Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi

Bu eğitime katılarak vergi ve muhasebe alanındaki en kullanışlı bilgileri öğrenebilir ve mesleğinizde farkınızı ortaya koyabilirsiniz.

549.99₺ 1,290.00₺
Sertifika

Türkçe & İngilizce

Cihaz Desteği

Esnek Tasarım

Eğitim Dili

Türkçe

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, vergi hukuku ile muhasebe alanlarında temel düzeyde bilgi sahibi olmayı sağlayan bir online eğitim programıdır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sayesinde kişi hem vergi hukuku alanında hem de vergi hukukunu ilgilendiren alanlardan biri olan muhasebe alanında kendini geliştirmiş olur. Böylece vergi hukuku ve muhasebe alanında disiplinler arası bir eğitim alınır ve her iki alan daha kapsamlı bir şekilde öğrenilir. 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Muhasebenin ve vergi hukukunun tanımını,
 • Vergi hukukunun taraflarını,
 • Vergi hukukunda yorum yöntemleri ile değerlendirmenin yapılışını,
 • Vergi türlerini,
 • Tarhiyat türlerini,
 • Vergi hatalarını düzeltme yöntemlerini,
 • Vergi hukukunda belge düzeninin nasıl olduğunu,
 • Muhasebenin temel ilkelerini,
 • Muhasebe paket programlarının işlevlerini,
 • Hesap dönemlerini,
 • Gider kalemlerinin muhasebeye etkisini.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Nedir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, vergi hukuku ile muhasebe alanlarına yönelik temel olarak bilinmesi gereken bilgilerin anlatıldığı bir online eğitimdir.

Bu eğitimi alan kişiler her iki alana da hakim olur ve böylece bilgi birikimlerini zenginleştirebilirler. Ayrıca eğitim sonunda katılımcılara verilen sertifikalar, kişinin hem vergi hukuku hem de muhasebe alanlarında kendini geliştirdiğini gösterir. Bu sayede her iki alanda yapılan iş başvurularında başarılı olmak mümkün hale gelir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Vergi hukuku ile muhasebe alanlarında bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Vergi hukuku alanındaki bilgi birikimini arttırmak isteyen kişiler,
 • Muhasebe alanındaki bilgi düzeyini geliştirmek isteyen bireyler,
 • Vergi hukuku ile muhasebe alanlarında bilinmesi gereken temel bilgilere hakim olmak isteyen herkes.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitime katılmak için bir bilgisayara ya da akıllı telefona sahip olmak gerekir.
 • İlgili teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığı bilinmelidir.
 • Dersler online yapıldığı için internet bağlantısı aktif olmalıdır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim sistemine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi dersleri, vergi hukuku ile muhasebe alanlarında uzmanlaşmış bir eğitmen eşliğinde online olarak yürütülmektedir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Sertifika Programı'nın online eğitim metoduyla düzenlenmesi, öğrencilerin eğitime zaman ve mekan fark etmeksizin katılmasını sağlamaktadır. Bu sayede eğitime kaydolan kişiler dersleri bireysel öğrenme hızlarına uygun bir şekilde alabilmektedir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine Giriş
 • Vergi Hukuku Kaynakları: Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar
 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: Tali (Yardımcı) Kaynaklar
 • Yorum Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile Olan İlişkisi
 • Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı
 • Hukuki Güvenlik İlkesi
 • Vergi Hukukunun Tarafları
 • Vergide Ehliyet Nedir?
 • Vergi Sorumluluk Türleri
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Süreyi Uzatan Haller (Mücbir Sebep, Zor Hal ve Mali Tatil)
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergiyi Doğuran Olaylar
 • Tarh
 • Tarhiyat Türleri
 • Tebliğ ve Tebliğ Yolları
 • Tahakkuk
 • Tahsil
 • Vergi Türleri
 • Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Haller
 • Vergi Borcunun Ödenmesi
 • Zaman Aşımı
 • Zaman Aşımının Durması ve Kesilmesi
 • Tahakkuktan Vazgeçme
 • Vergi Hataları
 • Uzlaşma, Yargı Kararları ve Vergi Afları
 • Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
 • Mükellefin Ödevleri
 • İşe Başlamayı Bildiren Mükellef
 • Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar
 • Defter Tanımları
 • Defterlerde Kayıt Nizamı
 • Tasdike Tabi Defterler
 • Defterler Nereye Tasdik Edilir?
 • Belge Düzeni
 • İşletme Nedir? 
 • İşletmelerin Toplum için Önemi Nedir?
 • İşletmelerin Amacı Nedir?
 • İşletme Bileşenleri Nelerdir?
 • İşletme Çevresi
 • Muhasebenin Tanımı, Önemi ve Görevleri
 • Muhasebenin Temel İlkeleri (Kavramları)
 • Muhasebede Dosya ve Evrak Düzeni
 • Muhasebede Arşiv ve e-Arşiv
 • Muhasebe Türleri
 • Ön Muhasebe Nedir?
 • Ön Muhasebe ile Genel Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir? 
 • Hizmet-Alım Satım ve Üretim İşletmelerinin Muhasebesel Farklılıkları
 • Gider Olarak Gösterilemeyen Şirket Harcamaları
 • Her Gider Kaleminin Muhasebe Kayıtlarına Etkisi
 • İşletme ile Muhasebenin Bağlantısı Nasıldır?
 • Muhasebe Paket Programları
 • Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Dönemleri
 • Hesap Kavramı ve Hesap Hiyerarşisi
 • Madde ve Türleri

