Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, muhasebe ile vergi hukuku alanlarına yönelik kariyer hedefleyen ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen bireylere yönelik düzenlenen bir online eğitim programıdır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda katılımcılar, muhasebe ile vergi hukuku alanlarında kapsamlı bilgi edinmiş olur ve bu alanlarda kariyerini geliştirme imkanı yakalar. Ayrıca eğitim bitiminde verilen sertifika ile kişi muhasebe ile vergi hukuku alanındaki bilgisini kanıtlama ve öz geçmişini güçlendirme imkanı bulur.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Vergi hukuku ve muhasebenin temel kavramlarını,
 • Muhasebe ve vergi hukuku kavramlarının tanımını,
 • Ön muhasebe ile genel muhasebe arasındaki farkları,
 • Vergilendirme sürecinin nasıl işlediğini,
 • Vergiyi doğuran olayların neler olduğunu,
 • Defter tanımlarını,
 • Vergi türlerini ve hatalarını,
 • Muhasebe alanında fatura ve fatura yerine geçen belgeleri,
 • İşletmelerin yasal olarak yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini,
 • En sık kullanılan muhasebe programlarını ve işlevlerini.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Nedir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, muhasebe ile vergi hukuku alanlarında belli bir bilgi birikimine sahip olmak isteyen kişiler için düzenlenen bir online eğitimdir.

Bu eğitim programı ile kişiler, muhasebe ile vergi hukuku alanlarına ilişkin edindikleri bilgileri belgeleme fırsatına da sahiptir. Nitekim Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda alınan sertifika ile bu alanlarda yapılan iş başvurularında avantajlı olmak mümkündür. Ancak hukuk alanında çalışan kişilerin vergi hukuku alanında çalışması için önceden üniversitede Hukuk Bölümü okuması gerekmektedir.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Vergi hukuku uygulamalarına ilişkin bilgi edinmek isteyenler,
 • Muhasebe alanında belli bir bilgi seviyesine gelmek isteyen kişiler,
 • Vergi hukuku ve muhasebe alanlarında eğitim almak isteyenler,
 • Muhasebe ile vergi hukukunu birleştirerek her iki alanı kapsamlı şekilde öğrenmek isteyen kişiler.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitime katılmak için bilgisayara ya da akıllı telefona gerek duyulur.
 • Kişi, gerekli teknolojik cihazların kullanımına hakim olmalıdır.
 • Dersler online olduğundan güçlü ve aktif olarak çalışan bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulur.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metodu kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim dersleri, muhasebe ile vergi hukuku alanlarında yetkinleşmiş bir eğitmen ile online olarak yürütülür. Dersler önceden çekilen videolardan oluştuğu için ve online olarak düzenlendiğinden öğrencinin derslere katılmak için aktif bir internet bağlantısına ihtiyacı olacaktır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nin online eğitim sistemine uygun bir şekilde düzenlenmiş olması, kişinin zaman ve mekandan bağımsız olarak derslere katılmasına imkan vermektedir. Bu sayede eğitim süreci daha esnek geçirilir.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine Giriş
 • Vergi Hukuku Kaynakları: Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar
 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: Tali (Yardımcı) Kaynaklar
 • Yorum Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile Olan İlişkisi
 • Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı
 • Hukuki Güvenlik İlkesi
 • Vergi Hukukunun Tarafları
 • Vergide Ehliyet Nedir?
 • Vergi Sorumluluk Türleri
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Süreyi Uzatan Haller (Mücbir Sebep, Zor Hal ve Mali Tatil)
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergiyi Doğuran Olaylar
 • Tarh
 • Tarhiyat Türleri
 • Tebliğ ve Tebliğ Yolları
 • Tahakkuk
 • Tahsil
 • Vergi Türleri
 • Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Haller
 • Vergi Borcunun Ödenmesi
 • Zaman Aşımı
 • Zaman Aşımının Durması ve Kesilmesi
 • Tahakkuktan Vazgeçme
 • Vergi Hataları
 • Uzlaşma, Yargı Kararları ve Vergi Afları
 • Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
 • Mükellefin Ödevleri
 • İşe Başlamayı Bildiren Mükellef
 • Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar
 • Defter Tanımları
 • Defterlerde Kayıt Nizamı
 • Tasdike Tabi Defterler
 • Defterler Nereye Tasdik Edilir?
 • Belge Düzeni
 • Değerleme
 • Maliyet Esası ve Değerleme Yöntemleri
 • Borsa Rayici
 • Tasarruf Değeri
 • Mukayyet Değeri
 • İtibari Değer
 • Rayiç Bedel
 • Emsal Bedel
 • Vergide Amortismanlar
 • Amortisman Ayırma Yöntemleri
 • Hızlandırılmış Amortisman Yöntemleri
 • Fevkalade Amortisman
 • Madenlerde Amortisman
 • Amortisman Uygulama Biçimi
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi Cezaları Uygulamasında Esaslar
 • Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller
 • Gelir Vergisi Kanunu (Gelirin Unsurları Nelerdir?)
 • Gelirin Özellikleri
 • Türk Vergi Sisteminde Verginin Teknikleri
 • Türk Vergi Sisteminde Vergi Teorileri
 • Gelir Vergisinde Mükellefin Tanımı
 • Yerleşme Sayılmayan Haller
 • Basit Usulden Faydalanamayanlar
 • Ticari Kazançtan İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler
 • Zirai Kazanç
 • Ücret
 • Serbest Meslek Kazancı
 • Gayrimenkul Sermaye İradı
 • GMSİ Hakkında Önemli Bilgiler
 • Emsal Kira Bedeli
 • Menkul Sermaye İradı
 • Diğer Kazançlar ve İradlar (Değer Artış-Arazi Kazançlar)
 • Beyanname Türleri
 • Vergi Tevkifatı
 • Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisinde Tam ve Dar Mükellef
 • Kurumlar Vergisinde İstisnalar
 • Kurum Kazancından İndirilebilecek Giderler
 • Kurum Kazancından İndirimi Kabul Edilmeyen Giderler
 • Kurumlarda Zarar Makbuzu
 • Örtülü Sermaye
 • KDV (Katma Değer Vergisi)
 • KDV'de Teslim ve Teslim Sayılan Haller
 • KDV'de Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller
 • Promosyon-Eşantiyon ve Mallarda KDV Durumu
 • Dijital Pazarlamada Vergi
 • İşletme Nedir? 
 • İşletmelerin Toplum için Önemi Nedir?
 • İşletmelerin Amacı Nedir?
 • İşletme Bileşenleri Nelerdir?
 • İşletme Çevresi
 • Muhasebenin Tanımı, Önemi ve Görevleri
 • Muhasebenin Temel İlkeleri (Kavramları)
 • Muhasebede Dosya ve Evrak Düzeni
 • Muhasebede Arşiv ve e-Arşiv
 • Muhasebe Türleri
 • Ön Muhasebe Nedir?
 • Ön Muhasebe ile Genel Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir? 
 • Hizmet-Alım Satım ve Üretim İşletmelerinin Muhasebesel Farklılıkları
 • Gider Olarak Gösterilemeyen Şirket Harcamaları
 • Her Gider Kaleminin Muhasebe Kayıtlarına Etkisi
 • İşletme ile Muhasebenin Bağlantısı Nasıldır?
 • Muhasebe Paket Programları
 • Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Dönemleri
 • Hesap Kavramı ve Hesap Hiyerarşisi
 • Madde ve Türleri
 • Yazar Kasa, Z Raporu ve Pos Kullanımları
 • Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Cari Hesaplar ve Kapamaları
 • Yasal Defterler Nelerdir?
 • Defter ve Belgelerin Teslimi 
 • Defter ve Belgelerin İbrazı Farkları
 • Defter ve Belgelerin Kaybı Halinde Neler Yapılabilir?
 • Vergi Dairesi, SGK, Ticaret Odası ile İşletmelerin Yasal İlişkileri
 • İşe Başlama Bildirimleri
 • Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri
 • Şirket Kuruluşları
 • Beyannameler ve Türleri
 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • KDV
 • Stopaj Beyannamesi
 • Türkiye’de Uygulanan Muhasebe Sistemleri ve TDHP
 • 3568 Sayılı SMMM ve YMMM Meslek Kanunu
 • Temel Mali Tablolar ve Unsurlarına Genel Bakış
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Özel Kod
 • Özel Koda Girmek Ne Demektir?
 • Çalıştığınız Firmanın Özel Koda Girdiğini Nasıl Anlarsınız?
 • Özel Koddan Çıkmak için Neler Yapılmalı?
 • Karşıt İnceleme Nedir?
 • Karşıt İncelemelerde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
 • BA/BS Formları Nedir?
 • Denetim
 • Kıymetli Evraklar
 • Bono (Senet)
 • Çek
 • Poliçe
 • Hesaplama Pratikleri
 • KDV Hariç ve KDV Dahil Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr Oranı Nasıl Hesaplanır?
 • Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr İlaveli Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr Marjı Hesaplaması

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde ders kaynakları, vergi hukuku ile muhasebe alanlarında önceden çekilen videolardır. Ders videoları, Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklenmekte ve yalnızca eğitime kaydolan kişiler videoları izleme fırsatına sahip olmaktadır.

Eğitim dersleri online eğitim metoduna göre yürütüldüğü için öğrenci kendi günlük planına uygun olacak şekilde derslere katılma imkanı bulmaktadır. Böylece halihazırda bir kurumda çalışan kişiler de vakit buldukça eğitime katılarak kendilerini geliştirebilmektedir.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda sertifika almak için sınava girmek şarttır. Sınavdan yeterli puanı alan kişiler sertifika almaya hak kazanır.

Eğitim sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 10 iş günü içinde gelişmektedir. Bu süre, dönemsel yoğunluğa göre değişebilir.

Boğaziçi Enstitüsünde Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda alınan sertifika sayesinde kişi muhasebe ile vergi hukuku alanlarına yönelik belli bir bilgi düzeyine geldiğini kanıtlama imkanı bulur. Ayrıca hukuk ile muhasebe alanlarında kariyerini geliştirmek isteyen kişilerin bu hedefine ulaşmasına katkı sunmaktadır.

Eğitim programı bitiminde verilen sertifikalardan bir tanesi uluslararası alanda da geçerli olmaktadır. Bu sayede kişi, vergi hukuku ve muhasebe alanlarında sahip olduğu yetkinliği yurt dışında da kanıtlama fırsatı bulmaktadır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, kişinin eğitim süresince öğrendiklerini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir.

Eğitim programı bittikten sonra sertifika almak isteyen kişilerin sınava girmesi zorunludur. Sınavda yalnızca eğitimde anlatılan bilgilere yönelik sorular sorulmaktadır. Dersleri ilgiyle takip eden öğrenciler eğitim sonunda uygulanan sertifika sınavında kolayca başarılı olmaktadır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda sertifika sınavı, online yani çevrim içi ortamda yapılmaktadır. Eğitim bitiminde uygulanan sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsünün internet sitesi üzerinden düzenlenmektedir. Sınava katılmak için kişi güçlü bir internet bağlantısına ve akıllı telefon ya da bilgisayar gibi bir teknolojik cihaza sahip olmalıdır.

Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda yapılan sertifika sınavında sorular çoktan seçmeli olup yalnızca eğitimde anlatılan konuları içermektedir. Eğitimde yer almayan hiçbir konu sınavda sorulmamaktadır. Eğitim derslerini dikkatli şekilde izleyen kişiler sınavda rahatlıkla başarılı olabilmektedir.

Kurs İçeriği


Eğitim Değerlendirmesi : 4.60 Puan
Toplam : 20 Yorum

 • %70
 • %20
 • %10
 • %0
 • %0
4.60

Eğitim Puanı

Eğitim Değerlendirmesi : 4.60 Puan
Toplam : 20 Yorum
 • %70
 • %20
 • %10
 • %0
 • %0

{{dil.yorumlar}}

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
{{dil.yorum_ekle}}

 • {{dil.oylama_sorusu}}  • Çok
   Kötü

  • Kötü

  • Orta

  • İyi

  • Çok İyi
  1,689.99 TL
1,249.99 TL