Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-01-28T00:00
kocluk-egitimi
Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı Drama Nedir?


Yaratıcı drama; tiyatrodan oldukça farklı olan fakat tiyatro tekniklerini kullanan bir eğitim yöntemidir. Herhangi bir konu doğrultusunda yapılan canlandırmalar, doğaçlamalar ile perçinlenirken; bir grup çalışması içerinde oynanan oyun ve oyunlara farklı bir yorum getirerek tiyatronun aslında bir nevi yeniden yaratılmasıdır diyebiliriz. Gelin, hep birlikte yaratıcı dramanın derinliklerine inelim.

    Yaratıcı Drama Nedir? (Kısaca)

Yaratıcı drama hakkında bilgi vermek gerekirse kısaca şunları söyleyebiliriz: ‘Yaratıcı drama eğitimi; herhangi bir olgu, olay, somut veya soyut bir durum, edebiyatın tüm türleri vb. gibi sanatsal öğeler ile birlikte yaratılan herhangi bir konu doğrultusunda, tiyatronun doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerinden yararlanarak oluşturulan bir eğitim ve etkinlikler sürecidir.’

     

    Yaratıcı Drama Neyi Amaçlar?

Yaratıcı dramayı bir sanat dalı olarak ele almamız gerekmektedir. Dolayısı ile bu da drama oyun alanının sözel ve görsel mantığımıza hitap ettiğinin bir göstergesidir.

Yaratıcı dramanın amaçları arasında ise şunlar yer almaktadır:

-Estetik açıdan gelişimi artırma,

-Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma,

-Bireye özgüven duygusunu aşılama,

-Yaratıcılığın olgunlaşmasını sağlama,

-İmajinasyon gücünü artırma,

-Grup içinde birlik duygusu aşılama,

-Karar verme becerisini geliştirme,

-Kişinin soyut kavramları ve yaşadıklarını somutlaştırabilme becerisini geliştirme,

-Duygu ve düşüncelerini dile getirebilme gücünü artırma,

-Sosyal gelişime katkıda bulunma,

-Hayata ve insana dair farklı bakış açıları kazandırma,

-Bireyin problem çözme becerilerini artırma,

-Bireyin sosyal yaşamda iletişim becerilerini geliştirme,

-Empati yeteneğini geliştirme,

-Dinleme becerisini artırma,

-Dil kullanmada ve kendini ifade etmede üstün beceri sağlama,

-Yeni çözümler üretme becerisini geliştirme,

-Grup içinde aktifliği sağlama,

-Belirgin bir sanat anlayışı – sanat ruhu kazandırma,

-Kendini tanımayı sağlama,

-İnsanın insanla olan ilişkisine iyi yönde katkı sağlama,

Yaratıcı drama, bu amaçlara ulaşabilmeyi hedefleyen bir süreçtir. En basit tabir ile söylemek gerekirse; yaratıcı drama, eğitim gören kişilerin hayal gücüne ve eksik yönlerine seslenerek, süreç boyunca bu eksik yönleri tamamlamayı hedefleyen bir eğitimdir.

 

    Yaratıcı Drama Teknikleri Nelerdir?

Yaratıcı dramanın bir eğitim süreci olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Kendine özgü bazı eğitim teknikleri oluşturan yaratıcı drama, bireyin eğitime adapte olmasını ve yaptığı işi sevdirmeye yönelik teknikleri büyük oranda göz önünde tutmuştur. Gelin, yaratıcı dramada kullanılan teknikleri hep beraber öğrenelim.

    

Rol Yapma

İlk olarak değineceğimiz yaratıcı drama tekniği; ‘rol yapma’ tekniğidir. Bu teknikte öğrenci, canlı veya cansız herhangi bir nesneyi canlandırabilmektedir. Jest ve mimiklerin büyük rol oynadığı bu teknik, rol yapma becerisini artırmaya yöneliktir.

