online-egitimler-bogazici-enstitusu
Nasıl Yeminli Mali Müşavir Olunur? Yeminli Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Nasıl Yeminli Mali Müşavir Olunur? Yeminli Mali Müşavir Ne İş Yapar?


Üniversitelerin Maliye, Muhasebe, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat gibi bölümlerini bitirdikten sonra 3 yıl süreyle staj yapan kişiler mali müşavir olmaktadır. Mesleklerinde 10 yılı tamamlayan kişiler yeminli mali müşavir sınavında başarılı olmaları takdirde yeminli mali müşavir olarak görev yapabilmektedir. Yeminli mali müşavir, mali müşavirler içerisinde en yetkili kişidir. Yeminli Mali Müşavirlerin tam tasdik yetkisi vardır. Bir işletmenin muhasebe kayıtları, bu kayıtlara dair belgeler, mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe ilkelerine uygunluk kontrolü ve denetimi ile tüm muhasebe imzası yetkileri yeminli mali müşavire aittir. 

Yeminli Mali Müşavir Olmak için Koşullar Nelerdir?

Yeminli mali müşavir olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, İşletme, İktisat, Bankacılık ya da Kamu Yönetimi bölümlerinde eğitim almak
 • Mali müşavir staj başlatma sınavında başarılı olmak
 • 3 yıl boyunca staj yapmak
 • Meslekte 10 yılı tamamlamış olmak
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmak

Yeminli Mali Müşavir Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İyi bir yeminli mali müşavir olmak için üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, MaliyeMuhasebe, İşletme, İktisat ya da Kamu Yönetimi bölümlerinden birinde eğitim almak gerekmektedir. 

Bu bölümlerden mezun olan kişilerin mali müşavir olmak için 3 yıl boyunca staj yapması gerekmektedir. Yüksek lisans yapan kişiler için staj süresi 2 yıldır. Meslekte 10 yılını tamamlayan kişiler yeminli mali müşavirlik sınavına girerek yeminli mali müşavir olmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir Kaç Yıl Okur?

Yeminli mali müşavir olmak için üniversitede 4 yıl eğitim alınmalıdır.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca staj yapmak gerekir. Staj süresi tamamlandıktan sonra meslekte 10 yılını tamamlayan mali müşavirler, yeminli mali müşavirlik sınavına girip başarılı oldukları takdirde yeminli mali müşavir olur. Yeminli mali müşavir olmak için gerekli süre, lisans eğitimi dahil ortalama 17 yıldır.

Kimler Yeminli Mali Müşavir Olabilir?

Yeminli mali müşavir olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Dikkatli ve titiz olmak
 • Sayısal alanda başarılı olmak
 • Disiplinli olmak
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Etkili iletişim kurmak
 • Çözüm odaklı olmak

Kimler Yeminli Mali Müşavir Olamaz?

Şu kişiler yeminli mali müşavir olamaz:

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe bölümlerinde eğitim almayanlar
 • Yeminli Mali Müşavir Staj Başlatma Sınavı’nı başarıyla geçemeyenler
 • 3 yıllık stajlarını tamamlamayanlar
 • Meslekte 10 yılı doldurmayanlar
 • Serbest Muhasebeci mali müşavir (SMMM) Yeterlilik Sınavı’nda gerekli puanı almayanlar

Yeminli Mali Müşavir Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Yeminli mali müşavir olmak için AYT’de eşit ağırlık puan türüne ait Maliye taban puanı 213,94759, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanı 206,22483, Muhasebe ve Finans Yönetimi taban puanı 213,04778, İşletme taban puanı 199,31317, İktisat taban puanı 196,42361, Finans ve Bankacılık taban puanı 200,87820, Kamu Yönetimi taban puanı 210,33115 olarak belirlenmiştir.

Yeminli mali müşavir Staj Başlatma Sınavı’nda baraj puan 60 ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Yeterlilik Sınavı’nda baraj puanı 50 olarak belirlenmiştir.

Yeminli Mali Müşavir Maaşları Ne Kadar?

Yeminli mali müşavirin maaşı 5000 TL ile 9000 TL aralığındadır.

Yeminli mali müşavir maaş aralığı, çalışılan kuruma ve kişinin tecrübesine göre değişiklik göstermektedir. Mesleğin başlarında 5000 TL civarında olan maaş ilerleyen yıllarda 9000 TL’ye kadar çıkmaktadır. 

Yeminli Mali Müşavir Olmak için Lisenin Önemi Nedir?

Yeminli mali müşavir olmak için okunan lisenin herhangi bir önemi yoktur, lise mezunu olmak yeterlidir. 

