Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-04-03T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Satış ve Pazarlama Nedir?

Satış ve Pazarlama Nedir?


Satış ve pazarlama, birbiriyle ortak noktalara sahip olan iki kavram olup firmaların piyasaya sürdüğü bir ürün ya da hizmetin alıcıya ulaştırılması şeklinde tanımlanır. Satış ve pazarlama, aynı kavramlar gibi dursa da ikisinin birbirinden ayrılan yanları vardır.

Satış ve pazarlama, firmaların ürettiği ürünün ya da hizmetin alıcıya ulaştırılmasıdır. Alıcı, aradığı kritere uygun olan ürün ya da hizmeti satın almak için belli bir ücret öder ve böylece istediği ürüne/hizmete sahip olur. Ancak alıcının bu ürünü satın alana kadar geçen süreçlerin büyük kısmında satış ve pazarlama teknikleri etkilidir.

Satış Nedir?

Satış, herhangi bir alanda üretilen ürün ya da hizmetin müşteri tarafından satın alınmasıdır.

Satış, pazarlamanın bir alt dalı olarak ele alınır ve pazarlamanın son aşaması olarak düşünülebilir. 

Herhangi bir ürün ya da hizmetin satışı yapılırken bazı özel tekniklerden yararlanılır. Bu teknikler alıcının satın alma davranışını etkiler ve alıcıyı satın almaya yönlendirmek için uygulanır.

Satış Teknikleri Nelerdir?

Satış teknikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Her müşteri için aynı satış tekniği uygulanmamalıdır.
 • Müşteriye alacağı ürün ya da hizmetin avantajları hakkında bilgi verilmelidir.
 • Ürün ya da hizmetten bahsederken pozitif bir dil kullanılmalıdır.
 • Ürün ya da hizmetin negatif yanlarından söz açıldığında satış elemanı kişiye alternatif çözümler sunmalıdır.
 • Müşteri ile etkili iletişim teknikleri kullanılarak iletişim kurulur.
 • Satış yapılırken müşteri ile yüz yüze canlı iletişim halinde olmaya dikkat edilmelidir. 
 • Telefonla satış yaparken ses tonuna ekstra özen gösterilmeli ve müşteriye yapılan işlemlere dair bilgi verilmelidir.
 • Müşterinin istek ve ihtiyaçlarına cevap veren ürünün/hizmetin satışı yapılır.
 • Müşteri çekmek için belirli aralıklarla indirim düzenlenir.
 • Benzer ürünlerin ya da hizmetlerin satın alınması için çapraz satış tekniği kullanılır.
 • Ürün/hizmet dijital ortamda satılıyorsa ilgi çeken bir görsel ya da video ile sunulmalıdır.
 • Ürün/hizmet için uygun bir reklam stratejisi oluşturulmalıdır.
 • Ürünün/hizmetin fiyatı piyasanın durumuna göre belirlenmelidir.
 • Müşterinin yeni ürünü/hizmeti denemesi sağlanarak müşteri satın almaya yönlendirilmelidir.
 • Müşteri memnuniyeti analiz edilmeli ve ilerleyen süreçte analiz sonuçlarına göre aksiyon alınmalıdır.

 

 

Pazarlama Nedir?

Pazarlama, müşterinin talep ettiği ürün ya da hizmetin belirlenmesinden ürünün satışına kadar geçen süreçlerin tümüdür.

Pazarlama şemsiye bir kavram olarak düşünülebilir ve satış kavramını da içine alır.

Pazarlama Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Pazarlamanın aşamaları şunlardır:

 1. Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet, ürün veya fikir keşfedilir.
 2. Kaliteli bir ürün ya da hizmet üretilir.
 3. Ürün ya da hizmet, piyasa ve hedef müşteri kitlesi analizi yapılarak fiyatlandırılır.
 4. Reklam ve iletişim kampanyaları aracılığıyla müşteriye ürün/hizmet tanıtılır.
 5. Ürün, müşteriye ulaştırılır yani dağıtım ve satış aşaması ile pazarlama süreci sona erer.

Pazarlama Teknikleri Nelerdir?

