Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Tıbbi Sekreterlik Nedir?

Tıbbi Sekreterlik Nedir?


Tıbbi sekreterlik; sağlık kurumlarında hasta kayıtlarını tutmak, yatış ve muayene için kayıt işlemlerini yerine getirmek, randevu oluşturmak ve belgeleri arşivlemek gibi görevleri içeren bir sağlık hizmetidir.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ise tıbbi sekreterlerin çalıştığı birime verilen isimdir. Tıbbi sekreterler, özel veya devlete bağlı sağlık kurumlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik biriminde istihdam edilebilir.

Tıbbi sekreterlik yeni bir meslek olarak bilinse de uzun zamana yayılan bir geçmişe sahiptir. Tıbbi sekreterlik sertifika programları sayesinde bu meslek ülkemizde son dönemde popüler olmuştur.

Tıbbi Sekreter Nedir?

Tıbbi sekreter, tıp ve sağlık sektöründe çalışan bir meslek grubudur. Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşlarında genellikle doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin yanında çalışır. Temel olarak, sağlık hizmeti sunumuyla ilgili işlemleri organize etmek ve idari destek sağlamakla görevlidirler.

Tıbbi sekreterler, bir sağlık kuruluşunun ön büro veya idari biriminde çalışabilirler. Randevu planlaması yapma, hastaların kayıt işlemlerini gerçekleştirme, hastaların kayıtlarını düzenleme, telefonla iletişim kurma, sağlık kayıtlarını güncelleme ve dosyalama gibi görevleri yerine getirirler. Ayrıca doktor ve hastalar arasında bilgi akışını sağlar, tıbbi belgelerin hazırlanmasına yardımcı olur ve hastaların sigorta talepleriyle ilgilenir.

Tıbbi sekreterler, tıbbi terimlere aşina olmalı, sağlık hizmetleriyle ilgili kanunları ve yönetmelikleri bilmeli ve gizlilik ve hasta mahremiyeti konularında hassas olmalıdır. İyi iletişim becerileri, zaman yönetimi yetenekleri ve düzenli çalışma becerileri de tıbbi sekreterlerin başarılı olmaları için önemlidir.

Tıbbi sekreterlik mesleği, sağlık kuruluşlarının etkin ve düzenli çalışmasını sağlamak için büyük bir rol oynar. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, tıbbi sekreterlere güvenerek, işlerini daha verimli bir şekilde yapabilir ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanabilir.

Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar?

tıbbi sekreterlik görevleri

Tıbbi sekreterler, randevu planlaması yapma, hasta kayıtlarını düzenleme, iletişim yönetimi ve idari destek gibi görevleri yerine getirir. Randevu planlaması kapsamında, hastaların randevu saatlerini belirler, randevu değişikliklerini yönetir ve doktorların programlarını düzenler. Aynı zamanda, hasta kayıtlarını oluşturur ve güncel tutar, hastaların kişisel bilgilerini, sağlık geçmişlerini, sigorta bilgilerini kaydeder ve dosyalama işlemlerini gerçekleştirir.

Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşunda telefonları yanıtlar, hastaların sorularını cevaplar ve gelen çağrıları yönlendirir. Doktor ve hastalar arasında iletişimi sağlar ve iletişim akışını düzenler. Ayrıca, tıbbi belgelerin hazırlanmasına yardımcı olur, hastaların sigorta talepleriyle ilgilenir ve sağlık hizmetlerine ilişkin diğer idari görevleri yerine getirir.

Bu şekilde, tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşunun düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasına katkıda bulunarak, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlar ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olurlar.

Tıbbi Sekreter Nasıl Olunur?

Tıbbi sekreter olmak için üniversitede 2 yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü okunmalıdır. Fakat tıbbi sekreter olmak için Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi’ne katılıp eğitim sonunda verilen sertifika ile de işe girmek mümkündür.

Tıbbi sekreterlik eğitim sürecinde tıbbi terminoloji, sağlık bilgi sistemleri, hasta ilişkileri ve idari beceriler gibi konular öğrenilir. Pratik deneyim kazanmak için staj veya iş yeri eğitimi imkanlarından yararlanarak tıbbi sekreterlik alanında uygulamalı bilgi de ayrıca edinilebilir.

Lise Mezunu Tıbbi Sekreter Olabilir mi?

Hayır, lise mezunları tıbbi sekreter olamaz. Lise mezunları tıbbi sekreter olmak için TYT’den yeterli puanı alarak üniversitede Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nü okumalıdır.

Fakat önceki yıllarda sağlık meslek lisesi mezunları tıbbi sekreter olabiliyordu. Sağlık meslek liselerindeki Tıbbi Sekreterlik Bölümü kaldırılınca lise mezunlarının tıbbi sekreter olması engellenmiş oldu.

 

 

Tıbbi Sekreterlik İş İmkanları Nasıldır?

Tıbbi sekreterlik, sağlık sektöründe geniş iş imkanları sunan bir meslektir. Tıbbi sekreterler, hastaneler, poliklinikler, özel klinikler, tıp merkezleri, laboratuvarlar, sağlık sigortası şirketleri ve diğer sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

Tıbbi sekreterlik iş imkanları, büyük ölçüde sağlık sektörünün büyüklüğüne, nüfusun sağlık hizmetlerine erişimine ve sağlık hizmetlerinin çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Gelişmiş ülkelerde, sağlık hizmetlerinin yoğun olduğu bölgelerde ve büyük şehirlerde daha fazla iş imkanı bulunabilir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik ilerlemeler ve tıbbi bürokrasinin artmasıyla birlikte tıbbi sekreterlere olan talep de artmaktadır.

Tıbbi sekreterler, genellikle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışabilirler. Ayrıca, vardiyalı çalışma veya hafta sonu nöbetleri gibi esnek çalışma saatleri gerektiren pozisyonlar da mevcut olabilir.

Tıbbi sekreterlik mesleği, sağlık sektöründe istihdam edilen birçok sağlık profesyoneliyle doğrudan iletişim halinde olma fırsatı sunar. Ayrıca, bu meslek, sağlık hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlama göreviyle önemli bir rol oynar.

Özetlemek gerekirse, tıbbi sekreterlik mesleği sağlık sektöründe geniş iş imkanları sunan bir alandır. İş imkanları, sağlık sektörünün büyüklüğüne, yerel talebe ve sektördeki değişikliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar?

tıbbi sekreterlik maaşları

Tıbbi sekreter maaşları 12.250 TL ile 17.500 TL arasında değişiklik göstermektedir. 

Tıbbi sekreter maaşları, kişinin devlette ya da özel sektörde çalışmasına bağlı olarak değişmektedir. Devlette çalışan bir tıbbi sekreter, görev süresine göre değişmekle birlikte yaklaşık 13.000 TL maaş alırken özelde çalışan bir tıbbi sekreter ise ortalama 17.500 TL maaş alır.

Tıbbi sekreter maaşları, ülkeye, bölgeye, deneyime, eğitim düzeyine ve işverene bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, çalışma saatleri, ek görevler ve kurumun büyüklüğü gibi faktörler de maaş düzeyini etkileyebilir.

Tıbbi Sekreterlik Kursu Nedir?

tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik dersleri

Tıbbi Sekreterlik Kursu, tıbbi sekreter olmak isteyen kişilerin katıldığı bir eğitim programıdır. Tıbbi Sekreterlik Kursu, bazı kurumlarda online eğitim, bazılarında ise örgün eğitim modeline göre düzenlenmektedir.

Tıbbi Sekreterlik Kursu, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde “Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi” ismiyle online eğitim yöntemine göre gerçekleştirilmektedir. Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir. Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası sayesinde kişiler, tıbbi sekreterlik iş ilanlarına başvurduklarında olumlu geri dönüş alabilirler.

 

 

Tıbbi Sekreterlik Kursu Ücretleri Ne Kadar?

Tıbbi Sekreterlik Kursu ücretleri eğitimi veren kuruma göre değişmekle birlikte 1400 TL ile 11.500 TL arasındadır.

Tıbbi sekreterlik kursu ücretleri, ülkeye, eğitim sağlayıcıya ve kursun süresine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca kursun online veya yüz yüze olarak verilmesi de fiyatları etkileyebilir.

Tıbbi Sekreterlik Kursunun Amacı Nedir?

Tıbbi sekreterlik eğitiminin amacı, söz konusu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine destek olacak bilgiler sunmaktır. Tıbbi sekreterlik birimi, hasta ve kurum arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir pozisyondadır. Pozisyonun sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için eğitim içeriğinde etkili iletişim tekniklerine dair gerekli dersler de bulunmaktadır. Bu nedenle bu alanda alınacak eğitim daha da önemli hale gelmektedir.

Eğitim sonunda hastaların kayıtlarını tutmak, doktorun takvimini oluşturmak, ilişkilerin sorunsuz yürümesini sağlamak gibi önemli görevlerde çalışacak olan personelin teorik bilgilere sahip olması beklenir.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Alınca Ne Olur?

Tıbbi sekreterlik eğitimi alınca bu mesleği yapmak için gerekli olan eğitime sahip olunur. Böylece tıbbi sekreterlik yapmak için yasal olarak sahip olunması gereken belgenin alınması da sağlanır. Meslek için gereken özellikler ve öğrenilmesi şart olan bilgilerin edinilmesi ile tıbbi sekreter olmanın gereklilikleri sağlanmış olur.

Tıbbi sekreter olmak için iş ilanlarına başvurulmasını ve bu mesleğin yapılmasını engelleyecek herhangi bir durum bulunmaz. Alınan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı ya da resmi bir eğitim kurumu tarafından onaylı olduğundan bu mesleği yerine getirebilir ve sertifikanın verdiği tüm haklardan yararlanabilirsiniz.

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası şu şekilde alınır:

 • Öncelikle Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi’ne kayıt yaptırılmalıdır.
 • Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra derslere girilmelidir.
 • Derslere düzenli katılan öğrenciler, eğitim sonunda sınava girer.
 • Sınavda yeterli puanı alanlar Tıbbi Sekreterlik Sertifikası almaya hak kazanır. 

Bazı eğitimlerin sonunda sınav yapılmadan katılımcılara Tıbbi Sekreterlik Sertifikası verilmektedir.

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası Ne İşe Yarar?

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası, tıbbi sekreter olmak isteyen kişiler için işe yarar. Herhangi bir üniversite bölümünden mezun olup tıbbi sekreter olmak isteyen kişiler Tıbbi Sekreterlik Sertifikası aldıkları takdirde bu mesleği icra edebilir.

Özel ve kamu hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında geçerliliği olan Tıbbi Sekreterlik Sertifikası ile kolayca iş hayatına katılabilen kişiler, aldıkları eğitim ile de tam donanımlı bir şekilde tıbbi sekreterlik sektörüne hakim olup kurumlarda yetkin bir şekilde görevlerini ifa ederler.

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası Ne Kadar?

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası ücreti eğitim kurumlarında ortalama 150 TL ila 250 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Boğaziçi Enstitüsü Tıbbi Sekreterlik Sertifikası ise ücretsiz bir şekilde sizlere ulaştırılır. Boğaziçi Enstitüsü Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmanlığı Sertifika Programı'nı başarı ile bitiren kişiler kamu ve özel sağlık kurumlarında avantajlı konumda olurlar. Bu eğitim sayesinde tıbbi sekreterlik hakkında detaylı ve en güncel bilgiye sahip olan öğrenciler, eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra üniversite onaylı Tıbbi Sekreterlik Sertifikası sahibi olurlar.

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası Veren Üniversiteler Hangileridir?

tıbbi sekreterlik sertifikası

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası veren üniversiteler şunlardır:

 • İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul Boğaziçi Enstitüsü iş birliği ile)
 • Anadolu Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • İstanbul Gedik Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi
 • İzmir Tınaztepe Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?