Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-04-03T11:00
  699.00 TL
399.00 TL
{{dil.son_kayit_tarihi}}
01-04-2023


  699.00 TL
399.00 TL

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı, sermaye piyasalarının ve finansal kurumların işleyişine ilişkin bilgi edinmek isteyen kişilere yönelik MEB onaylı bir sertifika programıdır.

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı sonunda katılımcılar tahvil piyasaları, hisse senedi, finansal piyasalar, uluslararası sermaye ile para piyasaları gibi alanlarda kapsamlı bilgi edinir. Böylece ekonomi, bankacılık gibi alanlarda istihdam edilmek isteyen kişiler öz geçmişlerini daha donanımlı hale getirmiş olur.

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı ile şunları öğreneceksiniz:

 • Finansal sistemin ve finansal piyasaların işleyişini,
 • Sermaye piyasalarını,
 • Para piyasası fonksiyonları ile araçlarının neler olduğunu,
 • Tahvil kavramı ile tahvil piyasalarını,
 • Sermaye piyasalarını,
 • IMKB hisse senedi piyasalarını,
 • Sermaye Piyasası Kurulunun yapısı ve görevlerini,
 • Yatırım, ticaret ve kalkınma bankalarını,
 • Uluslararası sermaye ve para piyasalarını.

 

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı Nedir?

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı; sermaye piyasaları, finansal sistem ve kurumlar hakkında kapsamlı bilgi edinmeyi sağlayan online bir MEB sertifika programıdır.

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı ile kişiler, uluslararası sermaye piyasalarının, para piyasalarının ve bankalar gibi finansal kurumların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaktadır.

Üstelik Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı online olarak düzenlenmektedir ve MEB sertifika programı niteliği taşımaktadır. Bu sayede kişi daha güvenilir bir eğitim sürecinden geçmiş olur.

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’na Kimler Katılabilir?

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’na şu kişiler katılabilir:

 • Sermaye piyasalarının işleyişi hakkında bilgi edinmek isteyenler,
 • Finansal kurumlar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler,
 • Hisse senedi, tahvil piyasaları gibi konularda bilgi birikimini arttırmak isteyenler,
 • Sermaye piyasası ve finansal kurumlar alanında öz geçmişini daha donanımlı hale getirmeyi hedefleyenler,
 • Sermaye piyasası ve finansal kurumlar alanında MEB onaylı eğitim almak isteyenler,
 • Sermaye piyasası ve finansal kurumlar alanında detaylı bilgi edinmek isteyen herkes.

 

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’na katılmak isteyenlerin bilgisayar veya telefon gibi bir teknolojik araca sahip olması zorunludur.
 • İlgili teknolojik aletlerin kullanımına ilişkin gerekli beceriye sahip olunmalıdır.
 • Dersler online olarak yapıldığından internet bağlantısı aktif bir şekilde çalışmalıdır.

 

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metoduna uygun bir şekilde düzenlenmektedir. Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı dersleri, sermaye piyasası ve finansal kurumlar alanlarında yetkin bir eğitmen eşliğinde online ortamda sürdürülmektedir. Dersler, önceden çekilen videolardan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’nın online eğitim metoduna uygun olarak düzenlenmesi, eğitime katılacak öğrencilerin içinde bulunduğu mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde derslere katılmasına olanak tanımaktadır.

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı ders konu başlıkları şunlardır:

 • Finansal Sistem ve Finansal Piyasaların Rolü
 • Finansal Piyasa Türleri
 • Sermaye Piyasası Türleri
 • Sermaye Piyasalarının Gelişimini Etkileyen Faktörler
 • Finansal Varlıklar
 • Finansal Kurumlar
 • Faiz Oranları
 • Banka Hizmetleri
 • Banka Fon Kaynakları
 • Para Piyasası Araçları
 • Ticari Kredi
 • Ticari Banka Kredileri
 • Finansman Bonoları
 • Factoring
 • Menkulleştirme
 • Hazine Bonosu
 • Tahvilin Tanımı
 • Tahvil Türleri
 • Tahvilin Üstünlükleri
 • Tahvilin Sınırlılıkları
 • Tahvil Piyasaları
 • Tahvillerin Derecelendirilmesi
 • Tahvil Değerlemesi
 • Tahvil Piyasasının İşleyişi
 • Hisse Senedinin Tanımı
 • Hisse Senedi Türleri
 • Hisse Senedi Türevleri
 • Hisse Senedinin Üstünlükleri ve Sınırlılıkları
 • IMKB Hisse Senedi Piyasaları
 • IMKB ( İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Hisse Senedi Piyasasının Gelişimi, İşleyişi
 • Hisse Senedi Piyasasında Pazarlar
 • Lot Büyüklükleri ve Emir Çeşitleri
 • Hisse Senedi Değerlemesi
 • Temel ve Teknik Analiz
 • Türev Finansal Piyasalar
 • Türev Ürün Kullanım Amaçları
 • Vadeli İşlem Piyasaları
 • Gelecek Piyasaları
 • Opsiyon Piyasaları
 • Swap Piyasaları
 • Türkiye’de Türev Piyasalar
 • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)
 • SPK’nin Kuruluş Amaçları
 • SPK’nin Yapısı
 • SPK’nin Görev ve Yetkileri
 • Menkul Kıymet Borsaları
 • Menkul Kıymet Borsalarının Tarihçesi
 • Menkul Kıymet Borsalarının İşleyişi
 • Fiyat Endeksleri
 • Dow Jones Industrial Average (DİJA)
 • Standard & Poor’s Endeksleri
 • IMKB Endeksleri
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
 • Borsanın Yönetim Organları
 • Borsanın İşleyişi
 • Emir Türleri
 • Kotasyon İşlemleri
 • Borsanın Denetimi
 • Kolektif Yatırım Ortaklıkları
 • Kolektif Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş Esasları
 • Kolektif Yatırım Ortaklıklarında İşleyişe Ait Esaslar
 • Portföyün Saklanması
 • Kârın Hesaplanması ve Vergilendirilmesi
 • Kolektif Yatırım Fonları
 • Kolektif Yatırım Fonlarının Kuruluş Esasları
 • Kolektif Yatırım Fonlarında Fon Türleri
 • Fon Değerinin Hesaplanması ve Vergilendirilmesi
 • Denetim ve Kamuyu Bilgilendirme
 • Merkez Bankaları
 • Merkez Bankacılığı ve Tarihi Gelişimi
 • Merkez Bankalarının Yapıları ve Görevleri
 • T.C. Merkez Bankasının Yapısı, Görev ve Yetkileri
 • Ticaret Bankaları ve Gelişimi
 • Ticaret Bankalarının Ekonomideki Fonksiyonu
 • Ticaret Bankalarının Fon Kaynak ve Kullanımı
 • Ticaret Bankalarının Hukuksal Çerçevesi
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Fonksiyonları
 • Türkiye’de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı
 • Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile İlgili Yasal Düzenlemeler
 • Özel Finans Kurumlarının Kuruluşu
 • Fon Toplama Faaliyetleri
 • Fon Kullandırma Faaliyetleri
 • Sunulan Bankacılık Hizmetleri
 • Güvence Fonu
 • Sosyal Güvenlik Kurumları
 • Sosyal Güvenliğin Tarihçesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun Organları ve İşleyişi
 • Sosyal Sigortaların Kişiler Bakımından Kapsamı
 • Sosyal Sigorta Kolları
 • Sigortacılığın İşlevleri
 • Türkiye’de Uygulanan Sigorta Türleri
 • Bireysel Emeklilik Sistemi
 • Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma
 • Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
 • Türkiye’de Kamuyu Aydınlatma
 • Türkiye’de Bağımsız Dış Denetim
 • İçeridekilerin İstihbaratı ve Ticareti
 • Uluslararası Para Piyasaları
 • Euro Dolar veya Euro Para Piyasaları
 • Euro Krediler
 • Euro Borç Senetleri
 • Euro Finansman Bonoları
 • Uluslararası Sermaye Piyasaları
 • Uluslararası Tahvil Piyasaları
 • Yabancı Tahvil Piyasası
 • Euro Tahvil Piyasası
 • IMKB Uluslararası Pazar (IMKB UP) 

 

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’nda ders kaynakları, sermaye piyasası ile finansal kurumlar alanında yetkin bir eğitmenle önceden çekilen videolardır. Bu ders videoları, Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklendikten sonra öğrencilerin erişimine açılmaktadır.

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Kursu Programı’na kayıt yaptırmış olan öğrenciler, ders videolarını öğrenci paneli üzerinden izleme fırsatına sahip olmaktadır. Bu sayede öğrencinin eğitime katıldığı mekan ya da zaman farkı olmadan dersleri takip etmesi sağlanmaktadır.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 0.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  0.00

   Eğitim Puanı

   Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
   Toplam : 0 Yorum
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0

   {{dil.yorumlar}}

   {{yrm.yazar}}

   {{yrm.baslik}}

   {{yrm.yorum}}

   Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
   {{dil.yorum_ekle}}

   • {{dil.oylama_sorusu}}    • Çok
     Kötü

    • Kötü

    • Orta

    • İyi

    • Çok İyi
     699.00 TL
   399.00 TL