Üniversite Sertifikalı Eğitimlere Hemen Katıl. Potansiyelini Keşfet!
Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü


Özellikle çok geniş bir ilgi alanı olmasından dolayı, sosyoloji bölümü oldukça ilgi görüyor. Bu alanların fazlalığı ise, mezunlara daha çok iş imkanı olarak geri dönüyor.

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji bölümü, konusu insan ve toplam olan ve 4 yıllık lisans eğitimi verilen bir bölümüdür. Eşit ağırlık puanı ile öğrenci alan bölüm, toplumsal sorunlara çözüm sağlamak maksadı ile sosyologlar mezun etmektedir. Bölümün çok geniş bir alanı bulunmaktadır, bireyler ile toplumun ilişkileri dinden kültüre, ekonomiden siyasete kadar birçok konuda incelenmektedir.

Sosyoloji Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, sosyoloji bölümünü tercih eden öğrenci sayılarında artış görülmektedir.

Devlet üniversitelerinde bulunan sosyoloji bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildedir;

 • Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul (İngilizce): taban puanı - 438,1996, başarı sıralaması - 3435
 • Galatasaray Üniversitesi - İstanbul: taban puanı - 396,1105, başarı sıralaması – 20664
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara (İngilizce): taban puanı - 380,3369, başarı sıralaması – 33886
 • İstanbul Üniversitesi: taban puanı - 330,8605, başarı sıralaması – 106026
 • Marmara Üniversitesi - İstanbul (İngilizce): taban puanı - 325,9598, başarı sıralaması – 116430
 • Hacettepe Üniversitesi -Ankara: taban puanı - 318,4025, başarı sıralaması – 134344
 • Ankara Üniversitesi: taban puanı - 316,1919, başarı sıralaması – 139963
 • Ege Üniversitesi -İzmir: taban puanı - 308,6375, başarı sıralaması – 160566
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -İstanbul: taban puanı - 305,1564, başarı sıralaması – 171191
 • Dokuz Eylül Üniversitesi -İzmir: taban puanı - 296,8094, başarı sıralaması – 198845
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: taban puanı - 288,7306, başarı sıralaması – 229730
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi: taban puanı - 288,0082, başarı sıralaması – 232679
 • Bursa Uludağ Üniversitesi: taban puanı - 287,6381, başarı sıralaması – 234205
 • Anadolu Üniversitesi - Eskişehir: taban puanı - 283,4739, başarı sıralaması – 252036
 • Akdeniz Üniversitesi - Antalya: taban puanı - 280,1138, başarı sıralaması – 267311
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: taban puanı - 278,0567, başarı sıralaması – 277088
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun: taban puanı - 266,4418, başarı sıralaması – 338295
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: taban puanı - 263,8411, başarı sıralaması – 353774
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: taban puanı - 263,0986, başarı sıralaması – 358386
 • Bursa Teknik Üniversitesi: taban puanı - 259,6638, başarı sıralaması – 380258
 • Sakarya Üniversitesi: taban puanı - 257,7715, başarı sıralaması – 392877
 • Mersin Üniversitesi: taban puanı - 257,5744, başarı sıralaması – 394247
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon: taban puanı - 256,2087, başarı sıralaması – 403490
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi: taban puanı - 253,8199, başarı sıralaması – 420356
 • Selçuk Üniversitesi - Konya: taban puanı - 253,7076, başarı sıralaması – 421140
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi: taban puanı - 253,4398, başarı sıralaması – 423116
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: taban puanı - 252,5058, başarı sıralaması – 429902
 • Pamukkale Üniversitesi - Denizli: taban puanı - 251,1533, başarı sıralaması – 440024
 • Gaziantep Üniversitesi: taban puanı - 247,6732, başarı sıralaması – 467147
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: taban puanı - 246,3265, başarı sıralaması – 478064
 • Erciyes Üniversitesi - Kayseri: taban puanı - 245,428, başarı sıralaması – 485555
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: taban puanı - 244,9735, başarı sıralaması – 489344
 • Balıkesir Üniversitesi: taban puanı - 241,6996, başarı sıralaması – 517527
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi: taban puanı - 240,7278, başarı sıralaması – 526244
 • Atatürk Üniversitesi - Erzurum: taban puanı - 240,2843, başarı sıralaması – 530341
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi - Konya: taban puanı - 240,2011, başarı sıralaması – 531110
 • Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta: taban puanı - 236,4552, başarı sıralaması – 566601
 • Dicle Üniversitesi - Diyarbakır: taban puanı - 234,7916, başarı sıralaması – 583090
 • Kırıkkale Üniversitesi: taban puanı - 233,9172, başarı sıralaması – 591584
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: taban puanı - 232,1665, başarı sıralaması – 609323
 • Harran Üniversitesi - Urfa: taban puanı - 232,0619, başarı sıralaması – 610363
 • İnönü Üniversitesi - Malatya: taban puanı - 231,3694, başarı sıralaması – 617205
 • Ordu Üniversitesi: taban puanı - 225,6601, başarı sıralaması – 617205
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: taban puanı - 223,384, başarı sıralaması – 685247
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi: taban puanı - 222,8925, başarı sıralaması – 688342
 • Uşak Üniversitesi: taban puanı - 222,7387, başarı sıralaması – 689272
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: taban puanı - 222,7286, başarı sıralaması – 689342
 • Karabük Üniversitesi: taban puanı - 221,0851, başarı sıralaması – 697905
 • Sakarya Üniversitesi: taban puanı - 214,3983, başarı sıralaması – 717239
 • Fırat Üniversitesi - Elazığ: taban puanı - 209,8002, başarı sıralaması – 723491
 • Adıyaman Üniversitesi: taban puanı - 209,2935, başarı sıralaması – 724144

Sosyoloji bölümünün taban puanları ile başarı sıralamalar, özel üniversitelerde deha düşük olsa da, kontenjan sayıları çok az olmaktadır. Devlet üniversitelerinde okutulan sosyoloji bölümlerinin kontenjanları ise, 60 ile 80 kişi arasında değişmektedir.

Sosyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyoloji bölümünde okuyan öğrenciler sosyoloji ağırlıklı derslerin yanı sıra, psikoloji toplum ve kültürle ilgili konularda da dersler görmektedir.

Sosyoloji bölümünde okutulan dersleri listesi şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Birinci dönem dersleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Felsefeye Giriş, Psikolojiye Giriş, Yabancı dil I (İngilizce), Türk dili I, Sosyolojiye Giriş I ile Uygarlık Tarihi.
 • İkinci dönem dersleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, Sosyal Antropoloji, Türk dili II, İktisada Giriş, Sosyolojik Okuma ve Yazma, Yabancı dil II ve Sosyolojiye Giriş II.
 • Üçüncü dönem dersleri: Aile Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Bilim Felsefesi, İstatistik ve Bilgisayar Analizleri, Mesleki Sorumluluk ve Etik, Nicel Araştırma Yöntemleri ve Sosyal Psikoloji.
 • Dördüncü dönem dersleri: Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Nitel Araştırma Yöntemleri, Siyaset Sosyolojisi, Sosyal Tabakalaşma, Toplumsal Cinsiyet ile Türkiye'nin Toplumsal Tarihi.
 • Beşinci dönem dersleri: Demografi, Etnisite ve Kimlik, İktisat Sosyolojisi, Yeni Toplumsal Hareketler, İnsan Hakları ile Klasik Sosyoloji Teorileri. Seçmeli I dersleri (Eğitim Sosyolojisi, Beden Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Feminist Kuram ve Metodoloji, Edebiyat Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Felsefenin Temel Kavramları, İletişim Sosyolojisi, Sosyal Girişimcilik ve Din Sosyolojisi)
 • Altıncı dönem dersleri: Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Felsefede Metin Çözümlemeleri, Göç ve Toplum, Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması ve Kent Sosyolojisi. Seçmeli II Dersleri (Beden Sosyolojisi, Etnisite ve Kimlik, Etnografya, Nüfus, Aile ve Doğurganlık, Siyaset Sosyolojisi, Felsefe Tarihi, Erkeklik Çalışmaları, İletişim Sosyolojisi, Bireysel Girişimcilik ile Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü). Seçmeli III Dersleri (Eğitim Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi, Türkiye'de Düşünce Tarihi, Sanat Sosyolojisi ile Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü).
 • Yedinci dönem dersleri: Çağdaş Filozoflar I, Eleştirel Psikoloji ile Sosyolojik Çalışma Alanı: (Proje Hazırlık). Seçmeli IV ve Seçmeli V Dersleri (Beden Sosyolojisi, Etnisite ve Kimlik, Feminist Kuram ve Metodoloji, Etnografya, Nüfus, Aile ve Doğurganlık, Siyaset Sosyolojisi, Gelişim Psikolojisi, Mantık I ile Sosyal Girişimcilik).
 • Sekizinci dönem dersleri: Bitirme Projesi, Çağdaş Filozoflar II, Sanat Sosyolojisi ile Toplum ve Kültürü Anlamak. Seçmeli VI ve Seçmeli VII Dersleri (Eğitim Sosyolojisi, Beden Sosyolojisi, Sağlık Sosyolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Etnisite ve Kimlik, Feminist Kuram ve Metodoloji, Etnografya, Nüfus, Aile ve Doğurganlık, Edebiyat Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Mantık II, İletişim Sosyolojisi, Bireysel Girişimcilik, Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü ve İleri Sosyoloji Okumaları).

Bölümün İngilizce olarak verildiği üniversitelerde, yeterli dil puanını alamayan öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfı okumaktadırlar. Ayrıca, mezun olmak için gerekli olan kredilerin tamamlanması, seçmeli derslerden ders ilavesi ile gerçekleşmektedir.

Sosyoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olan sosyologlar, birey ve toplumu ilgilendiren birçok sektörde, sorunların bilimsel çözüne yardımcı olmaktadır. Sosyologlar, özellikle zorunlu göç ve kültürel yozlaşma ile kutuplaşma gibi konuların çözümüne, birçok yönden bakış açısı sağlarlar.

Sosyoloji Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Sosyoloji bölümü mezunları finans kuruluşlarından reklamcılığa, sivil toplum kuruluşlarından kamunun özel idarelerine kadar geniş iş imkanları bulabilmektedir. Devletin nerede ise tüm bakanlıklarında iş imkanı bulabilen sosyologlar, lisans üstü eğitimlerini tamamlayarak öğretim görevlisi olarak da istihdam edilebilmektedir. İnsan kaynakları uzmanı olarak da istihdam edilebilen sosyoloji bölümü mezunları kendilerini bu alanda geliştirmek için İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimini alabilirler. İnsan kaynakları deparmanı hakkında daha detaylı bilgi için İnsan Kaynakları Depatmanı Nedir? adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?