Personel Seçme ve Yerleştirme Eğitimi Ne İşe Yarar?
İnsan Kaynakları Yazıları

Personel Seçme ve Yerleştirme Eğitimi Ne İşe Yarar?

İşletmeler, rakiplerinden farklılaşmak ve yaratıcı olmak isterler. Bunun için de etkin ve nitelikli personele ihtiyaç duyarlar. Personele duyulan bu ihtiyaç, işletmelerin personeli elde etme ve tutma çabalarını yoğunlaştırır. Burada önemli olan yalnızca bir şey var. Düşünceyle, taklit edilemez bir rekabet avantajı yaratabilmek! Bunu başarmanın anahtarı insan kaynağından geçtiği rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda herhangi bir bilginiz olmayabilir. Ya da personel seçimine dair uygun stratejileri bilmiyor da olabilirsiniz. Merak etmeyin! Personel seçme ve yerleştirme eğitimi sayesinde bu alana dair her şeyi öğreneceksiniz. Yukarıda insan kaynakları kavramına değindik. Hadi gelin bu kavramı biraz daha açalım. İnsan, yapısı itibariyle makinelerden farklı olarak değişken ve gelişime sürekli açık bir durumdadır. Bu nedenle de işletmeye yeni katılacak personeller belirlenirken oldukça dikkatli davranılmalı. Hem kişinin yetenek, bilgi ve becerileri dikkate alınmalı hem de işletmeye uyumu göz önünde bulundurulmalı.  Personel seçme ve yerleştirme eğitiminde yetkinlik bazlı mülakat dersi de alacaksınız. Bu sayede de yetenekli iş gücünü bulmanın, işe başlatmanın ve işte kalınmasını sağlamanın zorlaştığı bir ortamda yetkinlik bazlı seçim yöntemini bileceksiniz. İşletmenin yapısına ve kültürüne uyum sağlayacak personel alımı yapacaksınız. Bununla beraber işletmeyi daha ileri düzeylere taşıyabilecek nitelikte personeller seçeceksiniz. Bu kararları almanız ancak personel seçme ve eğitimi sayesinde mümkün olabilir. Ayrıyeten yetkinlik bazlı seçim yönteminin farkında olan pek çok işletme, seçim yöntemlerini buna bağlı gerçekleştiriyor.

 

Personel Seçme ve Değerlendirme

Personel seçme ve değerlendirme, insan kaynakları yönetiminin çekirdek görevlerinden biridir. Hatta hemen hemen tüm insan kaynakları faaliyetleriyle bağlantılıdır. Çünkü işletmeye doğru insan kaynağını kazandırmak gerekir. Fakat bu süreç, işletmenin tüm işleyişini etkilemesinden dolayı oldukça zor bir süreçtir. Seçim sürecinin etkinliği iki temel noktada karşımıza çıkar. Buna personel adayı için iki boyutlu uyum da diyebiliriz. Bu uyum, personelin tanımlanan işe uyumu ve personelin mevcut çalışanlarla uyumu olarak ifade edilir. İşte başarılı bir seçim süreci bu iki boyutlu uyumla sağlanır! Aksi takdirde bu uyum sağlanamazsa hem işletme hem de aday açısından sonraki süreçte sorunlar çıkar. Şöyle söyleyeyim. Seçim sürecinde tehlikeli ve kabul edilemez adayların ayırt edilmediğini farz edin. Bu noktada hukuki ve finansal riskleri beraberinde gelir.  Konunun genel hatlarını daha iyi kavrayabilmek için personel  seçme ve yerleştirme eğitimi almanızda yarar var.

 

Personel Seçim Sürecinin Aşamaları

Personel seçim sürecinin aşamalarından da bahsedelim. Öncelikle iş için başvuran kişiler hakkında anlamlı bilgiler toplanır. Bu bilgilerin toplanması için de çeşitli yöntem ve araçlar kullanılır. Ve söz konusu bilgilerle iş şartnamesinde belirtilen gerekler arasında bir uygunluk aranır. Bu süreç, aynı zamanda aday ve adaylar hakkında bilgiler elde edilmesine yardımcı olacak yöntemler serisidir. Personel seçme süreci, işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Fakat burada belirtmeliyim!  Bazı işletmeler, ucuz ve fazla zaman almayacak yolları kullanır. Bazıları bu işin üzerinde titizlikle durarak ayrıntılı incelemeler ve maliyeti yüksek prosedürler kullanır. İşletmede hangi pozisyon için ne tür özelliklere sahip adayın arandığı da işte bu konuda belirleyicidir. Kuşkusuz ki üst düzey işler için daha ayrıntılı ve uygun yöntemlerin kullanılması gerekir. Genel anlamda personel seçme süreci değerlendirildiğinde işletme yapısına göre değişkenlik gösterir. Bununla beraber temel anlamda benzerlik de gösterir. Çeşitlenme, izlenen sistematik yoldan çok seçilen yöntemlerle ilgilidir.