Yeminli Mali Müşavir Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Yeminli mali müşavir olmanın dezavantajı şunlardır:

 • Muhasebe ve matematik alanına yatkın olmayan kişiler için zor bir meslektir
 • Yeminli mali müşavir olmak için çok fazla sınava ve mesleki tecrübeye gerek vardır
 • Kamuda atanma oranı azdır
 • Çalışma saatleri yoğun, mesailer yorucudur

Yeminli Mali Müşavir Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

Mali müşavirin staj süresi 3 yıldır. Staj süresi, yüksek lisans yapan kişiler için 2 yıldır. Meslekte 10 yılı tamamlayan kişiler yeminli mali müşavir olabilmektedir. Sonuç itibarıyla yeminli mali müşavir olabilmek için gereken süre 12-13 yıldır. 

Yeminli Mali Müşavir Nerelerde Çalışabilir?

Yeminli mali müşavir çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Denetim firmaları
 • Şirketlerin muhasebe departmanları
 • Muhasebe ofisleri
 • Devlet kurumları

Yeminli Mali Müşavirin Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 60 yaşında emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkeklerin ise 7200 prim günü sayısını doldurması gerekir. Bu kişiler için emeklilik yaşı kademeli olarak artar ve 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder.

Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaktadır. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7200 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamuda yeminli mali müşavir olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşulu olmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olur. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamuda yeminli mali müşavir olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 20 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşulu olmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 günü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olurlar.

Devlette Yeminli Mali Müşavir Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette Yeminli mali müşavir olmak için gerekenler şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Hukuk, İşletme, İktisat, Bankacılık veya Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmak
 • Yeminli mali müşavir Staj Başlatma Sınavı’nı geçmek
 • 3 yıl boyunca staj yapmak
 • Serbest Muhasebeci Yeminli mali müşavir (SMMM) Yeterlilik Sınavı’nda geçerli puan almak
 • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemek
 • Kasten işlenmiş olan suçlardan dolayı 1 yıl ya da daha üzerinde ceza almamış olmak

Devlette Yeminli Mali Müşavir Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette yeminli mali müşavir olmanın avantajları şunlardır:

 • Emeklilik ve sigorta şartları özel sektöre göre daha gelişmiştir.
 • Yıllık izin günleri özele göre daha fazladır.
 • Devlette çalışmanın sürekliliği olduğu için avantajlıdır.

Özelde Yeminli Mali Müşavir Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde yeminli mali müşavir olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Hukuk, İşletme, İktisat, Bankacılık veya Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmak
 • Yeminli mali müşavir Staj Başlatma Sınavı’nı geçmek
 • 3 yıl boyunca staj yapmak
 • Serbest Muhasebeci Yeminli mali müşavir (SMMM) Yeterlilik Sınavı’nda geçerli puan almak

Özelde Yeminli Mali Müşavir Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde yeminli mali müşavir olmanın avantajları şunlardır:

 • Özel sektörde daha fazla iş olanağı vardır.
 • Yeni fikirleri olanların projelerini uygulamaya geçirmesi için devlete göre daha çok fırsatı vardır.
 • Herhangi bir sınava girmeye gerek kalmadan çalışma imkanı sunar.

Uluslararası Yeminli Mali Müşavir Olmak için Gerekenler Nedir?

Uluslararası yeminli mali müşavir olmak için gerekenler şunlardır:

 • Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kurumda çalışmak
 • İngilizce bilmek

Uluslararası Yeminli Mali Müşavir Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası yeminli mali müşavir olmanın avantajları şunlardır:

 • Kişinin çalıştığı alanda kurduğu kariyeri bir adım ileri taşımasına yardımcı olur.
 • Küreselleşen dünyayı takip etmeyi sağlar.
 • Yurt dışında çalışma hedefinin gerçekleşmesine katkı sunar.

Yurt Dışında Yeminli Mali Müşavir Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında yeminli mali müşavir olmak için gerekli kriterler şunlardır:

 • Yurt dışında çalışmak için istenen şartları tamamlamak
 • Yurt dışında çalışma izni almak
 • Yabancı dil bilmek
 • Yurt dışında geçerli bir diplomaya sahip olmak

Yurt Dışında Yeminli Mali Müşavir Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında yeminli mali müşavir olmanın avantajları şunlardır:

 • Yabancı dili geliştirmeye olanak tanır
 • Farklı kültürleri keşfetme fırsatı sunar
 • Güçlü bir kariyer kurmak isteyenler için avantajlıdır.

Yeminli Mali Müşavir Nasıl Giyinir?

Yeminli mali müşavir ve stajyer kıyafet tüzüğü erkeklerde ceket, kravat, gömlek, pantolon, kadınlarda ceket, gömlek, bluz, pantolon ve etek giymesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak kıyafet yönetmeliği, çalışılan kuruma bağlı olarak esneklik gösterebilmektedir.Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?