Pazarlama teknikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Deneyim pazarlama tekniği
 2. İlişki pazarlaması tekniği
 3. Gerilla pazarlama tekniği
 4. Viral pazarlama tekniği
 5. Yeşil pazarlama tekniği (green marketing)
 6. Etkinlik pazarlaması tekniği
 7. Ağızdan ağıza pazarlama tekniği (WOMM - word of mouth marketing)
 8. Veri tabanlı pazarlama tekniği

1. Deneyim Pazarlama Tekniği

deneyim pazarlama tekniği pazarlama teknikleri

Pazarlama teknikleri arasında listenin ilk sırasında deneyim pazarlama tekniği yer alır. Deneyim pazarlama tekniği, müşteriye sadece hizmet veya ürün sunmakla kalmayan, onların deneyimine de önem veren bir pazarlama tekniğidir.

Deneyim pazarlama tekniği ile müşterinin ürün ya da hizmeti nasıl satın aldığını, tükettiği zaman hangi deneyimleri edindiğini ve ürün/hizmet ile ilgili deneyimlerini başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını öğrenmeyi hedefler.  

2. İlişki Pazarlaması Tekniği

ilişki pazarlaması pazarlama teknikleri

Pazarlama teknikleri arasında bulunan bir diğer yöntem ilişki pazarlaması tekniğidir. İlişki pazarlaması tekniği, müşteri ile karşılıklı değer yaratmayı ön plana alan ve iletişime önem veren bir pazarlama tekniğidir.

İlişki pazarlaması tekniği bazı akademisyenlerin tanımına göre yalnızca müşteri ile kurulan ilişki ile ilgili değildir; işletmenin farklı departmanlarını, bu departmanlarda çalışan kişileri, hizmet ve mal tedarikçileri ile kurulan iletişim ile de ilgilidir.

3. Gerilla Pazarlama Tekniği

gerilla pazarlaması pazarlama teknikleri

Pazarlama teknikleri arasında en çok kullanılanlardan biri de gerilla pazarlama tekniğidir. Gerilla pazarlama tekniği, yaratıcılığı ön planda tutan, eski müşteriler aracılığıyla yeni müşterilere ulaşmayı hedefleyen, pazarlamada teknolojik gelişmeleri efektif bir şekilde kullanabilen bir pazarlama tekniğidir.

Gerilla pazarlama tekniği birçok ürünün ve reklamın birbirine benzediği günümüzde yaratıcılığı ve hayal gücünü ön planda tutarak ürünü farklı şekilde pazarlamayı hedefler. Gerilla pazarlama tekniğinin amaçlarından biri de ekonomik olmaktır.

4. Viral Pazarlama Tekniği

pazarlama teknikleri viral

Pazarlama teknikleri arasında en çok kullanılanlardan biri de viral pazarlama tekniğidir. Viral pazarlama tekniği, müşterilere hızlı bir şekilde ulaşılması gereken durumlarda kullanılan bir pazarlama yöntemidir. Viral pazarlama tekniğine göre ilgili hizmet ya da ürün müşteriler arasında hızla yayılır ve bu sayede yeni müşterilere de ulaşılır. 

Viral pazarlama tekniği daha çok dijital ortamda uygulanan bir yöntemdir. Dolayısıyla viral pazarlama tekniğinde müşterilerin dikkatini çekecek videolar, görseller hazırlanmalıdır. Bu teknik ile yeni müşterilere hızla ulaşılır ve ciro kısa süre içerisinde yükselir.

5. Yeşil Pazarlama Tekniği (Green Marketing)

Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) tarafından 1975 yılında tanımlanan yeşil pazarlama tekniği (green marketing), ürünlere duyulan ihtiyacın ikinci planda tutulduğu ve üretim süreçlerinde çevresel sorumluluğa önem veren bir pazarlama tekniğidir.

Yeşil pazarlama tekniği; çevreci ürünlerin üretilmesi, ürünlerin çevreci pazarlama yöntemleri ile pazarlanması, çevreci olmayan ürünlerin yeşil ürüne dönüştürülmesi gibi faaliyetlerde bulunmayı önerir.

Yeşil pazarlama tekniğine göre firma, ürün ya da hizmetin çevreye duyarlı bir şekilde üretilmesinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinci ile de hareket etmelidir. Örneğin firma fırsat eşitliği, asgari ücret politikaları gibi alanlarda da faaliyet göstermelidir.

6. Etkinlik Pazarlaması Tekniği

Etkinlik pazarlaması tekniği; müzik, eğlence, spor gibi etkinliklere sponsor olma yolu ile uygulanan bir pazarlama tekniğidir. Etkinlik pazarlaması, daha çok küresel çapta faaliyet gösteren markalarda etkilidir.

Pazarlama teknikleri arasında önemli bir yer tutan etkinlik pazarlaması tekniği özellikle Amerika'da sıklıkla kullanılır. Etkinlik pazarlaması tekniğinde sponsor olunan etkinlik, markanın imajı üzerinde de etkili olacaktır.

7. Ağızdan Ağıza Pazarlama Tekniği (WOMM - Word of Mouth Marketing)

ağızdan ağıza pazarlama tekniği pazarlama teknikleri

Ağızdan ağıza pazarlama tekniği, pazarlama teknikleri arasında hızlı sonuç almayı sağlayan yöntemlerden biri olduğu için sıkça kullanılır. Ağızdan ağıza pazarlama tekniği, hizmet ya da ürün hakkında bilgisi olan müşterilerin satın aldıkları ürün ya da hizmeti diğerlerine de tanıtması yoluyla uygulanan bir yöntemdir.

Özellikle kendini kanıtlamış ve belli bir seviyeye gelmiş markaların büyümesi noktasında ağızdan ağıza pazarlama tekniği iş görür. Ağızdan ağıza pazarlama, viral pazarlama tekniği gibi ciro artışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ancak bu noktada viral pazarlama daha hızlı sonuç verir.

Ağızdan ağıza pazarlama tekniği, İngilizcede word of mouth marketing yani kısaca WOMM olarak bilinir. Bu kavram Türkçede fısıltı pazarlama, kulaktan kulağa pazarlama, gizli sessiz pazarlama gibi farklı isimlerle de karşımıza çıkar. 

8. Veri Tabanlı Pazarlama Tekniği

pazarlama teknikleri

Veri tabanlı pazarlama tekniği, pazarlama teknikleri arasında yeni bir yöntem olarak bilinir. Veri tabanlı pazarlama tekniği, hedef kitlenin ilgili ürün ya da hizmete ilişkin yoğun bilgi akışına maruz bırakılması, tüm ihtiyaçlarına karşılık verilmesi şeklinde uygulanan bir pazarlama tekniğidir. 

Veri tabanlı pazarlama tekniğinde satış ve pazarlama elemanı, telefon ya da mail yoluyla müşterinin marka ile iletişim kurduğu anları kayıt altına alan ve bu verileri işleyen bir sisteme sahip olmayı önerir. Bu sayede müşteri ile daha yakın bir ilişki kurulmuş olur. 

Veri tabanlı pazarlama tekniği, müşterinin verilerini pazarlama alanında kullanmayı hedefler. Bu veriler işlenerek satış ve pazarlama stratejisi oluşturulur. Veri tabanlı pazarlama tekniğine göre pazarlamacı müşterinin markaya bağlı olmasını sağlayarak o markadan satın alma davranışını sürdürmeye çalışmalıdır.

 

 

Satış ve Pazarlama Aynı Şey midir?

Satış ve pazarlama benzer özelliklere sahip olsa da aynı şey değildir; satış, pazarlamanın kapsamında yer alan bir kavram iken pazarlama daha geniş bir anlam taşır. 

Satış ve Pazarlama Arasındaki Fark Nedir?

Satış ve pazarlama arasındaki fark; pazarlamanın satıştan daha geniş bir anlama sahip olması ve satış süreçlerini de içermesidir.

Nitekim satış, pazarlama kapsamında ele alınan bir kavramdır ve ürünün müşteriye ulaştırılması anlamına gelir. Pazarlama ise müşterinin satın alacağı ürünün belirlenmesi, ürünün üretilmesi, fiyatlandırılması, tanıtılması ve satışının yapılması gibi aşamaları kapsar. Dolayısıyla satış, pazarlama kavramı içerisinde değerlendirilir. Satış için “pazarlama sürecinin son aşamasıdır” denilebilir.

Satış ve Pazarlama Nasıl Yapılır?

