online-egitimler-bogazici-enstitusu
Nasıl Akademik Personel Olunur? Akademik Personel Ne İş Yapar?

Nasıl Akademik Personel Olunur? Akademik Personel Ne İş Yapar?


Akademik personel, belirli bir alanda üniversitelerin farklı kademelerindeki öğrencilere eğitim vermekle görevli çalışandır. Akademik personel öğrencilere kendi uzmanlık alanıyla ilgili ders verir, tez aşamasında danışmanlık yapar ve öğrencilerin sınav süreçlerini yönetir. Akademik personel olmak için ALES'e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), YDS'ye (Yabancı Dil Sınavı), gerekli mülakatlara ve bilim sınavına girmek gerekir.

Akademik Personel Olmak için Koşullar Nelerdir?

Akademik personel olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Herhangi bir alanla ilgili üniversitede dört yıllık lisans bölümü bitirmek
 • ALES ve YDS’den yeterli puanı almak
 • Gereken diploma notuna sahip olmak
 • Sözlü ve yazılı mülakattan olumlu dönüt almak
 • Bilim sınavında başarılı olmak

Akademik Personel Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

Akademik personel olmak için herhangi bir üniversitenin dört yıllık lisans bölümünden mezun olmak yeterlidir. Ayrıca ALES ve YDS gibi sınavlara hazırlanmak için bir kursa gitmek de gerekebilir. İyi bir akademik personel olmak için ise kişinin mesleki ve kişisel gelişim alanında sertifika programlarına katılması önemlidir.

Akademik Personel Kaç Yıl Okur?

Akademik personel olmak için 2 yıl eğitim alınmalıdır.

Bu süre, yalnızca yüksek lisans eğitim süresini içerir. Yüksek lisans yapmak için önce 4 yıl boyunca bir lisans bölümünü okumak şarttır. Ayrıca ALES ve YDS sınavlarına hazırlanırken de 1-2 yıl süre gerekebilir. 

Kimler Akademik Personel Olabilir?

Akademik personel olmak için gerekli kişilik özellikleri şu şekildedir:

 • Planlı olmak
 • Çalışkan olmak
 • Disiplinli olmak
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Üretken olmak
 • Okumayı sevmek
 • Araştırmacı olmak

Kimler Akademik Personel Olamaz?

Şu kişiler akademik personel olamaz: 

 • Üniversitede dört yıllık lisans bölümü bitirmeyenler
 • ALES ve YDS’den yeterli puanı alamayanlar
 • Gereken diploma notuna sahip olmayanlar
 • Sözlü ve yazılı mülakatta yeterli başarıyı sağlamayanlar
 • Bilim sınavında istenen performansı gösteremeyenler

Akademik Personel Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Akademik personel olmak için ALES ve YDS’den en az 55 puan almak gerekir.

Akademik Personel Maaşları Ne Kadar?

Akademik personelin maaşı 7000 TL ile 13.000 TL aralığındadır.

Akademik personel maaş aralığı, iş yerine ve çalışanın tecrübesine göre değişmektedir. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent, profesör, dekan, dekan yardımcısı ve rektörün kıdemine göre aldığı maaş değişir. Örneğin kıdem yılı 25’ten fazla olan bir öğretim görevlisi 7685 TL alırken kıdem yılı 25’ten fazla olan bir profesör 12.648 TL maaş alır. Öte yandan kamu maaşı bazı özel üniversitelerdeki akademik personel maaşlarına göre daha yüksektir.

Akademik Personel Olmak için Lisenin Önemi Nedir?

Akademik personel olmak için okunan lisenin herhangi bir önemi yoktur, lise mezunu olmak yeterlidir.

Akademik Personel Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Akademik personel olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • Sürekli okumayı, araştırmayı ve makale yayımlamayı gerektirdiği için yorucu olabilir.
 • Üretken olmayı ve yoğun çalışmayı gerektirdiği için zordur.
 • Kamu akademik personelin dezavantajı yenilikçi projeleri hayata geçirmenin uzun sürmesidir.
 • Özelde çalışan akademik personelin zorlukları ise maaşının devlet üniversitelerine göre kimi zaman daha düşük olması ve çalışma saatlerinin düzensiz olmasıdır.

