Sosyal Sorumluluk Nedir?

Sosyal Sorumluluk Nedir?


Sosyal sorumluluk, bir kurumun ya da bir kişinin, kendi çıkarını gözetmeksizin, ön plana koymaksızın toplum yararına yaptığı çalışmalardır. Sosyal sorumluluk örnekleri ise kamu yararı sağlayacak işlerin yapılması, toplum ekonomisine katkıda bulunulması, doğadaki ekosistemin iyileştirmesi gibi konulardan oluşabilir.

Sosyal sorumluluk kavramının tanımı kısaca “toplumsal sorunları iyileştirmek için uygulanan çalışmalar” şeklinde ifade edilebilir. Örneğin sosyoekonomik seviyesi düşük olan, eğitim imkanlarından yararlanamayan, temel haklardan yararlanamayan bireylere yardım etmek ve bu sorunlara ilişkin farkındalık yaratmak için başlatılan toplumsal sorumluluk projeleri bu alana girer. Bu projelerde kâr amacı güdülmez, yardımseverlik ve hayırseverlik anlayışı ön plandadır.

Sosyal Sorumluluk Ne Demek?

sosyal sorumluluk ne demek

Sosyal sorumluluk; bir bireyin veya kurumun kişisel çıkarları göz önünde bulundurmadan toplum için fayda sağlamayı düşünerek hareket etmesi demektir. Sosyal sorumluluk projelerinde bireyler, çıkar amacı taşımazlar ve ortak bir hedef etrafında toplanırlar.

Toplumdaki sosyal dengenin doğru biçimde sağlanabilmesi için bireyler bazı sorumlulukları yerine getirmek durumundadır. Bu sorumluluklar, sosyal yani toplumsal sorumluluk olarak adlandırılır. Çevre, kadın hakları, eğitim, sağlık, çocuk hakları, ekonomik eşitsizlik, cinsiyet eşitliği ve hayvan hakları gibi toplumu ilgilendiren birçok konuda bu projeler yapılabilir.

Sosyal Sorumluluk Türleri Nelerdir?

sosyal sorumluluk türleri

Sosyal sorumluluk türleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Beslenme
 • Barınma
 • Ekonomi
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Kültürel farklılıklar
 • Toplumsal cinsiyet
 • İnsan hakları
 • Engellilik durumu
 • Farklı cinsel yönelimler
 • Hayvan hakları
 • Ayrımcılıkla mücadele
 • Çevre ve doğa

Sosyal sorumluluk alanları, genel olarak yukarıdaki gibi sıralansa da her bir konu kendi içerisinde alt türlere ayrılarak incelenebilir. Örneğin ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedefleyen toplumsal sorumluluk projeleri; cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, dil gibi çeşitli alanlarda yapılan ayrımcılığa yönelik uygulanabilir. Türü ne olursa olsun her bir projenin amacı, farkındalık yaratmak ve topluma fayda sağlamaktır.

Sosyal Sorumluluk Örnekleri Nelerdir?

sosyal sorumluluk örnekleri

Sosyal sorumluluk kamu yararına yapıldığı gibi doğa ve ekosistem yararına da yapılan çalışmaları kapsar. Bu bağlamda sosyal sorumluluk örnekleri arasında plastik atıkların kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar, deniz kirliliğinin azaltılması, orman ve yeşil alanların arttırılması, vegan üretimin eşya ve gıda gibi alanlarda yaygınlaşması gibi çalışmalar gösterilebilir.

Toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk örnekleri ise kız çocuklarının eğitim hayatına destek olunması, eğitim kurumlarının açılması, öğrencilere burs verilmesi, durumu olmayan ailelere gıda yardımı yapılması, yüksek tüketim ve israfın önüne geçilmesi şeklinde sıralanabilir.

 

 

Sosyal Sorumluluk Projesi Nedir?

sosyal sorumluluk projesi nedir

Sosyal sorumluluk projesi; temel insan haklarının ihlali, çevreye verilen zararlar, ayrımcılık gibi toplumsal açıdan yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak için başlatılan çalışmalardır. Bu projeler; sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, özel ve kamu kuruluşları gibi çeşitli kurumlar tarafından yürütülebilir.

