Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-12-04T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?


SWOT analizi, kişilerin ya da kurumların belli bir amaca yönelik aksiyon almadan önce güçlü ve zayıf olan taraflarını keşfedip var olan fırsatları ve tehditleri göz önünde bulundurmasıdır. SWOT analizi açılımı ise “güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler” şeklindedir.

SWOT analizi kelimesi; strenghts (güçlü yönler), weaknesses (zayıf yönler), opportunities (fırsatlar) ve threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşur. SWOT analizi, hem kişisel gelişim hem de kurumsal gelişim alanlarında kullanılan bir tekniktir.

SWOT Analizi Ne Demek?

swot analizi ne demek

SWOT analizi; kurumların veya kişilerin bir alanda kendini geliştirmesi, karar vermesi gibi amaçlarla güçlü ve zayıf yanlarını fark edip tehditleri ve sahip olduğu fırsatları değerlendirmesidir.

Peki SWOT analizi nasıl bir analizdir? SWOT analizi; hedef belirlemeyi kolaylaştıran, herhangi bir konuda karar almaya yardımcı olan bir analiz yöntemidir. Çünkü SWOT analizi ile kişi ya da kurum, içinde olduğu durumu kapsamlı şekilde incelemiş olur. 

Bu noktada şu soru aklınıza takılabilir: SWOT analizi ne analizidir? SWOT analizi, kişilerin ya da kurumların kendini geliştirmesi, bir proje ile ilgili hedef belirlemesi ve strateji geliştirmesi için uygulanan bir analiz yöntemidir. SWOT analizi, düşündüğünüz gibi istatiksel bir analiz yöntemi değildir; bu kavramı kısaca “kapsamlı durum değerlendirmesi” şeklinde düşünebilirsiniz.

SWOT analizi ile herhangi bir konuda hedef belirlemek daha kolay hale gelir. SWOT analizi sadece hedef belirleme değil, bu hedefi gerçekleştirmek için elimizde hangi kaynakların olduğunu belirleme noktasında da işe yarar. Dolayısıyla SWOT analizinin hedefe ulaşmamızı sağlayan bir teknik olduğunu söyleyebiliriz.

SWOT Analizini Oluşturan Kavramlar Nelerdir?

SWOT analizini oluşturan kavramlar şunlardır:

 1. İç çevre
 2. Güçlü yönler (strengths)
 3. Zayıf yönler (weaknesses)
 4. Dış çevre
 5. Fırsatlar (opportunities)
 6. Tehditler (threats)
 7. SWOT analizi tablosu

1. İç Çevre

swot analizi iç çevre

SWOT analizinde iç çevre, kişinin/kurumun kendi yeterliliklerini ya da yeterli olmadığı ve yalnızca kendisi ile ilgili olan alanları ifade eder. SWOT analizi kavramları arasında yer alan iç çevre, kişinin/kurumun tamamen kendisinden kaynaklanan durumlar ile ilgilidir.

Örneğin motivasyon eksikliği ve sınav kaygısı yaşamak, kişinin kendisiyle ilgili yani iç çevreyle ilgili bir durumdur. Bunu kurumlar için düşündüğümüzde ise personel yetersizliği, kurumun ekonomik açıdan yeterince güçlü olmaması, çalışanların düşük performansa sahip olması gibi özellikleri iç çevreye örnek olarak gösterebiliriz.

İç çevre kavramı, kendi içerisinde güçlü ve zayıf yönler olarak ikiye ayrılarak incelenir.

2. Güçlü Yönler (Strengths)

swot analizi güçlü yönler

SWOT analizinde güçlü yönler, kişinin/kurumun yeterlilik sahibi olduğu becerilerini ve özelliklerini ilgilendiren bir kavramdır. SWOT analizi kavramları arasında sıklıkla karşımıza çıkan güçlü yönler, kısaca kişinin/kurumun olumlu özellikleri olarak tanımlanabilir.

Örneğin kişinin sorumluluk sahibi olması, kendi kendini motive edebilmesi gibi özellikler güçlü yönlere örnektir. Kurumlar üzerinden örnek verdiğimizde ise kurumun köklü ve prestijli olması, cirosunun yüksek olması gibi nitelikler güçlü yönlere örnek olarak verilebilir.