Rol Değiştirme

Yaratıcı dramada ‘rol değiştirme’ tekniği; gruptaki kişilerin aralarında rol değiştirip tekrar oynamalarına yönelik bir eğitimi geliştirir. Bu teknik ile birlikte, gruptaki kişilerin hangi karaktere daha uygun oldukları seçilebilmektedir.

Doğaçlama

‘Doğaçlama’ tekniğinde ise öğrenciler ezber yapmadan içlerinden geldiği gibi yani doğal olarak verilen herhangi bir rolü canlandırmalarını geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik ile birlikte kişinin kendine özgü olan tavır ve tutumlarının ortaya çıkması sağlanır.

Pandomim

Bu drama tekniğinde; beden dili, jest ve mimikler büyük oranda etki göstermektedir. Sessiz sinema ile birlikte karşılaştığımız bir tekniktir.

Hikaye – Olay Canlandırma

Öyküleme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen bu yöntem, günlük hayattan herhangi bir olay veya masal, fabl gibi edebi metinler canlandırılarak oluşturulmaktadır.

Donuk İmgeler

Çalışma grubundaki öğrencilerden birinin donmuş bir fotoğraf gibi durması ve diğer arkadaşlarının ise bu ‘canlı fotoğrafı’ anlamlandırmaya çalışmaları ile oluşturulan bu teknik, bireylerin yorum yapabilme gücünü geliştirmeye yöneliktir.

Bilinç Koridoru

Bu teknikte; etkinliğe katılan kişilerin karşılıklı sıralanarak bir koridor oluşturmaları istenir. Daha sonra ‘koridor’dan bir kişi geçerken sıralananların, hissettikleri duygu ve düşünceleri birer cümle eşliğinde söylemeleri ile gerçekleştirilir. Bu etkinlikte, kişinin vicdan sesi olunmaya çalışılır. Daha sonra sesler yükselerek kişinin bir karara varması beklenir.

Dedikodu Halkası

Etkinliğe katılan bireylerden bir halka oluşturmaları istenir. Daha sonra bir karakter seçilir ve kişiler bu karakterin davranışları hakkında grup içerisinde yayılan bir söylenti oluşturur. Bu da dedikodu olarak ifade edilir. Amaç söylenti ve dedikoduların olabildiğince hem abartılıp hem de çarpıtılarak grup içerisinde yayılmasının sağlanmasıdır.

Sıcak Sandalye

Sıcak sandalye tekniğinde; bir kişi ortaya konulan bir sandalye oturur ve grup arkadaşları onun karşısına gelerek, karakter ile ilgili olumlu veya olumsuz birtakım sorular sorulur. Bu soruların amacı karakterin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Geriye Dönüş

Bu yaratıcı drama tekniği ile; şu anki zaman ile geçen zaman arasında olan bağlantı vurgulanarak; geçmişteki olaylar canlandırma ile oynanır Böylece, oynanan oyun ve aradaki bağlantının kalıcılığı da sağlanmış olur.

Bölünmüş Ekran

Bir diğer drama tekniği olan bölünmüş ekran yönteminde ise; kişilerin farklı zamanlar seçilerek olaylar yani sahneler arasında bir geri bir ileri gitmeleri söz konusudur.

Dans Etme

Dans etme tekniğinde, kişi yaşadığı güzel duyguları yaptığı dans ile ifade eder. Bedenin özgürce hareket etmesini sağlayan bu teknik bireyin kendini özgüvenli hissetmesine de yardımcı olur.

Resim Çizme

Resim çizme tekniğinde, verilmek istenen mesaj yapılan çizimlerle aktarılmaya çalışılır.

Kukla

Kukla tekniği ise; kuklalara kişilik kazandırarak, bir olayın canlandırılmasıyla gerçekleştirilen bir tekniktir.

 

    Yaratıcı Drama Aşamaları Nelerdir?

