Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-05-28T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Tasarım Odaklı Düşünme-Design Thinking Ne Demek ?

Tasarım Odaklı Düşünme-Design Thinking Ne Demek ?


İngilizce söylemi ile Design Thinking Türkçe'ye çevrildiğinde tasarım odaklı düşünme olarak kalıplara yerleşmiştir. Varsayımlara odaklanma, kullanıcıları anlama, sorunları yeniden tanımlama, test amaçlı yenilikçi çözümler yaratma gibi tanımların yanı sıra, tasarım odaklı düşünme en temelde empati kurmaktır.

İnsan odaklı bir yaklaşım olması, tasarım odaklı düşünmesinin yapı taşlarından bir tanesidir. Markaların kendi kalıpların dışında ürünler üretmesi müşterilerin çoğu zaman bu üründen kaçma eğilimi göstermesine neden olur. Tasarım odaklı düşünme tam bu burada devreye girmekte. Empati kurarak yeni bir ürün üretiminde aktif rol oynamaya çalışmaktadır. Tasarım odaklı düşünme metodu çok farklı kriterlerin bir araya gelmesi ile oluşur.

Design thinking yöntemini kullanan markaların yeni ürünlerini daha hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaştırabilmeleri mümkündür. Dünyadaki globalleşme ve her ürüne bambaşka platformlar üzerinden anında erişim sağlayabilme durumu markaların daha insan merkezli bir alanda mücadele etmelerine neden olmaktadır.

Tasarım ekiplerinin yanı sıra dünyadaki hemen her sektörden her çalışanın tasarım odaklı düşünme eğiliminde olduğu görülebilir. Karmaşık, kötü tanımlanmış, yeterince bilinmeyen ya da bilinmezlik içerisinde olan problemlerin ele alınabilmesi için tasarım odaklı düşünme sistemi oluşturulmuştur. Bu düşünce sistemi markalara ezber bozan bir yöntem olarak derin dinlemeyi, oluşan probleme yaratıcı çözümler bulmayı hedeflemektedir. Kısacası fikir üretmedir .

Tasarım Odaklı Düşünme Ne Demek?

Desing Thinking yaklaşımı tam olarak insanı odağa almak olarak kısa bir şekilde tanımlanabilir. Faydaya, ürüne ve tasarıma ulaşmanın yolu insandan geçer. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı da bu odağı hedefine koyarak çeşitli adımları atmaktır. Çözüm odaklı yaklaşımların üretilmesi, bu yaklaşım sayesinde inovasyon kazanılması, iş ihtiyaçlarının karşılanması vb. birçok alanda tasarım odaklı düşünme sistemi kullanılır.

Tasarım odaklı düşünme yöntemini kullanan kişi herhangi bir sorun ile karşılaştığı zaman kullanıcı kim ve ne gibi şeylere ihtiyacı var sorusuna cevap aramak için bu yöntemi tercih edebilmektedir. Önceki aşamalara geçmeden bu sistemin tam olarak ne olduğunun kavranması gerekir. Tasarım odaklı düşünme sürecinin sonuna yaklaşan kişi, kullanıcıları ile çeşitli testler yaparak sorunu çözüme kavuşturabilir.

Bu düşünce yönteminin en önemli etmenlerinden bir tanesi ar ge çalışmalarıdır. Yöntem sonunda yapılan test sonucu kişinin fikrini geliştirmek ve araştırmalarının meyvesini alabilmek açısından önemlidir. 

İş, teknoloji, insan odaklılık ve inovasyon bu sistem dahilinde kullanılan kısa tanımlamalardır. Herhangi bir sorun karşısında çözüm yolları aramak için tasarım odaklı düşünme sistemlerinin kullanımı sadece tasarım ekiplerinin kullandığı bir yöntem olmaktan çıkmıştır. Bu sistem hemen her sektörde ve her departmanda uygulanabilecek global bir sistem haline gelmiştir.