 

 

3. Zayıf Yönler (Weaknesses)

swot analizi zayıf yönler

SWOT analizinde zayıf yönler, kısaca kişinin/kurumun olumsuz yönlerini ifade eder. Zayıf yönler, kişinin/kurumun başarılı olmasını engelleyen, içsel nedenlerden kaynaklı etmenlerdir. 

Örneğin kişinin yetersizlik duygusu yaşaması, titiz olmaması, aidiyet duygusu geliştirmekte zorlanması gibi etkenler zayıf yönlere örnek gösterilebilir. Bu kavramı kurumlar üzerinden düşündüğümüzde; kurumun yeniliklere adapte olamaması, kurumun kalifiye personel sıkıntısı yaşaması gibi sorunlar zayıf yönlere örnek verilebilir.

4. Dış Çevre

dış çevre

SWOT analizinde dış çevre kişinin kendisiyle ilgili olmayan, dışarıdan gelen ancak kişiyi etkileyen alanları ifade eder. Örneğin kişi işinde çok yetenekli olabilir; bu özellik, iç çevrenin güçlü yönler özelliği ile ilgilidir. Ancak kişi yeteneklerini sergilemede dış çevreden kaynaklı zorluk çekiyorsa, örneğin kişinin yaşadığı yerde işsizlik sorunu varsa, bu durum dış çevre faktörü olarak değerlendirilir.

Dış çevre kavramı kendi içerisinde fırsatlar ve tehditler olarak ikiye ayrılarak ele alınır.

5. Fırsatlar (Opportunities)

swot analizi fırsatlar

SWOT analizi kavramları arasında bulunan bir diğer terim fırsatlardır. Fırsatlar, kişinin/kurumun hedefine ulaşmasını sağlayacak her türlü dışsal etkendir. Fırsatlar, kişinin veya kurumun zayıf yönlerini azaltmasına yardımcı olabilir.

Örneğin karar vermekte zorlanan biri olabilirsiniz ancak iş yerinizin sunduğu ücretsiz psikolojik danışma hizmetinden yararlanarak bu sorunu çözebilirsiniz. Bu durumda ücretsiz psikolojik danışma hizmeti almak, sizin için bir fırsat olacaktır.

6. Tehditler (Threats)

swot analizi tehditler

Tehditler, SWOT analizi kavramları arasında bulunan bir diğer terimdir. Tehditler, kişinin/kurumun hedefine ulaşmasını engelleyen her türlü dışsal etmendir. Tehditler, sahip olunan güçlü yönlerin kullanılmasını engelleyen nedenler olarak düşünülebilir.

Örneğin yüksek maaş kazanmak istiyor olabilirsiniz fakat ekonomik kriz nedeniyle iş yeriniz bu dileğinizi gerçekleştirmenize engel oluyorsa bu durum sizin için bir tehdittir. Bu durumda tehdidin oluşmasına neden olan kişi siz olmazsınız çünkü ekonomik kriz dışsal bir nedendir.

7. SWOT Analizi Tablosu

swot analizi tablosu

SWOT analizi tablosu; güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler gibi kategorilerin her birinin düzenli olarak yazıldığı bir tablodur. SWOT analizi tablosu, mevcut durumu net olarak görmeyi sağlar.

SWOT analizi tablosu sayesinde kişi, içinde bulunduğu duruma objektif perspektiften yaklaşabilir ve zayıf yönlerini güçlendirip tehditlerin etkisini en aza indirmek için neler yapabileceğine daha kolay karar verir.

SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

SWOT analizi; hedef belirlemeyi, herhangi bir alanda karar vermeyi, strateji geliştirmeyi, bir projeyi daha başarılı hale getirmeyi kolaylaştırma noktasında işe yarar. SWOT analizi sayesinde hem kişiler hedef belirleyip kendini geliştirebilir hem de kurumlar sağlam projeler geliştirip kazancını arttırabilir.

SWOT analizi, şirketlerin strateji oluşturmasına yardımcı olur. SWOT analizi sayesinde şirket hangi alanlarda iyi, hangi alanlarda kötü olduğunu; zayıf yanlarını geliştirmek için elinde hangi fırsatların olduğunu ve hangi etmenlerin hedefe ulaşmasını engellediğini net bir şekilde görebilir. Bu yöntem, bireysel hedef belirleme çalışmalarında da kullanılabilir.