Satış ve pazarlama bazı özel teknikler kullanılarak yapılır. Bu teknikler, müşterinin satın alma davranışını arttırmak, müşteriyi satın almaya yönlendirmek ve markaya sadakatini arttırmak için uygulanır.

Satış ve pazarlama yapılırken uygulanması gereken bazı altın kurallar vardır. Örneğin satış ve pazarlama yaparken her müşteri ile aynı şekilde iletişim kurulmaz, müşterinin ihtiyaç ve isteklerine göre hareket edilir. Müşteriye ürün ya da hizmetin sunacağı faydalar anlatılır, ürün ya da hizmet tanıtılırken negatif ifadeler kullanılmaz. Müşteri ile etkili iletişim kurmaya özen gösterilmelidir.

Satış ve Pazarlama Teknikleri Nelerdir?

Satış ve pazarlama teknikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Müşterinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ürün ya da hizmet satışı ve pazarlaması yapılır.
 • Ürünün ya da hizmetin en kaliteli şekilde üretilmesi sağlanmalıdır.
 • Müşteri ile etkili iletişim kurmaya dikkat edilmelidir.
 • Her müşteriye ihtiyaç ve isteğine göre farklı yaklaşılmalıdır.
 • Ürün ya da hizmet en uygun şekilde tanıtılmalıdır.
 • Ürün ya da hizmete ilişkin etkili bir iletişim kampanyası yürütülmelidir.
 • Müşterilerin satın alma davranışları ve memnuniyet durumları analiz edilmelidir.
 • Yapılan analizler, ürün ya da hizmetin geliştirilmesi için kullanılmalıdır.
 • Daha önce ürün satın alan müşterinin başka bir ürün satın alması da sağlanmalıdır.
 • Müşterinin ufak da olsa bir ürün/hizmet satın almasına değer verilmelidir.
 • Müşteri markaya bağlı hale getirilmelidir, bunun için yeni indirimlerden haberdar edilmelidir.
 • Ürün ya da hizmete ilişkin indirim düzenlenmelidir.
 • Müşterinin yeni ürünü denemesi için tester, numune ürün gibi seçeneklerden yararlanılmalıdır.

Firmaların Satış ve Pazarlama Departmanı Ne İş Yapar?

Firmaların satış ve pazarlama departmanı, firmanın herhangi bir ürünün ya da hizmetin müşterinin ihtiyaç ve isteklerine uygun şekilde üretilmesinden müşteriye ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçlerde iş yapar.

Satış ve pazarlama departmanı; hangi ürün ya da hizmetin üretilmesi gerektiğine ilişkin piyasa ve hedef kitle analizi yapar, ürünün kaliteli bir şekilde üretilmesini sağlar, ürüne uygun bir fiyat biçilmesinde, çeşitli iletişim ve reklam kampanyaları ile ürünün tanıtılmasında ve müşteriye ulaştırılmasında görev alır.

Satış elemanları sadece ürünün müşteriye ulaştırılması noktasında görev yaparken pazarlama elemanları sürecin en başından en sonuna kadar çalışır.

Satış ve Pazarlama Elemanı Nedir?

Satış ve pazarlama elemanı, herhangi bir ürünün ya da hizmetin müşteriye ulaştırılmasına ilişkin çeşitli süreçlerde görev alan meslek elemanıdır.

Satış ve pazarlama elemanı görevini yaparken bazı pazarlama ve satış tekniklerini kullanır. Bu teknikler, kurslara giderek ya da üniversitede eğitim alarak öğrenileceği gibi deneyim ile de öğrenilir.

Satış ve Pazarlama Elemanı Ne İş Yapar?

Satış ve pazarlama elemanı; müşterinin talebine uygun ürünün/hizmetin üretilmesi, ürünün/hizmetin kaliteli olması, fiyatlandırma yapılması, iletişim kampanyaları yapılarak müşterinin satın alma davranışının etkilenmesi ve ürünün özel satış ve pazarlama teknikleri kullanılarak müşteriye ulaştırılması şeklindeki işleri yapar.

Satış ve pazarlama elemanı kısaca bir ürün ya da hizmetin müşteriye ulaştırılması ile ilgili satış ve pazarlama süreçlerinde görev alır.

Satış ve Pazarlama Elemanı Nasıl Olunur?

Satış ve pazarlama elemanı olmak için belli bir üniversite bölümü okumaya gerek yoktur. Kendini satış-pazarlama alanında geliştiren herkes bu mesleği yapabilir. Fakat üniversitede İşletme, İktisat, Ekonomi, Pazarlama Bölümü gibi alanları okuyan kişiler satış ve pazarlama elemanı mesleğinde daha avantajlıdır. Ayrıca Satış Teknikleri ve Pazarlama Eğitimi alan kişiler de bu mesleği icra edebilir. 

Satış ve Pazarlama Elemanı Maaşları Ne Kadardır?

Satış ve pazarlama elemanı maaşları 5000 TL ile 6300 TL arasında değişir.

Satış ve pazarlama elemanı maaşları; kişinin mesleki deneyimine, aldığı prim ücretine, çalıştığı firmaya ve sektöre göre değişiklik gösterebilir. Satış ve pazarlama elemanı maaşı mesleğe yeni başlayan biri için ortalama 5000 TL’dir, iki yıl deneyimli bir satış ve pazarlama elemanı ortalama 5400 TL maaş alırken üç yıl ve üzeri düzeyde deneyimli bir satış ve pazarlama elemanı ise ortalama 5800 TL ile 6300 TL aralığında maaş alır.

Satış ve Pazarlama Uzmanı Nedir?

Satış ve pazarlama uzmanı, herhangi bir hizmet ya da ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar geçen bütün süreçlerde görev alan profesyonel meslek elemanıdır.

Satış ve pazarlama uzmanı, satış ve pazarlama elemanı elemanına göre daha deneyimlidir ve daha üst düzey işlerle ilgilenir. Örneğin satış ve pazarlama uzmanı, satış ve pazarlama elemanından farklı olarak planlama, kontrol, analiz gibi işlemlerle de ilgilenir. İki meslek arasındaki fark bu şekilde açıklanabilir.

Satış ve Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Satış ve pazarlama uzmanı; müşterinin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, satış ve pazarlama için uygun ürün ya da hizmetin belirlenmesi, üretilmesi; ürünün/hizmetin fiyatlandırılması, iletişim kampanyalarının planlanması, kampanya ve piyasa analizi yapılması, ürünün müşteriye ulaştırılması gibi bütün süreçlerde görev alır.

Satış ve pazarlama uzmanı, satış ve pazarlama elemanından farklı olarak daha çok analiz ve planlama süreçlerinde görev alır. Satış ve pazarlama uzmanı, satış ve pazarlama elemanından daha üst düzeydedir, bu sebeple satış ve pazarlama elemanının faaliyetlerini kontrol etme ve yönetme yetkisine sahiptir.

Satış ve Pazarlama Uzmanı Nasıl Olunur?

Satış ve pazarlama uzmanı olmak için belli bir üniversite bölümü okuma şartı yoktur ancak bu meslekte deneyime önem verilir. Fakat daha çok üniversitede İşletme, İktisat, Ekonomi, Pazarlama Bölümü gibi alanlardan mezun olanlar satış ve pazarlama uzmanı olarak çalışır. Satış ve pazarlama alanında deneyim kazanan kişiler satış ve pazarlama uzmanı olarak görev yapabilir. Ayrıca Satış Teknikleri ve Pazarlama Eğitimi, Saha Satış Eğitimi, Satış Odaklı Kişilik Tipleri Eğitimi, Satış Uzmanlığı Eğitimi alan kişiler de meslekte deneyim kazandıktan sonra bu mesleği icra edebilir. 

Satış ve Pazarlama Uzmanı Maaşları Ne Kadardır?

Satış ve pazarlama uzmanı maaşları 5800 TL ile 9500 TL arasında değişir.

Satış ve pazarlama uzmanı maaşları; kişinin meslekte ne kadar tecrübeli olduğuna, aldığı prime, çalıştığı kuruma ve sektöre bağlı olarak değişir. Örneğin bir yıl deneyimli bir satış ve pazarlama uzmanı 5800 TL maaş alır, iki yıl deneyimli bir satış ve pazarlama uzmanının maaşı 6300 TL’dir, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir satış ve pazarlama uzmanının maaşı ise 6800 TL ile 9500 TL aralığındadır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?