Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-01-28T11:00

Temel Hukuk Eğitimi, her meslekten ve her öğrenim seviyesinden bireyin bilmesi gereken temel seviyedeki hukuk bilgilerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Temel Hukuk Eğitimi sayesinde bireyler, kişisel donanımlarına katkı sağlarken hukuki bir problem karşısında ne yapmaları gerektiğini de öğrenmektedirler. 

Hukuki terimlerle karşılaştığınızda hiçbir fikir yürütememek mi yoksa karşılaştığınız problemlere karşı hukuk kurallarının bilincinde birisi olarak tepki vermek mi? Hangi seçeneğin hayatınızı kolaylaştıracağı apaçık ortada! O halde hiç vakit kaybetmeden siz de Temel Hukuk Eğitimi’ne katılın. Hukuk alanında detaylı bilgi sahibi olmanın yanında Temel Hukuk Eğitimi’ne dair üç farklı sertifika alma fırsatını kaçırmayın.

Bu eğitime katılarak şunları öğreneceksiniz:

 • Hukukun temel terimlerini,
 • Hukukun alt dallarını,
 • Kişisel hakları ve hakların kaybedilmesi durumunda neler yapılacağını,
 • Hukuksal yaptırımların neler olduğunu,
 • Hukuksal yaptırımların nasıl uygulandığını,
 • Tüzel kişi ve özel kişi arasındaki farkların neler olduğunu,
 • Hukuki bir dilekçedeki terimlerin ne anlama geldiğini,
 • Yaptırım çeşitlerinin neler olduğunu,
 • Hukuka dair temel tüm bilgileri.

 

Temel Hukuk Eğitimi Nedir?

Temel Hukuk Eğitimi; bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin farkına varması, temel hukuksal terimler hakkında bilgi sahibi olması için düzenlenen bir online eğitim programıdır. Temel Hukuk Eğitimi, katılımcıların hukuk bilimine ait alt dalları da detaylı şekilde öğrenmelerini amaçlamaktadır. Temel Hukuk Eğitimi sayesinde katılımcılar hem genel kültür seviyelerini yükseltmekte hem de hukuki bir probleme nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrenmektedir.

Temel Hukuk Nedir?

Temel hukuk, her bireyin bilmesi gereken hukuk kavramlarının genel ismidir. Temel hukuk bilgisi, hukuki bir dilekçede yer alan terimleri anlamak için oldukça önemlidir. Temel hukuk alanı içerisinde bireyin yaşam hakları, toplumsal hayatta hukuki olarak nasıl tavır sergilemesi gerektiği gibi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca hukukun alt dalları ve bu alt dallara ilişkin temel terimlerin açıklaması da temel hukukun alanına girmektedir. 

Toplum içerisindeki düzeni ve huzuru sağlayan vazgeçilmez unsur, hukuk kuralları ve adalettir. Bir birey olarak temel hukuk bilgisi bize düzeni korumak için nasıl davranmamız gerektiğini, hukuki bir sorunla karşılaştığımızda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini göstermektedir.

Temel Hukuk Hakkında Bilgi Sahibi Olmak Neden Önemlidir?

Temel hukuk hakkında bilgi sahibi olmak, bireyin hayatının her noktasında büyük önem taşımaktadır. Toplumdaki düzeni, hatta bireyin kendi iç huzurunu sağlaması anlamında hukuk kuralları asırlar boyu korunmaya çalışılmıştır. Her ne kadar insan özgürlüğünü kısıtlıyor gibi gözükse de bu kısıtlama toplumsal yaşamın sağlığı için önem taşımaktadır. 

Bireyler, karşılarına hukuki bir sorun çıktığında konu özelinde ne gibi haklara sahip olduklarını bilmelidir. Kişi kendi hak ve sorumluluklarını bilmiyorsa karşılaştığı hukuki problemde bilinçli davranamayacaktır. Bu koşullar altında hata yapması kaçınılmaz olacaktır. Kişinin toplum içerisindeki görev ve sorumluluklarına dair bilinçli olması açısından hukuk bilgisine sahip olmak özel bir yere sahiptir. Özel yaşantı ile sosyal hayatın sağlıklı ve belli bir düzen içinde ilerleyebilmesi için temel hukuk bilgisine sahip olmak önemlidir. 

Temel Hukuk Eğitimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Temel Hukuk Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim yöntemiyle gerçekleştirilir. Temel Hukuk Eğitimi dersleri, hukuk alanında uzman eğitmenler eşliğinde video formatında hazırlanmaktadır. Hazırlanan videolar, katılımcıların erişebilmesi için dijital ortama aktarılmaktadır. Temel Hukuk Eğitimi derslerinin video şeklinde sunulması, katılımcıların dilediklerinde ders tekrarı yapabilmelerine fırsat tanır. Bu sayede katılımcılar, yer ve zaman sınırlılığı yaşamadan Temel Hukuk Eğitimi derslerine katılım sağlayabilir.

Temel Hukuk Eğitimi Ders ve Konu Başlıkları Nelerdir?

Temel Hukuk Eğitimi ders ve konu başlıkları şunlardır:

 • Toplumu Düzenleyen Kurallar
 • Görgü Kuralları
 • Ahlak Kuralları
 • Örf, Adet ve Din Kuralları
 • Hukuk Kuralları
 • Yaptırım
 • Hukuk Kurallarının Çeşitleri
 • Örnekler
 • Hukuk Sistemleri ve Kıta Avrupası Hukuk Sistemi
 • İngiliz-Amerikan Hukuk Sistemi
 • İslam Hukuku
 • Kamu Hukuku ve Özel Hukuk
 • Kamu Hukuku Dalları
 • Özel Hukuk Dalları
 • Medeni Hukukun Alt Dalları
 • Hukukun Kaynakları
 • Normlar Hiyerarşisi
 • Anayasa
 • Kanun 
 • Yönetmelik
 • Diğer Kaynaklar
 • Kanunlaştırma
 • Yer Bakımından Uygulama
 • Zaman Bakımından Uygulama
 • Kanunların Geçmişe Yürürlüğü
 • Hukukun Yorumlanması
 • Boşluk Doldurma ve Takdir Yetkisi
 • Kuralların Çatışması
 • Hukuk Devleti Demokrasisi
 • Haklar
 • Kamu Hakları
 • Özel Haklar
 • Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar
 • Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar
 • Hakların Kazanılması
 • Hakkın Kullanılması
 • Hakların Kaybedilmesi
 • Hakkın Korunması
 • Kişi
 • Gerçek Kişilik
 • Gerçek Kişinin Ehliyetleri
 • Tüzel Kişilik
 • Hısımlık
 • Yerleşim Yeri
 • Aile Hukuku
 • Nişanlanma
 • Evlenme
 • Evliliğin Sona Ermesi
 • Mal Rejimi
 • Miras
 • Yasal Mirasçılar
 • Ölüme Bağlı Tasarruflar
 • Mirasın İntikali
 • Mülkiyet Hakkı
 • Eşya
 • Hukuksal Olay
 • Hukuksal İşlem Çeşitleri
 • Hukuksal İşlemlerde Sakatlık
 • Kamu Hukuku İşlemleri
 • Borç
 • Borcun Sona Ermesi
 • Sözleşmeler
 • Sorumluluk
 • Cezai Sorumluluk
 • Yaptırım Çeşitleri

 

Temel Hukuk Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Temel Hukuk Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Öğretmenler,
 • Hukuk fakültesi öğrencileri,
 • Yeni iş kurmak isteyenler,
 • Sosyologlar,
 • Kişisel gelişimine özen gösteren bireyler,
 • Psikologlar,
 • Hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

 

Temel Hukuk Eğitimi Sonunda Sertifika Verilir mi?

Temel Hukuk Eğitimi sonunda eğitim derslerini başarılı bir şekilde takip eden katılımcılara Temel Hukuk Eğitimi sertifikaları verilmektedir. Temel Hukuk Eğitimi sonunda verilen sertifikalar, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü aracılığıyla düzenlenmekte ve ulaştırılmaktadır. Temel Hukuk Eğitimi sona erdikten sonra alınan sertifikalar, eğitime katılan kişinin temel hukuk bilgisi edinerek bu alanda donanımlı hale geldiğini göstermektedir. Temel Hukuk Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan kişiler, aldıkları sertifika ile öz geçmişlerine katkı sağlamış olurlar. Böylece eğitime katılan kişiler, sertifika sayesinde iş başvurularında diğer adaylara kıyasla avantajlı hale gelirler. 

Temel Hukuk Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Verilir?

Temel Hukuk Eğitimi sonunda eğitime katılan kişilere üç farklı sertifika verilmektedir. Temel Hukuk Eğitimi sonunda verilen sertifikalar şunlardır:

 • Enstitü onaylı sertifika,
 • Üniversite onaylı sertifika,
 • Uluslararası geçerli sertifika.

Temel Hukuk Eğitimi'nde sertifika almak için basım ücreti ödemeniz gerekiyor. Sertifikanızı oluşturmak için sertifikanın basım maliyetini ödemek zorundayız, bu maliyetler üniversite ve uluslararası kuruluşların; onay, imza ve operasyonel süreçleri için fiziki sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşuyor. Bu nedenle sizden sadece “sertifika basım ücreti” talep ediyoruz. Bunun dışında kargonuz tarafınıza ücretsiz bir şekilde ulaşıyor.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 20 gün içindedir.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.23 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.23 Puan
  Toplam : 13 Yorum

  • %69
  • %8
  • %8
  • %8
  • %8
  4.23

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.23 Puan
  Toplam : 13 Yorum
  • %69
  • %8
  • %8
  • %8
  • %8

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    99.00 TL
  79.90 TL