Toplumsal sorumluluk projesi, insanların yaşamını olumsuz yönde etkileyen sosyal sorunları belirleyip bu alanlarda iyileştirme yapmayı amaçlar. Örneğin ekonomik yetersizlik yaşayan, eğitim haklarından yararlanamayan, engelli olduğu için iş bulamayan, farklı kültürden geldiği için yaşadığı bölgede dışlanan kişilere yardım etmek ve bu alanlarda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yürütülebilir. 

Bu projelerde sorunun bireysel olmaması, çok sayıda insanın yaşamını olumsuz etkilemesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Nitekim projenin “sosyal sorumluluk” kapsamında yapılmasını sağlayan kısım budur.

Sosyal Sorumluluk Yararları Nelerdir?

Sosyal sorumluluk yararları şunlardır:

 • Toplumun refahını yükseltir.
 • Toplumsal dayanışma duygusunu pekiştirir.
 • Toplumsal yaşamın devamlılığını sağlar.
 • Bireylere sorumluluk duygusu aşılar.
 • Ekosistemin iyileşmesine destek olur.
 • Halk ekonomisini güçlendirir.
 • Gelecek nesiller için iyi bir yaşam ortamı oluşturulur.
 • Bilinçli ve duyarlı bireyler yetişmesini sağlar.

En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri Nelerdir?

en iyi sosyal sorumluluk projeleri

En iyi sosyal sorumluluk projeleri arasında şunlar gösterilebilir:

 • Doğuş Otomotiv – Trafik Hayattır 
 • Aydın Doğan Vakfı – Baba Beni Okula Gönder
 • Eti – Eti Çocuk Tiyatrosu 
 • Opet – Temiz Tuvalet 
 • Koç – Meslek Lisesi Memleket Meselesi 
 • Vodafone – Düşler Akademisi 
 • Mercedes – Her Kızımız Bir Yıldız 
 • Hürriyet – Aile İçi Şiddete Son 
 • Renault – Sokakta İlk Adımlar 
 • Turkcell – Kardelenler 
 • Boğaziçi Enstitüsü - Nitelikli Eğitim

En iyi sosyal sorumluluk projeleri, daha çok büyük şirketlerin toplumda eşitliği, birlik ve beraberliği sağlamak için başlattığı çalışmalardır. Büyük şirketler bu tip çalışmalar yaparak ilgili soruna dikkat çekme noktasında farkındalık yaratabilir ve daha büyük etki oluşturabilir. Böylece projeye dahil edilen grupların yaşadığı sorunlar daha kolay çözülebilir ve bu kişilere daha iyi bir şekilde yardım edilebilir. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk, bir işletmenin toplumda ve çevredeki sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmesi anlamına gelir. Kurumsal sosyal sorumluluk, sadece işletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan olumsuz etkileri önlemeyi değil, aynı zamanda işletmenin sosyal faydalar sağlamasını da kapsar.

Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin kar amacı dışında da toplumsal ve çevresel fayda sağlamasını, sosyal ve çevresel sorunları çözmeye katkıda bulunmasını ve etik değerlere uygun davranmasını hedefler. Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve toplumsal refahın artırılması gibi konularda işletmelerin liderlik rolü üstlenmesini amaçlar.

Aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk; kurum ve kuruluşların uzun vadeye yaydığı stratejik çalışmalarıdır. Genellikle kurum imajı oluşturmak ve marka bilinirliğini sağlamak adına yapılır. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri çalışanların motivasyonunu yükselttiği gibi personel sadakatini de korumaya da yardımcı olmaktadır.

Kurum ve kuruluşlar gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile hedef kitlesinin kalıcı olmasını sağlar ve potansiyel hedef kitlenin sabit müşteri olmasını da sağlar. Dijital ve geleneksel mecrada itibarını arttıran kurumlar, toplumsal alanda yaptıkları çalışmalar ile marka bilinirliği kazanır.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri örnekleri ise çalışan hakları, iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, personel eğitimi gibi konulardan meydana gelir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?