Sosyal Hizmet Bölümü
2020

Sosyal Hizmet Bölümü


İnsanların hayatın olağan durumları karşısındaki pozisyonlarını inceleyen birbirinden farklı disiplinler vardır. Bunların her birisi farklı bakış açılarına ve durumlarına odaklandıklarından dolayı değişik disiplinlerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir hal almıştır. Sosyal hizmet bölümü de insanların var olan potansiyellerini incelemek, keşfetmelerine yardımcı olmak, zenginleştirmek ve işlevlerinin bozulmasına engel olmak için vardır.

Sorunların giderilmesi ve değişimlerin yaşanması için gerekli olan çalışmaların yürütülmesinde talep edilen ihtiyaçlar sosyal hizmet bölümü açısından değerlendirilir. Toplumda var olan ihtiyaçlara dokunmak ve değişimlere yardımcı olmak da öncelikli amaç olarak değerlendirilmelidir. Hizmet edilen birey, toplum, aile ve toplulukta var olan ilişkilerin kurulmasına, değerlerin oluşmasına ve düzenlenmesine destek olmak için var olan bu gereksinim üniversitelerin gerekli birimlerinde program olarak okutulur.

Program içerikleri ihtiyaç duyulan bu alanlardaki işlevler adına kuram, teori ve uygulamalar bütününden meydana gelir. Hem kuramsal hem de uygulama açısından var olmaları büyük oranda öğrencilerin daha sonraki aşamalarda işinin kolaylaşmasını sağlar. Kuramların yanında vakaların incelenmesi, rol olma, örnek vaka analizleri veya tartışma gruplarının olması olaylara bakış açısının zenginleşmesini de beraberinde getirir.

Toplum yararı güden kurumların ilgili alanlarında var olan ihtiyaçların uzmanlar tarafından tamamlanması toplum sağlığı ve düzeni açısından da son derece yararlı olacaktır. Bölümü merak eden ve ilgi duyan kişilerin bu alandaki çalışmaların oldukça derin, emek isteyen ve son derece önemli noktaları kapsadığını bilerek hareket etmesi gerekir.

Sosyal Hizmet Bölümü Nedir?

Sosyal hizmet bölümünde toplumdaki değer ve ilişkiler açısından bazı eksikliklerin giderilmesi amaçlanır. Toplum sorunları ve eksiklikleri giderilerek insanların daha verimli, hayata değer katan ve tamamlanmış kişiler olması istenir. Bu insanların sosyal hizmet görevlileri ile iletişimde olması ve bu sayede ilerleme kaydetmesi hayata geri kazanımları açısından önem arz eder.

Nitelikli ve gerekli donanımlara sahip çalışanlar çocuk, yetişkin veya toplum için var olan yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak için emek verir. Mesleki beceri veya davranış kazanılmasına da zemin hazırlanır. Üniversitelerin örgün öğretim programlarında yer alan hem ön lisans hem de lisans seçenekleri sunulan sosyal hizmet bölümünün talebi de oldukça fazladır.

Belirlenen kontenjanlar kapsamında her sene alınacak öğrenci sayısı ilan edilir. Program gereklerini yerine getirerek bölüme dahil olmak ve uzman olarak mezun olmak mümkündür. Dikey geçiş sınavı sayesinde ilgili bölümler üzerinden eğitiminizi lisans derecesine ilerletmek de başka bir imkan olarak göze çarpar.

Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sosyal hizmet bölümü alanında eğitim veren üniversitelerin sayısı her geçen gün daha da fazla olduğundan dolayı ortalama bir puan veya başarı sıralamasında bulunmak yanlış bir değerlendirme olacaktır. Bu alanda eğitim veren yerlerin araştırılması ve ilgi alanlarına göre yerleşim yapılması gerekli olur.

Tercihlerinizi yaparken bu tarz bilgilere bakılması motivasyon için de önemli olmasına karşılık gereken özelliklere sahip olup olmadığınızı da anlamanız önemlidir. Bu konuda da gereken detayların incelenmesi alanda eğitim almış ve bu işi yapan kişilerle görüşülmesi doğru olan adımlardan bir tanesidir.

Çalışanların çeşitli zorluklarla karşılaşacakları her disiplin için olduğu gibi bu alan için de geçerlidir. Bunun için mutlaka sabırlı, insan ilişkilerine önem veren ve yeterli etiğe sahip öğrencilerin bölümde çalışması daha başarılı olunmasına katkıda bulunarak toplum için de yarar oluşturacaktır.

Sosyal Hizmet Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyal hizmet bölümünde görülen dersler öğrencilerin çalışmalarında yardımcı olacak ve gerekli donanımları elde etmesine imkan tanıyacak şekilde tasarlanır. Öğrenciler hem pratik hem de teorik olarak aldıkları değerleri çalışma hayatlarında pekiştirmeyi amaçlar. İnsan ilişkileri, güven ve gizlilik gibi birçok mesleki sorumluluğu beraberinde getiren bir disiplin olması etik kavramının da ön plana çıkmasına neden olur. Görüşmeler, staj ve vaka incelemeleri de olmazsa olmaz derslerdir. İlgi alanları ve çalışma birimlerine göre yapacakları seçimler öğrencilerin daha da donanımlı olmasına ön ayak olur. Buna paralel olarak hazırlanan ders içerikleri üniversitelerin müfredat düzenlemelerine göre değişim gösterse de genelde aynı amaca hizmet eder.

Bunlar:

 • Sosyal hizmete giriş,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Türkiye toplumu ve kültürü,
 • Hukuk,
 • Engellilerde sosyal hizmet,
 • Çocuk psikolojisi,
 • Bireysel sosyal hizmet,
 • İletişim,
 • Genel ekonomi,
 • Okulda sosyal hizmet,
 • Mültecilerde sosyal hizmet,
 • Sosyal sorunlar,
 • Madde bağımlılığı,
 • Görüşme teknikleri,
 • Gruplarda sosyal hizmet,
 • Sosyal hizmet alanı uygulamaları,
 • Aile ve çocuk sosyal hizmet,
 • Sosyal politikalar,
 • Şiddetle mücadele,
 • Pozitif psikoloji,
 • Suçluluk ve sosyal hizmet,
 • Sosyal hizmet mevzuatı
 • Çocuk istismarı,
 • Sosyal psikoloji şeklinde sıralanabilir.

Fark edileceği üzere ders içerikleri de toplumda en çok öne çıkan ve kamu düzeninde sorunlara yol açan sorunlar üzerinden oluşturulur. Vaka incelemeleri ve staj detayları da aynı şekilde olacağından dolayı alanı seçerken dikkatli olunması beklenir. Öğrencilerin bu konuda gerekli bilgi ve ilgiye sahip olması daha kolay şekilde iletişime geçilmesine ve sorunların temeline inilmesine neden olur. Bundan dolayı mutlaka gereken ön hazırlıklar da yapılmalıdır.

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sosyal hizmet bölümlerinden mezun olanlar birçok konuda donanımlı ve eğitim sahibi olacaklarından dolayı çalışma alanları da artar. Toplumun içinde var olan birçok birimde çalışmaları ve sosyal hizmet uzmanı unvanı gerekliliklerini yerine getirmeleri mümkün olur. Bireylerin iletişimde olması, yanlış davranışların giderilmesi, alışkanlıkların değiştirilmesi, toplum düzenine uygun yaşayacak duruma getirilme, psikolojik ve travma açısından yardımcı olma gibi bir dizi içerikleri kapsar. Çocukların da özel olarak ilgi alanı olduğu birimde yaşananların etkilerinden arındırılan, yeteneklerini denemesi yönünde teşvik edilen birçok çocuk da topluma kazandırılır. Bu sayede daha sağlıklı ve kendini bilen insanlar olmaları da sağlanır.

Sosyal Hizmet Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Mezun olanlar kamu yararı güden devlet destekli birçok alanda çalışmaya başlayabilir. Bunlar genel olarak yuva, sevgi evi, şiddet önleme ve izleme merkezleri, kadın sığınma evleri, çocuk esirgeme kurumları, engelli bakım merkezleri, yetiştirme yurtları, yaşlı bakım merkezleri gibi yerler olarak sıralanabilir. Devlet kökenli kurumlarda olanaklar daha da geniştir. Vakıf, müdürlükler, merkezler, bakanlıklar, kurumlar, teşkilatlar, mahkemeler, eğitim evleri, sivil toplum kuruluşları, kriz merkezleri gibi yerlerde de istihdam olanakları yüksektir. Aynı şekilde özel sektör kökenli alanlarda da aynı ihtiyacın yerine getirilmesi mümkündür. Bu konuda gereken deneyime ve donanıma sahip olanların ise işe alınmaları daha da kolay olacaktır.

Ayrıca sosyal hizmet bölümünden mezun olan kişiler tıbbi sekreterlik, hasta kabul danışmanlığı ve hasta bakıcı mesleklerinide tercih edebiliyorlar. Boğaziçi Enstitüsünün hazırladığı Tıbbi Sekreterlik & Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi ve Hasta Bakıcı ve Yaşlı Bakımı Kursunu inceleyebilirsiniz.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}