Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-03-25T11:00

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, vergi hukuku ile muhasebe alanlarında temel düzeyde bilgi sahibi olmayı sağlayan bir online eğitim programıdır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sayesinde kişi hem vergi hukuku alanında hem de vergi hukukunu ilgilendiren alanlardan biri olan muhasebe alanında kendini geliştirmiş olur. Böylece vergi hukuku ve muhasebe alanında disiplinler arası bir eğitim alınır ve her iki alan daha kapsamlı bir şekilde öğrenilir. 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Muhasebenin ve vergi hukukunun tanımını,
 • Vergi hukukunun taraflarını,
 • Vergi hukukunda yorum yöntemleri ile değerlendirmenin yapılışını,
 • Vergi türlerini,
 • Tarhiyat türlerini,
 • Vergi hatalarını düzeltme yöntemlerini,
 • Vergi hukukunda belge düzeninin nasıl olduğunu,
 • Muhasebenin temel ilkelerini,
 • Muhasebe paket programlarının işlevlerini,
 • Hesap dönemlerini,
 • Gider kalemlerinin muhasebeye etkisini.

 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Nedir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, vergi hukuku ile muhasebe alanlarına yönelik temel olarak bilinmesi gereken bilgilerin anlatıldığı bir online eğitimdir.

Bu eğitimi alan kişiler her iki alana da hakim olur ve böylece bilgi birikimlerini zenginleştirebilirler. Ayrıca eğitim sonunda katılımcılara verilen sertifikalar, kişinin hem vergi hukuku hem de muhasebe alanlarında kendini geliştirdiğini gösterir. Bu sayede her iki alanda yapılan iş başvurularında başarılı olmak mümkün hale gelir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Vergi hukuku ile muhasebe alanlarında bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Vergi hukuku alanındaki bilgi birikimini arttırmak isteyen kişiler,
 • Muhasebe alanındaki bilgi düzeyini geliştirmek isteyen bireyler,
 • Vergi hukuku ile muhasebe alanlarında bilinmesi gereken temel bilgilere hakim olmak isteyen herkes.

 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitime katılmak için bir bilgisayara ya da akıllı telefona sahip olmak gerekir.
 • İlgili teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığı bilinmelidir.
 • Dersler online yapıldığı için internet bağlantısı aktif olmalıdır.

 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim sistemine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi dersleri, vergi hukuku ile muhasebe alanlarında uzmanlaşmış bir eğitmen eşliğinde online olarak yürütülmektedir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Sertifika Programı'nın online eğitim metoduyla düzenlenmesi, öğrencilerin eğitime zaman ve mekan fark etmeksizin katılmasını sağlamaktadır. Bu sayede eğitime kaydolan kişiler dersleri bireysel öğrenme hızlarına uygun bir şekilde alabilmektedir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemine Giriş
 • Vergi Hukuku Kaynakları: Asli (Bağlayıcı) Kaynaklar
 • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: Tali (Yardımcı) Kaynaklar
 • Yorum Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
 • Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile Olan İlişkisi
 • Vergi Hukukunda Kıyas Yasağı
 • Hukuki Güvenlik İlkesi
 • Vergi Hukukunun Tarafları
 • Vergide Ehliyet Nedir?
 • Vergi Sorumluluk Türleri
 • Vergi Hukukunda Süreler
 • Süreyi Uzatan Haller (Mücbir Sebep, Zor Hal ve Mali Tatil)
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergiyi Doğuran Olaylar
 • Tarh
 • Tarhiyat Türleri
 • Tebliğ ve Tebliğ Yolları
 • Tahakkuk
 • Tahsil
 • Vergi Türleri
 • Vergi Alacağını Ortadan Kaldıran Haller
 • Vergi Borcunun Ödenmesi
 • Zaman Aşımı
 • Zaman Aşımının Durması ve Kesilmesi
 • Tahakkuktan Vazgeçme
 • Vergi Hataları
 • Uzlaşma, Yargı Kararları ve Vergi Afları
 • Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
 • Mükellefin Ödevleri
 • İşe Başlamayı Bildiren Mükellef
 • Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar
 • Defter Tanımları
 • Defterlerde Kayıt Nizamı
 • Tasdike Tabi Defterler
 • Defterler Nereye Tasdik Edilir?
 • Belge Düzeni
 • İşletme Nedir? 
 • İşletmelerin Toplum için Önemi Nedir?
 • İşletmelerin Amacı Nedir?
 • İşletme Bileşenleri Nelerdir?
 • İşletme Çevresi
 • Muhasebenin Tanımı, Önemi ve Görevleri
 • Muhasebenin Temel İlkeleri (Kavramları)
 • Muhasebede Dosya ve Evrak Düzeni
 • Muhasebede Arşiv ve e-Arşiv
 • Muhasebe Türleri
 • Ön Muhasebe Nedir?
 • Ön Muhasebe ile Genel Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir? 
 • Hizmet-Alım Satım ve Üretim İşletmelerinin Muhasebesel Farklılıkları
 • Gider Olarak Gösterilemeyen Şirket Harcamaları
 • Her Gider Kaleminin Muhasebe Kayıtlarına Etkisi
 • İşletme ile Muhasebenin Bağlantısı Nasıldır?
 • Muhasebe Paket Programları
 • Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Dönemleri
 • Hesap Kavramı ve Hesap Hiyerarşisi
 • Madde ve Türleri

 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi’nde ders kaynakları, vergi hukuku ile muhasebe alanlarında yetkin bir eğitmen ile çekilen videolardır. Ders videoları yayıma hazırlandıktan sonra Boğaziçi Enstitüsü panel sistemine yüklenmektedir. Eğitime kaydolan öğrenciler videolara erişim hakkına sahip olmakta ve videoları kendi öğrenci panelleri üzerinden izleyebilmektedir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda sertifika almak için sınava girilmelidir. Sınavda yeterli puanı alan kişiler sertifika alma hakkı kazanır.

Eğitim sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 20 gün içinde gelişmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi'nde sertifika almak için basım ücreti ödemeniz gerekiyor. Sertifikanızı oluşturmak için sertifikanın basım maliyetini ödemek zorundayız, bu maliyetler üniversite ve uluslararası kuruluşların onay, imza ve operasyonel süreçleri için fiziki sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşuyor. Bu nedenle sizden sadece “sertifika basım ücreti” talep ediyoruz. Bunun dışında kargonuz tarafınıza ücretsiz bir şekilde ulaşıyor.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda alınan sertifika, kişinin muhasebe ile vergi hukuku alanlarında temel düzeyde bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Özellikle muhasebe ya da vergi hukuku gibi alanlarda çalışan kişiler, eğitim sonunda aldıkları sertifika ile iş görüşmelerinde kolaylık yaşamaktadır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, öğrencilerin eğitim süresince anlatılan bilgileri ne ölçüde öğrendiğini belirlemede kullanılan bir yöntemdir.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi bittikten sonra sertifika sahibi olmak isteyen kişiler bütün ders videolarını seyrettikten sonra sertifika sınavına girmelidir. Eğitim bittikten sonra uygulanan sertifika sınavını geçen kişiler, sertifika almaya hak kazanır.

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Eğitimi sonunda sertifika sınavı online olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla öğrencinin aktif internet bağlantısına ve bilgisayar, akıllı telefon gibi bir teknolojik cihaza ihtiyacı vardır. Sertifika sınavına katılmak için kişinin Boğaziçi Enstitüsü internet adresi üzerinden öğrenci paneline giriş yapması gerekmektedir. 

Temel Vergi Hukuku ve Muhasebe Kursu sertifika sınavında çoktan seçmeli sorular bulunmakta ve sorular sadece eğitimde anlatılanlara göre hazırlanmaktadır. Ders videolarını dikkatli bir şekilde izleyen öğrenciler sertifika sınavında zorluk yaşamamaktadır. Sertifika sınavını geçen kişiler belgelerini almaya hak kazanmaktadır.

Muhasebe Nedir?

Muhasebe, bir işletmenin her türlü finansal işlemlerinin takip edilmesi, bu işlemlere ait kayıtların tutulması, analizi ve raporlanması gibi görevleri içeren bir bilim dalıdır.

Muhasebe, kendi içerisinde üçe ayrılır: yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi ile genel muhasebe.

Vergi Hukuku Ne Demek?

Vergi hukuku, her türlü mali işlemin hukuki açıdan ele alındığı bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, kamu hukukunun bir alt dalı olarak bilinmektedir.

Vergi hukuku vergi ödemekle yükümlü kişilerin devlet ile arasındaki ilişkiler ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Örneğin vergi ödemesi gereken bireylerin hakları, görevleri ile verginin nasıl alındığı gibi işlemlerin hepsi vergi hukuku kapsamında değerlendirilir.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.50 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.50 Puan
  Toplam : 2 Yorum

  • %50
  • %50
  • %0
  • %0
  • %0
  4.50

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.50 Puan
  Toplam : 2 Yorum
  • %50
  • %50
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    239.00 TL
  99.00 TL