Tasarım Odaklı Düşünme Süreci

Tasarım odaklı düşünme sisteminin süreci basit bir süreç değildir. Çeşitli eğitimlerle sunulan birbirinden farklı yöntemi öğrenmek, insan kaynakları gibi bir alanda çeşitli eğitimler almak bu yaklaşımın sürdürülebilir olmasını desteklemektedir. Bu yaklaşımın sürdürülebilir hale gelmesi için workshoplar da yarar sağlayabilmektedir. Bu uygulamalar başlangıçta büyük ölçekli projeler üzerinde kurulmak zorunda olmadığı için süreci daha faydalı hale getirmektedir.

Dünyanın önde gelen firmalarından ve bu yaklaşımın mimarlarından biri olan IDEO şirketinin CEO'su Tim Brown tasarım odaklı düşünme sürecini; teknolojinin imkanlarını kullanma, iş başarısı için gereksinimleri bir araya getirme, tasarımcının yöntemlerinden yararlanma olarak tanımlamıştır. İnovasyonun yaratılması amacı ile kurulan insan merkezli bir düşünme süreci marka sahiplerinin uygulaması gereken adımları oluşturur.

Tasarım odaklı düşünme yaklaşımının temelde 5 farklı aşaması vardır. Süreç bu aşamaları hayata geçirmekle başlar. Empati yapmak, fırsat ve problem alanları tanımak, fikir geliştirme, prototiplemek ve test ederek değerlendirmek bu sürecin hayata geçmesini sağlar. Bu süreçte kullanılan projeler ve metodlar ihtiyaca göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Tasarım odaklı düşünme design thinking yöntemi birçok farklı metodun bir araya gelmesi ile oluşur. Bu sürecin tamamlanması için bu metotların her birinin kuralına uygun şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Empati kurma ile başlayan süreç test ve değerlendirme işlemleri ile son bulmakta ve süreç sonunda öğrenilenlerin pekiştirilmesi gerekmektedir.

Tasarım Odaklı Düşünmenin Faydaları

İnsan merkezli inovasyon düşüncesi teknolojiyi değil, insanı merkez alanına koyar. Buna göre hareket eder. Birçok farklı sistemin bir araya gelerek insan bazlı düşünce sisteminin oluştuğu tasarım odaklı düşüncenin birden çok faydası bulunmaktadır. Uygulamalı bir şekilde yapılan deneyimsel öğrenme teknikleri sayesinde tasarım sürecinin her bir adımı öğrenilir.

 • İnovasyonun en önemli kriterlerden bir tanesi olarak belirlenen bu sistem içerisinde 5 farklı yöntem yer almakta ve bu 5 beceri uygulanabilir hale gelmektedir. Farklı bakış açıları bir araya gelerek insan odaklı bir yaklaşım oluşturulur. Müşterinin karşılanmamış olan ihtiyacının ve isteklerinin ortaya nasıl çıkarılabileceği de tasarım odaklı düşünce sistemi sayesinde ortaya çıkar.
 • Tasarım odaklı düşünce sistemi sayesinde markanın bakış açısını insan odaklı hale getirmesi söz konusu olmuştur. İstenilen yenilikçi çözümlerin oluşturulabilmesi için bu sistem aracılığı ile yeniden çerçevelendirme yapabilmek mümkün hale gelir. Prototip çözümlerin yanı sıra, testler ile birlikte ölçeklendirme de yapılabilir. Fikirlerin eyleme dönüşebilmesi de bu sistem sayesinde mümkün olur.
 • Google Ventures, SAP, IBM gibi firmaların müşterileri için değer yaratmak amacı ile tasarım odaklı düşünce uygulamalarının keşfi bu sistemin faydalarından bir tanesidir. Uygulanan 5 adımın ardından müşterilerin beklentilerini test etmeye yönelik bir geri dönüşüm sağlanır. Bu geri dönüşüm ürünün piyasaya hangi hızla çıkacağı konusunda markaya fikir verir.

Kimler Tasarım Odaklı Düşünmeli?

