Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-06-27T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı Drama Eğitici Eğitimi Nedir?

Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı Drama Eğitici Eğitimi Nedir?


Yunanca’da, “dramenon” yan yapmak, etmek kelimesinden türetilen drama ilk olarak Grek sahnesinde kendisine yer bulurken, ilk olarak tiyatronun içerisinde bir duygu durum olarak ortaya çıkan ‘drama’, zaman içerisinde hem sanat hem de sosyal hayatta kullanılmaya başlanmıştır. 

Fransa’da burjuva tiyatrosunda kullanılan drama, aradan geçen zaman içerisinde eğitimde de kendisine yer bulmuş ve ABD’de yapılan araştırmaların ardından Dewey, Piaget, Maslow gibi eğitim kuramcılar sayesinde okullarda da kendisine yer bulmuştur.

1954 yılında Peter Slade’ın ‘spontane’ yani doğallık ya da kendiliğindenlik ile harmanlanan drama, 1970 yılında Dorothy Heathcote tarafından yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye’de de İ. Hakkı Baltacıoğlu’nun ‘okulda tiyatro’ çalışmaları ile literatüre giren drama, 1980’li yılların başından itibaren eğitim kurumlarında modern etkinlik ve metodlarla müfredata girmiştir.  

Erken çocukluk döneminde çocuklar için vazgeçilmez olan oyun ile birleşen drama, kreş ve anaokulu sürecinde çeşitli etkinlikler ve özel çalışmalar ile uygulanmaktadır. Aynı zamanda yine bu dönemde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların öğrenimi noktasında da önemli bir yer tutmaktadır.

Drama lideri, oyun grubu, uzam ve arama etkinliği ile uygulanan yaratıcı drama; bağımsız düşünme, farkındalık kazandırma, iş birliği yapabilme özelliği kazandırma, temel dil becerisini geliştirme, estetik gelişimi, etik değerlerin gelişmesi, sosyal ve psikolojik duyarlılık, karar verme becerisinin gelişmesi noktasında erken çocukluk döneminde bilişsel gelişime destek sunar. 

YARATICI DRAMA NEDİR?

Oyun aracılığıyla çocukluk dönemindeki gelişime katkı sunan yaratıcı drama, bir metin olmaksızın tamamen hayal, doğaçlama ve rol oynama yeteneklerinin de ön plana çıkarılmasını sağlamaktadır. 

Yaşantı, olay, olgu ve bilgilerin yeniden yapılandırılmasına da olanak tanıyan yaratıcı drama hem özel eğitim kurumlarında hem de çocukların terapi süreçlerinde de güvenle kullanılmaktadır.

Belirli bir sınır çizilmeyen yaratıcı drama da, çocuklara sınırsız özgürlük verilir. Tıpkı tiyatro sahnesi gibi kurgulanan yaratıcı drama öğrenme, sosyalleşme ve etkileşim sağlama kazanımlarıyla çocukların kendilerine güven duyma ve problem çözüme yetilerini geliştirmektedir. 

2000’li yılların ardından okul öncesi ve anaokulu müfredatında kendisine yer bulan yaratıcı drama estetik gelişimin sağlanmasına da katkı sunmaktadır. 

Fotoğraftan resime, heykelden müziğe, öyküden şiire sanatın tüm dallarını bünyesinde barındıran yaratıcı drama, uygulandığı her noktada öğretici olma özelliğinden bir şey kaybetmemektedir. 

Çocuklarda dinleme, uygulama ve son zamanlarda en fazla kullanılan yöntemlerden olan yaparak – yaşayarak öğrenme metodolojisine de destek sunmaktadır. 

Bir sözcük, kavram, davranış ya da tümceyi; bilişsel örüntüler doğrultusunda çocukların gözlem yapma yeteneklerini de geliştirmektedir. 

Soyut düşünme dönemi öncesinde çocukların hayal dünyasına katkı sunan yaratıcı drama; manevi ve ahlaki değerlerin öğretilmesinde de etkili olmaktadır. 

Çocukların gelişiminin en önemli dönemini kapsayan süreçte uygulanan yaratıcı dramanın hem etkili sonuç vermesi hem de istenilen hedefe doğru yönlendirilmesinde Yaratıcı Drama Eğitmeni önemli rol oynamaktadır. 

YARATICI DRAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ NEDİR?

İçerdiği ve uygulanması biçimiyle tiyatro ve oyundan ayrılan yaratıcı drama, eğitimin her basamağında hizmet sunan eğitmenler tarafından alınan özel eğitimin ardından uygulanabilmektedir. 

Formasyon müfredatının dışında özel olarak oluşturulan metodlar ile sunulan Yaratıcı Drama Eğitici Eğitimi; Androgoloji - Yetişkin Eğitimi, Bireysel Özellikleri Tanıma, Öğrenci Psikolojisi, Güven Çalışmaları, Dialog Çalışmaları, Duygu ve Duruş Çalışmaları, Ergen Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Aynalama Çalışmaları, Empati, Doğaçlama, Beden Diline Yönelik Uygulamalar vb. gibi eğitimin her kademesinde kullanılabilecek detaylı bir eğitim programına sahiptir. 

Yaratıcı Drama Eğitici Eğitimi, dramanın temellerinden modern yöntemlere kadar uzanan skalada hizmet sunmak isteyen bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim programı sunarken tecrübe, bilgi ve birikimin de paylaşılmasını ön planda tutar. 

Siz de hemen şimdi Yaratıcı Drama Eğitici Eğitimi alarak hem kişisel gelişiminize katkı sunabilir hem de gelecek nesillerin dünyasında kendinize özel bir yer edinebilirsiniz.

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?