SWOT Analizinin Önemi Nedir?

SWOT analizinin önemi; kişilerin ya da kurumların gelişimine katkı sağlaması, hedef belirleyip strateji geliştirmesini kolaylaştırması şeklinde sıralanabilir. SWOT analizi sayesinde kişi/kurum; hangi alanlarda kendini geliştirmesi gerektiğini ve hangi alanlarda kendini geliştirmiş olduğunu görebilir. 

SWOT analizi sayesinde kişinin ya da kurumun kendini geliştirmek için hangi fırsatları değerlendirebileceği belirlenebilir. Ayrıca hedefe ulaşırken kişinin veya kurumun karşısına ne tür engellerin çıkabileceği de tarafsız bir şekilde görülür. Bütün bunları fark etmek, bir işte ya da projede daha sağlam adımlarla ilerlemeyi sağlar; SWOT analizinin önemi buradan gelir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi şu adımlar takip edilerek yapılır:

 1. İç çevre analizi yapılır.
 2. Güçlü ve zayıf yönler belirlenir.
 3. Dış çevre analizi yapılır.
 4. Fırsatlar ve tehditler belirlenir.
 5. Yapılan tüm analizler değerlendirilir.

1. İç Çevre Analizi Yapılır

iç çevre analizi yapmak

SWOT analizi yaparken öncelikle iç çevre analiz edilmelidir. İç çevre, kişinin ya da kurumun kendinden kaynaklanan yönleri ile ilgilidir, burada dış faktörler etkili değildir. İç çevreyi analiz etmek için kişi/kurum, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmelidir.

2. Güçlü ve Zayıf Yönler Belirlenir

güçlü ve zayıf yönleri belirleme swot analizi

İç çevre analizi, güçlü ve zayıf yanların tespit edilmesi ile yapılır. Güçlü yönler, kişinin iyi olduğu alanları ifade eder. Örneğin çalışkan ve disiplinli olmak bir güçlü yandır. Zayıf yönler ise kişinin geliştirilmesi gereken özelliklerini, becerilerini vs. ifade eder. Örneğin dikkat eksikliği bir zayıf yöndür. Bu yönleri belirlemek için kişi/kurum kendine belirlediği hedefe yönelik sorular sormalıdır.

Güçlü yönleri keşfetmek için sorulabilecek sorular şunlardır:

 • Sizi diğerlerinden daha başarılı kılan özellikleriniz neler?
 • Bu projeyi bitirmede size yardımcı olacak becerileriniz neler?
 • Rakiplerinize göre siz kurum olarak hangi alanlarda daha iyisiniz?

Bu sorulara cevap bulduktan sonra zayıf yönlerinizi tespit etmelisiniz. Zayıf yönleri keşfetmek için sorulabilecek sorular ise şunlardır:

 • Kurumunuzda hangi alanları geliştirmelisiniz?
 • Diğer kişileri sizden daha başarılı yapan özellikler neler?
 • Rakipleriniz hangi alanlarda sizden daha iyi?

Bu gibi soruları sorarak eksik olduğunuz yönleri yani zayıf yanlarını keşfedebilirsiniz. Ardından dış çevre analizine geçebilirsiniz.

3. Dış Çevre Analizi Yapılır

dış çevre analizi yapmak

SWOT analizinde dış çevre ise kişinin kendisiyle ilgili olmayan, dışarıdan gelen ancak kişiyi etkileyen alanları ifade eder. Örneğin ekonomik kriz, kişinin kendisiyle ilgili olmayan ancak kişiyi ilgilendiren bir durumdur yani dış çevre ile ilgilidir. SWOT analizinde iç çevre analiz edildikten sonra dış çevre kapsamlı şekilde ele alınmalıdır.

4. Fırsatlar ve Tehditler Belirlenir

fırsatları ve tehditleri belirlemek

SWOT analizinde dış çevreyi analiz etmek için ise fırsatları ve tehditleri değerlendirmeniz gerekir. Fırsatlar, kişinin ya da kurumun gelişimini destekleyecek her türlü etmendir. Fırsatlar, kişinin kendisinden kaynaklanmayan ancak kişinin gelişimini dışarıdan etkileyen faktörlerdir. Örneğin burs almak, danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak ve fon desteklerinden faydalanmak, kurumun/kişinin hedefine ulaşmasını sağlayan araçlardır ve bir fırsattır.

