Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-04-03T11:00

Stratejik Yönetim Kurs Programı, stratejik yönetim alanındaki önemli kavramları, bir kurumda strateji seçiminin nasıl yapıldığını ve stratejileri değerlendirmeyi öğreten MEB onaylı bir eğitimdir.

Stratejik Yönetim Kurs Programı ile katılımcılar, stratejik yönetim alanında kapsamlı bilgi sahibi olarak öz geçmişlerini güçlendirir. Stratejik Yönetim Kurs Programı, MEB sertifika programları arasında yer aldığından güvenilirdir ve iş başvurularında kullanılabilir.

Stratejik Yönetim Kurs Programı ile şunları öğreneceksiniz:

 • Stratejik yönetim alanında kullanılan kavramları,
 • Kurumlarda strateji seçiminin nasıl yapıldığını,
 • Stratejileri değerlendirmeyi,
 • Küreselleşme ve küresel strateji kavramlarını,
 • Bir kurumda stratejik iş birimi ile işletme biriminin kullandığı stratejileri,
 • Stratejinin uygulanması üzerinde liderlerin ve örgüt kültürünün rolünü.

 

Stratejik Yönetim Kurs Programı Nedir?

Stratejik Yönetim Kurs Programı, stratejik yönetim alanında bilinmesi gereken temel kavramlar, strateji türleri ve stratejiyi değerlendirme gibi konularda bilgi almayı sağlayan bir MEB sertifika programıdır.

Stratejik Yönetim Kurs Programı sayesinde kişiler, stratejik yönetim alanında detaylı bilgi edinmiş olur. Özellikle İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi üniversite bölümlerini bitiren kişiler Stratejik Yönetim Kurs Programı’na katılarak mesleki becerilerini geliştirebilir.

Stratejik Yönetim Kurs Programı’na Kimler Katılabilir?

Stratejik Yönetim Kurs Programı’na şu kişiler katılabilir:

 • Stratejik yönetim alanındaki bilgi birikimini arttırmak isteyen kişiler,
 • Öz geçmişini daha donanımlı hale getirmek isteyenler,
 • İnsan kaynakları, işletme gibi alanlarda bilgi düzeyini geliştirmek isteyenler,
 • Stratejik yönetim alanında MEB sertifika programına katılmak isteyenler,
 • Stratejik yönetim alanında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

 

Stratejik Yönetim Kurs Programı’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Stratejik Yönetim Kurs Programı’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Stratejik Yönetim Kurs Programı’na katılmak isteyen kişiler derse katılmak için bilgisayar, akıllı telefon vb. teknolojik araca sahip olmalıdır.
 • Derse katılan öğrenci, ilgili teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığı konusunda bilgili olmalıdır.
 • Dersler online ortamda yapıldığı için internet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.

 

Stratejik Yönetim Kurs Programı Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Stratejik Yönetim Kurs Programı, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim sistemi kullanılarak düzenlenmiştir. Stratejik Yönetim Kurs Programı dersleri, stratejik yönetim alanında yetkin bir eğitmen ile çekilen videolar eşliğinde online olarak sürdürülmektedir.

Stratejik Yönetim Kurs Programı derslerinin online olarak yapılması, öğrencilere pek çok açıdan avantaj sağlamaktadır. Örneğin bu imkan sayesinde üniversite öğrencisi ya da çalışan bir personel olduğu fark etmeksizin herkes eğitime dilediği zaman, bulunduğu mekan fark etmeksizin katılabilmektedir.

Stratejik Yönetim Kurs Programı Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Stratejik Yönetim Kurs Programı ders konu başlıkları şunlardır:

 • Stratejinin Tanımı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi
 • Ekonomik ve Yönetsel Bir Kavram Olarak Strateji
 • Yönetsel Stratejinin Özellikleri
 • Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
 • Stratejik Yönetim ve İşletme için Stratejinin Önemi
 • E-Stratejinin Önemi ve Sınırları
 • Töresel ve Yasal Sınırlar
 • Uygulamadan Gelen Sınırlar
 • Karşı Stratejiler
 • Sosyal ve Psikolojik Sınırlar
 • Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi
 • Amaçların Tanımı ve Özellikleri
 • Amaçların İşlevleri
 • Amaçların Yapısı ve Hiyerarşisi
 • Amaçların Oluşturulması
 • Amaçların Hiyerarşisi
 • İşletmenin Ekonomik Amaçları
 • Ekonomik Amaçların Temel Koşulları
 • Uzun Dönemli Ekonomik Amaçlar
 • İşletmelerin Ekonomik Olmayan Amaçları
 • İşletme Dışından Gelen Baskılar
 • İşletme içinden Gelen Baskılar
 • Kişisel Amaçlar ve Bunların Ekonomik Amaçlara Etkisi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Anlaşma Kavramları
 • Sosyal Sorumluluğun Kapsamı ve Fonksiyonları
 • Genel Çevre Analizi
 • Politik İnceleme Hipotezler
 • Ekonomik İnceleme ve Hipotezler
 • Sosyo-kültürel İnceleme ve Hipotezler
 • Teknolojik Koşullara İlişkin Faktörler
 • Ekolojik İnceleme ve Hipotezler
 • Hukuksal, Dinsel ve Ahlaksal İncelemeler
 • Yakın Çevre Analizi, Çıkabilecek Fırsat ve Tehlikelerin Analizi
 • Çevresel Analiz ve Teşhislerin Niteliği ve Önemi
 • Bazı Yakın Çevre Faktörlerinin Analizi
 • Devlet ve Yerel Yönetim Düzenlemelerine İlişkin Faktörler
 • Pazar Koşulları ve Müşteri Özelliklerine İlişkin Faktörler
 • Satıcılara ve Satıcılar Pazarına İlişkin Faktörler
 • Finansal Kurumlara İlişkin Faktörler
 • Sendikal Kurumlara İlişkin Faktörler
 • Rekabet Analizleri ve Rakiplere İlişkin Faktörler
 • Rekabeti Etkileyen Faktörler
 • Rekabet Analizinin Temel Değişkenleri
 • Rakip İşletmelerle İlgili Analizler
 • Rakiplerin Büyüme Oranları, Maliyeti, Sezilebilir Davranışları
 • Çevresel Analizler için Kullanılan Teknikler
 • İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi
 • İşletme Değerleme Konusunun Önemi ve Kapsamı
 • Genel ve Sektörel Bakımdan Değerleme
 • İşletme Değerleri, Güçlü ve Zayıf Tarafların Analizine İlişkin Yöntemler
 • 7-S Analizi
 • Pims Analizi Genel Bakış(Pazarlama Stratejilerinin Karlar Üzerine Etkileri)
 • Değer Zinciri Analizi
 • İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi
 • D- İşletme Fonksiyon Yaklaşımı
 • Pazarlama ve Dağıtım Faktörleri Analizi
 • Finans ve Muhasebe Faktörlerinin Analizi
 • Araştırma - Geliştirme ve Teknoloji Faktörlerinin Analizi
 • Üretim ve Tedarik Faktörlerinin Analizi
 • Endüstri İlişkileri ve Personel Yönetimi Faktörlerinin Analizi
 • İşletmelerin Rakiplerine Kıyasla Sinerjik Üstünlüklerinin Değerlendirilmesi
 • İşletme veya Stratejik İş Birimlerini İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri
 • Büyüme Stratejileri
 • İç Büyüme Yolları
 • Uzmanlaşma
 • Yatay Farklılaştırma
 • Dikey Farklılaştırma
 • Tek Yönlü Farklılaştırma
 • Yığışım
 • Türdeşlik
 • Dış Büyüme Yolları
 • Başka İşletmelerle Birleşme ya da Satın Alma Yoluyla Birleşme
 • Müşterek Yatırım Ortaklığı
 • İşletme veya Stratejik İş Birimlerini İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri
 • Durgun Büyüme (Dengelilik) Stratejileri
 • Yavaş Büyüme Stratejisi
 • Kar ya da Harmanlama Stratejisi
 • Fasılalı Durgun Büyüme Stratejisi
 • Destekli Büyüme Stratejisi
 • Tasarruf Stratejileri
 • Etrafına Bakma Stratejileri
 • Tecrit Etme Stratejisi
 • Son verme Stratejisi
 • Mahkum İşletme Stratejisi
 • İşletme veya Stratejik İş Birimi Stratejileri ve Seçim Analizi
 • Ansoff’un Strateji Elamanları Analizi ve Büyüme Matrisi
 • Faaliyet Sahası
 • Büyüme vektörü
 • Rekabet Avantajı
 • Sinerji
 • M.Porter’ın Jenerik Stratejileri
 • Maliyet Liderliği Stratejisi
 • Farklılaştırma Stratejileri
 • Hızlı Cevap verme Stratejisi
 • İşletme veya Stratejik İş Birimi Stratejileri ve Seçim Analizi
 • H. Mintzberg’in Farklılaştırma Stratejisi
 • Fiyat Farklılaştırma Stratejisi
 • İmaj Farklılaştırma Stratejisi
 • Destek Farklılaştırma Stratejisi
 • Kalite Farklılaştırma Stratejisi
 • Tasarım Farklılaştırma Stratejisi
 • Farklılaştırmama Stratejisi
 • D. Wright, Pringle ve Kroll’un Büyük ve Küçük Boyutlu
 • İşletmeler ya da Stratejik İş Birimleri için Jenerik Stratejileri
 • Küçük İşletme Birimleri için Jenerik Stratejileri
 • Büyük İşletme Birimleri için Jenerik Stratejileri
 • E-Patel ve Younger’ın Stratejik Rehberlik Analizi
 • Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Kuruluşlarda Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analiz Teknikleri
 • Portföy Analizlerinin Tanımı ve Önemi
 • İşletmenin Stratejik Nitelikteki İşi ve Ürünü
 • Boston Danışma Grubu Portföy Analizi
 • Yönlendirici Politika Matrisi
 • Değer Matrisi
 • Yatırım Karlılığı Matrisi
 • Trafik Lambası Matrisi
 • Pims Analizinin (Pazarlama Stratejilerinin Karlar Üzerine Etkileri) Yorumları
 • Thomson ve Strickland’ın Stratejik Kümeleme Analizi
 • Hofer Analizi
 • Patel ve Younger’ın Stratejik Rehberlik Analizi
 • İşlevsel Düzey Stratejileri ve Politikaları
 • İşlevsel Stratejiler ve İşlevsel Politikalar Kavramı
 • Politikaların Fonksiyonları
 • Finans ve Muhasebe Politikalarına İlişkin Politikalar
 • Pazarlama İşlevine İlişkin Politikalar
 • Üretim ve Satın Alma İşlevine İlişkin Politikalar
 • İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Politikalar
 • Araştırma ve Geliştirme Politikaları
 • Halkla İlişkiler Fonksiyonuna İlişkin Politikalar
 • Hukuksal Konulara İlişkin Politikalar
 • Küreselleşme ve Küresel Stratejiler Küresel Strateji
 • Küresel Stratejinin Boyutları
 • Küresel Stratejiden Melez Stratejiye Geçiş
 • Küresel ve Uluslar Arası Stratejiye Geçiş
 • Ford Şirketinin Anahtar Ülke Matrisi
 • Seçilmiş Uluslararası Stratejik Alternatifler Matrisi
 • İşletmelerin Küresel ve Uluslar Arası Pazarlara Açılma Nedenleri ve Uyguladıkları Stratejiler
 • Küresel Stratejilerin Yarar ve Sakıncaları
 • Stratejinin Uygulanması: Örgütsel Yapı
 • Stratejinin Uygulanmasında Örgütsel Yapının Önemi
 • Organizasyon Yapısıyla Stratejinin Birbirine Uygunluğunun Araştırılması
 • Örgütsel Yapılar
 • Stratejinin Uygulanması: Kaynak Dağılımı
 • Kaynak Dağılımı, Tanımı ve Önemi, Strateji ile Arasındaki İlişki
 • Kaynak Dağılımı için Dikkate Alınacak Araçlar
 • Kaynak Dağılımında Bütçeleme Yöntemi
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kaynak Dağılımı
 • Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Büyük Ölçekli İşletmelerde Uygulama Planları ve
 • Kaynak Dağılımı
 • Stratejilerin Uygulanması: Örgüt Kültürü
 • Örgüt Kültürü Kavramı
 • Örgüt Kültürünün Diğer Kavramlarla İlişkisi
 • Örgüt Kültürünün Önemi
 • Örgüt Kültürünün Sınıflandırılması
 • Çevre Strateji ve İşletme Kültürü İlişkisi
 • Örgüt Kültür Tipleriyle Bunun Strateji Oluşumuna Etkisi
 • Stratejilerin Uygulanması: Strateji ve Liderlik
 • Liderlik Tanımı ve Liderin Değişimdeki Rolü
 • Strateji ve Lider Özellikleri
 • Liderlik ve Strateji Uygulamaları
 • Kariyer Gelişimi ve Liderlik
 • Stratejik Alternatiflerle Lider ya da Tüketici Arasında Uyumun Sağlanması
 • Etkin ve Başarılı Liderlerden Beklenen Başlıca Görevler
 • Günümüzün Değişen Koşulları ve Değişimci Liderlik
 • Değişimci ve Reformcu Liderliğin Aşaması
 • Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
 • Stratejik Kontrolün Tanımı ve Önemi
 • Stratejik Kontrolde Örgütsel Düzeyler
 • Stratejik Kontrolde Pazar Başarısı
 • Stratejik Kontrol için Kullanılabilecek Başarı Değerlendirme Ölçütleri
 • Stratejik Kontrol ve Değerlendirme için G.E (General Elektrik) Firmasının Pims Analizi Ölçütleriyle Fortune Ölçütleri
 • Stratejik Kontrol için Motivasyonun Önemi ve Ölçme ve Geri Besleme
 • Başarı Ölçümü
 • Geri Besleme

Stratejik Yönetim Kurs Programı’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Stratejik Yönetim Kurs Programı’nda ders kaynakları, stratejik yönetim alanında yetkinleşmiş bir eğitmen ile önceden çekilip yayıma hazırlanmış videolardır. Ders videoları, Boğaziçi Enstitüsü paneline eklendikten sonra öğrencilerin erişimine açılmaktadır.

Stratejik Yönetim Kurs Programı ders kaynakları, yalnızca eğitime kayıt yaptıran öğrencilerin erişimine sunulur. Stratejik Yönetim Kurs Programı’na kaydolmayan öğrenciler eğitim materyallerinden yararlanma imkanı bulamamaktadır.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 0.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  0.00

   Eğitim Puanı

   Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
   Toplam : 0 Yorum
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0

   {{dil.yorumlar}}

   {{yrm.yazar}}

   {{yrm.baslik}}

   {{yrm.yorum}}

   Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
   {{dil.yorum_ekle}}

   • {{dil.oylama_sorusu}}    • Çok
     Kötü

    • Kötü

    • Orta

    • İyi

    • Çok İyi
     699.00 TL
   399.00 TL