Üniversite Sertifikalı Eğitimlere Hemen Katıl. Potansiyelini Keşfet!
Tüm Yönleriyle İnovasyon Nedir?

Tüm Yönleriyle İnovasyon Nedir?


Giderek daha çok gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünya ‘da her alanda  “inovasyon” kelimesi çok daha fazla dile getirilmeye başladı. Bu olgunun birer yansıması şeklindeki İnovatif fikirler, inovatif düşünceler, inovasyon ve arge çalışmaları, inovasyon örnekleri gibi kavramlar daha sık çıkmaya başladı karşımıza. Bu yoğunluğun bir başka sebebi ise İnovasyonun aynı zamanda Girişimcilikle yakından ilişkili olması kuşkusuz.

Hatta inovasyon ve girişimcilik arasındaki kopmaz ilişki son zamanlarda daha çok önem kazandı. Girişimcilik şiddetli bir şekilde inovasyona yönlendirir. İnovasyon ise girişimciliğin en önemli ve tamamlayıcı unsurlarından biri gibi görev yapar. İkisi birbirinden ayrılmaz bir bütün gibidir. Zira girişimcilik aslında inovasyona dayalı bir eylemdir. Bu iki kavram birbiri ile uyum içinde hareket ettiği durumlarda ülke ekonomisi ve toplumsal kalkınmaya ciddi anlamda katkıda bulunabilir.

Peki bu kadar önemli bir konumda bulunan İnovasyon Nedir? Hatta ülkeler açısından istihdam oluşturma, ekonomik büyüme, verimlilik, ve toplumsal kalkınmanın çok önemli itici gücü olan girişimciliğin ayrılmaz bir parçası olan İnovasyon nasıl tarif edilir. Girişimcilikle İnovasyon Arasındaki İlişki  nasıl bir fayda sağlıyor. Bütün bunları makalemizde detaylı olarak ele alıyor olacağız.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon kelimesine “yenilik”, “yenileme” yada teknolojik alanda yapılan yenilikler gibi Türkçe anlamlar yüklenir. Diğer taraftan Avrupa Birliği Komisyonu İnovasyon için “yenileme ve değişime tabi tutulmuş ürün ya da hizmetler” şeklinde bir tanımlama kullanıyor.

Yine İnovasyonu ortak noktada tanımlayan dünya çapında bir çok uzman inovasyonu girişimciliğin etkili bir aracı olarak görür. Ancak girişimcilik kavramını bile çok yakından etkileyen bir itici faktörün bu kadar dar çerçevelere sıkıştırılması tabiki söz konusu değil. Dolayısı ile İnovasyon bu anlamlarıda kapsayan ancak bütün bunların çok ötesinde son derece kompleks bir etken.

İnovasyon, inşaata sektöründen, gıdaya, denizcilikten tarıma, modaya, tekstile kadar tüm alanlarda, herhangi bir bölümün, ürünün yada hizmetin yenilenmesi ve yeni metod ve teknolojiler uygulayarak yeni değer ve gelişimler ortaya çıkarmak için oluşturulan süreci ifade eder.  Bu süreci girişimcilik tamamlar ve yenilikçi ürün yada hizmet veya uygulamalar tüm dünyaya açılır.

 

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon çok yönlü olarak fark oluşturur. Ürün ve hizmetleri teknoloji ile uyumlu yapıya çevirir ve zamana uygun hale getirir. Mevcut olumsuz detayları ortadan kaldırır. Böylece elde edilecek faydayı arttırır. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektöre daha çabuk entegre olmalarını sağlar. Dahası uygulanan değişimle söz konusu sektörde farkındalık oluşturur. Dolayısı ile müşteri ile üretici arasındaki mevcut bağı daha çok güçlendirir.

Bütün bunlarla birlikte İnovasyon aynı zamanda çevreyi ve insanı ilgilendiren tüm sorunlara etkili çözüm üretebilmek için imkân sunar. İnovasyonu, göz ardı edilemez hale getiren bir başka etkende farklı sektörlerin ortak noktası olmasıdır. Zira yenilikçi ve farkındalık oluşturan fikirler ancak farklı bakış açılarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. İnovasyonun bütün bu özellikleri gerek toplumsal gerekse bireysel olarak her zaman olumlu sonuçlar doğurur. İşte tam bu aşamada İnovasyon ‘un önemi her zaman kendisini net olarak gösterir.

İnovasyon Türleri Nelerdir?

İnovasyon kavramı türleri açısından sınıflandırılırken genel olarak OECD ’nin ( Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ) kriterleri kabul edilir. Bu sınıflandırma sektör ve firma odaklı olarak kurgulanmıştır. Buna göre İnovasyon Türleri şöyle sınıflandırılır;

» Ürün inovasyonu

» Hizmet İnovasyonu

» Pazarlama inovasyonu

» Organizasyonel İnovasyon

şeklinde bir sınıflandırma söz konusudur. Bunun haricinde oluşturduğu etkiye göre yapısal, radikal, teknolojik, teknolojik olmayan  ve artımsal inovasyon tanımlamalarıda mevcuttur. Ancak temel sınıflandırma ve daha yoğun kullanım açısından dünya genelinde en çok kabul edilen şekli yukarıdaki 4 maddelik yapıdır.  Detaylarına bakalım;

» Ürün İnovasyonu

Ürün İnovasyonu yeni bir ürünün geliştirilerek pazara sunulması sürecini ifade ediyor.  Ancak bu süreç yalnızca yeni bir ürünü ortaya çıkarmak değil var olan bir ürünü daha farklı özellikler ekleyip geliştirerek daha verimli hale getirmekte ürün inovasyonuna dahildir.