SWOT analizinde tehditler ise gelişiminizi ve hedefinize ulaşmanızı engelleyen ve sizden değil, dış çevreden kaynaklanan her türlü engeldir. Örneğin teknolojinin sürekli gelişmesi, düşündüğünüz projenin daha önce yapılmış olması gibi etmenler tehdit olarak değerlendirilir.

Fırsatları belirlemek için şu sorular sorulabilir:

 • Çevrenizde sizin gelişiminizi sağlayacak ne tür olanaklar mevcut?
 • Piyasada eksik olan ve sizin katkı sağlayabileceğiniz alanlar neler?
 • Maddi/manevi olarak size imkan sağlayacak kurumlar/kişiler nelerdir?

Bu soruları sorarak etrafınızda hangi fırsatların olduğunu keşfedebilir ve bu fırsatlardan hangilerini kullanabileceğinizi belirleyip SWOT analizi tablosuna ekleyebilirsiniz.

Fırsatları belirledikten sonra son aşama olarak tehditleri belirlemelisiniz. Tehditleri belirlemek için ise şu soruları sorabilirsiniz:

 • Hedefe ulaşmanızı engelleyen dışsal nedenler neler?
 • Teknolojinin gelişmesi, yaptığınız işi nasıl engelleyebilir?
 • Piyasadaki rekabet, yapacağınız projeyi nasıl olumsuz etkileyebilir?

Bu tip soruları sorarak tehditleri belirleyebilir, ardından SWOT analizi tablosunu tamamlayabilirsiniz. SWOT analizi tablosunu doldurduktan sonra tabloyu genel olarak analiz etmeye geçebilirsiniz.

5. Yapılan Tüm Analizler Değerlendirilir

değerlendirme

SWOT analizi tablosu yukarıdaki adımlar takip edilerek oluşturulur. Daha sonra bu tablo analiz edilmelidir. Güçlü ve zayıf yanlarınızı, fırsat ve tehditlerinizi değerlendirerek kendinize bir plan oluşturabilirsiniz.

Hedefe ulaşmada size engel olacak her türlü zayıf yönlerinizi ve tehditlerinizi ele alarak bu alanlardaki eksiklerinizi ve engelleri gidermek için güçlü yönlerinizi ve elinizdeki fırsatları nasıl değerlendirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu adımı da uyguladığınız zaman SWOT analizini başarıyla gerçekleştirmiş olursunuz ve hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

SWOT Analizi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

SWOT analizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • SWOT analizi yaparken öncelikle güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler tespit edilmelidir.
 • Bu tespitler yapılırken doğru sorular sorulmalıdır.
 • Her bir etmen iyi bir şekilde kategorize edilmelidir.
 • Her bir unsur, tablo üzerinde net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Tespit edilen bütün etmenler bir SWOT analizi tablosuna yazılmalı.
 • Zayıf yönleri ve tehditleri iyileştirmek için güçlü yönlerden ve fırsatlardan yararlanılmalı.
 • İç ve dış çevre analizi iyi yapılmalı.
 • Kurumlar için SWOT analizi yaparken kurumun alt ve üst düzey çalışanları fikir alışverişinde bulunmalı.
 • SWOT analizi tablosu oluşturulurken “güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler” sırayla yazılmalı.

SWOT Analizi Yapmanın Faydaları Nelerdir?

SWOT analizi yapmanın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • SWOT analizi, kişinin/kurumun kendine tarafsız bir şekilde bakmasını sağlar.
 • Hem iyi hem de geliştirilmesi gereken yönleri net bir şekilde görme imkanı sunar.
 • SWOT analizi, kurumun ve kişinin gelişimine katkıda bulunur.
 • Zayıf yanların iyileştirilmesi için hangi fırsatlardan faydalanılacağını görmeyi sağlar.
 • Hedefe ulaşmayı engelleyecek etmenleri objektif şekilde analiz etme olanağı verir.
 • SWOT analizi, kişinin veya kurumun hedef belirlemesini ve strateji geliştirmesini kolaylaştırır.

SWOT Analizi Örnekleri

SWOT analizi örneklerini kişisel ve kurumsal açıdan iki şekilde sıralayabiliriz:

 1. Kişisel SWOT analizi örneği
 2. Kurumsal SWOT analizi örneği

Yukarıda sıraladığımız SWOT analizi örneklerini aşağıda daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki resimlerde SWOT analizi tablosu, belli bir SWOT analizi template örneği kullanılarak oluşturulmuştur. Siz de SWOT analizi template’ini kullanarak kendi tablonuzu oluşturabilirsiniz.

1. Kişisel SWOT Analizi Örneği

kişisel swot analizi örneği

Kişisel SWOT analizi örnekleri arasında en çok karşımıza çıkan konulardan biri, ders çalışma alışkanlığı kazanmaktır. Bu hedefi güçlendirmek için SWOT analizi tablosu yaparken güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler sırayla analiz edilmelidir. Gerekli soruları kendinize sorarak tablonuzu oluşturabilirsiniz. 

Örneğin güçlü yönlerinizi belirlemek için “Ders çalışma alışkanlığı kazanmak için hangi iyi yanlarımı kullanabilirim” sorusunu sorabilir, zayıf yönlerinizi belirlemek için ise “Ders çalışmamı engelleyen içsel faktörler neler” sorusunu sorabilirsiniz. Ardından fırsatları belirlemek için “Ders çalışma alışkanlığı kazanmamı sağlayan dışsal etkenler neler” ve tehditleri tespit etmek için ise “Ders çalışma alışkanlığı kazanmamı engelleyen dışsal faktörler neler” sorusunu sorabilirsiniz.

Bu soruların yanıtını tablo halinde yazabilirsiniz. Yukarıdaki SWOT analizi tablosunda bu sorulara hangi cevapların verildiğini görebilirsiniz.

2. Kurumsal SWOT Analizi Örneği

kurumsal swot analizi örneği

Kurumsal SWOT analizi örnekleri arasında en çok karşılaştığımız konulardan biri ise markanın oluşturacağı projeler ile ilgilidir. Proje ile ilgili hedefe ulaşmak için yine kişisel SWOT analizi örneğinde olduğu gibi güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler sırayla belirlenip SWOT analizi tablosuna yazılmalıdır. Tablo doldurulurken ilgili sorulardan yardım alınabilir.

Örneğin markanın güçlü yönlerini belirlemek için “Markayı diğer markalardan başarılı kılan özellikleri neler?” sorusu sorulabilir, zayıf yönlerini belirlemek için ise “Rakip markalarda olan ama bu markada olmayan özellikler neler” sorusu sorulabilir. Daha sonra fırsatları tespit etmek için “Markanın hedefine ulaşmasını sağlayacak dışsal etkenler neler” sorusu sorulup tehditleri anlamak için ise “Markanın hedefine ulaşmasını engelleyecek dışsal etkenler nelerdir” sorusu sorulabilir.

Bu sorulara yanıt verilmeli ve elde edilen cevaplar tabloya eklenmelidir. Yukarıdaki tabloya bakarak bu sorulara ne gibi cevapların verildiğini görebilir, kendi kurumunuz için SWOT analizi tekniğini kullanırken bu tablodan yararlanabilirsiniz.

Kişisel SWOT Analizi Nedir?

Kişisel SWOT analizi, kişinin kendisi hakkında gözlem yaparak kendi yeterliliklerini, kendini geliştirmesi gereken alanları fark etmesini sağlayan bir tekniktir. Kişisel SWOT analizi tekniği sayesinde kişi güçlü ve zayıf yönlerini fark edip dış çevreden kaynaklı fırsat ve tehditleri öğrenerek kendini geliştirebilir.

Kişisel SWOT analizi, kısaca SWOT analizinin bireysel problemlere ve hedeflere yönelik kullanılması olarak tanımlanabilir. Normalde SWOT analizi daha çok kurumların gelişimi için kullanılır ancak bu teknik kişiler için de uygulanabilir.

Kişisel SWOT analizi, kişisel gelişim açısından oldukça önemli bir konudur. Kişisel SWOT analizi; kişinin hedef belirlemesi, motivasyonunu arttırması ve sahip olduğu birçok problemi çözüme kavuşturması için mevcut durumu analiz etmesini sağlar.

Kişisel SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

Kişisel SWOT analizi şu adımlar izlenerek yapılır:

 1. Kişisel SWOT analizi yapmak için öncelikle iç ve dış çevreyi iyi gözlemleyin.
 2. Güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfedin.
 3. Güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfederken kendinize uygun sorular sorun.
 4. Hangi alanlarda iyi, hangilerinde kötü olduğunuzu sorgulayarak güçlü ve zayıf yönlerinizi bulun.
 5. Bulduğunuz sonuçları SWOT analizi tablosuna yazın.
 6. Ardından fırsatların ve tehditlerin neler olduğunu belirleyin.
 7. Fırsatların ve tehditlerin neler olduğunu bulurken dışarıdan sizi etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin neler olduğunu düşünebilirsiniz.
 8. Fırsatları ve tehditleri güçlü ve zayıf yönleriniz üzerinden düşünün.
 9. Fırsatları ve tehditleri sırayla tabloya yazın.
 10. SWOT analizi tablosunu, bulduğunuz verileri önem sırasına göre dizecek şekilde oluşturun.
 11. Son olarak tabloyu analiz edin.
 12. Güçlü yanlarınızı gerçekleştirmenizi engelleyen faktörlerin ve zayıf yönlerinizin etkisini azaltmanızı sağlayacak etmenlerin neler olduğunu inceleyin.

Kişisel SWOT Analizi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kişisel SWOT analizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Kişisel SWOT analizi yaparken kendinize tarafsız açıdan bakın.
 • SWOT analizinin konusunu net bir şekilde belirleyin.
 • Bulduğunuz sonuçları mutlaka bir SWOT analizi tablosuna yazın.
 • Bulduğunuz sonuçları kişisel SWOT analizi tablosunda önem sırasına göre dizin.
 • Tabloyu doldurduktan sonra analiz etmeyi unutmayın.

Kişisel SWOT Analizi Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Kişisel SWOT analizi yapmanın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişisel SWOT analizi, kişinin kendini tarafsız şekilde değerlendirmesini sağlar.
 • Kişinin hangi alanlarda iyi, hangilerinde kötü olduğunu görmesine izin verir.
 • Kişisel SWOT analizi, kişinin iç ve dış çevreyi daha iyi anlamasına yardımcı olur.
 • Hedef belirleme ve problem çözme noktasında kişiye rehberlik eder.
 • Kişinin gelişimini engelleyecek faktörleri önceden fark edip önlem almasını sağlar.
 • Kişinin gelişimine destek olacak fırsatları görmesine olanak tanır.

Kişisel SWOT analizi, genel olarak bakıldığında kişinin olduğu konumdan bir üst seviyeye çıkmasına yardımcı olur diyebiliriz. Kişisel SWOT analizi sayesinde birey, mevcut durumunu detaylı bir şekilde analiz edip değerlendirebilir ve buna yönelik aksiyon alabilir.

Kişisel SWOT Analizi Örnekleri Nelerdir?

Kişisel SWOT analizi farklı alanlarda uygulanabilir, kişisel SWOT analizi örnekleri şöyle sıralanabilir:

 1. Meslek seçimi için kişisel SWOT analizi örneği
 2. İletişim becerilerini güçlendirmek için kişisel SWOT analizi örneği

1. Meslek Seçimi için Kişisel SWOT Analizi Örneği

meslek seçimi kişisel swot analizi örneği

Kişisel SWOT analizi örnekleri arasında en çok karşımıza çıkan konulardan biri, meslek seçimidir. Örneğin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu olan ancak sosyal medya uzmanı olarak çalışmak isteyen bir öğrenciyi düşünelim. Bu öğrencinin sosyal medya alanında kendini geliştirmesi ile ilgili hazırladığımız SWOT analizini yukarıda görebilirsiniz. 

2. İletişim Becerilerini Güçlendirmek için Kişisel SWOT Analizi Örneği

iletişim becerilerini geliştirme örneği

Kişisel SWOT analizi örnekleri arasında en çok karşılaştığımız alanlardan bir diğeri ise iletişim becerilerini geliştirmektir. Eğer siz de kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız güçlü ve zayıf yönlerinizi, sizi etkileyen fırsatları ve tehditleri düşünerek bir SWOT analizi tablosu oluşturabilirsiniz. Bu tabloyu oluştururken yukarıdaki kişisel SWOT analizi örneğini inceleyebilirsiniz.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?