İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-03-01T12:00
  3,049.99 TL
2,439.99 TL
{{dil.son_kayit_tarihi}}
28-02-2024


  3,049.99 TL
2,439.99 TL

Uluslararası İktisat Kurs Programı, uluslararası iktisat politikaları ile uluslararası sermaye, para ve ödeme akımları hakkında kapsamlı bilgi veren ve online ortamda düzenlenen bir MEB sertifika programıdır.

Uluslararası İktisat Kurs Programı sayesinde katılımcılar yabancı ülkelerle yapılan dış ticaret faaliyetlerinin yapısını değerlendiren uluslararası iktisat teorisi hakkında güncel ve doğru bilgiyi edinmektedir. Uluslararası İktisat Kurs Programı, özellikle İktisat, Ekonomi, İşletme gibi üniversite bölümlerinden mezun olan kişilerin katılması gereken bir eğitimdir.

Uluslararası İktisat Kurs Programı ile şunları öğreneceksiniz:

 • Uluslararası iktisat teorisini,
 • Uluslararası iktisat politikalarını,
 • Uluslararası sermaye, para ve ödeme akımlarını,
 • Uluslararası ekonomik ilişkiler üzerinde devletin etkisini.

 

Uluslararası İktisat Kurs Programı Nedir?

Uluslararası İktisat Kurs Programı, online ortamda uluslararası iktisat teorisi, uluslararası iktisat politikaları gibi alanları öğrenmeyi sağlayan MEB onaylı bir eğitimdir.

Uluslararası İktisat Kurs Programı, MEB onaylı sertifika programları arasında en çok tercih edilenlerden biridir. Özellikle İşletme, İktisat ve Ekonomi gibi üniversite bölümlerinde eğitim alan ya da bu bölümlerden mezun olmuş kişiler Uluslararası İktisat Kurs Programı’na katılmaktadır.

Uluslararası İktisat Kurs Programı’na Kimler Katılabilir?

Uluslararası İktisat Kurs Programı’na şu kişiler katılabilir:

 • Uluslararası iktisat teorisini öğrenmek isteyen kişiler,
 • Uluslararası iktisat politikaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Uluslararası iktisat alanında kullanılan temel kavramları öğrenmek isteyenler,
 • İşletme, iktisat gibi alanlardaki bilgi birikimini arttırmayı hedefleyenler,
 • İşletme, iktisat gibi alanlarda mesleki açıdan kendini geliştirmek isteyenler,
 • Uluslararası iktisat alanında MEB sertifika programı fırsatından yararlanmak isteyenler,
 • Uluslararası iktisat alanında kapsamlı bilgi edinmek isteyen herkes.

 

Uluslararası İktisat Kurs Programı’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Uluslararası İktisat Kurs Programı’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Uluslararası İktisat Kurs Programı’na katılmak için bilgisayar, akıllı telefon gibi bir teknolojik cihaza ihtiyaç duyulur.
 • Kişi, ilgili teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığını bilmelidir.
 • Dersler online ortamda yapıldığı için internet bağlantısı aktif olarak çalışmalıdır.

 

Uluslararası İktisat Kurs Programı Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Uluslararası İktisat Kurs Programı, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metoduna göre düzenlenmektedir. Uluslararası İktisat Kurs Programı dersleri, uluslararası iktisat alanında yetkin bir eğitmen eşliğinde internet üzerinden yani online ortamda sürdürülmektedir. Dersler, önceden profesyonel bir stüdyoda çekilen ve yayıma hazır hale getirilen videolardan oluşmaktadır.

Uluslararası İktisat Kurs Programı’nın online eğitim modeline göre düzenlenmesi, eğitime katılacak öğrencilerin mekan ve zaman sınırına bağlı kalmadan derslere katılmasını sağlamaktadır. Böylece öğrenciler diledikleri şekilde, esnek bir biçimde dersleri öğrenme imkanı yakalamaktadır. 

Uluslararası İktisat Kurs Programı Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Uluslararası İktisat Kurs Programı ders konu başlıkları şunlardır:

 • Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
 • Uluslararası Ticaret Teorisinin Kapsamı, Doğuşu
 • Mutlak Üstünlük Teorisi ve Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
 • Fırsat Maliyeti Analizleri
 • Üretim Hacimleri ve Maliyet İlişkileri
 • Teorilerin Kullanım Alanlarının Sınırları
 • Uluslararası Ticaret Teorisi Arz ve Talep Faktörleri ile Analiz
 • Uluslararası Fiyat Oranının Oluşumu ve Karşılıklı Talep Kanunu
 • Teklif Eğrileri, Teklif Eğrisi Modellerinin Yararları
 • Teklif Eğrisindeki Kaymalar
 • Önemsiz Olmanın Önemi
 • Toplumsal Kayıtsızlık Eğrileri ile Analiz
 • Kapalı Ekonomide Denge
 • Açık Ekonomide Denge
 • Dış Ticaretin Statik Kazançları ve Dinamik Kazançlar
 • Faktör Donatımı (Heckscher - Ohlin) Teorisi
 • Faktör Donatımının Temel Kavramları: Faktör Donatımı, Faktör Yoğunluğu
 • Faktör Donatımının Teorik Analiz Yoluyla Kanıtlanması
 • Heckscher - Ohlin Modelinden Çıkarılan Teoremler
 • Leontief Paradoksu ve Sonuçları
 • Nitelikli İşgücü Teoremi
 • Teknoloji Açığı Teoremi ve Ürün Dönemleri Teoremi
 • Tercihlerde Benzerlik Teoremi ve Ölçek Ekonomileri Teoremi
 • Monopolcü Rekabet Teoremi ve Endüstri - İçi Ticaretin Ölçülmesi
 • Yeni Teorilerin Değerlendirme Sonuçları
 • Dış Ticaret Politikası
 • Dış Ticaret Politikasının Kapsamı
 • Dış Ticaret Politikasının Önemli Amaçları
 • Dış Ticaret Politikasının Araçları
 • Dış Ticaret Politikasının Tarihsel Geçmişi
 • Korumacılık Yönündeki Görüşler
 • Ulusal Güvenlik
 • Genç Endüstri Tezi
 • Stratejik Ticaret Politikası
 • Dampinge Karşı Korunma
 • Belirli Koşullarda Geçerli Olabilecek Görüşler
 • Kişisel Çıkarlara Dayalı Görüşler
 • Düşük Yabancı Ücret
 • Üretim Maliyetlerini Eşitleme
 • Ulusal Pazar Görüşü
 • Gümrük Tarifeleri
 • Tarifelerin Yaygınlığı
 • Tarifelerin Geleneksel Amaçları
 • Gümrük vergilerinin Konuluş Esasları
 • Gümrük vergisinin Ekonomik Etkileri
 • Kısmi Denge Yaklaşımı (Dar Anlamlı Etkiler)
 • Genel Denge Etkileri (Makro Ekonomik Etkiler)
 • Ticaret Hadleri ve Optimum Gümrük Tarifesi
 • Etken Dış Koruma
 • Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları
 • Miktar Kısıtlamaları
 • İthalat Kotaları
 • İthalat Yasakları
 • Döviz Kontrolü
 • Yeni Korumacılık
 • Gönüllü İhracat Kısıtlamaları
 • Sağlık, Güvenlik ve Çevre Standartları, İdari Düzenlemeler
 • Kamu İhaleleri
 • Sübvansiyonlar
 • İhracat Sübvansiyonları
 • İç Piyasaya Dönük Endüstrilere Sübvansiyon
 • İthalat ve İhracat vergileri
 • İthalatta Fark Giderici vergiler
 • İhracat vergileri
 • Monopoller ve Karteller
 • İhracat Monopolleri ve Damping
 • Karteller
 • Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi: Küreselleşme ve Ekonomik Birleşmeler
 • Küreselleşme
 • Dünya Ticaret Örgütü
 • GATT’ın (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Antlaşması) Politika ve Uygulamaları
 • Uruguay Görüşmeleri
 • Dünya Ticaretinde Büyüme ve Dünya Üretiminin Artış Hızı
 • Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi: Küreselleşme ve Ekonomik Birleşmeler
 • İktisadi Birleşmeler Teorisi
 • Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri
 • Gümrük Birliklerinin Statik Etkileri
 • Gümrük Birliklerinin Dinamik Etkileri
 • İktisadi Birlik Kavramı
 • İkinci En İyi Teorisi
 • Kutuplaşma Teorisi
 • İktisadi Birleşmeler Teorisi ve Az Gelişmiş Ülkeler
 • Dünyadaki Ekonomik Birleşmeler
 • Avrupa Birliği
 • AB’nin (Avrupa Birliği) Kurulmasına Neden Olan Faktörler
 • AET’nin (Avrupa Ekonomik Topluluğu) Kurulması
 • AET’den Avrupa Ortak Pazarına Geçiş
 • AB’nin Ortak Politikaları
 • Maastricht Anlaşması
 • AB’nin Organları
 • AB’nin Mali Kuruluşları ve Fonlar
 • AB’nin Genişleme Süreçleri
 • Ankara Anlaşması’nda Tam Üyelik İçin Öngörülen Aşamalar
 • Türkiye - AB Ortaklık Organları
 • Geçiş Dönemindeki Gelişmeler
 • Türkiye - AB Gümrük Birliği
 • Döviz Piyasası Analizleri
 • Döviz Piyasasının İşlemcileri
 • Döviz Talebi ve Döviz Arzı
 • Döviz Piyasasındaki İşlem Türleri
 • Döviz Kuru
 • Döviz Arbitrajı
 • Döviz Spekülasyonu
 • Perakende ve Toptan Döviz Piyasaları
 • Ulusal Paranın Konvertibilitesi
 • Döviz Piyasasının Fonksiyonları
 • Dış Ödemeler Bilançosu Analizleri
 • Ödemeler Bilânçosunun Temel Yapısı ve Hesap Grupları
 • Çift Kayıt Muhasebe Yöntemine Göre Uygulamalar
 • Dış Ödemeler Dengesinin Açık ve Fazlalıkları
 • Dış Açıklar Karşısında İzlenebilecek Politikalar
 • Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi
 • Dış Dengeyi Sağlama Mekanizmaları
 • Değişken Kur Sisteminde Dış Denkleşme
 • Otomatik Gelir Denkleşme Mekanizması
 • GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) ve GSMH (Gayrisafi Milli Hasıla)
 • Otomatik Gelir Değişimleriyle Dış Dengenin Sağlanması
 • Dış Yansıma ve Dış Denkleştirme Politikaları
 • Harcama Değiştirici ve Harcama Kaydırıcı Politikalar
 • Toplam Harcama Yaklaşımı ve Dış Denge
 • Para Arzı ve Talebi Dengesi ile Dış Denkleşme
 • Uluslararası Para Sistemi
 • Uluslararası Para Sistemleri
 • Bretton Woods Sonrası Uygulamalar
 • Uluslararası Para Fonu (IMF)
 • IMF ve Dünya Bankası İşbirliği
 • Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Politikaları
 • İthal İkamesi ve İhracata Dönük Sanayileşme
 • Türkiye’de Kalkınma ve Dış Ticaret Rejimi
 • Kuzey - Güney Diyalogu
 • Azgelişmiş Ülkelerin Dış Borç Yükleri ve İhracat Gelirlerinin İstikrarsızlığı
 • Dış Ticaret Hadleri

 

Uluslararası İktisat Kurs Programı’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Uluslararası İktisat Kurs Programı’nda ders kaynakları, uluslararası iktisat alanında yetkin bir eğitmen eşliğinde çekilen videolardır. Bu ders videoları, yayıma hazır bir hale getirildikten sonra Boğaziçi Enstitüsü platformuna yüklenir. Uluslararası İktisat Kurs Programı’na kaydolan öğrenciler derslere öğrenci paneli üzerinden erişme fırsatı bulmaktadır.

Uluslararası İktisat Kurs Programı, online ortamda düzenlenir. Bu yüzden öğrencilerin internet bağlantısının aktif olduğu bir yerden derse katılması önemlidir. Bunun haricinde öğrencinin derse katıldığı şehir, ülke vb. fark etmemektedir. Ayrıca Uluslararası İktisat Kurs Programı’na kaydolan öğrenciler derslere dilediği zaman katılabilmektedir. Bu imkan sayesinde birçok öğrenci uluslararası iktisat alanını daha kolay bir şekilde öğrenmektedir.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 0.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  0.00

   Eğitim Puanı

   Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
   Toplam : 0 Yorum
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0

   {{dil.yorumlar}}

   {{yrm.yazar}}

   {{yrm.baslik}}

   {{yrm.yorum}}

   Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
   {{dil.yorum_ekle}}

   • {{dil.oylama_sorusu}}    • Çok
     Kötü

    • Kötü

    • Orta

    • İyi

    • Çok İyi
     3,049.99 TL
   2,439.99 TL