Üniversite Sertifikalı Eğitimlere Hemen Katıl. Potansiyelini Keşfet!
Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Nedir?


Toplum bilimi olarak bilinen sosyoloji, toplumların ya da özel hayatta insanların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen, araştıran ve analiz eden bilim dalıdır. Sosyoloji bilimi, toplumların ve insanların aksiyonları ve tarzlarında bilimsel araştırmalar yaparak analizler çıkarır.

Sosyoloji bilimi, 19. Yüzyıldan sonra şekillenmiştir. Nedeni ise 19. Yüzyılın dünya toplumları için bir dönüm noktası olmasıdır. Bu dönemle beraber geleneksel toplum algısı yıkılmış ve modern toplum ortaya çıkmıştır. Bu köklü değişimin ardından doğan araştırma ihtiyacıyla beraber sosyolojinin temelleri atılmıştır.

Bu bilim toplumların birbirleriyle olan ilişkisinin yanında bireylerin toplumlarla olan ilişkilerini de inceler. Ayrıntılı analiz yapar. Aynı zamanda toplumların ve bireylerin tarihsel olaylara verdiği tepkilerin nedenlerini ve sonuçlarını araştırır. Bu araştırma doğrultusunda toplumların ayrıntılı analizlerini yapar. Olası durumlarda nasıl tepkiler verebileceğini tahmin etmeye çalışır.

Sosyoloji bilimi sosyal bilim statüsüne girer. Beşeri bilimlerde olduğu gibi kesin ve gerçek sonuçları yoktur. Herkesin kabul ettiği kuramlar bulmaya çalışmaz. Zaten deneysel olmadığı için bulamaz da. Farklı kişilerin aynı toplum üzerinde yaptığı çalışmalarda farklı sonuçlar bulunabilir ve bu çok doğaldır.

Yaşadığımız çağın belki de en büyük sorunlarında biriside değişimdir. Her gün farklı bir olaya farklı tepkiler görebiliyoruz. Bu yüzden bu çağda toplum biliminin faaliyetleri oldukça önemlidir. Yapılan analizleri takip ederek değişime ayak uydurmak daha rahat olabilir. Devletlerin de toplumlar için yaptırdığı sosyolojik araştırmalar vardır. Bu araştırmaların amacı; toplumlarının değişime ayak uydurmasını sağlamada yeni yolların bulunmasıdır.

Çağımızın diğer bir sıkıntısı ise iletişimdir. Bakacak olursak iletişim ağlarının kuvvetlenmesi bir sıkıntı olarak görülmemelidir. Ancak toplumların birbirlerinin kültürleriyle çabucak karşılaşmaları sindirimi zorlaştırabilir. Karışan kültürlerden yeni toplumlar, yeni insan modelleri çıkabilir. Sosyoloji burada da önemli bir yer buluyor. Bu kültür karmaşasını araştırarak yerinde analizler yapıyor. Bu gibi nedenlerde sosyolojinin toplumda büyük yer edindiğini görüyoruz.

Sosyolojinin Kurucusu Kimdir?

Sosyolojinin kurucusu Auguste Comte olarak bilinir. Sosyoloji kelimesini ilk kullanan kişidir. Comte insanla ilgili olan bütün bilim dallarını tek bir çatıda toplamak istiyordu. Ona göre her toplum ve birey aynı süreçlerden geçirdi. Eğer bu süreçler iyi analiz edilir ve çözümlenirse toplumsal hastalıklara çözüm bulunabilirdi. Comte’nin araştırma yöntemleri bu şekilde gelişti ve sonunda toplum bilimini yani sosyolojiyi buldu.

Comte, sosyoloji kelimesini iki Latince kelimeyi birleştirerek buldu. Bunlar; arkadaş anlamına gelen Socius ve bilim anlamına gelen Logos’tur. Bu kelimelerin anlamlarından da anlaşılacağı üzere sosyoloji insan ve toplum davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Comte sosyoloji kelimesini bulmuş ve analizler yapmıştır. Sosyolojinin kurucusudur ancak ilk kapsamlı sosyolojik çalışmaları yapan kişi değildir.

Emile Durkheim, sosyolojiyi bir bilim olarak kavramış ve geniş çaplı araştırmalar yapmıştır. Sosyoloji alanında ilk kapsamlı araştırmayı yapan bilim adamı diyebiliriz. Toplumların incelenmesi için toplumsal olgularının araştırılması gerektiğini söyler. Toplumsal olgular bilinirse, kişilerin davranışlarının kavranabileceğini söyler. Böylelikle kendine has bir araştırma yöntemi oluşturmuştur.

Son zamanlarda doğu üzerinde yapılan araştırmalarda, sosyolojinin temellerini atanın başka biri olduğu söylenmiştir. Bu kişi İbni Haldun’dur. İbni Haldun’un araştırmaları keşfedilince sosyolojik araştırmalar yaptığı da görülmüştür. Ancak bu araştırmalar ayrıntılı bir yöntem açıklaması olmadığı için sosyolojinin kurucusudur diyemeyiz. Yine de insan grupları analiz edildiği için bir temel olarak görülür.

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji bölümü, sosyoloji biliminin öğretildiği alandır. Bu alanda sosyoloji bilimiyle ilgili ayrıntılı dersler verilir. Sosyologlar yetiştirilmesi sağlanır.

Sosyoloji temelde insan ve toplum davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde toplum davranışları hızla değiştiği için sosyoloji bölümünden beklenenlerde artmıştır. Bu bölümler yetiştirdikleri sosyologlara toplumları iyi analiz etmeyi ve toplum hastalıklarına doğru çözümler bulmayı öğretir.

Sosyolojinin temel öğretileri sosyoloji bölümünde verilir. Ancak buradan çıkan sosyologlar yaptıkları araştırmalarla sürekli kendilerini geliştirir. Sosyoloji bir beşeri bilim olmadığı için kesin sonuçları yoktur. Bu nedenle bölümlerde gösterilen kesin formülleri bulunmuyor. Kesin sonuçlar ve formüller olmadığı için bölüm mezunları her yeni gelişmede ve analizde kendilerini geliştiriyor.

Bu bölümde öğrencilere bir bakış açısı kazandırılıyor. Kazanılan bu bakış açısı toplumların doğru incelenmesinde fayda sağlıyor. Toplumlar yanlış açılardan gözlenirse, yanlış sonuçlar ortaya çıkar. Bu da toplumların yanlış analiz edilmesine ve varsa sorunlarının çözülmemesine yol açar.

Bu bölümde, eğitimin ayrıntıları sosyoloji kitapları ile sağlanıyor. Bölüm okuyanları mutlaka sosyolojik araştırmaları içeren kitapları okuyor, değerlendiriyor ve analiz ediyor. Hocalar tarafından doğru analiz edilmeler sağlanıyor ve analiz yeteneği kuvvetlendiriliyor. Analiz etme sosyolojinin temel prensiplerinden. Yanlış analizler, çalışmalarda kötü sonuçlar doğuruyor.

Sonuç olarak sosyoloji bölümü, öğrencilere sosyolojik bakış kazandırıyor. Bu bakış sayesinde toplum araştırmacıları görevlerini iyi derecede yerine getiriyor. Toplumlara doğru bakış bu bölümde hayati bir konudur. Her toplumun parametreleri farklı olacağı için her topluma farklı bir bakışla bakmak gerekiyor. Bu bölümler sosyolojik bir bakış oluşturarak toplumlara doğru yerden bakma öğretisini sağlıyor.

Sosyoloji Dersleri Nelerdir?

Sosyoloji bölümünde, toplum biliminin daha rahat kavranması, bu öğretinin bilim olarak ele alınması için çeşitli dersler veriliyor. Ancak bu dersler benzerlik gösterse de okuldan okula farklılık gösteriyor. Yine de bu dersleri şöyle sıralayabiliriz.

 • Sosyolojiye giriş
 • Toplumsal değişme ve gelişme
 • Siyaset bilimine giriş
 • Ekonomiye giriş
 • Aile sosyolojisi
 • Eğitim sosyolojisi
 • Siyaset sosyolojisi
 • Engelli sosyolojisi
 • Çağdaş sosyal kuramlar
 • Sosyolojik analiz
 • Psikolojiye giriş
 • Mantık
 • İngilizce
 • Sosyal antropoloji
 • Sosyal istatistik
 • Veri analizi
 • Güç ve eşitsizlik
 • Kültür ve toplum
 • Medya ve iletişim

Bu ve buna benzer dersler sosyoloji bölümünde veriliyor.