Yaratıcı dramada, 3 aşama vardır. Bu aşamalar bireylerin hazırlanmasına ve rahatlamasına yardımcı olmaktadır. Aşağıda bu 3 aşama verilmiştir:

Isınma ve Rahatlama Aşaması

Yaratıcı drama devinimsel bir süreçtir. Bu nedenle oyuncuların, bir sonraki aşama olan rol yapma ve doğaçlama aşamasına rahatlamış olarak girmeleri beklenir. Gösterilen performansın kaliteli olması, ısınma ve rahatlama aşamasının iyi bir şekilde yapılması ile birlikte gerçekleşir. Bu yüzden, bireyin hem fiziksel olarak, hem de zihinsel olarak bu aşamayı geçmesi gerekmektedir.

Doğaçlama ve Rol Yapma

Bu aşamada bireyler, eğitimcinin verdiği dramatik rolleri ve durumları canlandırmaktadırlar. Bu aşamada; kimin hangi karakteri canlandıracağı ve söylenecek olan replikler önemli bir yer tutmaktadır. Burada ezberletilen herhangi bir söz veya replik yoktur. Bu aşama; düşüncenin doğaçlama olarak kelimelere dökülmesi ve bireyin, içinden geldiği gibi doğal bir rol yapmasıdır. Kendiliğinden öğrenme süreci de bu aşamada oldukça gelişmiş olmaktadır.

Değerlendirme

Tüm bu yaratıcı drama eğitimi süresince öğrenilen bilgi ve deneyimlerin tartıldığı aşamadır.

Yaratıcı dramada aşamaların, birbiri ile bağlantılı olarak yapılandırılması, öğrencinin öğrenme işini daha kalıcı hale getirme konusunda önemli bir husustur.

 

    Yaratıcı Drama Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Yaratıcı drama; bireyin kendi gelişimin farkına varmasına; hayata ve insana dair daha birçok şey hakkında farkındalığının artmasına yardımcı olur.

Yaratıcı dramanın kullanıldığı yerler ise aşağıda verilmiştir:

 • Kişisel gelişim eğitimlerinin verildiği her yerde yaratıcı dramadan yararlanılabilir.
 • Okullarda vs. kurslarda verilen değerler eğitimi derslerinde kullanılabilir.
 • Öğretmen eğitimlerinde, yaratıcı drama eğitiminin verilmesi; öğretmene farklı bakış açıları kazandıracak nitelikte olmasını sağlamaktadır.
 • Özel amaç ile toplanan etkinlik gruplarında kullanılabilir.
 • Ebeveynlerin gelişimi üzerine verilen eğitimlerde kullanılabilir.
 • Genç bireylerin kişisel gelişim süreçlerinde kullanılabilir.
 • Yaratıcı düşünceyi geliştirme eğitimlerinde kullanılabilir.
 • Şirket çalışanlarına yönelik verilen öğrenme ve gelişim alanı kapsamında kullanılabilir.
 • Sosyal yetiyi geliştirme eğitimlerinde kullanılabilir.
 • Özel düşünce eğitimlerinde kullanılabilir.
 • Ders konularının işlenmesinde kullanılan yaratıcı dramalar, çocukların eğitime ve öğrenmeye isteğini artırır.
 • Toplu psikiyatri seanslarında yaratıcı drama eğitimi kullanılabilir.
 • Şirketlerin toplu işe alım etkinliklerinde kullanılabilir.
 • Empati yetkinliğinin ve duygusunun kazandırılması hedeflenen toplantılarda, yaratıcı drama eğitiminden faydalanılabilir.
 • Günlük yaşamın aslında ta kendisi olan yaratıcı drama oyunları; hayatın her alanında farklı bir teknik olarak kullanılabilir.

    Yaratıcı Drama Ne Değildir?

-Yaratıcı drama; ‘tiyatro’ değildir.

-Yaratıcı drama; dramatizasyonla anılacak bir alan değildir.

-Yaratıcı drama; sadece bir ‘oyun oynama’ etkinliği değildir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?