Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-09-30T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler


Uzaktan yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler, fiziki bir ortama gerek olmadan uzaktan ya da online eğitim şeklinde derslerini işleyen üniversitelerdir.

Üniversiteler yüksek lisans eğitimlerini uzaktan eğitim şeklinde tamamlamak isteyen öğrenciler için uzaktan yüksek lisans eğitim programları açmıyor. Çoğu üniversite tezsiz yüksek lisans olan uzaktan eğitim yüksek lisans programları ile akademisyen olma amacında olan ve iş yaşamında avantaj sağlamak kişilere iyi bir fırsat oluşturmaktadır.

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler Hangileridir?

Uzaktan yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler şunlardır:

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Altınbaş Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Işık Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

 

Uzaktan Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler Hangileridir?

Uzaktan tezli yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler şunlardır:

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi: İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi (Tezli)
 • Ege Üniversitesi: Eğitim Programları ve Öğretim, İşletme, İktisat 
 • İstanbul Üniversitesi: Enformatik (Tezli), Finansal Ekonometri (Tezli), Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalı (Tezli)
 • İstanbul Kültür Üniversitesi: Uzaktan Eğitim İşletme (Tezli)
 • Maltepe Üniversitesi: İşletme E-Eğitim Programları (Tezli)

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler Hangileridir?

Uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler şunlardır:

 • Akdeniz Üniversitesi: Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Altınbaş Üniversitesi: İşletme Yüksek Lisans Programı, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
 • Amasya Üniversitesi: Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Öğretim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Anadolu Üniversitesi: Uzaktan Öğretim Online Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Ankara Üniversitesi: Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İnsan İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Atatürk Üniversitesi: Güvenlik Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Atılım Üniversitesi: e-MBA
 • Bahçeşehir Üniversitesi: e-MBA (İngilizce, Tezsiz), e-MBA (Türkçe, Tezsiz), e-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe, Tezsiz), Pazarlama (Tezsiz), İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz)
 • Bartın Üniversitesi: Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Girişimcilik, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği
 • Başkent Üniversitesi: Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Sermaye Piyasaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı – Uzaktan Öğretim
 • Beykent Üniversitesi: İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Bankacılık ve Finans
 • Bülent Ecevit Üniversitesi: İşletme Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisat Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sınıf Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Finans ve Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Yönetimi, Kent ve Siyaset Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Çankaya Üniversitesi: Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe) (Uzaktan Eğitim)
 • Çukurova Üniversitesi: İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Muhasebe, Bankacılık ve Finans
 • Dicle Üniversitesi: İlaç Kimyası
 • Dokuz Eylül Üniversitesi: Afet Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kalite Yönetimi, İngilizce İşletme Yönetimi, Deniz Turizmi, Maliye Bölümü
 • Ege Üniversitesi: e-MBA Programı, Lojistik Yönetimi, Finans Ekonomisi ve Yönetimi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
 • Gazi Üniversitesi: Adli Bilişim, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Sağlık Bilişimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Eğitimi, Elektronik – Bilgisayar Eğitimi
 • Gaziantep Üniversitesi: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, İngiliz Dili Eğitimi
 • Hacettepe Üniversitesi: Sınıf Öğretmenliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Kimya Eğitiminde Teknoloji ve Çevre Eğitimi, Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi, Sağlık Yönetimi, Yapı İşleri Teknolojisi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Işık Üniversitesi: İşletme Yönetimi (eMBA), Muhasebe ve Denetim (eMUH), Pazarlama ve Marka Yönetimi (ePAZ), Finans (eFIN), Lojistik ve Uluslararası Ticaret (eLOJ), İnsan Kaynakları Yönetimi (eIK)
 • İnönü Üniversitesi: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
 • İstanbul Arel Üniversitesi: İnsan Kaynakları ve Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, İşletme (e-MBA), Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama
 • İstanbul Aydın Üniversitesi: E-İşletme, İşletme, Dijital Pazarlama, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim, Bankacılık ve Finans
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi: Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim, e-MBA Türkçe, e-MBA İngilizce
 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, İşletme Yönetimi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi: İşletme (Türkçe/İngilizce)
 • İstanbul Kültür Üniversitesi: e-MBA (Tezli/Tezsiz), Lojistik
 • İstanbul Medipol Üniversitesi: Sağlık Yönetimi
 • İstanbul Üniversitesi: e-MBA, Müze Yönetim Bilim Dalı
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi: İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: İşletme, Kamu Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Dış Ticaret ve Kambiyo
 • Karabük Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Girişimcilik, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi: Kamu Yönetimi, İşletme (e-MBA), Girişimcilik ve Yenilik Yönetim İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kastamonu Üniversitesi: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Yönetim Ve Organizasyon Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kırklareli Üniversitesi: İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği Yönetimi
 • Kocaeli Üniversitesi: İşletme Tezsiz
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Mühendislik Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Sağlık Hizmetlerinde İletişim
 • Marmara Üniversitesi: Mühendislik Yönetimi, İş Güvenliği
 • Mersin Üniversitesi: Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme, Kadın Araştırmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışma, Kalite Yönetimi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İşletme, İktisat, Ekonomi ve Finans
 • Namık Kemal Üniversitesi: Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
 • Okan Üniversitesi: İşletme, Muhasebe ve Denetim, Bankacılık, Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme, Lojistik Yönetimi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Biyoloji, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi, Girişimcilik ve Yenilikçilik, Matematik, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme, Veri Bilimi, Yerel Yönetimler
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Enformatik Online
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sakarya Üniversitesi: Bilişim Sistemleri, Mühendislik Yönetimi, Bilişim Teknolojileri, Kalite Yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Maliye, Mahalli İdareler ve Şehircilik, Finans ve İktisat, Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, İşletme, Ortadoğu Çalışmaları (Middle East Studies), Eğitim Programları ve Öğretim, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Önleyici Rehberlik, Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Selçuk Üniversitesi: İşletme
 • Süleyman Demirel Üniversitesi: İşletme Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bankacılık
 • Trakya Üniversitesi: İşletme, Muhasebe ve Denetim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Yönetim ve Organizasyon
 • Yalova Üniversitesi: Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi: İşletme Yönetimi

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Almanın Avantajları Nelerdir?

Uzaktan yüksek lisans eğitimi almanın avantajları şunlardır:

 • Mekan bağımsızlığı vardır.
 • Eğitim masrafları düşüktür.
 • Eğitim seçeneği çoktur.
 • Eğitim videolarına istenilen zamanda ulaşılabilir.
 • Öğrenciler kendi hızlarında öğrenirler.
 • Sınırlı zamanda dahi eğitime katılma imkanı sağlar.
 • Fiziksel engeli olan kişiler zorluk çekmez, istedikleri yerden derslere katılırlar.

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitiminin Dezavantajları Nelerdir? 

Uzaktan yüksek lisans eğitiminin dezavantajları şunlardır:

 • Canlı ders esnasında bağlantı problemleri yaşanabilir.
 • Canlı derse katılım sırasın cihazlarda problemler çıkabilir.
 • Derse giriş yapmak için teknolojik cihazlara (bilgisayar, tablet, telefon vb.) ihtiyaç vardır. 
 • Uygulamalı derslerin yapılması olanaksızdır.
 • Öğrenciler arası sosyalleşme durumu yoktur.
 • Öğrencinin fiziki etkileşimi azalır.
 • Eğitmenin fiziki etkileşimi düşer.

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi Nasıl Yapılır?

Yüz yüze eğitimden farklı olarak uzaktan yüksek lisans eğitimi; derslerin online bir ortamda işlendiği eğitim programıdır.

Dersler canlı olarak yapılır ancak üniversitelerin çoğu derslere sonradan izlenmesi için kaydeder ve öğrencilere 7 gün 24 saat erişim imkanı tanır. Uzaktan yüksek lisans yapan öğrenciler, diledikleri ortamdan derslere katılım sağlayabilir ve daha sonrasında ders videolarını izleyerek kendi hızlarında öğrenme şansını yakalar.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?