Bütün Dil Eğitimleri Kısa Süreliğine 990 TL yerine SADECE 149 TL! Fırsat Bitmeden Hemen Kaydol!
2024-04-26T23:59

Telemarketing ile ilgili verilen eğitimlerden, seminerlerden, yazılan kitapların içeriklerinden memnun musunuz? Size güncel ve kullanılabilir bilgiler veriyorlar mı? Ya da size verilen bilgileri çalışma hayatınızda uygulayıp başarıya ulaştınız mı? Hayır mı? O halde sizi Telemarketing: Telefonda Satış Eğitimimize bekliyoruz. Eğitimin sonunda yukarıda sorduğumuz soruların tümüne ve daha fazlasına “evet” diyeceksiniz. Çünkü eğitimimiz alanında uzman bir eğitmen tarafından tasarlandı. Telemarketing ile ilgili en güncel ve kullanılabilir bilgileri eğitimin içeriğinde verdi. Başarı çok yakınınızda. Kaçırmamak için bizimle iletişime geçin!

Bu eğitimle;

 • Telemarketing ile ilgili öğrenmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.
 • En yeni bilgileri ve analizlerin sahibi olacaksınız.
 • Telemarketing alanında uzman olacaksınız.
 • Başarılarınız, gözleri üzerinize çevirecek.
 • Arayarak zaman kaybetmeyin. Online eğitim platformumuzda eğitimi bulun, akıllı bar sizi yönlendirecektir.

 

TELEMARKETING (TELE - PAZARLAMA) NEDİR?

Satış; bir bütün halinde değerlendirilen ve ürün/mal ya da hizmetin tüketicisine ulaştırılmasında ana kaynak olarak kullanılan en geçerli yöntem.

Firma, kurum ya da şirketlerin uzun vadeli programlarının da temelini oluşturan satış; günümüzde gelişen teknolojilerin de etkisiyle her geçen gün yeni boyut ve teknik ile karşımıza çıkıyor.

Geçmişte, yalnızca ülkelerin iç pazarlarına yönelik yürütülen satış faaliyetleri, reklamcılığın etkisiyle uluslararası bir arenaya taşınmış, hemen ardından da global pazarda satış yapan firmaların her ülke için farklı bir satış - pazarlama stratejisi geliştirmesiyle birlikte bugün birden fazla boyut kazanmıştır.

Satış; işletmelerin ulusal ve yerel pazarda artan rekabet gücü ile mücadele etmesini yönlendiren en önemli etmendir. Her işletme, ürün ya da hizmetinin tüketicisine doğru ve eksiksiz ulaştırılması noktasında birden fazla satış yöntemine başvurur.

Doğrudan satış başlığı altında değerlendirilen satış yöntemlerinden birisi de Telemarketing yani telefon ile satıştır. İlk olarak 1980‟lerde ABD’nin Teksas Eyaleti’nde faaliyetlerini sürdüren telekomünikasyon şirketi AT&T tarafından kullanılan ‘telepazarlama’ terimi, uzun mesafeli satış işlemleri için tercih ediliyordu. Telepazarlama - Telemarketing de böyle dünya literatürüne girdi ve ‘Çağrı Alan’ ve ‘Çağrı Yapan’ olarak iki ayrı kategoride değerlendirildi. Birinde satışçı müşteriye ulaşırken, diğerinde ise müşteri firmaya ulaşıyordu.

Bu doğrultuda işletmeler ilk olarak Call Center yani ‘Çağrı Merkez’lerini devreye sokarak müşteri ile birebir bağlantı kurdu. Hemen ardından da ürünlerin pazarlanması için Telemarketing devreye girdi. En yakın çevreden başlamak üzere, ürün ya da hizmetin hedef kitlesi içerisinde yer alan her birey işletmeler tarafından tanıtıcı görüşmeler ile satış ağına dahil edilmeye çalışıldı.

Kişisel satış olarak da değerlendiren Telemarketing, tutundurma faaliyetleri içerisinde de önemli yer tutar. İşletmenin mevcut ürün gamının tamamının müşteriye iletilmesi ve bu ürünlerle birlikte yeni müşterilerin bulunması, aracılara ürün dağıtımı, veri tabanı güncellemeleri, anketler ve araştırmalar gibi farklı alanlarda da destek sağlar.

 

Telemarketing’in ABD pazarında milyarlarca dolara ulaşmasının ardından dünya genelinde yayılması da kısa sürmedi. Önce Avrupa’da başlayan hareketlilik hemen ardından global pazarda ürünlerini pazarlayan ve rakip araştırmalarını dünya genelinde sürdüren tüm firmaların satış yöntemleri arasında hızlıca kendisine yer buldu.

Bu noktada tüketiciye yeni bir satın alma alışkanlığı kazandırmak elbette kolay olmadı. 1980 - 83 yılları arasında yaşanan ekonomik dalgalanmalar bu kabulun en önemli ayağını oluşturdu. Bütün bunlarla birlikte güçlü bir iletişim kurmayı başaran, teknik ve bireysel donanımları üst düzey olan bireyler ile bu süreci yöneten, doğru ürünleri ihtiyaç duyulduğu anda pazarlayan, ürünün pazarlanmasının ardından müşterinin beklentilerini değerlendirerek geri dönüşleri bu bakış açısından analiz eden firmalar kazananlar arasında yerini aldı.

İşletme maliyetlerini azaltan, satış rakamlarına ivme kazandıran, kısa sürede satışa yönelik çalışmaları destekleyen, işletmelerin doğru hedef kitleye hitap etmelerini kolaylaştıran Telemarketing, işletmelerin geri dönüşleri de kısa sürede değerlendirmesi ve muhtemel risklere karşı önlem almalarını da mümkün kıldı.

Dijital yaşamın günlük hayat ile iç içe geçtiği günümüzde, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları da geçmişe oranla büyük farklılıklar gösteriyor. Bu fark hem satın alma hem de satın alma işleminin ardından işletme ile müşteri arasında kurulan bağın da değişmesine yol açtı.

Bugün, bazı Telemarketing aramaları ‘soğuk arama’ olarak nitelendirilebilirken; burada işletmelerin hem tüketici ile hem de Telemarketing temsilcileri ile yürüttükleri çalışmalarda; ulaşılamayan kişi sayısı, cevap verilmeyen telefon sayısı, olumlu yanıt alınan arama sayısı, olumsuz yanıt alınan aramaların gerekçeleri ve bütün bunlarla birlikte yapılan analizlerin ardından yeni bir standart belinlenmesi önemli rol oynar.

 

Türkiye’de finans, sigorta, telekomünikasyon, turizm, otomotiv, uydu ya da internet yayıncıları, perakende, gıda sektörlerinde yoğun olarak kullanılan Telemarketing; son verilen rakamlara göre yüzde 21 büyüme kaydederek 7,5 milyar TL'ye kadar ulaşmıştır.

 

TELEFONLA ETKİLİ SATIŞ TEKNİKLERİ (TELEMARKETING) EĞİTİMİ NEDİR?

Tüm dünyada etkili satış yöntemleri arasında değerlendirilen Telemarketing, kısa görüşmelerde bile maksimum verim almayı hedefler. Bu doğrultuda satış yapan elemanlar işletmeler içerinde kilit rollerden birini üstlenir. Bir Telemarketing çalışanının niteliği, yeterlilikleri, görüşme tarzı, iletişimi ses tonundan başlamak üzere oldukça önemli ve dikkat edilmesi gerekenler arasındadır.

Bütün bu yetkinliklerin sürekliliğini sağlamak amacıyla satış yöneticileri sürekli olarak hem kurum içi hem de kurum dışı eğitimler ile çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutmakla da yükümlüdür. Şirketlerin cirosuna doğrudan yansıyan bu satışların artırılması, hedef kitlete ürünlerin doğru tanıtılması ve ürünü ya da hizmetten faydalanan müşterilerin kısa vadede olumlu geri dönüşlerinin alınmasında etkili olan eğitimler, başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar her kademede verilir.

 

‘Dış arama’ olarak da adlandırılan Telemarketing, satış yapılmak istenilen hedef kitlenin; demografik, ekonomik ve psiko-grafik yapısına göre şekillenebileceği gibi, satışı gerçekleştirecek olan personelin; ruh hali/genel eğitim düzeyi/iş eğitiminin seviyesi, kullanılan teknolojik sistemler, fiziki çalışma şartları, hazırlanan konuşma metinlerinin içeriği/tanıtma niteliği (scripts), satış elemanının ücretlendirme yöntemi vb. faktörlere bağlı olarak da değişkenlik gösterir.

Günümüzde, bütün bu etmenlerle birlikte, satılmak istenilen ürün ya da hizmetin son kullanıcıya ulaştırılmasını güvenle sağlamak ve gerekli noktalarda müdahalelerde bulunmak üzere ‘çağrı kayıt’ sistemleri de devreye girmiştir. Geri dönüşlerde karşılaşılan olumsuz durumlarda, yapılan görüşmelerde alınan kayıtlar geçmişe dönük olarak tarandığında, problemlerin çözümü de oldukça kolaylaşır.

Geçmişte daha çok kurum içi eğitimler tercih edilmiş olsa da günümüzde online eğitim müfredat programlarına da dahil edilen Telemarketing, Türkiye’de de en fazla tercih edilen alanlarda birisidir. Hemen her yaş grubunundan bu alana ilgi duyan bireylerin kısa sürede alabileceği Telefonla Etkili Satış Teknikleri (Telemarketing) Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsü farkıyla şimdi bir tık uzağınızda!

 

TELEFONLA ETKİLİ SATIŞ TEKNİKLERİ (TELEMARKETING) EĞİTİMİ NELERİ KAPSAR?

• İlk olarak telefonla ile ilk görüşmeye odaklanan Telemarketing Eğitimi; müşteride yaratılan imaj, ön hazırlık, görüşmenin kontrolünü sağlayabilme, doğru ve açıklayıcı bir anlatım, geri besleme ve son izlenimin önemine odaklanır.

• Satış temsilcisinde bulunması gereken niteliklere yönelik ikinci adımda ise Telemarketing aramalarında ses kullanımı, duraklamaların müşteri üzerindeki etkisi, ses tonunu ayarlama, vurgu ve tonlamanın kullanımına dair detayları barındırır.

• Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen bu aramaların en doğru sonuçları işletmelere sunması için Telemarketing Eğitimi’nin üçüncü aşamasında, bu ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla sorulabilecek sorular, soruların etkin biçimde bilgiye dönüştürülmesi ve yanıtlanmasıyla birlikte müşterinin ürün ya da hizmet hakkında eksiksiz bilgi almasına yönelik faaliyetler temsilcilere aktarılır.

• Bir görüşme sırasında müşterinin ürün ya da hizmete ikna edilmesi Telemarketing satışının da eğitiminin de en kritik aşamasını oluşturur. Doğru mesajların verilmesi ve müşterinin işletme ile kuracağı bağın etkili biçimde satışa dönüştürülmesine odaklanılan bu aşamada, satış mesajının aşamaları ve bu aşamalarda temsilcilerin aldıkları yanıtlara yönelik pratik çözümleri irdelenir.

• Dördüncü aşamada, müşteriden gelebilecek itirazlar değerlendirilirken, müşterinin ürün ya da hizmeti kabul etmesi sağlanmaya çalışılır. Burada, işletmenin sunduğu olanakların en doğru ve etkili biçimde aktarılması önemli rol oynar. Bu aşamada müşterinin ürün ya da hizmeti kabul etmesi halinde, satış kapatılır.

• Fakat olumsuz bir geri dönüş alındığında, temsilcinin olumlu tavrını koruması ve reddedilmenin ardından işletmenin imajına yönelik tavrı da önemlidir. Eğitimin son aşamasında ise olumsuz bir satış sürecinde temsilcilerin tutumlarına dair kritik ipuçları yer alır.

Telemarketing - Telefonda Satış Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Telemarketing- Telefonda Satış Eğitimi bitiminde sınav düzenlenmediği için kişinin sertifika almak için eğitim videolarını izlemesi yeterlidir. Videoları izleme sürecini bitiren kişiler üç farklı sertifika almaya hak kazanır.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.
Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Telemarketing- Telefonda Satış Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Telemarketing- Telefonda Satış Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.44 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.44 Puan
  Toplam : 16 Yorum

  • %63
  • %19
  • %19
  • %0
  • %0
  4.44

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.44 Puan
  Toplam : 16 Yorum
  • %63
  • %19
  • %19
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    619.99 TL
  499.99 TL