Üniversite Sertifikalı Eğitimlere Hemen Katıl. Potansiyelini Keşfet!
Sargın Eğitim Nedir? Faydaları Nedir?

Sargın Eğitim Nedir? Faydaları Nedir?


Eğitim denildiğinde en başta kuşkusuz ilkokuldan başlanarak belirli aşamaların izlenmesi sonrasında ilerleyen süreç akla gelmektedir. Bu süreç örgün eğitim olarak nitelendirilmekle birlikte eğitim sadece örgün eğitim ile sınırlı değildir. Bu eğitim türünün haricinde başka eğitim türlerinin olduğu da kabul edilmektedir. Neticede eğitimi sadece okullarda verilen bir olgu olmamakta hayatın tümüne yayılmış olan her zaman canlı olarak süreklilik içeren bir durum olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu doğrultuda örgün eğitim dışında yaygın eğitim ve sargın eğitim olarak adlandırılan iki eğitim türü daha söz konusudur. Bunlardan yaygın eğitim bütün bir insan yaşamı içerisine yayılmış sistemli bir eğitim sürecini ifade ederken, sargın eğitim örgün eğitim ve yaygın eğitim dışında kalan eğitim türünü ifade etmektedir.

Eğitim bir toplum içerisinde en temel odak noktalarından bir tanesini oluşturmaktadır. Toplum içerisinde yaşayan bireylerinin bilgi ile buluşması sağlam bir eğitim sistemi ile mümkün olabilecektir. Ülkemizde de eğitim konusunda birçok araştırma yapılmış ve zaman içerisinde yaşanan deneyimler ile birlikte bir eğitim sistemi oturtulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri toplum bireylerinin yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Sertifikalı Eğitim Programları. Boğaziçi Enstitüsü.

Sargın Eğitim

Sargın eğitim günlük yaşam içerisinde söz konusu olarak kişilerin uğraş ve çabaları neticesinde kazanmış olduğu bilgi ve beceri olarak adlandırılabilir. Sargın eğitim aslında tanımdan da anlaşılacağı üzere günlük yaşam içerisinde gerçekleşen bir öğrenme sürecidir. Her şeyden önce plansız ilerleyen ve daha çok ihtiyaçtan doğan bir durumdur. Sargın eğitim bu yönüyle herkes için ve sürekli söz konusu olmaktadır. Bu anlamda bakıldığında bu eğitim türünü hayatın içinde aramak gerekmektedir. Genel kültür seviyenizin en üst seviyede olması gerekir bunun için de iyi bir kişisel gelişim eğitimi almanız gerek. Bir bisikleti kullanmayı öğrenmek, halı dokumayı kişisel çaba ile öğrenmek sargın eğitim içerisinde değerlendirilebilecektir.

Mesleki Gelişim. Boğaziçi Enstitüsü.

Sargın Eğitimin Yararları

Sargın eğitim kişilerin bireysel istek ve çabaları neticesinde oluşmasından kaynaklı olarak kişilerin kendiliğinden harekete geçmesi ile meydana gelmektedir. Harekete geçiş noktası olarak bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla başlayan süreç kişilerde belirli bir deneyimin kazanılması ile sonuçlanmaktadır. Bu kapsamda sargın eğitimin en temel faydası kişisel becerilerin gelişmesini sağlamasıdır. El becerisine dayanan bir sargın eğitim çerçevesinde değerlendirilebilecek bir öğrenme sürecinde kişinin söz konusu olan iş ile ilgili kazanmış olduğu becerinin yanında benzer işlere yatkınlığını arttıracak, el becerisi gelişecektir.

Eğitimin bütün bir hayat içerisinde süreklilik arz eden bir olgu olması kişilerde öğrenme sürecinde zengin deneyimler yaşanmasına olanak sağlamaktadır. Sargın eğitim temelde deneyime dayalı bir eğitim süreci olmasından dolayı kişilerde analitik düşünme gücünün artırılmasında, mesleki gelişmelerinde ve zihinsel bağlantı kurma yeteneğinin güçlenmesi konusunda önemli ölçüde yarar sağlamaktadır.

Boğaziçi Enstitüsü mesleki ve kişisel gelişime dayalı farklı birçok alanda, uzaktan ve örgün eğitim vererek başarı elde etmenizi sağlamaktadır. Uzaktan kişisel eğitim kursu, özellikle iş ve farklı nedenlerle eğitimlerine zaman ayıramayan kişiler için avantaj sunmaktadır.

Örgün eğitimde ise imkanı olanlar, yüz yüze eğitimlere katılarak bu kursları tamamlayabilirler. Boğaziçi Enstitüsü olarak vermiş olduğumuz kursların tamamında, gerek Boğaziçi Enstitüsü kurs bitirme ve gerekse uluslararası ICSE onaylı sertifika vermekteyiz.

Kişisel gelişim konusunda alanının en iyi uzman kadrosuyla hizmet sunan Boğaziçi Enstitüsü, farklı kişisel gelişim alanlarında eğitimlerini sürdürmektedir. Sizde uluslararası geçerliliği bulunan kişisel gelişim sertifikası almak istiyorsanız, bizimle iletişim kurarak örgün ya da uzaktan eğitimlerimize katılabilirsiniz.

Kişisel Gelişim. Boğaziçi Enstitüsü.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}