Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-01-28T11:00

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi, çalışanların ve şirketlerin performansını değerlendirmek amacıyla insan kaynakları alanında kullanılan sistemler hakkında bilgi almayı sağlayan bir online eğitim programıdır.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi bitiminde katılımcılar, bir şirkette çalışanların ne kadar verimli iş yaptığını, kurum stratejisine uygun çalışmaların yapılıp yapılmadığını ve işletmenin hedefe ne kadar yaklaştığını daha iyi bir şekilde anlayabilir. Özellikle insan kaynakları alanında çalışan kişiler, bu eğitim sonunda aldıkları sertifika ile iş görüşmelerinde avantaj elde eder.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Performans yönetim sisteminin tanımını ve özelliklerini,
 • Tarihsel gelişimini,
 • İlgili alanda kullanılan yaklaşımları,
 • Değerlendirme süreci boyunca yapılan hataların neler olduğunu,
 • Maaş yönetimini.

 

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Nedir?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi, bir kurumda çalışan kişilerin hedeflere ve stratejiye uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını anlamak için kullanılan yöntemleri öğrenmeyi sağlayan bir online eğitimdir.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi sayesinde katılımcı, bir şirketteki çalışanların istenen düzeyde performans gösterip göstermediğini ölçmeyi öğrenir. Böylece kişi, şirketin gelişimine katkıda bulunabilir. Ayrıca eğitim bitiminde verilen sertifika sayesinde kişi, insan kaynakları ve işletme gibi alanlarda yaptığı iş başvurularında önde olur.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • İnsan kaynakları alanında çalışan kişiler,
 • İşletme sahipleri,
 • Ekip liderleri,
 • Yöneticiler,
 • Performans yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

 

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitime katılmak için bilgisayar, akıllı telefon gibi bir teknolojik cihaza sahip olmak şarttır.
 • Katılımcı, ilgili teknolojik cihazları kullanmayı bilmelidir.
 • Dersler online ortamda düzenlendiğinden aktif bir internet bağlantısına sahip olunmalıdır.

 

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim modeli kullanılarak düzenlenmektedir. Dersler, önceden çekilen videolardan oluşmakta olup ilgili alanda yetkin ve tecrübe sahibi bir eğitmen eşliğinde online ortamda yürütülmektedir.

Derslerin online eğitim yöntemine göre sunulması, öğrencilerin dilediği vakit, bulunduğu il, ülke vb. fark etmeksizin eğitime katılma imkanı yakalamasını sağlar. Bu sayede öğrenci, hiçbir dersi kaçırmadan bütün bilgileri öğrenebilir ve daha etkili bir öğrenme süreci geçirir.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Performansın Tanımı ve Unsurları
 • Tarihsel Gelişim
 • Kurum ve Birey Performans Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişki
 • Örgüt ve Birey Performans Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişki
 • Kişiler Arası ve Bireysel Bazda Uygulanan Yaklaşımlar
 • Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar
 • Performans Yönetim Sistemi Nedir?
 • Performans Yönetim Sisteminin Özellikleri, Yararları, Amaçları ve Aşamaları
 • Performansa Dayalı Ücret-Maaş Yönetimi 
 • Değerlendirme Sonuçlarının Eğitim Planlamasındaki Rolü 
 • Kariyer Yönetiminde Performans Değerlendirme Sisteminden Yararlanmak 
 • Değerlendirme Sonuçlarının İşten Ayrılma Kararlarına Etkisi

 

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi’nde ders kaynakları, ilgili alanda tecrübeli ve yetkin bir eğitmen ile önceden çekilen videolardır. Ders videoları, öğrencilere sunulmak üzere Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklenmektedir. Eğitime kaydolan kişiler, videoları öğrenci paneline giriş yaparak seyredebilmektedir.

Derslerin online eğitim metoduna göre sunulması, öğrencilerin dilediği zaman ve bulunduğu mekan fark etmeden derslere katılıp öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede öğrenci, kendi günlük rutinine uygun bir şekilde eğitim alabilmektedir.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

 

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi, ilgili alanda belli bir bilgi düzeyine sahip olduğunu kanıtlama fırsatı yakalar. Böylece kişinin öz geçmişi daha donanımlı olur ve işe alınma şansı artar.

Eğitim bitiminde verilen sertifikalardan biri uluslararası alanda da geçerlidir. Dolayısıyla ilgili alanda öğrenilen bilgiler, yurt dışında çalışmak isteyen kişilerin yaptığı iş başvurularında da geçerli olmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 20 gün içinde gelişmektedir.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, katılımcıların eğitim boyunca öğrendiklerini ölçmede kullanılan bir değerlendirme metodudur.

Dersler bittikten sonra sertifika almak isteyen kişiler, bu sınava girmekle yükümlüdür. Çünkü sınava girip yeterli puanı almayan kişilere sertifika verilmemektedir.

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsünün web sitesi üzerinden çevrim içi bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sınava katılmak için önce tüm videoları izlemek gerekir. Ardından öğrenci paneline giriş yapıp sınava girilir.

Sertifika sınavı, kişinin eğitimde anlatılan bilgileri ne kadar öğrendiğini ölçmek için düzenlenmektedir. Dolayısıyla soruların zorluk derecesi eşit düzeydedir ve sorular yalnızca eğitimde anlatılan konulara göre hazırlanmaktadır. Sınavda başarılı olan kişiler sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi Nedir?

Performans yönetim sistemi, bir işletmede çalışanların yetenek ve becerileri ile kurumun stratejisine göre belirlenen görevleri ne ölçüde yerine getirdiğini tespit etme ve bu alanlardaki eksikleri iyileştirmeye dayalı bir sistemdir. Bu kavram, insan kaynakları ve işletme alanında sıklıkla karşımıza çıkar.

Performans yönetim sistemi, yalnızca çalışanın performansını ölçüp izlemeyi içermez, iyileştirmeyi de içerir. Dolayısıyla elde edilen veriler ışığında çalışanın kariyer gelişimi için hangi eğitimleri alması gerektiği belirlenir ve buna göre yönlendirme yapılır. Benzer şekilde çalışanın gösterdiği efor sonunda hak ettiği maaş zammı, prim, terfi gibi hakları da bu değerlendirme sonunda yapılır.

Performans Yönetimi Nasıl Yapılır?

Performans yönetimi, şu aşamalar uygulanarak yapılır:

 1. Planlama
 2. Ölçme
 3. Ara görüşme
 4. Değerlendirme
 5. Sonuçların kullanılması

Her bir aşama, kendine ait bazı çalışmaları içerir. Bu çalışmalar sırayla yerine getirilmelidir. Yukarıda yer alan aşamaların nasıl uygulandığı hakkında detaylı bilgi almak için bu alanda düzenlenen bir eğitime katılmak önemlidir.

Performans Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Performans yönetiminin faydaları şunlardır:

 • Kurumun hedefe yönelik aksiyon alıp almadığını gösterir.
 • Kurumun belirlenen stratejilere ne ölçüde uyduğunu anlamayı sağlar.
 • Çalışanların ne kadar verimli çalıştığını görmeye yardımcı olur.
 • Çalışanların ne kadar sürede, ne kadar iş yaptığını gösterir.
 • Çalışanların daha iyi bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur.
 • Çalışma ortamının ve şartlarının iyileştirilmesi konusunda detaylı analiz sunar.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.69 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.69 Puan
  Toplam : 16 Yorum

  • %75
  • %19
  • %6
  • %0
  • %0
  4.69

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.69 Puan
  Toplam : 16 Yorum
  • %75
  • %19
  • %6
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    199.00 TL
  79.90 TL