not almayanlar

Anestezi Hemşiresi Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Anestezi hemşiresi olmak için AYT’de sayısal puan türüne ait Hemşirelik taban puanları 211,76639 olarak belirlenmiştir.

Anestezi Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Anestezi hemşiresinin maaşı 4250 TL ile 6000 TL aralığındadır.

Anestezi hemşiresi maaş aralığı, iş yerine ve çalışanın tecrübesine göre değişmektedir. Örneğin bu kişiler mesleğe ilk başladıklarında aldıkları maaş 4250 TL civarındadır. Fakat 2 yıl deneyimli olanlar ortalama 4800 TL, 4 yıl deneyimli olanlar 6000 TL maaş alırlar.

Anestezi Hemşiresi Olmak için Lisenin Önemi Nedir?

Anestezi hemşiresi olmak için kişinin mezun olduğu lisenin önemi yoktur, lise mezunu olmak yeterlidir.

Anestezi Hemşiresi Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Anestezi hemşiresi olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • Soğukkanlı olmayanlar bu meslekte zorluk yaşayabilir.
 • Hastanın yaşamsal fonksiyonlarından sorumlu oldukları için yoğun dikkat gerektirir.
 • Kamu anestezi hemşiresinin dezavantajı kadrosunun az olmasıdır.
 • Özelde çalışan anestezi hemşiresinin zorlukları ise bazı kurumlarda izin günlerinin az olması ve sigorta koşullarının devlete göre daha az gelişmiş olmasıdır.

Anestezi Hemşiresi Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

Anestezi hemşiresinin staj süresi ortalama 2- 3 aydır. Staj boyunca yaklaşık 600 TL ile 800 TL arasında maaş alınır. Anestezi hemşiresi stajyeri hastanın durumunu takip etme, ameliyathaneyi hazırlama gibi işler yapar.

Anestezi Hemşiresi Nerelerde Çalışabilir?

Anestezi hemşiresi çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Özel hastaneler
 • Devlet hastaneleri

Anestezi Hemşiresinin Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel anestezi hemşiresi olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri sürece 60 yaşındayken emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler için ise 7200 prim günü sayısını doldurduklarında emeklilik yaşı kademeli olarak artar ve 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder.

Özel anestezi hemşiresi olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaktadır. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 7200 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olurlar.

Kamu anestezi hemşiresi olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşuluna bağlı kalmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu şartı sağlamayanlar ise gereken yaşa ve prim süresine göre emekli olur. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamu anestezi hemşiresi olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 20 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşuluna bağlı kalmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu şartı sağlamayanlar ise gereken yaşa ve prim süresine göre emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 günü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olurlar.

Devlette Anestezi Hemşiresi Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette anestezi hemşiresi olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Hemşirelik Bölümünden mezun olmak
 • Anestezi üzerine yüksek lisans yapmak
 • Ulusal Hemşire Anestezistleri Sertifikalandırma ve Belgelendirme Kurullarının onayladığı sınavı geçmek

Devlette Anestezi Hemşiresi Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette anestezi hemşiresi olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Mesai saatleri düzenlidir.
 • Kurumsal kültür belli bir düzene bağlı olduğu için çalışanların sınırları ve sorumlulukları nettir.
 • Çalışanın maaşı devlet garantisi altındadır.
 • Emekli olma koşulları özel sektöre kıyasla daha iyidir.

Özelde Anestezi Hemşiresi Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde anestezi hemşiresi olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Hemşirelik Bölümünden mezun olmak
 • Anestezi üzerine yüksek lisans yapmak
 • Ulusal Hemşire Anestezistleri Sertifikalandırma ve Belgelendirme Kurullarının onayladığı sınavı geçmek

Özelde Anestezi Hemşiresi Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde anestezi hemşiresi olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Devlet kurumlarına göre daha fazla iş olanağı vardır.
 • Pozisyonlar arasında esneklik olduğu için kişinin kendisini mesleki olarak geliştirmesi daha kolaydır.
 • Özelde çalışan anestezi hemşiresinin terfi alması, devlet kurumlarına göre daha hızlı ilerleyen bir süreçtir.
 • Özelde çalışan yenilikçi fikirleri olan bir anestezi hemşiresinin projelerini gerçekleştirmesi için daha geniş fırsatları vardır.

Uluslararası Anestezi Hemşiresi Olmak için Gerekenler Nedir?

Uluslararası anestezi hemşiresi olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Uluslararası düzeyde çalışan bir hastanede görev yapmak
 • Yabancı dil bilmek
 • Farklı kültürden gelen bireylere karşı önyargısız olmak
 • Farklı kültürlerin hassasiyetlerini bilmek

Uluslararası Anestezi Hemşiresi Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası anestezi hemşiresi olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sağlık sektörüyle ilgili gelişmeleri uluslararası arenada takip etme imkanı sunar.
 • Öz geçmişi geliştirmek için iyi bir fırsat yaratır.
 • Gelecekte başka kurumlarda çalışacak kişilerin daha avantajlı olmasına yardımcı olur.
 • Yabancı dili geliştirmek ve farklı kültürler tanımak açısından fayda sağlar.

Yurt Dışında Anestezi Hemşiresi Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında anestezi hemşiresi olmak için gerekli kriterler şunlardır:

 • Yurt dışında çalışmak için istenen koşulları sağlamak
 • Lisans ve yüksek lisans derecesinin yurt dışında geçerli olması
 • İleri seviye yabancı dil bilmek

Yurt Dışında Anestezi Hemşiresi Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında anestezi hemşiresi olmanın avantajları şunlardır:

 • Anestezi hemşiresinin sektörle ilgili yurt dışındaki gelişmeleri görmesini sağlar.
 • Anestezi hemşiresinin bilgi birikimini artırmasına ve vizyonunu geliştirmesine yardımcı olur.
 • Öz geçmişin güçlü bir seviyeye ulaşması açısından faydalıdır.
 • Yurt dışında yapılan gözlemler kullanılarak sağlık sektöründe fark yaratacak işlere imza atmayı sağlar.

Anestezi Hemşiresi Nasıl Giyinir?

Anestezi Hemşiresi ve Stajyer Kıyafet Tüzüğü çalışanların bone, eldiven, maske ve medikal üniforma giymesi gerektiğini belirtir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?