Akademik Personel Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

Akademik personelin stajı yoktur  bu yüzden şartlarından bahsedilemez.

Akademik Personel Nerelerde Çalışabilir?

Akademik personel çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Devlet üniversitelerinde
 • Özel üniversitelerde

Akademik Personelin Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel akademik personel olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödediği takdirde 60 yaşında emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkeklerin ise 7200 prim günü sayısını doldurması gerekir. Bu kişiler için emeklilik yaşı kademeli olarak artar ve 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder.

Özel akademik personel olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaktadır. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7200 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamu akademik personel olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşuluna bağlı kalmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olur. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamu akademik personel olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 20 yıl prim ödedikleri takdirde yaş şartına bağlı kalmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu şartı sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 günü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olurlar.

Devlette Akademik Personel Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette akademik personel olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitede dört yıllık lisans bölümü bitirmek
 • ALES ve YDS’den en az 55 almak
 • Sözlü ve yazılı mülakattan olumlu dönüt almak
 • Bilim sınavında başarılı olmak

Devlette Akademik Personel Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette akademik personel olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Maaşlar bazı özel üniversitelere göre daha yüksektir.
 • Sigorta ve emeklilik koşulları gelişmiş düzeydedir.
 • Yıllık izinleri özel üniversitelere göre daha fazladır.
 • Üniversiteden izin alındığı takdirde süre sınırını geçmemek kaydıyla özel üniversitelerde de ders verme olanağı vardır.

Özelde Akademik Personel Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde akademik personel olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin herhangi bir dört yıllık lisans bölümünü bitirmek
 • ALES ve YDS sınavlarından en az 55 almak
 • Sözlü ve yazılı mülakattan olumlu dönüt almak
 • Bilim sınavında başarılı olmak

ÖzeldeAkademik Personel Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde akademik personel olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Akademik yayınları fazla olanların ders saatlerini azaltma imkanı vardır.
 • Yurt dışında konferans, kongre gibi etkinliklere katılmak için daha geniş fırsatlar sunar.
 • Kütüphane olanakları birçok devlet üniversitesine göre daha gelişmiş düzeyde olduğu için avantajlıdır.
 • Seçmeli ders açmak ve yeni projeleri uygulamak devlete göre daha hızlı gelişir.

Uluslararası Akademik Personel Olmak için Gerekenler Nedir?

Şu kişiler uluslararası akademik personel olur:

 • Uluslararası alanda yayın yapan dergilerde bilimsel çalışma yayımlayanlar
 • Yurt dışı bağlantısı olan üniversitelerde faaliyet gösterenler
 • Uluslararası düzeyde düzenlenen kongrelere ve konferanslara katılanlar
 • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında ileri seviyede İngilizce bilenler

UluslararasıAkademik Personel Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası akademik personel olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Uluslararası alanda tanınırlığı artırmayı sağlar.
 • Üzerinde akademik olarak çalışılan alanın başka ülkelerde nasıl olduğunu görmeyi sağlar.
 • Yeni araştırma konularını keşfetmeye yardımcı olur. 
 • Kültürlerarası çalışmalar yapan akademik personeller için avantajlıdır.

Yurt Dışında Akademik Personel Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında akademik personel olabilmek için gerekli kriterler şunlardır:

 • Yurt dışında çalışma iznine sahip olmak
 • Gidilecek ülkenin dilini akademik alanda çalışacak kadar bilmek
 • Türkiye’de alınan lisans ve yüksek lisans diplomasının geçerli olması
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından gereken puanı almak
 • Görev yapılacak üniversitenin istediği kriterleri yerine getirmek

Yurt Dışında Akademik Personel Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında akademik personel olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Yabancı dili geliştirmeyi sağlar.
 • Yurt dışında çalıştıktan sonra ülkesine dönenlerin daha fazla iş imkanı bulmasını sağlar.
 • Sadece belli bir kültüre hitap eden konulardan ziyade kültürlerarası alanda çalışmaya izin verir.
 • Yeni araştırma konuları bulmayı sağlar.

Akademik Personel Nasıl Giyinir?

Akademik Personel ve Stajyer Kıyafet Tüzüğü yoktur. Akademik personel olarak çalışan erkekler gömlek, pantolon ve kadınlar gömlek, bluz, pantolon, etek giyer.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?