Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-02-06T11:00

Stratejik Pazarlama Eğitimi ile pazarlama alanında hangi stratejileri uygulayabileceğinizi ve çalıştığınız işletmeyi pazarlama faaliyetleri açısından nasıl geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz.

Stratejik Pazarlama Eğitimi ile kompleks örgütlerdeki pazarlama faaliyetlerine ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanacaksınız.

Stratejik Pazarlama Eğitimi Kazanımları

 1. Pazarlama planı ile stratejik hedefler arasındaki ilişkiyi anlayabilme
 2. Pazarlama tekniklerinin ve araçlarının bir kuruluşun stratejisini nasıl destekleyebileceğini ve bunun pazarlama planını nasıl etkilediğini eleştirel olarak değerlendirme
 3. Karmaşık organizasyonlarda bir pazarlama planına katkıda bulunan pazarlama metodolojilerini ve yaklaşımlarını belirleme
 4. Pazarlama planıyla ilişkili riski ele alma
 5. Stratejik bir pazarlama planı üretebilme
 6. Bir pazarlama planının bileşenlerini ve her bir bileşenin stratejik hedeflere ulaşmadaki önem düzeylerini eleştirel olarak analiz etme
 7. Planın yüksek riskli bileşenleri için hafifletme stratejilerini ele alma
 8. Karmaşık bir organizasyon için stratejik hedeflere ulaşacak bir pazarlama planı geliştirme
 9. Stratejik hedefleri desteklemek için pazarlama planını destekleyebilme
 10. Planın stratejik hedefleri nasıl desteklediğini tartışma
 11. Stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla organizasyon eylemlerini ve yöntemlerini değiştirecek pazarlama planı için anlaşma sağlamak üzere bir yaklaşım geliştirme
 12. Üzerinde mutabık kalınan plan için eleştirel değerlendirme yapabilme ve gözden geçirme önlemlerini sağlama

Stratejik Pazarlama Eğitimi Konu Başlıkları

Stratejik Pazarlama Eğitimi konu başlıkları şu şekildedir:

 • Pazarlama Karması ve Pazarlama İlkeleri
 • Pazarlama Araştırması
 • Uluslararası Pazarlama Planlaması
 • Veri ve Bilgi Toplama Yöntemleri ve Teknikleri
 • Stratejiye Temel / Geleneksel Yaklaşımlar
 • Pazarlama Metodolojileri
 • İnovasyonun Yayılması, Ürünün Yaşam Döngüsü ve Deneyim Eğrisi
 • Bir Pazarlama Planındaki Risk Konuları
 • Stratejik Pazarlama Planının Bileşenleri
 • Global Markalar Dahilinde Marka ve Reklamcılık
 • Çocuklar için Reklam
 • Düzenleyici Çerçeveler
 • Ürün kullanımı/Hizmet Markalama
 • Davranışlar ve Tutumlar
 • Bağlılığın Davranışsal Ölçütleri
 • Müşteri Servisi
 • Dijital ve Küresel Pazarlama
 • Küreselleşme Teorileri ve Pratikleri

Kurum

Global Education Career Centre (GECC)

Global Education Career Centre (GECC)

 • 4.88 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.88 Puan
  Toplam : 8 Yorum

  • %88
  • %13
  • %0
  • %0
  • %0
  4.88

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.88 Puan
  Toplam : 8 Yorum
  • %88
  • %13
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    999.00 TL
  249.00 TL