Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
2020

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü


PDR kısaltması ile özdeşleşen ve birçok öğrenci için aranan bölümlerden olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık toplum için oldukça önemli konularda destek veren bir alandır. Aile danışmanlığı veya kariyer desteği sağlanması gibi noktalarda fazlasıyla ön planda olan çalışanları insanların olumlu ilişkiler kurma çabalarına yardımcı olur.

Üniversitelerin lisans programlarında verilen eğitimler sayesinde hem teorik hem de uygulama alanında tamamlayıcı bir yol izlenir. Birçok amaca ve eksikliğin giderilmesine hizmet eden bölümün gerekleri arasında olumlu çalışma ortamlarının oluşturulması da vardır. Verimliliğin artırılması ve daha başarılı çalışan ve çalışma ortamı elde edilmesi sağlanır. Danışanların hayatlarına dokunulması ve buna bağlı olarak da sorunların kaynağına inme imkanı elde edilmesi ise en temel işlev olarak özetlenir.

Hedeflerine daha kolay ulaşan ve bu yolda ilerleyen insanların olmasını da sağlayan çalışanları çok yönlü açıdan ele alır. Çalışma sahalarının geniş olması ve toplumda ihtiyaç duyulan birçok konuda görev almaları bölüm amaçlarının ne kadar yerinde olduğunu da ortaya koyar. Üniversite tercih dönemlerinde kariyer danışmanlığı yapan öğrencilerin de yanında olur. Bunun için yakından gözlem yapan ve kariyer açısından değerlendiren öğrenciler bölümle ilgilenmeye başlayacaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Nedir?

Üniversitelerin ilgili birim ve fakültelerinde bölüm olarak okutulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerin psikolojik danışman unvanı ile mezun olabilmesi amacını taşır. Bölüm gereklerini yerine getiren ve mezun olan kişi akademik, bireysel, toplumsal veya sosyal ihtiyaçlar konusunda psikolojik destek olmak üzere çalışma hayatına başlar. Program gereği hem teorik hem de uygulama alanında tamamlayıcı eğitimler alan öğrenciler problemlerin neler olduğunu daha net göstermek için de önemlidir.

Ayrıca potansiyelleri olmasına rağmen bunu kullanamayan insanların bunu keşfetmesine ve zenginleştirmesine de ön ayak olunması öğretilir. Hayatın her alanında var olan sorunlarla başa çıkmak ve bunların hasarsız şekilde atlatılmasını sağlamak amacıyla çeşitli değerlendirmeler yapılması da program amaçları arasında bulunur. Bundan dolayı danışan ve uzman ilişkisi kurulması amaçlanır. Bölüm dersleri de amaçlara paralel olarak uyumlu şekilde belirlenir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bölümde eğitim almak ve kariyerlerine bu yönde ağırlık vermek isteyenlerin ilk olarak bakacakları etmen hangi üniversitenin kaç puanla aldığı ve başarı sıralamasıdır. Başarı sıralamaları her yıl üniversiteler tarafından açıklanan kontenjanların ne oranda tercih edildiğine ve öğrencilerin başarılarının ne olduğuna göre ÖSYM kanalıyla senelik olarak belirlenir.

Belirlenen bu sıralamalar sayesinde öğrenciler için bazı ön değerlendirme ve tahminlerin olması sağlanır. İlgi duyduğunuz bölümün rehberlik ve psikolojik danışmanlık olduğuna karar verdikten sonra ilgilendiğiniz üniversitenin puanlamasına bakmak daha doğrudur.

Çünkü bölümlerin sadece popüler olduğu için tercih edilmesi ileride başarılı çalışanların olmasına engel olur. Bölümün verildiği üniversite sayısı oldukça fazladır. Bunların programlarını ve derslerini de inceleyerek yetenekleriniz ile uyumlu olup olmadığına karar vermelisiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölüm yapısı gereği oldukça karmaşık ve entegre şekilde yönetilir. Üniversitelerin ortak olarak okutulmasına karar verdikleri bir ders listesi olmamakla birlikte genel anlamda gereksinim duyulacak olan içeriklerin olduğu derslerin sıralamasını belirtmek mümkün olur:

 • Gelişim psikolojisi,
 • Meslek etiği,
 • Psikolojik danışma ilkeleri ve yolları,
 • Fizyolojik psikoloji,
 • Sosyal psikoloji,
 • Klinik psikoloji,
 • İnsan ilişkileri ve iletişim,
 • Sosyoloji,
 • Psikoloji,
 • Sosyal antropoloji,
 • Gelişim psikolojisi,
 • Kaynak tarama ve rapor yazma,
 • Bilim tarihi,
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık,
 • Okullarda gözlem,
 • İnsan ilişkileri,
 • Sınıf yönetimi,
 • Kişilik kuramları,
 • Yaşam dönemleri şeklinde sıralanabilir.

Bu derslerin içerikleri genel anlamda çalışırken ihtiyaç duyulan şekilde oluşturulur. İsimlerinde farklılık olsa da içeriklerinde aynı olma durumu söz konusudur. Üniversitelerin 8 yarıyıl içinde sundukları ana dersler dışında aynı şekilde seçmeli birim dersleri de mevcuttur. Bu dersleri ilgi alanlarınıza ve ileride çalışmak istediğiniz birimlere göre şekillendirmeniz mümkün olur. Bunun için mutlaka gelişiminize göre değerlendirmelisiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Psikolojik danışman unvanı ile mezun olan birisi bu alanda ilgili amaçlara uygun olarak çalışır. Gelişim çağında bulunan öğrencilerin gelişimleri ve mental durumları konusunda yardımcı olur. Yol gösterici özelliği sayesinde kaygılarından nasıl uzaklaşacaklarını da anlatır. Sınav kaygısı bu dönemde öğrencilerin en büyük sorunları arasında olduğundan dolayı uzman yardımı gerekliliği olur.

Ayrıca sınav sonrası dönemde aynı şekilde tercihlerin şekillendirilmesinde yetenek ve hedeflerle uyum haline göre fikir verilmesi de sağlanır. Psikolojik sıkıntıların giderilmesi de bu bağlamda gerekli olan bir başka alandır. Cezaevi veya buna benzer tutukluluk hali olan kurumlarda da gerekli olduğunda öğrencilerin yardım alması önemlidir. Çalışma alanı bu kurumlar olan danışanlarda yol göstericilik misyonuna yeteneklerini öğrenen, kullanan ve suçtan uzak duran öğrenciler elde etme çabası da eklenir. Bunun için çok fazla çalışma konusu ve içeriği olduğunu unutmamak gerekir.

Danışanlarına karşı oldukça ilgili, iş etiğine uygun ve anlayışlı şekilde davranan bir psikolojik danışmanlık eğitimi alınmış olsa da bazen bunları uygulamak zor olabilir. Yetenekleri arasında bunların olması daha çabuk yol alınmasına katkıda bulunur. İletişim ve güven kavramlarından hareket edilen bir noktada olması çalışanların bu konularda oldukça iyi olmasını zorunlu hale getirir. Genç nesillerin yönlendirilmesi büyük bir iş sorumluluğunu da beraberinde getireceğinden dolayı eğitimle birlikte bilinç de aranan özellikler arasında olmalıdır. Kriterlerin eğitimle desteklenmesi, hem pratik hem de teorik açıdan donanımlı olunması zorunlu hale gelir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Mezun olanların alanları gereği akıllarına nerede çalışacakları konusu gelebilir. Çalışanların okul bazında rehberlik ve psikolojik danışma görevinde olması beklenir. En sık ihtiyaç duyulan alanların başında okullar gelir. Ayrıca akıl sağlığı danışmanlığı da psikolojik olarak destek alması gerekenlerin azami düzeyde yardım almasını amaçlar. Kariyerin yönlendirilmesi veya şekillendirilmesi söz konusu olduğunda da istihdam imkanları ortaya çıkar. Grup terapilerinde de destek elde edilmesi amaçlar arasında bulunur.

Bölüm mezunları bunların tamamını yapmak için gereken bilgi ve donanımlara sahip şekilde mezun olur. Üniversite, akıl sağlığı merkezleri, okullar, araştırma merkezleri, toplum iyileştirme merkezleri veya Kızılay gibi kurumlarda istihdam olanakları vardır. Temel olarak aktarılmak istenen gençlerin yanında olunması gereken birçok noktada iş imkanı ve çalışma olanağı sağlayabilecekleridir. Toplumun yönlendirilmesinde genç nesillerin yanında olunması önemlidir.

Bölüm mezunları için iletişim neredeyse en ön plandadır. Bu konuda kendinizi geliştirmek için Boğaziçi Enstitüsünün hazırladığı, Etkili İletişim Teknikleri ve İş Hayatında Etkili İletişim Kurslarını inceleyebilirsiniz.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}