Office 365 Eğitimi

Kalan Kontenjan

EĞİTİM DETAYLARI

 • 30 KASIM -0001
 • Cumartesi - Pazar
 • 20
 • Kadıköy - Boğaziçi Enstitüsü

Eğitiminizin haftalık planlaması

Office 365 Eğitimi

Office 365 Eğitimi, okul ve iş hayatında; tablolar, grafikler, metin düzenleme, sunum hazırlama gibi birçok amaç ile kullandığımız Word, Powerpoint ve Excel programları hakkında bilgiler verir.

Örgün Office Programları Eğitimi ile profesyonel bilgiler edinerek özellikle iş yaşamında kendinizi avantajı duruma getirebilirsiniz. Word, Powerpoint ve Excel programlarında bulunan özellikler ve araçlarını profesyonel şekilde kullanmak istiyorsanız şimdi Office 365 Eğitimi’ne kayıt yaptırın!

Bu eğitim ile şunları öğreneceksiniz:

 • Powerpoint programının nasıl kullanıldığını,
 • Excel programının nasıl kullanıldığını,
 • Word yazılımının nasıl kullanıldığını,
 • Powerpoint programındaki araçları ve eklentileri,
 • Excel programındaki formülleri,
 • Powerpoint ile detaylı ve profesyonel sunum hazırlamayı,
 • Word programı ile doküman, rapor ve veri tabanı oluşturmayı,
 • Excel kullanarak kullanışlı tablolar oluşturmayı, 
 • Powerpoint ile profesyonel animasyon hazırlamayı,
 • Office 365 programları hakkında tüm detaylı bilgileri.

Office 365 Eğitimi Nedir?

Office 365 Eğitimi; firma, kurum ve akademik yaşamda kullanılan rapor, tablo, sunum, grafik gibi dokümanları hazırlamanızı sağlayan araçları tanıtan örgün bir eğitim programıdır.

Office 365 paketinde yer alan Word yazılımı ağırlıklı olarak doküman, rapor ve yazı yazmak için kullanılırken Excel yazılımı ise profesyonel tablo ve sütunlar hazırlamayı sağlayan bir araçtır. Office 365 paketi içinde bulunan diğer bir yazılım ise Powerpoint programıdır. Powerpoint programı, kişilerin sunum, rapor ve grafik hazırlamalarını sağlar. Tüm bu programların profesyonel bir şekilde kullanılmasını öğreten eğitim ise Office 365 Eğitimi’dir. Bu eğitim ile Word programını etkin kullanmayı, Excel programında tablolar hazırlamayı ve Powerpoint programında profesyonel sunumlar yapmayı öğreneceksiniz.

Office 365 Eğitimi’nin Amacı Nedir?

Office 365 Eğitimi, eğitime kayıt olan kişilere Word, Powerpoint ve Excel yazılımlarında bulunan araçların ve özellikleri detaylı bir şekilde öğrenmelerini sağlar. Örgün bir eğitim olan Office 365 Eğitimi, doğrudan uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilir.

Office 365 Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Office 365 Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Yöneticiler
 • Yönetici adayları,
 • Öğretmenler, 
 • Eğitimin her düzeyindeki öğrenciler,
 • Akademisyenler,
 • Eğitmenler
 • Girişimciler,
 • Sekreterler
 • Danışmanlar
 • Office 365 programları hakkında uzman olmak isteyen herkes.

Office 365 Eğitimi İçeriği ve Konu Başlıkları Nelerdir?

Office 365 Eğitimi içeriği ve konu başlıkları şu şekildedir:

Word Ünitesi:

 • Paragraf Sekmesi-Alt Başlık Ekleme-Yazı İçi Arama
 • Ekle Sekmesi-Resim Ekleme-Resim Düzenleme-Şekil Ekleme-Tasarım
 • Ekle Sekmesi-Sayfa No Ekleme-Bağlantılar-Linkler-Köprü Ekleme
 • Sayfa Düzeni
 • Resim-Yazı Ekleme- Girdi
 • Postalar Sekmesi
 • Başvurular Sekmesi-Eş Anlamlılar-Dilbilgisi-Word Belgesini Şifreleme
 • Font Yükleme
 • Görünüm Sekmesi
 • Dosya Sekmesi 

Powerpoint Ünitesi:

 • Animasyon Ekleme
 • Slayt Düzenini Kavrama
 • Derinlemesine Sunum
 • Animasyonlu Sunum
 • Smart Art Animasyon Kullanımı
 • Grafikler
 • Font Yükleme
 • Dosya Sekmesi
 • Görünüm ve Gözden Geçir Sekmesi
 • İleri Animasyon

Excel Ünitesi:

 • Versiyon Bilgileri
 • Kişi Bilgileri Görüntüleme 
 • Otomatik Kaydetme 
 • Kaydet-Farklı Kaydet 
 • Geçmiş Dosyalara Ulaşma
 • Şablonlarla Çalışmak 
 • Açılış Şifresi 
 • Exceli Pdf Kaydetme
 • Birden Fazla Sayfada Çalışmak
 • Satır ve Satır İşlemleri
 • Hareket ve Seçme İşlemleri
 • Excel Temizleme Yöntemleri
 • Temel Biçimlendirme Özellikleri
 • Biçim Boyacısı
 • Tablo Kopyalama
 • Arama İşlemi
 • Tekrar Edenleri Listeden Temizleme
 • Özel Liste Oluşturma
 • Kısa Yol Yazma
 • Hızlı Doldurma Seçenekleri
 • Metni Sütuna Dönüştürme
 • Tanımsız Sayı Formatlarını Düzenleme
 • Sütun Formatlarını Düzenlenme
 • Geniş Sütun Görünüm Ayarları
 • Sabit Alanları Gizleme
 • Tabloyu Eş Zamanlı Görüntüleme 
 • Eş Zamanlı Çalışma
 • İki Sayfada Eş Zamanlı Çalışma
 • Bölümleri Dondurma Ayarları 
 • Özel Görünüm Ayarları
 • Makroları Çalıştırma 
 • Printer Ayarları
 • Kenar Boşlukları Ayarlama
 • Çalışma Üzerinde Yazılan Alanı Tanımlama
 • Sayfa Sonlarını Tanıtma
 • Tüm Sayfada Başlıkların Görüntülenmesi
 • Excel Formül Ayarları
 • Çalışma Sayfası Sığdırma
 • Tabloya Şekil Ekleme 
 • Print Esnasında Önemli Ayarlamalar
 • Hücre İçi Açıklama Yazısı Yazma
 • Hücre Biçimlendirme ve Sayı Biçimleri 
 • Özel Sayı Formatları Oluşturma
 • Çoklu Kullanıcı Yetkilendirme Ayarları
 • Yazım Denetleme
 • Tercüme İşlemleri
 • Formüllere Giriş
 • Formüllere Giriş 2
 • Sayfalar Arası İşlemler
 • Alanları Birleştirme
 • Üslü İfade Tanımları
 • Yüzde Hesaplamaları
 • Formülleri Tersten Çalışma
 • Sabitleme İfadeleri
 • Fonksiyonlar
 • Ortalama Fonksiyon
 • Max Fonksiyonu

Office 365 Eğitimi içeriğindeki Word Nedir? 

Office 365 Eğitimi içeriğindeki Word programı, kişilerin çoğunlukla metin oluşturduğu ve içerik düzenlemeleri yaptığı bir yazılımdır. Dünya genelinde en çok tercih edilen kelime işlem programı olma özelliği taşıyan Word’ün işinizi kolaylaştıracak birçok özelliği bulunur.

Word Programı ile Neler Yapılır?

 Word programı ile şunlar yapılır:

 • Şekilli ya da düz biçimde farklı fontlar ile yazı yazılır.
 • Metnin dil bilgisi hataları tek bir kanaldan kontrol edilir.
 • Grafikler hazırlanır.
 • Formlar ve dilekçeler yazılır.
 • Word tasarımları ile öz geçmiş ve ödev kapağı gibi birçok belge hazırlanır.
 • Sayfalara dipnot ve otomatik sayfa numarası eklenir.
 • Word çeviri özelliğini kullanarak dokümanlar başka dile çevrilir.
 • Belgeleri daha anlaşılır kılmak için üst bilgi ve alt bilgi gibi veriler girilir.

Office 365 Eğitimi İçeriğindeki Excel Nedir? 

Office 365 Eğitimi içeriğindeki Excel programı, tablolar ve veriler oluşturmak için kullanılan bir yazılımdır. Genellikle rapor verileri Excel formüle dökülür ve sunumu kolaylaştırır.

Excel Programı ile Neler Yapılır?

Excel programı ile şunlar yapılabilir:

 • Aylık gelir gider hesaplamaları yapılır.
 • İş süreçleri ve tamamlanacak işler gibi listeler oluşturulur.
 • Karışık analizler, formüller ile sadeleştirilir.
 • Veri sıralama ve sınıflandırma yapılır.
 • Profesyonel veri tabloları oluşturulur.

Office 365 Eğitimi İçeriğindeki Powerpoint Nedir? 

Office 365 Eğitimi içeriğindeki Powerpoint programı, grafikler hazırlamaya ve sunumlar oluşturmaya yardımcı olan bir yazılımdır.

Powerpoint Programı ile Neler Yapılır?

Powerpoint programı ile şunlar yapılır:

 • Görsel, animasyon ve metinlerden oluşan sunumlar hazırlanır.
 • Afiş tasarımları yapılır.
 • Grafikli rapor ve sunumlar oluşturulur.
 • E-posta yöneticisi olarak kullanılır.
 • Görsel donanımı yüksek olan grafikler hazırlanır.

Örgün Office 365 Eğitimi Süresi Ne Kadar?

Office 365 Eğitimi süresi 20 saattir. Katılımcılar, örgün Office Uygulamaları Eğitimi hakkında yetkinlik kazanmak için 20 saatlik bir eğitim sürecinden geçerler. Eğitmen ve öğrencinin talebine göre bu ders süresi ortalama 25 saate kadar da çıkabilir.

Office 365 Eğitimi Sonunda Sertifika Verilir mi?

Office 365 Eğitimi sonunda sertifika verilmektedir. Office Uygulamaları Eğitimi sonunda sertifika almak için katılımcıların derslere düzenli katılım sağlaması yeterlidir. Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere, üç farklı sertifika verilir.

Office Uygulamaları Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Verilmektedir?

Office 365 Eğitimi sonunda şu sertifikalar verilir:

 1. Üniversite onaylı sertifika
 2. Enstitü onaylı sertifika
 3. Uluslararası geçerli sertifika

Office 365 Eğitimi Sonunda Verilen Sertifikalar Ne İşe Yarar?

Office Uygulamaları Eğitimi sonunda verilen sertifikalar, eğitime katılan kişilerin eğitimi başarı ile tamamladıklarını belgelemektedir. Eğitim sonunda verilen sertifikalar ile kişiler Office programlarını uzman olarak kullanabildiklerini kanıtlar. Bu sertifikalar tüm özel ve devlet kurumlarında da geçerlidir. 

Kurumsal Eğitim Talebi
Bu eğitimi kurumsal olarak talep et.

Boğaziçi Enstitüsü, geliştirdiği özgün yaklaşım ile firmanızın eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve analizinden başlayan tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar. Eğitim beklentileriniz ve kurum ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı analizleri gerçekleştirir. Şirketiniz için en doğru eğitim tasarısını kurgulamaya başlar. Sağladığı örgün ve online kurumsal eğitim hizmeti ile eğitmen-firma ilişkisini profesyonel çerçevede yürütür ve en uygun eğitim çözümünün sağlanması için yüksek kalitede hizmet verir.