İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-03-01T12:00

Veri tabanı alanında uzman olmaya hazır olun! Artık dijital dünyanın patronu siz olacaksınız! Veri tabanlarınızı dilediğiniz gibi yönetecek, kurgulayacak ve oluşturabileceksiniz. Peki, tamam bunları yapalım da nedir bu veri tabanı? Biraz bundan bahsedelim sizlere.  Veri tabanı, aralarında ilişki bulunan ve belirli bir düzene sahip verilerin oluşturduğu topluluktur. Okuldaki öğrencilerin bilgileri, hastaneldeki hastalara ait kayıtlar, mağaza müşterilerine ait bilgiler... Bunların hepsi birer veri tabanıdır. Eğer veri tabanlarına hakim olur ve nasıl yöneteceğini iyi bilirseniz, yaptığınız işte hızlıca ilerlemeyi de öğrenirsiniz! Piyasanın gerisinde kalmamak, dijital dünyaya gözlerinizi kapamamak için Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Eğitimi'ni kaçırmayın!

Bu eğitim sayesinde;

 • Veri tabanı oluşturacak,
 • Veri tabanı kurgulayacak,
 • Veri tabanlarını yönetecek,
 • Dijital dünyada patron siz olacaksınız!

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı ve Kursu İçeriği 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı, veri tabanına dair tüm kavramların açıklanması, en yaygın kullanılan veri tabanı yönetim sistemlerinden biri olan Microsoft SQL Server programı ile etkileşimde olarak sunulan kavramların, veri analizi, veri girişi, dışarıdan veri alma ve güncellemeleri yönetmek için ayrıntılı bilgi içeren derslerin yürütülmesidir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı katılımcılara, proje yöneticilerinin, şirketlerin, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu tüm paket programları yapma becerisi kazandırır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programına, girişimcilik projelerinde veri tabanı yönetimine ihtiyaç duyan kişiler, veri tabanı ile veri tabanı paket programları hazırlamak isteyenler, web tasarım ve programlama alanında veri tabanı sunmak isteyen kişiler katılabilir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Nedir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı, veri tabanı alanındaki terimlere hakim olarak, ilişkisel veri tabanı yönetim yöntemlerinin etkin kullanılması adına detaylı bilgi sağlayan bir eğitimdir. Kişi, eğitim dahilinde bu bilgilere ek olarak, SQL sorgulama dilini de öğrenir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı, derslerini alabilmek için ders materyalleri online ders için derslere katılım sağlanabilecek bir cihaz ve dersle ilgili okuma kaynaklarıdır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programının Amacı Nedir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programının amacı, şirketlerin, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan veri tabanı yönetimi sistemleri (MSSQL) ve bu sistemlerin sınıflandırarak tanımlanması alanında yetkin ve bilgili kişiler yetiştirmektir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Katılma Koşulları Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı katılmak için koşullar şunlardır;

 • Eğitim dili Türkçe olmasına rağmen, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) alanında yazılım dili İngilizce olduğu için katılımcıların alandaki ingilizce kelimelere hakim olması gerekmektedir.
 • Eğitimden verim alabilmek adına katılımcıların minimum orta derecede bilgisayar kullanma becerilerinin olması gerekmektedir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Kimler İçindir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı şu kişiler içindir;

 • Yönetici konumunda görev yapan kişiler.
 • Web tasarım ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler.
 • Fabrikalarda bilgi işlem sorumluları.
 • Kendi işinde veri tabanı ile uğraşmak isteyenler.
 • Veri tabanı ile veri tabanı paket programları hazırlamak isteyenler.
 • Web programcılığında veri tabanını kullanmak isteyenler
 • Yönetici adayları.
 • Uzmanlar.
 • Yönetici asistanları.
 • Pazarlama uzmanları.
 • Analiz ve araştırma geliştirme departmanında görev alan ya da görev almak isteyen  kişiler.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programına Katılanlar Neler Öğrenir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programına katılanlar şunları öğrenir;

 • Microsoft SQL programı hakkında detaylı bilgi.
 • Temel veri tabanı kavramları ve bu kavramların nasıl kullanılacağı.
 • Web madenciliği alanında detaylı bilgi.
 • Veri modelleri ve verilerin sınıflandırılmasına ilişkin hususlar.
 • Web tasarım alanında veri tabanı yönetim sistemlerinin nasıl kullanılacağı.
 • SQL sorgulamanın ne olduğu ve hangi terimleri bünyesinde barındırdığı.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Ders İçeriği ve Konu Başlıkları Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı ders içeriği ve konu başlıkları şunlardır:

 • Temel veri tabanı kavramları; veri, enformasyon, bilgi, veri tabanı
 • Veri ambarı, veri martları, veri, metin ve web madenciliği
 • Veri tabanı yönetim sistemleri ve sınıflandırılması
 • Veri ve veri modelleri
 • Veri tabanı elemanları; tablo ve alan özellikleri
 • Veri tabanı elemanları; zorlayıcılar, anahtarlar, indeks, görünümler ve ilişkilendirme 
 • Veri tabanı normalizasyonu 5N kuralı 
 • Veri tabanı tasarımı 
 • Örnek bir personel veri tabanı tasarımı 
 • İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ve veri madenciliği ilişkisi 
 • SQL sorgulama dili hakkında bilgi
 • MSSQL server kurulumu
 • SQL server management studio kurulumu
 • SQL server management studio tanıtımı
 • SQL Kavramı
 • Veri Tanımlama Dili (DDL)
 • CREATE (Nesne Oluşturmak)
 • ALTER (Nesnelerde Değişiklik Yapmak)
 • DROP (Nesne Silmek)
 • Yeni tablo ekleme
 • Kolon Adı tanımlama
 • Kolon data tipi belirleme
 • Kolon allow nulls ifadesi kullanımı
 • Anahtar (IDENTİTY) kolon
 • Veri İşleme Dili (DML)
 • Veri tabanına yeni veriler eklemek (insert)
 • SELECT, FROM,
 • WHERE, AS ifadeleri
 • SUM Fonksiyonu
 • AVG Fonksiyonu
 • MAX Fonksiyonu
 • MIN Fonksiyonu
 • COUNT Fonksiyonu 
 • SUBSTRİNG Fonksiyonu
 • LEFT Fonksiyonu
 • RİGHT Fonksiyonu
 • UPPER Fonksiyonu
 • SQL JOIN
 • OUTER JOİN ( LEFT / RİGHT )
 • GROUP BY, ORDER BY, TOP, HAVING ifadeleri
 • Veriler üzerinde değişiklik (güncelleme) yapmak (update) 
 • Veri tabanından veri silmek (delete)
 • Tablolar arası ilişkiler
 • Anahtar
 • Yabancı anahtar (FORİGN KEY)
 • SQL ile STORED PROCEDURED
 • Extended stored procedure
 • CLR stored procedure
 • System stored procedure
 • Kullanıcı tanımlı stored procedure
 • Program ile yordam oluşturmak
 • Kod ile yordam oluşturmak
 • Stored procedure üzerinde değişiklik yapma
 • SQL kodu ile değişiklik yapmak
 • MsSQL Server üzerinden procedure silmek
 • SQL kodu ile procedure silmek
 • Declare ifadesi kullanımı
 • EXEC ifadesi kullanımı
 • IF ELSE ifadesi kullanımı
 • BEGIN END, return ifadesi kullanımı
 • Query ile değer alma
 • Output ile değer gönderme

 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Tanımı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı, katılımcılara Microsoft SQL programı ile veri tabanı yönetiminin nasıl sağlanacağına dair bilgiler sunan ve SQL sorgulama dilini özümseterek verilerin etkin yönetiminin nasıl gerçekleşeceğini öğreten bir eğitimdir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Videoları Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı videoları, veri tabanı yönetim sistemleri (mssql) hakkında katılımcılara uzmanlar tarafından yeterli bilginin ve ders içeriklerin sağlandığı dijital kaynaklardır. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı videoları, eğitime katılan bireylerin dersleri hem görsel hem işitsel destekli olarak kavramasına yardımcı olarak sonradan da dersleri izleyerek eğitimden kopmamalarını sağlamak amacı gütmektedir. Online ders videoları Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi konusunda uzman kişiyle beraber çekilmekte ve çevrimiçi alana aktarılmaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Online Kursunun Ders Notları Nedir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Online Kursunun ders notları, online platformda yayınlanan ders videolarıdır. Eğitmenler gerekli duydukları konularda katılımcılara okuma yapmaları adına kaynak önermektedirler. Ders notlarını çevrimiçi ortamda olması katılımcıların Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı derslerini pekiştirmek istediklerinde daima ulaşabilirlik açısından faydalı olmaktadır. 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Canlı Ders İçerir mi ?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde video içerikle gerçekleştirilmektedir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin sınava girip yeterli bir puan alması gerekir. İstenen seviyede başarı gösteren kişiler, sertifika almaya hak kazanır.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı İçin Sertifika Sınavı Nedir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı için sertifika sınavı, ilgili eğitimin derslerinde verilen bilgiler hakkında katılımcının sertifika sahibi olabilmesi için yeterlilik sahibi olup olmadığını ölçme yöntemidir. Sınav, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitiminin terimsel zorluğunu yansıtsa da, katılımcılar eğitime gerekli ilgiyi ve azimi gösterdikleri sürece zorluk yaşamamaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı sonunda sertifika sınavı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online olarak internet ortamında gerçekleştirilmektedir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak katılımcılara, kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç duyulan veri tabanı yönetimi hakkında teknik ve yetkin bilgiyi sunan kişi olarak rol alma fırsatı sağlamaktadır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı İçin En İyi Kitaplar Nelerdir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı için en iyi kitaplar şunlardır;

 • İlişkisel Veri Tabanı Tasarlama ve SQL ile Geliştirme - Selçuk Kıran
 • Sorgularla Adım Adım SQL Server - Murat Yücedağ
 • Veri Tabanlarında Bilgi Yönetimi Güvenlik ve Performans - Y. Ziya Ayık

Belirtilen kitaplar arasında Murat Yücedağ’ın Sorgularla Adım Adım SQL Server isimli kitabı, SQL sorgulama dilini öğrenmek için katılımcıya bir el kılavuzu olma bakımından önem taşırken, Y.Ziya Arık’ın Veri Tabanlarında Bilgi Yönetimi Güvenlik ve Performans isimli çalışması ise aslında veri tabanı yönetiminin bilgi işletim sistemlerinde nasıl öneme sahip olduğunu anlatmaktadır. 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programı Derslerinin Zorluk Derecesi Nedir?

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı Eğitim Programının derslerinin web ve yazılım dilinin terim içerikli karmaşıklığı sebebiyle eğitim, orta seviyenin üstü bir zorluktadır. Zorluğu yenebilmek adına ders materyallerinin doğru ve zamanında özümsenmesi, tekrarlanması işi kolaylaştıracaktır.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitim Programı Sonunda Başarı Sertifikası Verilir mi? 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitim Programı sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilmektedir. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Eğitim Programı Başarı Sertifikası, katılımcılara eğitim dahilinde derslere düzenli katılım sağlamaları ve eğitim sonucunda konu hakkında yeterliliğe ulaşmaları dahilinde verilen, katılımcıların yeterliliklerini tasdikleyen bir belgedir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Sertifikalı  Online Ders Programı Yorumları Nasıldır? 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Online Ders Programı, katılımcıların eğitimi tamamladıktan sonraki geri dönüşlerini içermektedir. 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL) Online Ders Programı hakkında yorumlar, eğitimin etkin ve verimli ilerlediğine ve ders anlatımının çok akılda kalıcı olduğuna dair olumlu bir çizgide ilerlemektedir.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.67 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.67 Puan
  Toplam : 6 Yorum

  • %67
  • %33
  • %0
  • %0
  • %0
  4.67

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.67 Puan
  Toplam : 6 Yorum
  • %67
  • %33
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    599.99 TL
  499.99 TL