Tasarım odaklı düşünce sistemi birçok yüksek profile sahip olan, küresel çaptaki organizasyonların başarısı için bu zamana kadar anahtar bir rol oynamıştır. Bu sistem nasıl uygulanır ve kimlerin bu sistemi düşünmesi gerekir gibi soruların cevabı, bu zamana kadar kullanmış olan firmaların geçmişlerinde gizlidir. Apple, Google, Uber gibi küresel çaptaki şirketlerin beraberlerinde getirdikleri araçlar sayesinde bu sistem global pazarda yer edinmiştir.

Bu şirketlerin yanı sıra; Nike, Lego, IBM, Philips, Intuit, Daimler, General Electric, Deutsche Bank, Accenture, Coca Cola, UBS, Ford, Starbucks, Target, Gamble gibi büyük kurumsal şirketlerin de tasarım odaklı düşünce sistemini birebir uyguladıkları görülmektedir. Ortaya çıkan bu sistem, büyük kurumsal firmaların ürünlerini üretmelerinde onlara yardımcı olur.

Kimlerin tasarım odaklı düşünmesi gerektiğine yönelik sorunun cevabı bu ulusal çaptaki şirketlerin uyguladıkları adımlara bakılarak cevaplanabilir. Müşteri ile empati kurma, müşterinin isteğine yönelik keşif yapma, müşterinin isteklerini gözlemleme ve yeniden çerçevelendirme işlemi gereken her bir markanın bu sistemden yararlanması gerekir. Tasarım odaklı düşünce sistemi insan odağında kullanılan bir yöntemdir.

Tasarım Odaklı Düşünme Yönteminin İş Hayatında Kullanımı

 • Tasarım odaklı düşüncenin iş hayatında kullanılabilmesi için ilk adım empati yapmaktan geçer. Yenilikçi çözümler üretebilmek için var olan problemin empatik bir şekilde kurulmuş olması gerekir. Marka tasarımcılarının kendi düşüncelerini bir kenara bırakmaları ve insan yaklaşımını ortaya koymaları gerekir.
 • İkinci bir aşama olarak tanımlama işleminin yapılması önemlidir. Empati aşamasında toplanılan veriler marka ekibi tarafından belirlenen sorunların çözümü için kullanılır. Müşteri yolculuk haritası, müşteri duygu haritası gibi etmenler bu aşamada marka tasarımcılarının yardımı için kullanılabilir. Kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edebilmek bu aşamada önem arz eder.
 • Tasarım odaklı düşüncenin bir diğer unsuru fikir geliştirmekten geçer. Önde gelen design thinking firmalarına bakıldığında ilk aşamadaki bilgi birikiminin yanında fikir gelişimlerinin de büyük çaplı olduğu görülebilir.
 • Bir sonraki aşama olan prototipleme deneysel bir aşama olarak iş hayatında kullanılabilir. Fikir üretme aşamasında ortaya çıkan sorunlar için mümkün olduğu sürede kısa bir çözüme ulaşmak prototipleme ile mümkün olur. İlk adımda ürünün basitleştirilmiş kısmı prototiplenir. Daha sonrasında ise bu prototip üzerinde yeni aşamalar kaydedilir.
 • Tasarım odaklı düşünce sistemi insan merkezli bir sistem olduğundan dolayı iş hayatında uygulanması da insanla mümkün olur. Prototipi tamamlanmış olan ürün seçilen müşteride test edilir. Müşteriler beğendikleri ya da beğenmedikleri alanları tespit ederek bir geri dönüşüm sağlarlar. Daha sonrasında firma tasarımcılarının en önemli ve kritik aşamaya geçmesi gerekir. Bu aşama değerlendirme aşaması olarak tanımlanır.

Üretilen modelin son aşamasıdır. Tasarımcıların ürün modelini ortaya çıkarmak ve daha sonrasında oluşabilecek çözümleri ekarte edebilmek için değerlendirme sistemini iyi bir şekilde tamamlamaları gerekir. Tasarım odaklı düşünce sisteminin iş hayatında başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tasarımcıların bu adımları insanı odağa alarak yapmaları önemlidir. Ancak bu adımlarla sistemden en iyi şekilde verim alınabilir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?