Robotik Kodlama Nasıl Öğrenilir?
2020

Robotik Kodlama Nasıl Öğrenilir?Teknoloji ile beraber hayatımıza giren yepyeni kavramlardan bir tanesi de robotiktir.

    Robotik Kodlama Nedir?

Robotik alanı, bir bilim dalı statüsünde görülmektedir. Bir manada robotik, öyle bayağı bir teknoloji terimi olarak kabul edilmemektedir. Bu da, yeni keşiflere gebe bir sektör olduğu manasına karşılık gelmektedir. Robotlar; sensörler yardımı ile çevresinden bilgileri bertaraf ederek ortaya ürünler koyan mekanizma veya aygıtlardır. Robotik terimiyse robotların belirlenen bir maksat uğruna kullanılmasını ve üretilmesini hedefleyen bir bilim dalı şeklinde tanımlanabilmektedir.

Yani üretilecek bir robota neler yaptırılmak istenildiği robotik bilgi yardımıyla aktarılabilmektedir. Tahmin edileceği üzere teknoloji barındıran tüm kurgularda olduğu gibi robotik bilimin zemini de programlama dili ve elektronik devre düzenekleridir. Robotik kodlama alanında çalışmayı arzu edenlerin evvela iyi bir eğitim almaları ve geliştirmek için çokça pratik yapmaları gerekmektedir.

    Robotik Kodlama Nasıl Öğrenilir?

Robotik, elektronik devreler yardımıyla kodlama dilleri kullanılarak gereksinim duyulan doğrultuda komut verme işlemi biçiminde ifade edilebilmektedir. Robotik kodlama sayesinde pek çok alanda yaşantıyı daha kolay hale getirecek yeniliklerle karşılaşılmaktadır. Robotik uygulamaları kavramak ve geliştirmek için pek çok firma tarafından robot kitleri piyasaya sürülmüştür. Ana kitler; arduino, robotis ve mblock şeklinde listelenebilmektedir.

     robotik-kodlama-nasil-ogrenilir

Her bir robot kitinin kendine has yazılım araçları ve kodlaması mevcuttur. Block biçiminde scract gibi kodlama isteniyorsa, mblock seti kullanılabilmektedir. Lego ve Robotis için konuşulacak olursa da kendi yazılım ara yüzünde ayarlamaları ve algoritmasını kurup kendi kodlarını kullanarak yazılımını hazırlıyorsunuz. Akabinde bilgisayara, kullanılmış olan robotun kodlarını yazmak adına yazılımın kurulup ardından robot, bilgisayara bir kablo ile bağlanarak kodlar robota yüklenir. Genel kapsamıyla robotik kodlama merhaleleri bu biçimde ilerlemektedir. Bu başlık, robotik kodlama nasıl yapılır sorusuna da cevap vermektedir.

Daha erişkin yaştaki öğrenciler de dahil olmak üzere, çocukların mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığını keşfedebilmeleri, motor becerilerinin gelişimleri ve parçaları söküp takarak montaj yapabilmeleri için pek çok firma tarafından özel robotik setler ve kitler üretilmektedir. Okulların bünyesinde kullanılacak olan ya da öğrencilerin şahsi olarak aldıkları robotik setler sadece mekanik ve motor becerilerini geliştirmemektedir. Robotların belli bir davranış sergilemeleri için programlanmaları gerekmektedir.

Günlük hayatta kullanılacak olan programlama dilleri yerine algoritma mantığını daha kolay kavranabilmesi ve projenin daha kolay çalıştırılabilmesi için farklı yaş gruplarına hitap eden çeşitli programlar geliştirilmiştir. Bunun haricinde öğrencilerin perspektif bakış açılarını optimize etmelerine yönelik basit ara yüzlere sahip 3 boyutlu tasarım programları da bulunmakta. Üstelik bu programlarda yapılan tasarımlar, 3 boyutlu yazıcı ile basılarak üretilebilmektedirler.

    Robotik Kodlamayı Kitaplardan Öğrenmek Mümkün Mü?

Apple firmasının İcra Kurulu Başkanı Tim Cook şöyle demektedir: “Kodlamayı öğrenmek bütün yabancı dillerden daha mühimdir.” Esasen Cook'un bu açıklaması robotik kodlama eğitimine ne denli lüzum olduğunu alenen ortaya koymaktadır. Robotik bilim gün geçtikçe daha da gelişim göstererek web sitesinde geleceğin teknolojisi niteliğinde yerini muhafaza etmeyi sürdürmektedir. Yurtdışında daha hararetli çalışmalar gerçekleştirilse de ülkemizde de bu alanda kritik yatırımlar ve özendirmeler yapılmaya başlanmıştır.

Kendin Yap’ kültürü ile teknolojinin kaynaşmasından teşekkül eden maker hareketi de çocuklara robotik öğreniminin eğitimin ilk senelerine uyum sağlamasını desteklemektedir. Maker hareketi öğrencilerin üretime adapte olması, yeni ürünler meydana getirmesi, yaratıcılığın, yenilikçi düşüncelerin kullanmasını ve aynı eğilimdeki diğer kişilerle bir araya gelmesini amaçlıyor. Mader ile ilgilenen bireyler sıfırdan hiç olmayan bir şeyi hayal edip üretebilmektedirler. Robotik kodlama da kişiye sıfırdan bir ürün yaratabilme şansı sunmaktadır.

     robotik-kodlamayi-kitaplardan-ogrenmek-mumkun-mu

Geleceğin teknolojisi olarak görülmesinden kaynaklı olarak hem devletler hem de büyük kurumsal firmalarca bu alana pek çok destek verilmektedir. Zira adı daha konulmamış pek çok yeni mesleğin zaman içerisinde meydana çıkacağı ve bu mesleklerin robotik ile bağlantısı olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde de bu sebeple bu alanda pek çok okulda kodlama ve robotik eğitimi verilmeye başlanmıştır. Yurtdışında popüler olan ve adını İngilizce kökenli kelimelerin baş harflerinden alan STEAM adındaki eğitim programları da ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. STEAM; Fen, Teknoloji, Mühendislik (bilhassa makine mühendisliği), Sanat ve Matematik kelimelerinin İngilizce tercümelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir terimdir.

Bu eğitim programı çocuklara, çözümlemeli düşünme kapasitesi kazandırmaktadır. Robotik, STEAM eğitim sisteminin etkili biçimde uygulanabildiği alanlardan bir tanesidir. Bazı vakıf okulları, maker atölyeleri, kurs merkezleri robotik eğitim vermektedir. Ancak bu konuda çevrimiçi eğitimlerin de olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Enstitü bünyesinde arzu edilirse robotik kodlama eğitimi alınabilmektedir. Toplamda 60 ders saat eğitim verilmektedir. Bu eğitim ile robotik kodlama nasıl öğrenilir hususunda ana olan algoritma olgusundan başlayarak elektronik, programla, robot kitlerini kullanma gibi pek çok bilgi öğrenilebilmektedir.

Ancak az çok tahmin edileceği üzere robotik ezbere anlatıma dayanan ve öğrenilen bir olgu değildir. Bu sebeple bu eğitim için katılımcıların uygulama yapabilmesi adına Arduino uno başlangıç kitini temin etmeleri gerekmektedir. Eğitimin sonunda başarılı olunursa dünya çapında geçerliliğe sahip sertifika almaya da hak kazanılmaktadır. Elbette ki sahip olunacak sertifika, işverenlere sunulacak olan CV içerisinde ve kişisel gelişimde göz dolduracak ve kişiye yepyeni iş kapıları açacaktır.

Fakat teknoloji dünyasında her an yeni şeyler üretilmekte, bilgiler değişip dönüşebilmektedir. Bilişim dünyası, pozitif bilimler kadar sabit içeriklere sahip değildir. Bu sebeple devamlı olarak yenilenme içinde olunması robotik kodlama kitleri edinilerek sürekli olarak pratik yapılması kişiye büyük fayda sağlayacaktır.

 

    Robotik Kodlama Ne İşe Yarar?

Çocukların küçük yaşlarda kodlama ile tanışması, robotik kodlama eğitimi vasıtasıyla sağlanmaktadır. Küçük yaşta internet üzerinden robotik kodlama eğitimi almanın, çocukların bilişsel gelişim ve analitik düşünme sürecine olumlu yansımalar yaptığı saptanmıştır. Okuma yazma bilmese de 5 yaşından itibaren çocukların belirli platformlar kodlama öğrenebilmesi mümkün.

Çocuklar için robotik kodlama, evvela oyuncaklarla başlayan bir süreç olarak görülmektedir. Robotik kodlama eğitimi için özel şekilde tasarımı yapılan setler sayesinde çocukların bu alanda öğrenme ve ilerleme kaydetmesi sağlanabilir. Ortalama olarak 10 yaşına kadar oyuncak ve alternatif bazı yöntemlerle kazandırılması gerekli olan kodlama becerisi, bu yaştan sonra programlama dilleri ile devam ettirilen bir süreçtir. İnternet üzerinden robotik kodlamayı özellikle çocuklar için öğreten popüler platformlar da bulunur. Bunlar;

-Code.Org: Aralarında Mark Zuckerberg, Sergey Brin ve Bill Gates’in de yer aldığı bir grup tarafından, Amerika’da kodlama eğitiminin alanının genişlemesi için kurulmuş bir platformdur.

-Scratch: 8 ila 16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış bir hayli kolay bir ara yüze sahip programlama platformudur.

-Tynker: Öğrencilere görsel programlamanın mantığını öğretmek maksadıyla tasarımı yapılmış bir eğitim ortamıdır.

-Kodable: Amerika’da beş ilkokuldan bir tanesinde kullanılacak olan ilkokul öğrencilerine has bir tasarlanış platformudur.

-Codespark: 4 yaşın üzerindeki çocuklara kodlamanın alfabesini kavratmayı eğlenceli bir hale getirmeyi hedefleyen bir platformdur. Çocuklara, kendi 3D oyunlarının tasarımını yapmak       ve yaratmak için temel kodlama kavramlarını öğretmektedir.

 

Robotik kodlamanın avantajları;

-Özgüvenlerinin yükselmesini ve kendilerini çok daha iyi ifade etmelerini sağlamaktadır.

-Takım olarak çalışma hususunda da ciddi manada katkıda bulunmakta ve iletişim yönünden de çocukları geliştirmektedir. Çocuklar robotik ile çözüm merkezli bireylere dönüşmektedirler. Soru çözme hususunda farklı çözümleri daha süratli bir biçimde üretmeyi başarmaktadırlar.

-Robotik kodlama, zihinsel olarak sağlamış olduğu gelişim sonucunda çocukların eğitim hayatındaki diğer dersleri de anlamalarını kolaylaştırmaktadır. Bu da çocukların okuldaki başarısını arttırmaktadır. Çocuklar robotik eğitimi ile grup çalışmalarında sorumluluk bilinci kazanmakta ve aldığı sorumlulukları da yerine getirme konusunda ilerleme kaydetmektedir.

-Robotik uygulamaları, çocukların hayal gücü ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

-Robotik, çocuklarda keşif yapma ve üretici olma duygularının pekiştirmekte, yeni neslin tüketen değil üreten bir nesil olması için zemin hazırlamaktadır. Robotik ile meydana ürün çıkaran öğrencilerin; özgüveni yükselmekte, hem eleştirel hem de yapıcı olmaları sağlanmakta, bunun haricinde kabiliyetlerinin bilincine varmaları kolaylaşmaktadır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}