Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-03-25T11:00

Vergi Hukuku Eğitimi, vergi hukuku alanında bilgi almak isteyen öğrencilere yönelik hazırlanan bir online eğitim programıdır.

Vergi Hukuku Eğitimi ile kişi vergi hukuku uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi alır ve böylece hukuk alanında kariyerini geliştirebilir. Vergi Hukuku Sertifika Programı, yalnızca hukuk mezunlarına ya da öğrencilerine yönelik değildir, bu alana ilgi duyan herkes eğitime katılarak bilgi birikimini geliştirebilir.

Vergi Hukuku Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Vergi hukukunun tanımını ve kapsamını,
 • Vergi hukukunun kaynaklarını,
 • Vergi sorumluluk türlerini,
 • Vergilendirme sürecinin nasıl işlediğini,
 • Vergi borcunun ödenme sürecini,
 • Vergi hatalarının nasıl düzeltildiğini,
 • Vergi türlerini,
 • Vergi hukukunda zaman aşımı kavramını,
 • Gelirin özelliklerini,
 • Beyanname türlerini,
 • Kurumlar vergisini,
 • KDV kavramını,
 • Dijital pazarlamada vergi işlemlerinin nasıl olduğunu.

 

Vergi Hukuku Eğitimi Nedir?

Vergi Hukuku Eğitimi, vergi hukuku ve uygulamaları alanına ilişkin kapsamlı bilgi edinmek isteyen bireyler için düzenlenmiş online eğitimdir.

Bu eğitim sayesinde kişi vergi hukuku alanında kendini geliştirerek bu alanda hizmet veren firmalarda iş bulma şansını kolaylaştırır. Ancak bu alanda istihdam edilmek için ilk olarak Hukuk Bölümü mezunu olmak gerekmektedir. 

Vergi Hukuku Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Vergi Hukuku Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Vergi hukuku alanında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler,
 • Vergi hukuku uygulamalarına dair bilgi birikimini arttırmak isteyenler,
 • Vergi hukuku alanında kariyer sahibi olmak isteyen hukukçular.

 

Vergi Hukuku Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Vergi Hukuku Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitime katılmak için ilk olarak kişinin bir bilgisayara ya da telefona ihtiyacı vardır.
 • Kişi, gerekli teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığına hakim olmalıdır.
 • Dersler online ortamda düzenlendiği için internet bağlantısı aktif olmalıdır.

 

Vergi Hukuku Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Vergi Hukuku Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim modeli kullanılarak düzenlenmiştir. Eğitim dersleri, vergi hukuku alanında yetkin bir eğitmen eşliğinde online ortamda yürütülmektedir. Dersler, önceden profesyonel bir stüdyoda çekilen videolar ile gerçekleştirilmektedir.

Eğitim programının online eğitim sistemine göre gerçekleştirilmesi, eğitime katılacak kişilerin içinde bulunduğu zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde dersleri takip etmesini sağlamaktadır.

Vergi Hukuku Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Vergi Hukuku Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine Giriş
 • Vergi Hukuku Kaynakları: Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar
 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: Tali (Yardımcı) Kaynaklar
 • Yorum Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile Olan İlişkisi
 • Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı
 • Hukuki Güvenlik İlkesi
 • Vergi Hukukunun Tarafları
 • Vergide Ehliyet Nedir?
 • Vergi Sorumluluk Türleri
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Süreyi Uzatan Haller (Mücbir Sebep, Zor Hal ve Mali Tatil)
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergiyi Doğuran Olaylar
 • Tarh
 • Tarhiyat Türleri
 • Tebliğ ve Tebliğ Yolları
 • Tahakkuk
 • Tahsil
 • Vergi Türleri
 • Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Haller
 • Vergi Borcunun Ödenmesi
 • Zaman Aşımı
 • Zaman Aşımının Durması ve Kesilmesi
 • Tahakkuktan Vazgeçme
 • Vergi Hataları
 • Uzlaşma, Yargı Kararları ve Vergi Afları
 • Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
 • Mükellefin Ödevleri
 • İşe Başlamayı Bildiren Mükellef
 • Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar
 • Defter Tanımları
 • Defterlerde Kayıt Nizamı
 • Tasdike Tabi Defterler
 • Defterler Nereye Tasdik Edilir?
 • Belge Düzeni
 • Değerleme
 • Maliyet Esası ve Değerleme Yöntemleri
 • Borsa Rayici
 • Tasarruf Değeri
 • Mukayyet Değeri
 • İtibari Değer
 • Rayiç Bedel
 • Emsal Bedel
 • Vergide Amortismanlar
 • Amortisman Ayırma Yöntemleri
 • Hızlandırılmış Amortisman Yöntemleri
 • Fevkalade Amortisman
 • Madenlerde Amortisman
 • Amortisman Uygulama Biçimi
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi Cezaları Uygulamasında Esaslar
 • Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller
 • Gelir Vergisi Kanunu (Gelirin Unsurları Nelerdir?)
 • Gelirin Özellikleri
 • Türk Vergi Sisteminde Verginin Teknikleri
 • Türk Vergi Sisteminde Vergi Teorileri
 • Gelir Vergisinde Mükellefin Tanımı
 • Yerleşme Sayılmayan Haller
 • Basit Usulden Faydalanamayanlar
 • Ticari Kazançtan İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler
 • Zirai Kazanç
 • Ücret
 • Serbest Meslek Kazancı
 • Gayrimenkul Sermaye İradı
 • GMSİ Hakkında Önemli Bilgiler
 • Emsal Kira Bedeli
 • Menkul Sermaye İradı
 • Diğer Kazançlar ve İradlar (Değer Artış-Arazi Kazançlar)
 • Beyanname Türleri
 • Vergi Tevkifatı
 • Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisinde Tam ve Dar Mükellef
 • Kurumlar Vergisinde İstisnalar
 • Kurum Kazancından İndirilebilecek Giderler
 • Kurum Kazancından İndirimi Kabul Edilmeyen Giderler
 • Kurumlarda Zarar Makbuzu
 • Örtülü Sermaye
 • KDV (Katma Değer Vergisi)
 • KDV'de Teslim ve Teslim Sayılan Haller
 • KDV'de Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller
 • Promosyon-Eşantiyon ve Mallarda KDV Durumu
 • Dijital Pazarlamada Vergi

 

Vergi Hukuku Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Vergi Hukuku Eğitimi’nde ders kaynakları, vergi hukuku alanında uzman bir eğitmen ile önceden çekilmiş videolardır. Ders videoları yayımlanmaya hazır hale getirildikten sonra Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklenir ve eğitime kayıt yaptıran kişiler, videoları öğrenci paneli üzerinden takip edebilir.

Eğitim programı derslerinin online ortamda yapılması, eğitim sürecinin daha esnek şekilde ilerlemesini ve öğrencinin kendi öğrenme hızına uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Vergi Hukuku Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Vergi Hukuku Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası

 

Vergi Hukuku Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Vergi Hukuku Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin sınava girmesi gerekir. Sınavdan yeterli puanı alan kişiler, sertifika almaya hak kazanır.

Eğitim sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 20 gün içinde gelişmektedir.

Vergi Hukuku Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Vergi Hukuku Eğitimi sonunda alınan sertifika sayesinde kişi vergi hukuku alanındaki bilgi birikimini belgelemiş olur ve böylece öz geçmişini daha güçlü bir hale getirir. Vergi hukuku alanında çalışmak isteyen hukuk mezunları, eğitim sonunda aldıkları sertifika ile iş görüşmelerinde de daha avantajlı olmaktadır.

Kurs sonunda verilen sertifikalardan bir tanesi uluslararası alanda geçerlidir. Böylece kişi vergi hukuku alanındaki bilgilerini yurt dışında da ispatlama fırsatı bulmuş olur.

Vergi Hukuku Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Vergi Hukuku Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, eğitimi alan kişilerin eğitim süresince öğretilenleri ne kadar öğrendiğini ölçmede kullanılan bir yöntemdir.

Kurs sonunda sertifika almak isteyen kişiler dersleri bitirdikten sonra sertifika sınavına girip başarılı olmalıdır. Sertifika sınavında başarılı olunduğu takdirde sertifika alınabilir.

Vergi Hukuku Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Vergi Hukuku Eğitimi sonunda sertifika sınavı, çevrim içi yani online ortamda düzenlenir. Eğitim dersleri bitirildikten sonra sertifika almak isteyen kişilerin sınava girmesi gerekmektedir. Sınavda çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır ve öğrenci sorulara yeterli sayıda doğru cevap verdiği takdirde sınavı geçmektedir. 

Sertifika sınavında sorular, yalnızca kursta anlatılan bilgilere göre hazırlanmaktadır. Kurs boyunca anlatılmayan hiçbir bilgiden öğrenciler sınavda sorumlu tutulmamaktadır. Bu şekilde öğrencinin kursta anlatılan bilgileri ne kadar öğrendiği net bir şekilde ölçülmektedir. 

Vergi Hukuku Eğitimi sertifika sınavında istenen düzeyde başarı elde eden öğrenciler üç adet sertifika almaya hak kazanmaktadır. Sertifikalardan biri uluslararası düzeyde geçerliyken biri enstitü onaylı olup yurt içinde geçerli olmaktadır, diğer bir sertifika ise üniversite onaylı olmaktadır.

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, mali faaliyetlerin hukuki açıdan incelenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Kamu hukuku kapsamında ele alınan vergi hukuku; vergi alma yöntemleri, vergi yükümlüsü ile maliye arasındaki ilişkiler gibi konular ile ilgilenir.

Vergi Hukuku Neleri Kapsar?

Vergi hukuku şu alanları kapsar:

 • Verginin niteliği
 • Vergi tahsil yöntemleri
 • Vergi yükümlüsü kişinin maliyeyle arasındaki ilişki
 • Vergiye dahil edilen bütün unsurların hak ile görevleri

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.50 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.50 Puan
  Toplam : 2 Yorum

  • %50
  • %50
  • %0
  • %0
  • %0
  4.50

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.50 Puan
  Toplam : 2 Yorum
  • %50
  • %50
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    599.00 TL
  239.00 TL