Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-12-09T11:00

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı; etkili ve hızlı bir proje yönetimi yapmak amacıyla geliştirilen yazılımların nasıl kullanıldığını öğretmek amacıyla hazırlanmış bir online eğitim programıdır. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı, proje yönetimi yazılımı alanında temel bilgiler verir ve ProjectLibre programının nasıl kullanıldığını anlatır.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı, kişinin proje yönetimi yazılımı alanındaki gerekli bilgileri öğrenmesini ve bu alana yönelik iş başvurularında önde olmasını sağlamaktadır.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı ile şunları öğreneceksiniz:

 • Proje yönetimi yazılımının tanımını,
 • Proje yönetiminin amaçlarını,
 • Proje yönetimi yazılımının nerelerde kullanıldığını,
 • ProjectLibre adlı proje yönetimi yazılımını kullanmayı.

 

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı Nedir?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı; kalite yönetimi, bütçelendirme, çizelge oluşturma gibi proje yönetimi alanında çeşitli amaçlarla hazırlanan yazılımları kullanmayı öğreten bir online eğitimdir. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı ile kişiler, çalıştıkları projeye uygun yazılımı kullanmayı öğrenecek ve böylece yaptığı işten alınacak verimi arttıracaktır. 

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı bittikten sonra sınav yapılmaktadır. Sınavı geçen kişilere sertifika verilmektedir. Sertifika, kişinin bilişim, mimarlık, mühendislik gibi alanlarda yapacağı iş başvurularında önde olmasını sağlamaktadır.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı’na Kimler Katılabilir?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı’na şu kişiler katılabilir:

 • Proje yöneticileri,
 • Proje koordinatörleri,
 • Mimarlar,
 • Bilişim alanında çalışan kişiler,
 • Mühendisler,
 • İş analistleri,
 • İş geliştirme uzmanları,
 • İnsan kaynakları uzmanları,
 • Proje mimarları,
 • Yaptığı projeden yüksek verim almak isteyen kişiler,
 • Proje yönetimi yazılımı alanına ilgi duyan herkes.

 

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Akıllı telefon ya da bilgisayar,
 • Sahip olunan teknolojik aletleri kullanma becerisi,
 • Aktif çalışan bir internet bağlantısı.

 

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim yöntemi ile gerçekleştirilir. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı dersleri, proje yönetimi yazılımı alanında uzmanlaşmış bir eğitmen eşliğinde online ortamda, yani internet üzerinden yürütülmektedir. Ders içerikleri, eğitmen ile önceden çekilen videolardan oluşur. Videoları yalnızca Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı’na kayıt yaptıran öğrenciler izleyebilmektedir.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı ders konu başlıkları şunlardır:

 • Proje Nedir?
 • Kurumlar ve Projeler
 • Neden Proje Yönetimi Yapılmalı?
 • Projenin Yararları Nelerdir?
 • Proje Yönetiminde Başarısızlık Nedenleri
 • Proje Süreçleri Nasıl İşler?
 • Proje Bilgi Alanları
 • Proje Üçgeni
 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Patronluk ve Liderlik Arasındaki Farklar
 • Projectlibre Programının Kullanımı
 • Projectlibre Programı ile Örnek Proje Yönetimi Yazılımı Uygulamaları

 

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı’nda ders kaynakları, proje yönetimi yazılımı alanında uzman bir eğitmen ile stüdyoda çekilen videolardır. Ders videoları yayıma hazır hale getirilir ve İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün sistemine yüklenir. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı’na kayıt olan kişiler, öğrenci paneline giriş yaparak videoları izleme şansına sahip olur. Böylece öğrenci, eğitime katıldığı zaman ve mekan önemli olmaksızın esnek bir eğitim süreci geçirir.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası,
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası,
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası.

 

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı sonunda uygulanan sertifika sınavı, öğrencinin Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı süresince anlatılanları ne ölçüde öğrendiğini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı sonunda sertifika almak isteyen kişiler, sınava girmektedir. Sınav, dersleri ilgiyle takip eden öğrenciler için zor değildir. Nitekim soruların zorluk derecesi eşit olarak dağıtılmıştır. Sınavda başarılı olan öğrenciler, üç adet sertifika almaktadır.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı sonunda sertifika sınavı, online (çevrim içi) olarak düzenlenir. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı sonunda uygulanan sertifika sınavında çoktan seçmeli sorular yer almaktadır. Öğrencilerden sınav sorularını belirlenen süre zarfında cevaplaması beklenmektedir. Öğrenci bütün ders videolarını izledikten sonra kendini hazır hissettiği zaman sınava girmektedir.

Sınavda başarılı olan kişilere üç adet sertifika takdim edilmektedir. Bu sertifikalardan biri üniversite onaylı, biri uluslararası düzeyde geçerli ve bir diğeri ise İstanbul Boğaziçi Enstitüsü onaylıdır.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı sonunda alınan sertifika ile kişi, proje yönetimi yazılımları alanında bilgi sahibi olduğunu kanıtlama şansı yakalamaktadır. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı bitiminde verilen sertifika; projelerin planlama, kalite yönetimi, bütçelendirme gibi farklı alanlarında çalışacak kişilerin iş başvurularında önde olmasını sağlamaktadır. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifikası, kişinin yenilikçi ve teknolojik gelişmelere duyarlı bir bakış açısına sahip olduğunu da ispatlamasını sağlar. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifikası’na sahip olan bireyler, yenilikçi yönlerini ispat ederek iş başvurularında daha avantajlı bir konuma gelmektedir.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından düzenlenen Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı sonunda verilen sertifikalardan biri uluslararası alanda geçerli olmaktadır. Uluslararası geçerli sertifikaya sahip olan kişiler, proje yönetimi alanındaki yurt dışı kariyer planlarını da kolaylıkla uygulama fırsatı bulmaktadır.

Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 20 gün içinde gelişmektedir.

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, herhangi bir alanda uygulanacak olan bir projenin hedeflediği noktaya ulaşması için kaynak planlaması, kaynakların tedarik edilmesi ve kaynakların yönetilmesi gibi işlemleri içeren bir alandır. Proje yönetimi; piyasa analizinden motivasyona, planlamadan takım çalışmasına kadar proje ile ilgili tüm süreçleri kapsayan bir alandır.

Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?

Proje yönetimi yazılımı, herhangi bir proje ile ilgili kaynak planlama, kalite yönetimi, bütçe belirleme, zaman yönetimi vb. alanlara yönelik işlemleri kolay bir şekilde takip edebilmek için hazırlanmış bilgisayar destekli uygulamalardır. Proje yönetimi yazılımı alanında farklı programlar kullanılmaktadır. Bu programların bazıları proje ekibinin iş süreçlerini takip etmesi için hazırlanırken bazıları ise dosyaların arşivlenmesi ve düzenlemesi için hazırlanmıştır.

Proje Yönetimi Yazılımı Ne için Kullanılır?

Proje yönetimi yazılımı; projenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak, projeye ait iş süreçlerini kolay bir şekilde yönetmek ve bütün ekibin yapılan işlerden haberdar olmasını sağlamak için kullanılır. Proje yönetimi yazılımının nihai kullanım amacı ise projenin amaçlarını gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Proje Yönetimi Yazılımlarının Özellikleri Nelerdir?

Proje yönetim yazılımlarının özellikleri şunlardır:

 • Verileri düzenlemek, raporlamak ve projeyi planlamak gibi alanlarda kullanılır.
 • Projenin amaçlarına hizmet eder.
 • Projenin ilerlemesini ve gelişimini destekler.
 • Bazıları hem online hem offline olarak kullanılabilir.
 • Projenin hedeflerine ulaşmasını sağlar.
 • Proje yönetiminin kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 • Basit bir arayüze sahiptirler.
 • Kullanımı pratiktir ve kolaydır.

 

Proje Yönetim Yazılımları Nelerdir?

Proje yönetim yazılımları şu şekilde sıralanabilir:

 1. ProjectLibre
 2. Microsoft Project (MS Project)
 3. Visio
 4. Netuce Project
 5. Primavera
 6. Google Meets
 7. Ecra
 8. Slack
 9. Asana
 10. Google E-tablolar
 11. Smartsheet
 12. Dropbox Business
 13. Zoho

 

Yukarıda sıralanan yazılımlar haricinde de proje yönetim yazılımı programları bulunmaktadır. Fakat yukarıdakiler en yaygın olarak kullanılan proje yönetim yazılımı programlarıdır.

1. ProjectLibre

ProjectLibre; Microsoft Project (MS Project) dosyalarını kullanmaya izin veren, zaman ve bütçe hedeflerine ulaşmak amacıyla kullanılabilen açık kaynak kodlu bir proje yönetimi yazılımı programıdır. ProjectLibre, görevlerin ilgili kişilere tanımlanması aşamasında da kullanılan, ücretsiz bir yazılımdır.

ProjectLibre Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı kapsamında verilmektedir. Proje Yönetimi Yazılımı Sertifika Programı boyunca ProjectLibre programının nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.

2. Microsoft Project (MS Project)

Microsoft Project (MS Project) diğer adıyla MSP; planlama, iş yükü analizi, maliyet yönetimi gibi alanlara yönelik bir proje yönetimi yazılımı programıdır.

3. Visio

Proje yönetimi yazılımı programları arasında yer alan Visio ise karışık tabloları görselleştirerek düzenlemeyi ve daha anlaşılır hale getirmeyi sağlayan bir yazılımdır.

4. Netuce Project

Netuce Project, en karışık uygulamaları düzenli hale getirmek ve iş süreçlerini geliştirmek için kullanılan bir proje yönetimi yazılımı programıdır.

5. Primavera

Primavera; risk analizi, kaynak ve fırsat yönetimi gibi alanlarda tercih edilen bir proje yönetimi yazılımı programıdır. Primavera, hem küçük hem de büyük çapta üretilen projelerde kullanılan bir yazılımdır.

6. Google Meets

Google Meets; Google’ın Alphabet ile geliştirdiği, çok sayıda kişiyle görüntülü görüşme imkanı veren, ekran ve bilgi paylaşımı yapma fırsatı sunan bir programdır. Google Meets, doğrudan proje yönetimi yazılımı programları arasında gösterilmez ancak bu alanda kullanılan işlevsel bir programdır.

7. Ecra

Ecra; iş takibi, müşteri ilişkileri yönetimi ve kaynak planlama gibi alanlarda üst düzey raporlama yapmak amacıyla kullanılan, yapay zeka destekli bir proje yönetimi yazılımı programıdır. Ecra, proje yönetimi yazılımı programları arasında en sık kullanılanlar arasında yer alır.

8. Slack

Slack; proje ekibine hızlı iletişim kurma, dosya paylaşımı, görüntülü görüşme gibi imkanlar sunan, farklı uygulamalar ile entegre edilebilen bir programdır. Slack, sadece proje yönetimi yazılımı programları arasında gösterilmeyen, birçok alanda kullanılabilen bir programdır.

9. Asana

Asana, iş takibi yapmaya imkan veren bir proje yönetimi yazılımı programıdır. Asana, özellikle uzaktan çalışma sistemine sahip olan ekipteki kişilerin koordinasyonunu sağlamak açısından önemli bir yere sahiptir.

10. Google E-tablolar

Google E-tablolar, Google’ın online ortamda raporlama yapma, iş takibi yapma, yapılan işlerle ilgili istatistiksel analiz yapma gibi alanlarda kullanılmak üzere geliştirdiği bir programdır. Google E-tablolar, direkt proje yönetimi yazılımı alanında kullanılmak için geliştirilmemiştir fakat bu alanda sıklıkla kullanılmaktadır.

11. Smartsheet

Smartsheet; dosya paylaşımı, proje takibi ve zaman yönetimi gibi alanlarda kullanılan bir proje yönetimi yazılımı programıdır. Smartsheet, online olarak kullanılan bir yazılımdır.

12. Dropbox Business

Dropbox Business; iş koordinasyonunu sağlamak, proje takibi yapmak gibi amaçlarla kullanılan bir programdır. Dropbox Business, sadece proje yönetimi yazılımı alanında kullanılmak üzere oluşturulan bir program olmamakla birlikte proje yönetimi yazılımı programı olarak sıklıkla tercih edilmektedir.

13. Zoho

Zoho; müşteri ilişkileri yönetimi, faturalandırma, tablo oluşturma gibi alanlarda kullanılan bir proje yönetimi yazılımı programıdır. 

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.77 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.77 Puan
  Toplam : 13 Yorum

  • %92
  • %0
  • %0
  • %8
  • %0
  4.77

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.77 Puan
  Toplam : 13 Yorum
  • %92
  • %0
  • %0
  • %8
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    499.00 TL
  419.00 TL