 

Personel Seçmede Kullanılan Yöntemler

Genel olarak seçme sürecinde uygulanan üç temel yöntem vardır. Bunlar; yazılı sınav yöntemi, test uygulamaları ve mülakatlardır. Bu yöntemler, işletmelerin insan kaynakları yönetim politikasına bağlıdır.  

 

Yazılı Sınav Yöntemi

Bu yöntem sıklıkla kullanılır. Aynı zamanda adayının verdiği cevapların tutarlılığının tespiti açısından yararlıdır. Sınavlarda yer alan sorular iş ile ilgili olur. Bununla beraber mantıklı ve adayları rahatsız etmeyecek şekilde hazırlanır. Sınavlar, adayın istek ve başarısını ölçme olanağını sağlayan bir ölçüttür. Sınavların, ikinci adaylara uygulanmasında aynı sonuca yakın bir değer vermesi sınavın güvenilirliğini gösterir.

 

Test Yöntemleri

Bu yöntem, işletmenin ihtiyaç ve yapısına göre çeşitlilik gösterir. Aynı zamanda bu yöntemle personel adayı bilgi düzeyi, yetkinlikleri, kişilik yapısı gibi şeyler değerlendirilir. Başlıca kullanılan test yöntemlerinden biri olan psikoteknik testlerden örnek verelim. Bu test sonucunda adayın bireysel özellikler açısından zekâ, yetenek, kişilik, ilgi, bilgi ve başarı oranını saptayabilirsiniz.

 

Yetenek Testleri

Yetenek testleri, bireyin hem zihinsel hem de bedensel gücünü ortaya koyar. Bedensel yeteneklere örnek verirsek el becerileri, görme, renkleri ayırabilme, gereken düzeyde güç kullanabilme ve koordinasyon gibi. Zihinsel yetenekler de algı, hafıza, soyut düşünebilme, kavrama, analiz ve sentez yapma gibi özellikleri ifade eder.

Zekâ Testleri (Bilişsel Yetenek Testleri)

Zekâ, anlama, düşünme öğrenme, gözlemde bulunma, sorun çözme ve algısal ilişkilerle ilgilidir. Aynı zamanda zihinsel işlevlerin toplamını oluşturan zihnin, etkili kullanım kapasitesidir. Bu tanımlar açısından zekâ testleri, belirli tipteki zihinsel yetenekleri ölçer. Bu yetenekleri örneklerle pekiştirelim. Örneğin anlama, düşünsel özellikler, ifade düzgünlüğü, bellek, uyum çabukluğu, mantık, öğrenme, sayı sayma kolaylığı, algılama hızı, kavrayış gücü gibi.

 

Psikoteknik Testler

Psikoteknik, bir davranış bilimi olan psikoloji biliminin verilerinin matematik ve istatistiğe uyarlanmasıyla ortaya çıkar. Burada da kişinin bilgi, yetenek, beceri, kişilik ve tutumları gibi özellikleri ölçülür. Yani psikolojik ve fizyolojik nitelikler analiz edilir. Ölçme ve değerlendirme, testler aracılığıyla da yapılabilir. Buna da psikoteknik test denir.

 

Kişilik Testleri

Kişilik testleri, kişiliğin farklı boyutlarını ölçer. Böylelikle kişinin gelecekte belli bir durum karsısında nasıl bir davranış sergileyeceğiyle ilgili tahminde bulunulur. İyi geliştirilmiş ve normal kişiliği ölçen kişilik testleri, işle ilgili önemli sonuçları tahmin eder.

 

İlgi Testleri İlgi Testleri

Bir personel adayının hobilerini, tutkularını, zevklerini, tahsil konularında, okuma malzemelerinde, konuşma konularında, fikir sahibi olursunuz. Aynı zamanda bu yöntem, personelin faaliyetlerde ve mesleklerdeki tercihlerini ortaya koyar. Böylece iş dışı ilgi ve uğraşların mesleksel başarıdaki rolü ve önemini anlarsınız.

 

Bilgi Testleri

Bu testte, adayın başvurduğu işin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip olup olmadığını ölçülür. Bu tür testler, iş analizi bilgilerinden yararlanılarak iş için özel bir biçimde tasarlanır. Örneğin bankalar! Çünkü bankalar uzman ya da uzman yardımcısı kadrolarına personel alırken mesleki bilgi testlerinden yararlanır. Bunun gibi kamu sektöründe işe girebilmek için de mesleki bilgi seviyesinin ölçüldüğü (KPSS) sınavlara girmek zorunludur.

 

Başarı Testleri Başarı Testleri

Bu, en aygın olarak kullanılan test türüdür. Böyle bir testi oluşturmak oldukça kolaydır. Bunlar, sözlü, yazılı ve uygulamalı olabilir. Örneğin personelin, işini ne şekilde yapabileceğini anlamak için gerçek bir işin dikkatlice seçilmiş bir parçası adaya verilir. Ardından da bilgi ve ustalığını bizzat uygulayarak göstermesi istenir. Eğer ki aday işin bu kısmı için öngörülen gerekli başarı standartına ulaşamazsa, tüm işteki performans düzeyi yetersiz sayılır.  

 

Mülakat Yöntemi

Bir seçme aracı olarak mülakat, aday hakkında hem nesnel hem de öznel bilgileri elde etmeyi sağlar. Nesnel bilgiler, adayın iş deneyimleri ve eğitim durumu gibi konuları kapsar. Öznel bilgiler ise, adayın işe karşı hevesi, kendine duyduğu güven gibi değerlendirilmesi zor kişilik özelliklerini kapsar.

 

Personel Seçme ve Yerleştirme Eğitimi Sertifikası Nereden Alınır?

Bu alanda birçok farklı eğitim platformları eğitim veriyor. Bu noktada sizin için en iyi olan enstitüyü bulmalısınız. Ayrıca kendinize yapacağınız en büyük yatırımı doğru bir platformdan seçmelisiniz. Dolayısıyla da detaylı bir inceleme gerçekleştirmelisiniz. Ya da şöyle yapalım. Siz yorulmayın! Biz sizlere hem kalite standartları oldukça yüksek hem de verim alabileceğiniz bir platform önerelim. Bununla birlikte tecrübeli akademik kadroyla çalışan ve dersleri keyifli geçen bir yerden bahsedelim. Tecrübeli, kaliteli ve güvenli bir Enstitü arayışında olabilirsiniz. Çok normal. Peki, yukarıda saydığımız onca şeyi karşılayan bir Enstitü var mı? Tabii ki var! Boğaziçi Enstitüsü! Neden mi?  Çünkü Boğaziçi Enstitüsü size en iyi eğitimi verecek olan enstitüdür. Burada sizin geleceğiniz bizim önceliğimizdir. Bu sebeple de eğitmenlerimiz, katılımcıların geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Dolayısıyla da eğitimde alacağınız dersler oldukça verimli ve keyifli geçer. Derslerden aldığınız verimi iş hayatınızda da kullanabilme fırsatı edinirsiniz. Kendi açınızdan kişisel gelişiminizi zirveye taşırsınız. Kaliteli ve sağlam seçimler yapabilirsiniz. Aynı zamanda işletmenize nitelikli personeller seçebilirsiniz! Bununla beraber Personel Seçme ve YerleştirmeEğitimine dair her şeyi öğrenebilirsiniz! Ayrıca Boğaziçi Enstitüsünün verdiği sertifikalar sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkarır. Neden mi? Çünkü Boğaziçi Enstitüsü uluslararası akredite olan İngilizce sertifika vermektedir.

Personel Seçme ve Yerleştirme Eğitimi sonunda alacağınız sertifikalar şunlardır;

  1. Boğaziçi Enstitüsü Personel Seçme ve Yerleştirme eğitim bitirme sertifikası
  2. Üniversite onaylı Personel Seçme ve Yerleştirme belgesi
  3. Uluslararası akredite olan İngilizce Personel Seçme ve Yerleştirme belgesi alacaksınız.

Aldığınız sertifikaların kişisel gelişiminizdeki yeri paha biçilemez. Bu eğitimi edinmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için Boğaziçi Enstitüsü online eğitim platformunu ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte Personel Seçme ve Yerleştirme Eğitimi hakkında inceleme yapabilirsiniz. Bu eğitimin yanında gelişiminizi zirveye taşıyacak olan diğer eğitimlerin listesini de sizler için aşağıda paylaşıyorum. Yazıların üzerine tıklayarak istediğiniz eğitimin sayfasına ulaşabilir, burada araştırma yapabilirsiniz.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat