Uzaktan Eğitim ve Online Eğitim Rehberi

Uzaktan Eğitim ve Online Eğitim Rehberi


Uzaktan Eğitim ve Online Eğitim Nedir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilişim teknolojilerinde de yaşanan önemli gelişmeler, eğitim sektörünün de bu gelişmelerden ileri seviyede faydalanmasını sağlamıştır. Başta uzaktan eğitim ve online eğitim kanalları olmak üzere, eğitim sektörü bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden fazlasıyla yararlanmaktadır. Bizde bu gelişmelerin neler olduğu ve nasıl yararlanacağınız konusunda geniş kapsamlı bir rehberi, sizler için hazırladık. Her ne kadar online eğitim ve uzaktan eğitim aynı şeyi ifade ediyor gibi algılansa da, birbirinden ayırt edilebilir özellikleri olduğunu yazımızın başında belirtelim. Rehber yazımızın detayında ise bu eğitim modellerinin neleri kapsadığı ve nasıl bir işleyiş içerisinde olduğundan bahsetmek, faydalı olacaktır. Öncelikle eğitim ve öğrenme ilişkisini daha iyi anlayabilmek için Fütürist Ufuk Tarhan'ın açıklamalarını izleyerek daha iyi kavrayabiliriz. Yakın gelecek için umut dolu mu olmalıyız? Yoksa endişelenmeli miyiz? Gelin beraber bakalım.

Uzaktan Eğitim Nedir? 

Aslında bir bakıma online eğitimi de kapsayan uzaktan eğitim, herhangi bir alanda eğitim almak isteyen kişilerin çeşitli eğitim materyalleri üzerinde herhangi bir okula gitmeden çalışma yaparak, sadece sınavlara katılıp başarı sağlaması halinde belge almalarını kapsamaktadır. Bu kısa bir tanımlama olsa da, genel olarak değerlendirildiği zaman uzaktan eğitimin çok daha geniş kapsamlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mekan ve zaman gibi kavramlardan uzak olan bu eğitim sisteminde, video kayıtları, ders kitapları ve internet üzerinde konuyla ilgili videolar eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Online eğitim sisteminde eğitimcinin ve öğrencinin mekan ve zaman kavramından uzak bir şekilde internet üzerinden iletişimde olarak çalışma yapmaları, bu eğitimin bir parçasıdır. Yani online eğitiminde, uzaktan eğitimin içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak uzaktan alınan eğitim, online eğitimin dışında da kalabilmektedir. Bu değerlendirmelere bakarak uzaktan eğitimin, herhangi bir eğitimci ile yüz yüze olma zorunluluğu bulunmadığını söyleyebiliriz. Burada eğitim almak isteyen öğrenci almak istediği eğitimle alakalı çalışma unsurlarını bir araya getirerek, kendi çabasıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonrasında yine eğitim aldığı kurumun web sitesi üzerinden ya da doğrudan kuruma giderek sınava tabi tutulmakta. Sınav sonrasında başarılı olması halinde ise belgesini almaya hak kazanmaktadır. 

Uzaktan Eğitimin Avantajları Nelerdir? 

Elbette basit bir takım dezavantajları olduğu gibi, iyi bir çalışma ile birlikte uzaktan eğitimin avantajları çok daha fazladır. Alınacak bu eğitimin avantajlarına kısaca göz atacak olursak, şunları söyleyebiliriz. 

 • Eğitim merkezine gitme imkanı bulunmayan tüm öğrenciler için, önemli bir fırsat eşitliği sunmaktadır. İmkan ve maliyet konusunda daha geniş kitlelere hitap etmesi de, uzaktan eğitimin faydaları arasında yer alır.
 • Engelli ya da evde çocuk bakan öğrenciler için, eğitime katılma fırsatı doğurur. Bu fırsat aynı zamanda bu kişiler için, önemli kolaylıklar sunmaktadır.
 • Mekan ve zamandan bağımsız bir eğitim sistemi olması sayesinde, gerekli materyalleri sağlayan herkes bölgesel ve coğrafi engellere takılmadan eğitim alma imkânına sahip olmaktadır. 
 • Eğitim gören kişilerin çalışmakta oldukları işlerden geri kalmadan, eğitim almaları uzaktan eğitim sistemi sayesinde sağlanmaktadır. 
 • Alınacak eğitim sadece belirli saatler için sınırlı olmayıp, 7/24 kişinin kendini geliştirerek eğitim almasına imkan tanınmaktadır. 
 • Yüz yüze verilecek eğitime göre konaklama, barınma ve ulaşım gibi maliyetlerden uzak olması ve bu maliyetlerin doğrudan eğitime harcanma imkanının bulunması, aslında başarı elde etmek isteyen kimseler için önemli bir fırsattır. 
 • Mobil cihazlarla bu eğitimi alma imkanın olması, öğrenciye her ortamda çalışabilme fırsatı sunmaktadır. 
 • Örgün eğitim sisteminde kaçırılan dersin sınırsız tekrar ve telafi imkanı bulunmazken uzaktan eğitimde, sınırsız olarak kaçırılan dersin telafisi bulunmaktadır.
 • Online eğitimin önemli faydalarından biri de,  kalabalık sınıf ortamı yerine kendinizi en huzurlu hissettiğiniz yerde eğitiminiz için çalışabilir olmanızdır. 
 • Yolda yüz yüze eğitim için harcayacağınız zamandan tasarruf ederek, bu zamanı eğitiminiz ya da kendiniz için kullanabilirsiniz. 
 • Hava şartları ne olursa olsun, bu şartlardan etkilenmeden eğitiminizi rahat bir şekilde devam ettirebilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında uzaktan eğitimin çeşitli nedenlerle yüz yüze eğitime katılamayacak ya da ara vermiş olan kişiler için, önemli fırsatlar sunduğunu görmekteyiz. Bu nedenle insanların eğitim alma imkanları kısıtlı olduğu durumlarda, eğitimlerini devam ettirebilme şanslarının bulunması insanlar için oldukça önemlidir.

Online Eğitim Nedir? Nasıl Alınır? 

Uzaktan eğitimle birbirine karıştırılan online eğitim sistemi, temel esaslarına bakıldığında birbirinden basit farklarla ayrılan iki ayrı eğitim sistemidir. Online eğitimin uzaktan eğitime göre, yüz yüze eğitim sistemine daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Türkçe ifade ile çevrimiçi eğitim olarak adlandırabileceğimiz bu sistem, sesli ve görüntülü internet bağlantısının yapılabildiği cihazlarla eğitimci ile öğrenciyi buluşturmaktadır. Yani eğitim ve öğrenci fiziki bir ortamda bulunmak yerine, internetten sesli ve görüntülü olarak bu eğitimi sürdürülebilir kılmaktadır. Daha çok internet üzerinden canlı görüşme yapılarak verilen bir eğitim sistemi olan online eğitim, aynı zamanda uzaktan eğitim başlığı altında yer almaktadır. 

Online Eğitimin Avantajları Nelerdir? 

Online eğitimin faydaları, uzaktan eğitimin faydalarını kapsadığı gibi ekstra farklı yararları da bulunmaktadır. Yukarıdakileri tekrar etmekle birlikte online eğitimin faydalarından bahsedecek olursak, şunları söyleyebiliriz. 

 • Diğer uzaktan eğitim yöntemlerine göre çevrimiçi bir şekilde alınan eğitim, daha anlaşılır olmaktadır. 
 • Öğrenci farklı materyaller kullanarak eğitimine devam ettiği gibi, eğitici ile online olarak görüşüp kendi çalışmalarını birebir internet üzerinden canlı görüşme sayesinde iyice pekiştirmektedir. 
 • Uzaktan eğitimin diğer çeşitlerinde olduğu gibi işi ya da farklı nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan kişiler için, eğitime devam edebilme fırsatı sunar. 
 • Konaklama, ulaşım ve benzer maliyetler, bu eğitim sisteminde yoktur. Bu nedenle öğrenci bu maliyetler için ayıracağı bütçesini, online eğitim hizmetini daha kaliteli bir şekilde alabilmek için harcayabilir.
 • Online eğitim veren akademisyen internet bağlantısı üzerinden ders vermeye devam ederken, derse katılmak isteyen öğrenciler dilediğin zaman bağlantı kurarak online eğitime katılım sağlayabilirler. 
 • Verilecek online eğitimin çeşidine göre öğrenci derse katıldığında sesli olarak eğitimciye soru sorabilir, eğitimci dersini tahtada yazılı olarak ya da farklı materyaller kullanarak, sözlü ve görsel bir şekilde anlatabilir.
 • Bilgisayarında kayıtlı bulunan eğitim uygulamalarını, dilediği zaman öğrencileri ile paylaşarak onların faydalanmasını sağlayabilir. 
 • Aynı zamanda bu şekilde işlenen dersler kayıt altında tutularak, daha sonrasında öğrencilerin bu kayıtlar üzerinden dersi tekrardan takip etmeleri gibi, büyük bir avantaj sağlanmaktadır.

Online ve Uzaktan Eğitimin Geçmişi 

Aslında birebir eğitim yapma amacı taşımadan ortaya çıkmış bu iki eğitim sistemi, gazete ve televizyon gibi bilgi ve haber yayan iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla kendisini göstermiş, daha sonrasında ise çağımızın en büyük teknolojilerinden biri olan bilgisayarlar ile bugünkü konumuna gelmiştir. Geçmişte bu araçlar her ne kadar uzaktan belge alınabilir bir eğitim için kullanılmamış olsa da, uzaktan eğitim için bu fikrin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilgisayar teknolojisinin günümüzdeki konumuna gelemediği yıllarda, online eğitim haricinde diğer uzaktan eğitim metotları kullanılmaya başlanmıştır. İnternet teknolojisinde yaşanan gelişme sayesinde insanların birbiriyle sesli ve görüntülü olarak konuşma imkânına sahip olmaları ise, online eğitimin doğuşuna sebep olmuştur. Çevrimiçi eğitim metotları gelişmeden önce insanlar flash bellek, CD ya da farklı taşınabilir aygıtlarla bilgileri istedikleri gibi taşıyarak, çalışma imkanı sahip olup uzaktan eğitim almışlardır. Günümüzde ise diğer uzaktan eğitim metotlarına göre, online eğitim doğru yöntemler uygulanması halinde daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Çünkü bu eğitim sisteminde insanların birebir eğitime yakın bir şekilde ders görmeleri ve bu derslerin kayıt altına alınarak sonraki zamanlarda da üzerinden geçilebilir olması, önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Uzaktan ve Online Eğitim Hangi Becerileri Kazandırır? 

İnsanların bir kısmının örgün eğitim almaya müsait olmamaları nedeniyle gün geçtikçe yaygınlaşan online ve uzaktan eğitim, öğrencilere farklı becerilerde kazandırmaktadır. Bu becerilerin başında, yüz yüze eğitime göre kişinin daha çok kendi becerileriyle okuyup anlamasını sağlamasıdır. Ayrıca doğrudan eğitim almadan farklı becerilerin kazanılması da, öğrenciye ayrı bir özgüven katmaktadır.

Online Sertifika Programları Nasıl Gerçekleşiyor? 

Birebir eğitime katılma fırsatı olmayan insanlar için önemli bir avantaj olanın online sertifika programları, farklı alanlarda sertifika eğitimi alarak yetkinlik durumunu belgelemek isteyenler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Peki, online sertifika programları nasıl gerçekleşiyor? Online sertifika programları katılımcıların eğitim kurumuna gelmeden, diledikleri yerlerde ve diledikleri şartlarda programa dahil olan eğitim üzerinde çalışma yapmaları ile başlamaktadır. Tabii ki öncelikle kayıt ve diğer prosedürlerin, yerine getirilmesi ilk şarttır. Program dahilinde yer alan konular üzerinde dilediği gibi çalışma yapan katılımcı, daha sonrasında ilgili kurumun web sitesi üzerinden ya da bizzat kuruma giderek çalışmış olduğu eğitimle alakalı sınava tabii tutulmaktadır. Bu sınav sonucunda başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanmaktadır. Alınan bu sertifika, yüz yüze eğitim esnasında alınan sertifikalar aynı etkiye sahiptir. Kanun gereği alınacak sertifikanın üzerinde uzaktan eğitim programı alındığına dair bir ibarenin yer alması, sertifika sahibini olumsuz etkileyecek bir durum değildir. Hatta yüz yüze eğitime göre biraz daha zor olan uzaktan eğitim programlarında başarı elde etmek, ayrıca dikkat çekecektir.

Uzaktan Eğitim ve Online Eğitimin Geleceği 

Günümüzde konfor, her geçen gün insanoğlunun hayatında daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle gerek iş ortamı ve gerekse eğitim ortamının daha kolay hale getirilmesi, eğitim kurumları tarafından gelecek için yapılan planlar arasında yer almaktadır. Buna daha radikal bir şekilde Avrupa ülkelerinden örnek verecek olabilirsek, birçok Avrupa ülkesinde artık insanların işlerini evden yapmalarına imkan tanınmaktadır. Burada önemli olan kişinin işini aksatmaması olup, Avrupa’daki birçok işletme bunu şart koşarak çalışanlarına evden çalışma imkanı tanımaktadır. Hatta bazı Avrupa ülkeleri haftanın belirli saatlerinde vatandaşlarına evden çalışma hakkını, yasal güvence altına almıştır. Özellikle de çeşitli nedenlerle uykusuz kalan ya da işe gitmekte gecikecek kişiler, bu fırsattan yararlanmaktadır. Bu uzaktan eğitim programları için verebileceğimiz, uç noktada bir örnektir. Online ve uzaktan eğitim programları ise gün geçtikçe yoğunlaşan hayatımızın eğitime mani olmasını engelleyecek programlar olması nedeniyle, gelecek dönemde örgün eğitimin bazı alanlarına göre çok daha yaygın olacaktır. Bu sayede kişiler birebir eğitim alıp aile yaşantısından ya da yaptıkları işlerden geri kalmak yerine, aynı anda hem işlerini hem de eğitimlerini, rahat bir şekilde yürütecektir. Özellikle ülkemizde ekonomik nedenlerle birçok insanın çalışmak için eğitimlerine ara verdiği ya da eğitimlerini tamamen sonlandırdığı düşünülürse, uzaktan eğitim programlarının yaygınlaşmasını anlamak için çok daha ileri görüşlü olmaya gerek yoktur. Online eğitim programları şimdilik ağırlıklı olarak sertifika programlarını kapsasa da, ileriki yıllarda devlet kurumları tarafından verilen temel eğitimleri de kapsaması muhtemel olacaktır. Uzmanlar yakın gelecekte kişisel değişim ve mesleki gelişim alanında kendini geliştirenlerin daha çok bireysel olarak bunu başarabileceğini ve bu eğitim kaynağının üniversite değil de Mooc olacağını savunmaktadır. 

Uzaktan Online Eğitime Nasıl Kayıt Olabilirim? 

Örgün eğitim görme imkanı olmayan kişilerin eğitimine devam edebilmek istemesiyle sıklıkla sordukları sorulardan biri de, uzaktan online eğitime nasıl kayıt olabilirim? Sorusudur. Boğaziçi Enstitüsü olarak tüm insanların daha rahat bir şekilde diledikleri eğitimleri alarak, gelişmiş ve eğitimli bir toplumun oluşmasından yanayız. Bu nedenle teknolojinin nimetlerinden faydalanarak insanlarımıza uzaktan online eğitimi vermekte ve bu eğitim sonrasında başarılı olan kişilere, resmi olarak sertifika vermekteyiz. Uzaktan eğitime kayıt olabilmek için, Boğaziçi Enstitüsü sistemine internet üzerinden kayıt gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Sisteme kayıt olduktan sonra size yapılacak bilgilendirmenin ardından, enstitümüz tarafından sunulan eğitim materyallerini temin edebilir ve dilediğiniz zaman online eğitime katılım sağlayabilirsiniz. Katılım sağlayamadığınız derslerin olması durumunda, sisteme girerek kaçırmış olduğunuz dersleri görebilir ve bu dersler üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Online ve uzaktan eğitim sürecini 4 adımda şu şekilde de açıklayabiliriz.Online Eğitim Süreci

 

Uzaktan Eğitimde Avantajlar

Alanında uzman akademisyenler tarafından sağlanan uzaktan eğitim programları, sertifika sahiplerine gelecek hayatlarında birçok önemli avantaj sağlamaktadır. Bu programları sonrası sertifika almanız halinde elde edeceğiniz avantajlardan sadece bazıları, şunlardır. 

İş Başvurularında Öncelik 

Eskiden işletmeler lise mezunu insanları iş alımlarında daha öncelikli tutarken, artık günümüzde üniversite mezunları dahi fazla öncelikli olamaya bilmektedir. Özellikle hem üniversite mezunu hem de sertifika sahibi olmak, işletmelerin iş başvurularında ki ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Ya da diğer başvurulara nazaran sertifika sahibi olmanın, başvuru sahibine işe kabul konusunda önemli avantajı bulunmaktadır.

Terfi İçin Bir Nedendir 

İşyerinizde bulunduğunuz konumdan daha iyi bir konuma terfi edebilmek için, sertifika sahibi olmak üstleriniz için tercih nedenleri arasında yer alacaktır. Belirli bir eğitime tabi tutularak alınan her belgeye, kişinin o alandaki yetkinliğinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda daha eğitimli kişilerin planlama yapabilmesi ve riskleri değerlendirebilmesi daha olası bir durumdur. Bu nedenle çalışma hayatınızda işveren ya da yönetici konumundaki kişiler, çalışanlarını terfi ettirirken daha eğitimli kişiler olmasına dikkat etmektedir. 

Tatmin Edici Görev Dağılımı 

İşyerinde yapılacak görev dağılımlarında, sertifika sahibi olan kimseler vasıfsız görevler yerine daha tatmin edici görevlerde yer alabilirler. Yine tamamen üstlerinizin daha kalifiye personeli daha iyi bir konuma getirme tercihi nedeniyle, görev dağılımlarında size daha öncelik tanınması alacağınız sertifika sayesinde biraz daha mümkün olacaktır.Psikolojik Etki Yaratır Bu etki art niyetli düşünülmemesi gereken bir psikolojik baskı olup, iş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz üzerinde sertifika sahibi birisi olmanın doğal bir baskısı olacaktır. Bu nedenle size karşı yaklaşımlarda, biraz da olsa daha farklı olacaktır.

Kendi İşinizde de Tercih Edilirsiniz 

Alacağınız sertifikanın sadece herhangi bir işyerinde çalışırken değil, aynı zamanda kendi işletmenizi kurmanız durumunda da size faydaları bulunmaktadır. Bu faydaların başında ise insanların daha yetkin kişinin sahip olduğu bir işletmeyi, daha fazla tercih etmesi gelmektedir. Yani yaptığınız işte ne kadar çok eğitim belgesi sahibi olursanız, insanların size karşı olan güveni artacağı gibi işletmenizi daha fazla insanın tercih etmesi de bunun doğal bir sonucu olacaktır. Bu sebeple uzaktan eğitim programlarına dünyanın dört bir yanından katılım sağlanmaktadır. Katılımın büyüklüğünü anlayabilmek ve eğitimin mesleki hayatımıza katkısını anlayabilmek adına videoyu izleyebilirsiniz.

Örgün Eğitim ve Uzaktan Eğitim Mezunları Arasında Fark Var Mı? 

Öğrenim aşamasında sadece eğitimin yapılış şekli arasında fark bulunsa da, ders içeriği ve alınan belge itibarıyla örgün eğitim ile uzaktan eğitim mezunları arasında, hak bakımından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. İki şekilde de mezunlar, aynı haklara sahip belgeyi almaya hak kazanmaktadırlar. Aynı zamanda alınacak sertifika sonrasında mezunlar, yine aynı unvanlarla anılmaktadır. Bu nedenle mezuniyet açısından, herhangi bir hak farklılığı bulunmamaktadır.

Örgün Eğitimle Online Eğitimin Arasındaki Farklar 

 • Online eğitim sisteminde sanal ortamda daha konforlu bir şekilde eğitim almak mümkünken, örgün eğitim sisteminde ise belirli saatlerde eğitim merkezine giderek yüz yüze eğitim almanız gerekir. 
 • Uzaktan eğitim sisteminde değerlendirme ve ölçme gibi eylemlerin gerçekleşmesi mümkün değilken, örgün eğitimde bunların yapılması daha mümkün olmaktadır. 
 • Alacağınız örgün eğitimde kaçırdığınız dersleri dilediğiniz gibi tekrar etme imkanınız fazla bulunmasa da, uzaktan eğitimlerde kaçırılan dersleri tekrardan kayıttan izleyerek olduğu gibi takip etme imkanınız bulunmaktadır. 

Kişinin durumuna göre iki eğitim sisteminin de, birbirine karşı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Ancak öğrenmeye ve gelişmeye açık kişiler, rahatlıkla online eğitimin faydalarından yararlanarak daha konforlu bir şekilde eğitim alabilmektedirler.

 Mooc Nedir? 

Bilişim teknolojisinin eğitime sunduğu önemli katkılardan biri de, Mooc eğitim sistemidir. İnsanların daha hızlı ve anlaşılır bir şekilde eğitim almaları için geliştirilmiş farklı birçok metot varken, bunlardan biri de Türkçe olarak kitlesel çevrimiçi açık ders anlamı taşıyan Mooc sistemidir. Daha anlaşılır ifadeyle görülen derslerin online şekilde verilmesi olarak tanımlansa da, bu tanımdan biraz daha farklılık gösterdiği bir gerçektir. Dünyanın farklı bölgelerinden derslere erişim imkanının olması, bu sistemin en önemli özelliğidir. Aslında bu sistem tam olarak doğrudan online eğitim sistemi değil diyebiliriz. Tıpkı fiziki bir sınıf gibi sanal ortamda bir sınıf oluşturulmasıyla verilen bu eğitim sisteminde, öğrenciler ve eğitimciler sınıf içerisinde birbiriyle etkileşim kurabilmektedir. Yani bildiğimiz sınıfın tam olarak, sanal ortama uyarlanmış halidir.Yine yukarıda saydığımız uzaktan online eğitim sistemi gibi, yüz yüze eğitime göre oldukça masrafsız olan bir sistemdir. Ücretsiz verilen eğitimler olduğu gibi ücret karşılığında da sunulan Mooc eğitim sistemi hizmeti, her iki şekilde de çok düşük maliyetler ile alınabilecek eğitimler arasında yer almaktadır. Eğitim alırken sınıf sıcaklığını hissetmek isteyenlerin tercih edebileceği bu sistem, aynı zamanda öğrencilerin kendi aralarında yardımlaşmalarına da olanak tanımaktadır.Mooc eğitim sisteminin önemli avantajlarından biri de, öğrencinin dilediği zaman derse katılıp dilediği zaman ise sanal sınıftan ayrılmasının mümkün olmasıdır. Derse katılım ya da ayrılma konusunda herhangi bir sınırlama bulunmayan sistem, dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya devam etmektedir.Online eğitim ve uzaktan eğitim sistemleri arasındaki benzerlikler, farklar ve avantajlar hakkında bilgiler verdik. Boğaziçi Enstitüsü olarak, bu her iki eğitim sistemiyle de hizmet vermekteyiz. Eğitimlerde başarı sağlayan kişilerin alacakları sertifikalar Enstitü veya Üniversite onaylı olup, aynı zamanda Avrupa ülkelerinde geçerliliğe sahiptir.Farklı materyallere sahip olma imkanınız bulunan bu eğitim sistemlerinden Boğaziçi Enstitüsü kalitesiyle yararlanarak, kısa sürede ilgili alanlarda sertifika sahibi olabilirsiniz. Alacağınız sertifika ile iş hayatınızda farklı önceliklere sahip olabilir, daha kolay iş bulabilir ve terfi aşamasında yine tercih edilen kişiler arasında yer alabilirsiniz.

 Birbirinden Kaliteli Türkçe ve İngilizce Online Eğitim Siteleri 

Kişisel Değişim ve Mesleki Gelişim Alanında Yararlanabileceğiniz Eğitim Programları 

 
Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

  {{dil.son_yazilar}}

  {{dil.ilgili_kurslar}}