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde ders kaynakları, vergi hukuku ile muhasebe alanlarında yetkin bir eğitmen ile çekilen videolardır. Ders videoları yayıma hazırlandıktan sonra Boğaziçi Enstitüsü panel sistemine yüklenmektedir. Eğitime kaydolan öğrenciler videolara erişim hakkına sahip olmakta ve videoları kendi öğrenci panelleri üzerinden izleyebilmektedir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda sertifika almak için sınava girilmelidir. Sınavda yeterli puanı alan kişiler sertifika alma hakkı kazanır.

Eğitim sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 10 iş günü içinde gelişmektedir. Bu süre, dönemsel yoğunluğa göre değişebilmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda alınan sertifika, kişinin muhasebe ile vergi hukuku alanlarında temel düzeyde bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Özellikle muhasebe ya da vergi hukuku gibi alanlarda çalışan kişiler, eğitim sonunda aldıkları sertifika ile iş görüşmelerinde kolaylık yaşamaktadır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, öğrencilerin eğitim süresince anlatılan bilgileri ne ölçüde öğrendiğini belirlemede kullanılan bir yöntemdir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi bittikten sonra sertifika sahibi olmak isteyen kişiler bütün ders videolarını seyrettikten sonra sertifika sınavına girmelidir. Eğitim bittikten sonra uygulanan sertifika sınavını geçen kişiler, sertifika almaya hak kazanır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda sertifika sınavı online olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin aktif internet bağlantısına ve bilgisayar, akıllı telefon gibi bir teknolojik cihaza ihtiyacı vardır. Sertifika sınavına katılmak için kişinin Boğaziçi Enstitüsü internet adresi üzerinden öğrenci paneline giriş yapması gerekmektedir. 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Kursu sertifika sınavında çoktan seçmeli sorular bulunmakta ve sorular sadece eğitimde anlatılanlara göre hazırlanmaktadır. Ders videolarını dikkatli bir şekilde izleyen öğrenciler sertifika sınavında zorluk yaşamamaktadır. Sertifika sınavını geçen kişiler belgelerini almaya hak kazanmaktadır.

Muhasebe Nedir?

Muhasebe, bir işletmenin her türlü finansal işlemlerinin takip edilmesi, bu işlemlere ait kayıtların tutulması, analizi ve raporlanması gibi görevleri içeren bir bilim dalıdır.

Muhasebe, kendi içerisinde üçe ayrılır: yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi ile genel muhasebe.

Vergi Hukuku Ne Demek?

Vergi hukuku, her türlü mali işlemin hukuki açıdan ele alındığı bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, kamu hukukunun bir alt dalı olarak bilinmektedir.

Vergi hukuku vergi ödemekle yükümlü kişilerin devlet ile arasındaki ilişkiler ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Örneğin vergi ödemesi gereken bireylerin hakları, görevleri ile verginin nasıl alındığı gibi işlemlerin hepsi vergi hukuku kapsamında değerlendirilir.

