Satış Teknikleri

Satış Teknikleri


Satış teknikleri marka, firma ve işletmelerin satış oranlarını arttırması için oldukça önemlidir. En etkili satış stratejileri satış danışmanları tarafından yeni müşteriler kazanmak için kullanılır. 

Satış teknikleri satışın her aşamasında farklı şekilde uygulanan ve müşteriyi satın almaya ikna eden taktikleri kapsamaktadır. 

Satış Teknikleri Nelerdir?

Satış teknikleri şunlardır:

 1. Ürünü/hizmeti ihtiyaç haline getirmek
 2. İkna yöntemlerini kullanmak
 3. Beklentiye uygun fiyat belirlemek
 4. Ürün ya da hizmet fonksiyonlarını detaylı açıklamak
 5. Örnek deneyim paylaşmak
 6. Promosyon ve hediyeler vermek
 7. Destekleyici görsel, video ya da ses kullanmak
 8. Kararlı olmak
 9. Müşteriye karşı aceleci davranmamak
 10. Müşterinin soru sormasına izin vermek

1. Ürünü/Hizmeti İhtiyaç Haline Getirmek

satış teknikleri ürünü hizmeti ihtiyaç haline getirmek

Satış tekniklerinden ilki, ürünü ya da hizmeti ihtiyaç haline getirmektir. Müşterinin bir ürün ya da hizmeti satın alması için öncelikle bu ürün ve hizmete ihtiyaç duyduğunu hissetmelidir.

Bir ürün ya da hizmeti müşterinin zihninde ihtiyaç haline getirmek için öncelikle müşteriyleetkili iletişim kurulmalıdır. Müşteriyle kurulan etkileşim sırasında hizmet ya da ürünün kullanım sonrası faydalarından bahsedilmelidir.

2. İkna Yöntemlerini Kullanmak

müşteri ikna yöntemleri

Satış pazarlama stratejileri arasında en çok tercih edilen yollardan biri de ikna yöntemlerine başvurmaktır. Satış stratejileri ve ikna yöntemleri birlikte kullanıldığında müşterilerin etkilenme, satın alma ihtimalleri yükselmektedir.

İkna yöntemlerini satış yapmak için kullanırken profesyonel davranmak gerekir. Müşterileri satışa yönlendirmek için müşterinin nasıl ikna edileceği konusunda bilgi sahibi olmak gereklidir. Satış yapan kişi müşterilere uygun bir biçimde ikna yöntemlerini kullanarak satış oranını arttırabilir.

3. Beklentiye Uygun Fiyat Belirlemek

beklentiye uygun fiyat belirlemek satış teknikleri

Satış tekniklerinden üçüncüsü beklentiye uygun fiyat belirlemektir. Satış gerçekleştirmenin en önemli ölçütlerinden biri müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bir ürün ya da hizmetin satış değerinin çok üstündeki bir fiyattan sunulması müşterilerin satın alma sürecinden kaçınmasına sebep olur. Satışın gerçekleştirilmesinde problem çıkmaması için her ürün ve hizmetin fiyatı piyasa ve kâr değerine uygun biçimde belirlenmelidir.

 

 

4. Ürün ya da Hizmet Fonksiyonlarını Detaylı Açıklamak

Etkili satış tekniklerinden bir diğeri ise ürün ya da hizmet fonksiyonlarını detaylı açıklamaktır. Bir müşteri satın alacağı ürünün ya da hizmetin fonksiyonlarını merak eder. Bu sebeple satış danışmanına başvurur. Satış sürecinde müşterinin beklentilerine uygun ve detaylı şekilde ürünler hakkında bilgi verilmelidir. Çünkü müşteriler özelliklerini tam olarak anlamadıkları ürünü satın almaktan çekinebilir.

5. Örnek Deneyim Paylaşmak

müşteri deneyim paylaşımı

Sıkça tercih edilen satış stratejilerinden biri de örnek deneyim paylaşmaktır. Müşteriler daha önce ilgili hizmeti ya da ürünü satın almış kişilerin görüşlerini duyarak ürün hakkında fikir edinebilir. Satış sürecinde müşteriye örnek deneyimler sunmak, kişinin ilgili ürün hakkında önceden zihninde bir fikir oluşturmasını sağlayacaktır. Bu sayede satış süreci hızlanacak ve müşteri memnuniyeti artacaktır.

6. Promosyon ve Hediyeler Vermek

satış teknikleri hediye vermek

Satış stratejilerinden altıncısı ise promosyon ve hediyeler vermektir. Müşterilere ilgili ürün ve hizmetin satışı esnasında bazı hediye ve promosyonlar verileceğinden bahsetmek satış sürecini hızlandıracaktır. İhtiyacı olan ürünü satın aldığında yanında ücretsiz başka ürünlerin verileceğini bilmek, müşteriyi satın alma sürecine yönlendirecektir.