Sosyoloji bölümünde bahsettiğimiz gibi dersler okuldan okula değişebiliyor. Eğer niyetiniz sosyoloji okumak ve sosyolog olmaksa, gitmek istediğiniz üniversiteyi yakından araştırabilirsiniz. Bu derslerden bazıları zorunlu dersken bazıları seçmeli derslerdir. Seçmeli dersler öğrenciler tarafından isteğe bağlı olarak seçilir. Hangileri seçilmeli ya da hangileri daha faydalı olur bakış açısına göre değişir.

Sosyoloji Mezunu Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Sosyoloji mezunları sosyolog olurlar. 

Sosyoloji bölümü mezunların çalışma alanlarışu şekilde sıralanabilir;
-Müzelerde,
-Medya,
-Basın yayın sektörü,
-Reklamcılık,
-Kültürel organizasyonlar,
-Rehberlik, danışmanlık,
-Kamu ve özel sektörde danışmanlık,
-Turizm ve tanıtım alanlarında,
-UNPD, ILO, UNICEP, WB gibi uluslararası kuruluşların danışmanlık bölümlerinde,
-Sanat galerilerinde,
-Müze kurulumlarında,
-Araştırma şirketlerinde,
-Personel yönetimi,
-Sosyal hizmetlerde,
-Sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.

Sosyoloji mezunları bu ve buna benzer alanlarda çalışabilirler. Bu alanların dışında tercih edilen bir diğer çalışma alanı ise akademidir. Akademi yapmak için öncelikle lisans eğitimini tamamlamak gerekiyor. Lisans eğitimi bitince yüksek lisans eğitimi başlıyor.

Yüksek lisans uzmanlaşmaya başlanılan yerdir ve tez yazılarak bitirilir. Yüksek lisansın ardından doktora programlarına geçiş yapılır. Doktora programında eğitim devam ederken araştırma görevlisi olarak üniversitelerde çalışma imkanı da vardır. Ardından doktora bittiğinde eğitim görevlisi olarak üniversite kadrolarına geçiş yapıla bilinir. Daha sonra unvan artırılmak isterse. Çeşitli yollarla akademiye devam edilir.

Bu yolu tercih edenler alanında uzmanlaşırken daha özellikli bir alanda tam uzmanlığa erişebilir. Örneğin doktorasını orta Asya toplumları üzerine yapan bir sosyolog mezun olduğunda orta Asya’da uzmanlaşmış bir sosyolog olur. Ardından da yayıncılık ve iletişim ağlarıyla çalışmalarını paylaşır. Sosyologların geniş bir çalışma alanları vardır. Alanlar farklı olsa da çalışma yöntemleri benzerlik gösterir.


Bu bağlamda sosyologların görevleri şöyle sıralanabilir:

-Sosyal ve toplumsal konularla ilgili araştırmaları test ederler ve projeler geliştirirler.

-Çeşitli anketler yardımıyla toplumsal konularda veri toplarlar.

-Topladıkları bu verileri çeşitli çalışmalarla analiz ederler. Bu analizler doğrultusunda da yepyeni sonuçlar ortaya koyarlar.

-Bu sonuçların raporlarını çıkarıp yayınlarlar.

-İnsan gruplarının etkileşimlerini incelerler. Bu etkileşimden doğan farklılaşmaları tespit ederler.

-Sosyal, ekonomik ve siyasal araştırma yöntemleri ortaya çıkartırlar.

Bu bahsettiğimiz kavramlar sosyologların görev tanımları içerisinde yer alıyor. Görevlerini sosyolojik bakış açısıyla yerine getiriyorlar.

Sosyoloji Taban Puanları

Sosyoloji bölümünün taban puanları şehirlere ve üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve ODTÜ gibi üniversiteler çok yüksek puanlarda öğrenci alırken, Ardahan üniversitesi ve Erciyes üniversitesi gibi üniversiteler daha düşük puanda öğrenci alıyor. Devlet üniversitelerin yanında özel üniversiteler de sosyoloji bölümüne öğrenci alıyor. Özel üniversiteler, paralı olan kontenjanlarına düşük puanla öğrenci alırken, burslu olan kontenjanlarına yüksek puanla öğrenci alıyor. Verilen burs miktarı arttıkça istenilen puan da artıyor. Eğer sosyoloji bölümü okumak istiyorsanız puanları daha ayrıntılı araştırmanız gerekiyor.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?