Kurs İçeriği

Ünite Ders 1 - Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine Giriş
Ünite Ders 2 - Vergi Hukuku Kaynakları - Asli Kaynakları
Ünite Ders 3 - Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Ünite Ders 4 - Yorum Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
Ünite Ders 5 - Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi
Ünite Ders 6 - Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı
Ünite Ders 7 - Hukuki Güvenlik İlkesi
Ünite Ders 8 - Vergi Hukukunun Tarafları
Ünite Ders 9 - Vergide Ehliyet
Ünite Ders 10 - Vergi Sorumluluk Türleri
Ünite Ders 11 - Vergi Hukukunda Süreler
Ünite Ders 12 - Süreyi Uzatan Haller
Ünite Ders 13 - Vergilendirme Süreci
Ünite Ders 14 - Vergiyi Doğuran Olaylar
Ünite Ders 15 - Tarh
Ünite Ders 16 - Tarhiyat Türleri
Ünite Ders 17 - Tebliğ ve Tebliğ Yolları
Ünite Ders 18 - Tahakkuk
Ünite Ders 19 - Tahsil
Ünite Ders 20 - Vergi Türleri
Ünite Ders 21 - Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Haller
Ünite Ders 22 - Vergi Borcunun Ödenmesi
Ünite Ders 23 - Zaman Aşımı
Ünite Ders 24 - Zaman Aşımının Durması ve Terkin
Ünite Ders 25 - Tahakkuktan Vazgeçme
Ünite Ders 26 - Vergi Hataları
Ünite Ders 27 - Uzlaşma - Yargı Kararları - Vergi Afları
Ünite Ders 28 - Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
Ünite Ders 29 - Mükellefin Ödevleri
Ünite Ders 30 - İşe Başlamayı Bildiren Mükellef
Ünite Ders 31 - Defter Tutma Zorunluluğu
Ünite Ders 32 - Defter Tanımları
Ünite Ders 33 - Defterlerde Kayıt Nizamı
Ünite Ders 34 - Tasdike Tabi Defterler
Ünite Ders 35 - Defterleri Tasdik Ettirme
Ünite Ders 36 - Belge Düzeni
Ünite Ders 37 - İşletme
Ünite Ders 38 - İşletmenin Çevresi
Ünite Ders 39 - Muhasebeyi Öğrenmek
Ünite Ders 40 - Muhasebenin Tanımı
Ünite Ders 41 - Muhasebenin Temel Kavramları
Ünite Ders 42 - Muhasebenin Temel Kavramları II
Ünite Ders 43 - Muhasebe Süreci
Ünite Ders 44 - Dosya ve Evrak Düzeni - e-Arşiv
Ünite Ders 45 - Ön Muhasebe - Genel Muhasebe
Ünite Ders 46 - Ön Muhasebe - Genel Muhasebe II
Ünite Ders 47 - İşletme Farklılıkları
Ünite Ders 48 - Giderler
Ünite Ders 49 - Muhasebe Paket Programları
Ünite Ders 50 - Muhasebe Paket Programları II
Ünite Ders 51 - Ön Muhasebeye Giriş
Ünite Ders 52 - Temel Muhasebe Eşitliği
Ünite Ders 53 - Hesap Dönemleri
Ünite Ders 54 - Hesap
Ünite Ders 55 - Madde
Sınav Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi
Boğaziçi Enstitüsündeki tüm eğitimler ücretsiz değil fakat ücretsiz olarak alabileceğiniz onlarca eğitim bulunuyor. Online eğitimler sayfamızdan tüm eğitimlerimize erişim sağlayabilirsiniz.
Bilişim, sağlık, psikoloji, hukuk gibi çok sayıda kategoriden eğitim alabilirsiniz. Bu eğitimlere ulaşmak için online eğitimler sayfasına girmeniz yeterli olacaktır.
Boğaziçi Enstitüsündeki eğitimler canlı ders ya da video içerik şeklinde sizlere sunuluyor. Eğitim içeriklerine bakarak eğitimin nasıl verildiğine dair bilgileri bulabilirsiniz.