7. Destekleyici Görsel, Video ya da Ses Kullanmak

Satış sürecinde müşterilere ürün ya da hizmetleri etkileyici şekilde anlatmanın bir yolu da anlatım sırasında görsel, video ya da sesler kullanmaktır. Bu şekilde müşteriler anlatılan ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir. Satış tekniklerinde destekleyici görseller kullanmak, müşterilerin daha uzun süre markayı hatırlamasını sağlar.

8. Kararlı Olmak

Satış stratejilerinden bir diğeri ise kararlı olmaktır. Satış görevlilerinin satış ve pazarlama sürecini kararlı ve özgüvenli yürütmesi müşterilerin de markaya olan güvenini arttıracaktır. Ürünün arkasında duran güvenilir marka imajı çizmek için satış sürecinde kararlı olmak önemlidir.

9. Müşteriye Karşı Aceleci Davranmamak

satış teknikleri müşteriye aceleci davranmamak

Satış tekniklerinden biri de müşteriye karşı aceleci davranmamaktır. Aceleci şekilde ürün özellikleri anlatan ve direkt olarak satışa yönlendiren ısrarcı tavırlar, müşteriyi satın alma işleminden uzaklaştıracaktır. Ürün satışı yapmak konusunda ısrarcı olmak müşteriyle kurulan güvenli bağı sarsabilir.

10. Müşterinin Soru Sormasına İzin Vermek

müşterinin soru sormasına izin vermek satış teknikleri

Satış stratejilerinden sonuncusu ise müşterinin soru sormasına izin vermektir. Satış danışmanları ürün ya da hizmet hakkında açıklama yapmaya kendilerini kaptırmamalıdır. Ürün ve hizmet hakkında bilgi verilirken müşterinin de görüşleri ve soruları alınmalıdır.

Satış Nedir?

Satış, bir hizmetin ya da ürünün belirlenen bedel karşılığında alıcıya ulaştırılmasıdır. 

Satışın gerçekleşebilmesi için ürünün ya da hizmetin piyasa değeri belirlenmelidir. Fiyat belirlendikten sonra ilgili hizmet ya da ürün uygun satış stratejileriyle pazarlanmalıdır. Satış ve pazarlama birbirleriyle entegre çalışmaktadır. Bir malın doğru stratejilerle satılması için uygun pazarlama teknikleri de bilinmeli ve kullanılmalıdır.

Satış Aşamaları Nelerdir?

Satış aşamaları şunlardır:

 1. Satılacak ürün ya da hizmetleri hazırlamak
 2. Müşterileri karşılamak
 3. Müşterinin ihtiyaçlarına uygun ürün kategorisini sunmak
 4. Ürün ya da hizmet hakkında detaylı bilgi vermek
 5. Müşterinin üründen beklentilerini öğrenmek
 6. Ürünü önceden satın almış başka müşterilerin deneyimlerini aktarmak
 7. Müşterinin sorduklarını cevaplandırmak
 8. Satış işlemini gerçekleştirmek
 9. Paketleme yapmak ve ürünü müşteriye teslim etmek
 10. Satış sonrası ürünün memnuniyet takibini gerçekleştirmek

Satış Stratejisi Nedir?

Satış stratejisi, müşterilerin ilgili ürün ya da hizmeti satın almaya ikna olması için satış sürecinde uygulanan tekniklerin tamamıdır.

Satış stratejileri sayesinde müşteriler ürünü satın almak için daha kısa sürede ikna olmaktadır. Markalar pazarlama ve kâr oranlarını yükseltmek amacıyla satış stratejilerini kullanmaktadır.

 

 

Satış Kapama Nedir?

Satış kapama, müşteri ile satıcı arasında oluşan pazarlama etkileşiminin son aşamasıdır. Satış kapama, firma ya da işletmenin ürünün satışını başarılı şekilde gerçekleştirmesidir. 

Satış sürecinde satış stratejileri ve satış kapama birbirleriyle uyumlu çalışmaktadır. Başarılı şekilde satış stratejisi oluşturulmadıysa pazarlama döngüsü satış kapama evresine geçemeyecektir. Ayrıca satış kapama evresi bir sonraki müşteriyi satışa yönlendirmek için yeni bir kapı aralamaktadır. 

Satış Kapama Teknikleri Nelerdir?

Satış kapama teknikleri şunlardır:

 1. İfade odaklı teknik
 2. Soru odaklı teknik
 3. Varsayımsal teknik
 4. Zaman duyarlı teknik

1. İfade Odaklı Teknik

Satış kapama tekniklerinden ilki ifade odaklı tekniktir. İfade odaklı teknik, satış kapama işlemini sonlandırmak için müşterinin duygusal yönüne hitap etmektir.

İfade odaklı teknikte müşteriyle direkt etkileşime geçilerek güvenli bağ kurmaya çalışılır. İfade odaklı teknikte dikkat edilmesi gereken nokta, müşteriye karşı ekstra ısrarcı davranmamaktır.

2. Soru Odaklı Teknik

Satış kapama tekniklerinden diğeri ise soru odaklı tekniktir. Soru odaklı teknik, müşterinin ihtiyacı olan ve satın almaya yöneleceği ürünü ona sorular sorarak bulmayı kapsar. Müşteri istediği kategoride ürünü mağazada bulamadıysa satış danışmanı başka teknikleri denemelidir.

3. Varsayımsal Teknik

Satış kapama tekniklerinden üçüncüsü varsayımsal tekniktir. Varsayımsal teknik müşteriler bir ürünü alıp almama konusunda kararsızlığa düştüğünde kullanılır. Varsayımsal teknikte müşterilere ürün deneyimi hakkında olumlu varsayımlar sunulur.

4. Zaman Duyarlı Teknik

Son satış kapama tekniği ise zaman duyarlı tekniktir. Satışı yapmak ve avantajlardan yararlanmak için müşteriye kısıtlı bir zaman aralığı sunulur. Bu sayede müşterinin o süreye kadar satışa yönlenmesi sağlanır.

Telefonda Satış Teknikleri Nedir?

Telefonda satış teknikleri; kurumların, işletmelerin ya da markaların ürünlerini satmak için telefon üzerinden geliştirdiği pazarlama stratejilerinin tamamıdır.

Telefonda satış tekniklerinde müşteriyle telefon üzerinden iletişim kurulmaktadır. Müşteriyle iletişim yüz yüze olmadığı için telefonda uygulanan satış teknikleri yüz yüze uygulanan satış stratejilerinden farklıdır.

 

 

Telefonda Satış Teknikleri Nelerdir?

Telefonda satış teknikleri şunlardır:

 • Ürünü tanıtmadan önce müşterinin ismini öğrenmek
 • Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmamak
 • Ürün hakkında bilgi vermeden önce müşterinin müsait olup olmadığını sormak
 • Ürünün sağladığı avantaj ve faydaları anlatmak
 • Ürünü önceden deneyimleyen kişilerin yorumlarını anlatmak
 • Konuşmayı uzun tutmamak
 • Telefonu kapatmadan önce müşteriye ait iletişim bilgilerini kaydetmek

Müşteri İkna Yöntemleri Nelerdir?

Müşteri ikna yöntemleri şunlardır:

 • Ürün avantajlarından bahsetmek
 • Anlaşılır ve akıcı bir dil kullanmak
 • Müşterinin ilgili ürüne ihtiyacı olduğunu hissettirmek
 • Müşteriyle samimi ve doğal bir bağ kurmak
 • Markanın ürünün arkasında olduğunu hissettirmek
 • Ürünün yanında verilecek olan promosyon ve hediyelerden bahsetmek
 • Müşterinin ürünü denemesi için fırsat tanımak

Kişisel Satış Nedir?

Kişisel satış, bir satış elemanının müşteriyle birebir etkileşim haline geçerek satışı yapılacak ürün hakkında bilgi vermesidir.

Kişisel satış sürecinde satış personeli, karşısındaki müşterinin işine yarayacağını düşündüğü ürünlerin avantajlarını profesyonel şekilde anlatmaktadır. Kişisel satış, satış çeşitleri arasında yer alır. Müşteriyle birebir etkileşim gerektirmesi nedeniyle kişisel satış en etkili satış türlerinden biridir. Kişisel satış sırasında müşterinin jest ve mimikleri satış personelini yönlendirmekte ve bir sonraki cümlede ürün hakkında nasıl bir teklifte bulunacağını belirlemektedir.

Kişisel Satış Teknikleri Nedir?

Kişisel satış teknikleri, müşteriyle birebir etkileşim kurularak yapılan en etkili pazarlama stratejileridir.

Kişisel satış tekniklerinde müşterilerin memnuniyeti çok önemlidir. Kişisel satış tekniklerinde özellikle müşterinin satış kapama evresindeki garanti, servis gibi gereksinimlerine özen gösterilmektedir.

Kişisel Satış Teknikleri Nelerdir?

Kişisel satış teknikleri şunlardır:

 • Satış danışmanı ürünlerin özelliklerine hakim olmalı.
 • İletişim ve beden diline özen gösterilmeli.
 • Satış sonrasında müşteri memnuniyeti kontrol edilmeli.
 • Memnuniyetsizlik durumunda müşteriye itiraz hakkı tanınmalı.
 • Müşteriye karşı doğal ve samimi bir dil kullanılmalı.
 • Satışı yapılacak ürünün tüm avantajlarından bahsedilmeli.
 • Satış sonrası müşteriye ilgili firmanın diğer ürünleri de kısaca anlatılmalı.
Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?