» Hizmet İnovasyonu

Hizmet inovasyonu müşteriye sunulan hizmetin daha verimli olarak yenileştirilmesini ifade eder. Aynı zamanda hizmet kalemleri içine eklenen yepyeni bir hizmette yine hizmet inovasyonu çerveçesi içine girer.

» Pazarlama İnovasyonu

Ürün yada hizmetlerin farklı tasarımlarla ve yeni nesil pazarlama stratejileri geliştirilerek müşteriye sunulması süreci pazarlama inovasyonu olarak tanımlanıyor. Ancak bu sürecin tam anlamıyla inovasyon olarak nitelendirilebilmesi için yeni nesil pazarlama metodu yada stratejilerinin daha önceki geleneksel pazarlama stratejilerinden çok ciddi ve yeni farklarla ayrılıyor olması gerekiyor.

» Organizasyonel İnovasyon

İnovasyon sadece ürün ve hizmet verimliliği artırıp farkındalığı oluşturmak amacıyla uygulanmaz. Aynı zamanda yoğun iş dünyasına ayak uydurmak yada mevcut sektörel konumu muhafaza edebilmek amacıylada kullanılır. Dolayısı ile gelişen teknoloji ve dünya ile eş zamanlı olarak çalışma hayatı ve iş dünyasında organizasyonel inovasyon kapsamındaki yeniliklerin  uygulanması gerekir.

Ancak söz konusu organizasyonun mutlaka bu yenilikçi değişime uyum sağlayabilecek yapıda olması gerekiyor. Aksi halde girişim başarısızlıkla sonuçlanacaktır.  İşte tam bu aşamada farklı, verimliliğe yönelik, uygulanabilir ve yeni nesil çalışma sistemlerinin oluşturulması süreci Organizasyonel İnovasyon olarak tanımlanabilir.

 

Girişimcilik ve İnovasyon İlişkisi

Bir girişimcinin uygulama aşamasındaki en büyük problemi finans ikincisi ise sürdürülebilirliktir.  Bu iki çok önemli faktör sebebiyle birçok girişimci girişimlerini sürdürme noktasında ciddi problem yaşıyor. Dahası geniş bir kitle fikirlerini uygulamaya geçirme aşamasında bile ciddi problemlerin ortasında bulabiliyor kendisini. Girişimci farkındalığı ve inovasyonu henüz fikir aşamasındayken oluşturamıyorsa mutlaka üretim sürecinde bu eksiği kapatmalı ve üretimi inovatif metodlarla gerçekleştirerek devam etmelidir.

Örneğin; herkes gibi sizde e ticaret sitesi açmak istiyorsunuz. İyi fikir. Ancak sürdürülebilir bir başarı yakalamak için daha girişimin başında farkındalık oluşturmalısınız. Yüzlerce e ticaret sitesi var. Ön plana çıkmak için bir farkınız olmalı. Bunu ilk başta yapamadığınızı varsayalım. Mutlaka ürünleriniz yada kargolama metodlarınızla yepyeni bir farklılık sunmalı ve başlangıçta yaptığınız hatayı telafi etmelisiniz.

Üst düzey başarı elde etmiş bir girişimcinin başarısının en etken sebeplerinden biri kapsamlı bir inovasyon süreci uyguluyor olmasıdır.  İnovasyon ile Girişimciliğin İlişkisi ve başarılı koordinasyonu burada daha net görülür. Ana fikir şu; Girişiminizin başarılı olması için mutlaka inovasyon ile desteklenmesi ve farkındalık oluşturması gerekiyor. Evet  İnovasyon denince ilk akla gelen şeyin yeni bir ürün yada hizmet ortaya çıkarmak olduğu doğru.  Ancak bu inovasyon özelliklede belirttiğimiz gibi mutlaka farkındalık oluşturacak türde olmalı.

İnovatif düşünce ile kurgulama yapan ve mevcut ekibini bu plan dahilinde kurup yönlendiren bir girişimcinin başarısız olma riski en aza düşecektir.  Başarı çıtanızı yükseltmek için fikrinizi uygulamaya koyduğunuz süreçte, yönetim planlamasında, potansiyel müşterilerinizle iletişimde, pazarlama stratejilerinde ve üretim sürecinde son derece yüksek farkındalık oluşturmak çok  önemlidir. Bu noktada girişimcilik konusunda eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız alacağınız bir Girişimcilik Eğitimi ile bu eksiği kapatıp daha donanımlı olarak devam edebilirsiniz.

 

 

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?