Eğitimini aldığınız sertifika, hangi üniversiteden onaylandıysa o üniversitenin adı ile sorgulama yapmanız gerekmektedir. Sertifika sorgulamalarınızı bilgisayar üzerinden yapmanız tavsiye edilir. Sorgulama detaylarına dair detaylı bilgiyi "e-Devlet Üzerinden Sertifika Sorgulama" içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Sertifikanızın e-Devlet sistemine yansıma süresi, sertifikayı oluşturmanızın ardından ortalama 10 iş günüdür. e-Devlet sertifika sorgulama içeriğimizden sorgulama detaylarını öğrenebilirsiniz.
Evet, tüm eğitimlerimizin sonunda sertifika ücreti almaktayız. Sertifikanızı fiziksel olarak talep etmeniz durumunda 499 TL, dijital olarak talep etmeniz durumunda ise 299 TL ödemeniz gerekmektedir. Uluslararası geçerli, üniversite ve enstitü onaylı olmak üzere üç sertifika için sizden sadece tek bir sertifika ücreti talep ediyoruz.
Sertifikaların basılıp kargoya verilme süresi, talep tarihinden sonra (resmi tatiller hariç) en fazla 3 gündür. Sertifikanız kargoya teslim edildikten sonra kargonun çalışma gününe bağlı olarak 5 iş günü içinde adresinize teslim edilir.
Hayır, sertifika gönderimi için herhangi bir ücret ödemesi bulunmuyor. Tüm sertifikalarda kargo ücretsiz.
Eğitimlerimizin sonunda çoğunlukla üniversite onaylı sertifika vermekteyiz ancak bazı eğitimlerimizde öğrencilere MEB onaylı sertifika verilmektedir. Detaylı bilgiye eğitimin açıklama metninden ulaşabilirsiniz.
Eğitimler sonunda aldığınız sertifikalar, eğitim aldığınız konu ve alan hakkında uzmanlığınızı kanıtlayan belgelerdir. Sertifikanızı iş görüşmelerinde referans olarak gösterebilir, devlet kurumlarında kullanabilir; aldığınız sertifika sayesinde mesleki yetkinliğinizi belgeleyebilir ve uluslararası geçerli sertifika ile yurt dışında da mesleğinizi yapabilirsiniz.
Türkiye'de yaşamayan kişiler de dilediği eğitimi alabilir. Eğitimlerimiz, dünyanın her yerinden erişime açıktır.
Boğaziçi Enstitüsünün tüm eğitimlerinde sertifika alıyorsunuz. Sertifika alma gibi bir zorunluluk bulunmuyor ancak eğitimi başarı ile bitirdiğinizi gösteren tek belge alacağınız sertifikalar, bu nedenle sertifika talep etmenizi öneriyoruz.
Eğitimi ve sınavı başarı ile tamamladıktan sonra “sertifika talep et” butonuna basarak sertifikanızı talep edebilirsiniz. Sertifikanızın size ulaşması için mutlaka girdiğiniz adresin güncel olması gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmayan kişiler sertifika alabilmektedir. Ancak bu kişilerin TC kimlik numaraları bulunmadığından aldıkları sertifikalar e-Devlet'e işlenmez. Türk vatandaşlığı bulunmayan kişiler kendi vatandaşlık numaralarını yazarak sertifikalarını talep edebilirler.
Sertifika sorgulaması yapmak için sertifika sorgulama sayfasına gidin. Bu sayfada öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Online eğitimlerin hiçbirinde başlama süresi bulunmaz, dilediğiniz zaman eğitimlere başlayabilirsiniz.

Sınavda başarısız olmanız durumunda 3 defa sınava girme hakkınız bulunmaktadır.

Eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra sertifikanızı dilediğiniz zaman talep edebilirsiniz.
Tüm eğitimlere ömür boyu erişim hakkınız bulunmaktadır. Eğitimi bitirip bitirmemeniz önemli değildir, dilediğiniz zaman eğitime tekrar başlayabilirsiniz.
Sertifikalarınızı tüm dijital platformlarda kullanabilir ve sertifika eklemesi yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler ise sertifika eklemesi yapacağınız platforma girip dijital sertifikanızı, öğrenci numaranızı ya da sertifikanın URL alanını kopyalayıp gerekli alana eklemek.
Boğaziçi Enstitüsü birçok üniversite ile ortak çalışmalar gerçekleştirir ancak hiçbir üniversiteye bağlı değildir, bağımsız bir eğitim kurumudur.
Bu kursu öğrenciler nasıl değerlendirdi?
4.50

(Toplam 2 Değerlendirme)

50%
50%
0%
0%
0%

Yorumlar

Kurumunuz İçin
Başvuruda Bulunun
Kariyerinizi güçlendirin! Profesyonel Sertifika ve derece ile hedeflerinize
bir adım daha yaklaşın. Geleceğinizi şekillendirmek için eşsiz fırsatları kaçırmayın!
Eğitimleri incele - Teklif Al
549.99₺
Sepete Ekle
Sepete Git
Kursa Devam Et
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat