Montessori Eğitimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan Montessori felsefesini ve etkinliklerini öğreten bir online eğitim programıdır. Bu eğitim programı, kişinin Montessori hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmasını ve Montessori tekniklerinin nasıl uygulandığını öğrenmesini sağlamaktadır.

Montessori Eğitimi sonunda katılımcılar sertifika almaktadır. Böylece Montessori alanında elde edilen bilgi birikimi belgelenmiş olmakta ve kişi özellikle eğitim sektöründe yapacağı iş başvurularında önde olmaktadır.

Montessori Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Montessori eğitim sisteminin tanımını,
 • Montessorinin nasıl ortaya çıktığını,
 • Gelişim evrelerini,
 • Pozitif disiplin ve duyu alanı kavramlarını,
 • Montessorinin hangi alanlarda uygulandığını,
 • Montessori sisteminin nasıl uygulandığını,
 • Montessori etkinliklerini.

Montessori Nedir?

Montessori, Doktor Maria Montessori tarafından ortaya atılan, çocuğu birey olarak kabul edip keşfetmesine olanak tanıyan ve önceden hazırlanmış bir ortamda eğitim yapılması gerektiğini belirten bir eğitim sistemidir. Montessori, bir eğitim felsefesi olarak da ele alınmaktadır. Montessoride çocuğun bilgiyi yaparak ve yaşayarak kendisinin öğrenmesi esastır. Eğitim sürecinde öğretmen ise bir rehber niteliği taşımaktadır.

Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori Eğitimi, Montessori sisteminin nasıl uygulandığını öğrenmek isteyen kişiler için hazırlanan bir online eğitimdir. Montessori Kursu ile kişiler, Montessori felsefesini öğrenmekte ve bu sistemi eğitim-öğretim hayatında öğrencilere nasıl uygulayabileceklerine ilişkin ipuçları hakkında bilgi edinmektedir.

Montessori Eğitimi Çocuğa Ne Kazandırır?

Montessori Eğitimi çocuğa şunları kazandırır:

 • Çocuğun gelişimini destekleyicidir.
 • Çocuğun birey olmasına yardımcı olur.
 • Çocuğun öğrendiği bilgiyi daha iyi kavramasını sağlar.
 • Çocuğun kendi hızında gelişmesine zemin hazırlar.
 • Çocuğun bilgiyi daha uzun süre hafızada tutmasını sağlar.
 • Çocuğun dikkatini nasıl odaklaması gerektiğini öğrenmesine katkı sunar.
 • Çocuğun potansiyelini keşfetmesini sağlar.
 • Çocuğun öz güvenini arttırır.
 • Çocuğun disiplinli ve sorumluluk bilincine sahip bir birey olmasına zemin hazırlar.

Montessori Eğitimi’nin Amacı Nedir?

Montessori Eğitimi’nin amacı, çocukların iç görülerini arttırmalarını ve keşfederek öğrenmelerini destekleyen Montessori adlı eğitim sistemi hakkında kişilerin bilgi edinmesini sağlamaktır. Bu kurs ile öğretmenler daha etkili bir sınıf yönetimi yapabilir, dersleri daha verimli hale getirip öğrenme sürecinin daha keyifli geçmesini sağlayabilir.

Montessori Eğitimi’nde Neler Yapılır?

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Montessori Eğitimi, Montessori sistemini hem teorik hem de uygulamalı olarak detaylı bir şekilde anlatmaktadır. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından düzenlenen Montessori Sertifika Programı'nda katılımcılara Montessori sisteminin ne olduğu anlatılır, Montessori’nin tarihçesi ile Maria Montessori hakkında bilgi verilir; gelişim evreleri, Montessori sisteminde kullanılan materyaller ve Montessori etkinliklerinin nasıl yapıldığı hakkında eğitim verilir. 

Montessori Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Montessori Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Öğretmenler,
 • Okul öncesi öğretmenleri,
 • Zihinsel engelliler öğretmenleri,
 • Özel eğitim öğretmenleri,
 • Sınıf öğretmenleri,
 • Psikologlar,
 • Psikolojik danışmanlar,
 • Ebeveynler,
 • Okul müdürleri,
 • Çocuk gelişimi uzmanları,
 • Montessori sistemini ve felsefesini öğrenmek isteyen herkes.

Montessori Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Montessori Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Bilgisayar ya da telefon gibi bir teknolojik araç
 • İlgili teknolojik aleti kullanma becerisi
 • Kesintisiz çalışan bir internet bağlantısı

Montessori Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Montessori Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metoduna göre gerçekleştirilir. Online eğitim dersleri, Montessori alanında uzman bir eğitmen eşliğinde online olarak sürdürülmektedir. Dersler, önceden stüdyo ortamında çekilen videolardan oluşmaktadır. Videolar yayıma hazır hale geldikten sonra İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklenmektedir. Ders videolarına yalnızca eğitime kaydolan kişiler izleyebilmektedir.

Montessori Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Montessori Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Montessori Nedir?
 • Montessori Ne Değildir?
 • Montessoride Doğru Bilinen Yanlışlar 
 • Montessori Çocuğa Ne Söyler?
 • Montessori Sisteminin Uygulandığı Okullarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Montessoride Ebeveyn İş Birliği 
 • Montessori'de Sanatsal Faaliyetler 
 • Montessori'de Sınıf İçi Motivasyon Nasıl Sağlanır?
 • Montessori Sistemi Geleneksel Sisteme Nasıl Entegre Edilir?
 • Montessori Sınıfında İletişim Nasıl Sağlanır?
 • Montessori Sisteminde İç Motivasyon Nasıl Sağlanır?
 • Pozitif Disiplin Nedir?
 • Pozitif Disiplin Neden Önemlidir?
 • Montessori Sınıfında Pozitif Disiplin Nasıl Sağlanır?
 • Pozitif Disiplinin Ögeleri: Hazırlanmış Çevre
 • Pozitif Disiplinin Ögeleri: Zarafet ve Nezaket 
 • Normalleşme Nedir?
 • Normalleşen Çocuk Nasıl Olur?
 • Montessoride Gözlem
 • Maria Montessori'nin Çocuk Evi'nde Yaptığı Gözlemler
 • Montessori Sisteminde Odaklanma ve Dikkat
 • Montessori Sisteminde Öğrenciye Rol Model Olmak
 • Rehberlerin Özellikleri
 • Montessori Eğitiminin Tarihçesi 
 • Alternatif Eğitim Yaklaşımları
 • Okul Öncesi Eğitimin Amacı 
 • Montessori Yönteminin Özellikleri 
 • Montessori Eğitimi Günümüzde Neden Tüm Dünyada Uygulanıyor?
 • Montessori Uygulamalarının Yapısı 
 • Maria Montessori'nin Yaşamı
 • Gelişim Evreleri Nelerdir?
 • Montessori Sisteminde Günlük Yaşam Becerileri
 • Günlük Yaşam Becerileri Çocuğa Ne Kazandırır?
 • Günlük Yaşam Alanının Özellikleri
 • Günlük Yaşam Alanında Materyal Sunumları Nasıl Yapılır?
 • Günlük Yaşam Uygulamaları Alıştırmaları
 • Erken Çocukluk Döneminde Sınıf İçi Alanların Hazırlanması
 • Materyallerin Sunumu
 • Çocuğa Sorumluluk Nasıl Kazandırılır?
 • Gözlem Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 • Normalleşen Çocuklarda Sosyal Uyumun Özellikleri
 • Montessori Sisteminde Duyusal Alan Becerileri
 • Duyusal Çalışmayla İyileşme Nasıl Yapılır?
 • Stereognostik Duyu ile İyileşme
 • Duyu Materyallerinin Diğer Alanlarla İlgisi
 • Duyu Materyalleri ve Sunum Aşamaları
 • Duyu Materyallerinde Hata Kontrolü
 • Montessori Sisteminde Rotayı Kim Belirler?
 • Montessoride Hayal Gücü Nasıl Geliştirilir?
 • Rehber Kendinden Emin Duruşu Nasıl Sergiler?
 • Montessoride Çocuğa Materyal Teklifi Nasıl Yapılır?
 • Duyusal Gelişimin Önemi 
 • Pembe Kule ile Nasıl Çalışılır?
 • Açık Hareketlilik İlkesi Nedir?
 • Kahverengi Merdivenler ile Nasıl Çalışılır?
 • Kırmızı Çubuklar ile Nasıl Çalışılır?
 • Kulplu Silindirler Nasıl Çalışılır?
 • Kulpsuz Silindirler ile Nasıl Çalışılır?
 • Kulplu ve Kulpsuz Silindirler ile Kombinasyon Çalışması
 • Renk Tabletleri ile Nasıl Çalışılır? 
 • Ses Tüpleri ile Nasıl Çalışılır?
 • Yapıcı Üçgenler ile Nasıl Çalışılır?
 • Üç Boyutlu Geometrik Cisimler ile Nasıl Çalışılır?
 • Montessoride Matematik Alanı
 • Matematik Günlük Yaşama Nasıl Entegre Edilir?
 • Montessori Sisteminde Matematik Nasıl Öğrenilir?
 • Matematik Zihin Nedir, Nasıl Gelişir?
 • Net Zihin Nedir?
 • Matematik Eğitiminde Montessori ile Klasik Sistemin Farkları
 • Montessoride Matematik ve Diğer Alanların İlişkisi
 • Matematik ve Günlük Yaşam Alanı Örnekleri 
 • Montessoride Matematik Alanları Nelerdir?
 • Matematik Alanı Materyalleri 
 • Onluk Sistem ile İlgili Etkinlikler
 • Sarı Boncuklar ile Çarpma İşlemini Çalışma
 • Bölme Tablası ile Bölme İşlemini Çalışma
 • Kırmızı ve Mavi Çubuklar ile Nasıl Çalışılır?
 • Sayılar ve Pullar ile Nasıl Çalışılır?
 • Binli Boncuk Küp ve 9 Atlama Tepsisi ile Nasıl Çalışılır?
 • Montessoride Dil Alanı
 • Montessoride Dilin Önemi 
 • Dil Gelişiminin Temel Bileşenleri 
 • Maria Montessori'nin Dile Bakış Açısı
 • Montessoride Dil Alanı - Hazırlık Aşaması
 • Montessoride Dil Alanı - Temel Prensipler
 • Dil Alanının Diğer Montessori Alanlarıyla İlişkisi
 • Okul Öncesinde Dil Nasıl Desteklenmelidir?
 • Çocuğun Kalemi Doğru Tutması için Neler Yapılabilir?
 • Montessoride Yazılı Dil Gelişimi 
 • Doğum Öncesi ve Sonrası Dil Gelişiminde Temel Prensipler
 • Çocuğa Sunum Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Dil Alanı ile İlgili Montessori Uygulamaları
 • Montessoride ve Geleneksel Sistemde Okuma-Yazma Yöntemleri 
 • Yazı Yazan Elin Çözümlenmesi 
 • Yazı Yazmaya Doğrudan Hazırlık Çalışmaları
 • Montessori Sisteminde Yazılı Dil Hakkında Bilinmesi Gerekenler 
 • Yazıya ve Okumaya Geçiş Materyalleri
 • Metal Kalıplar ile Yazıya Geçiş Çalışması 
 • Harf Kartları ve Zımpara Harfler ile Yazmaya Geçiş Çalışması
 • Hareketli Alfabe ile Okumaya Geçiş Çalışması
 • Montessoride Tematik Çalışmalar
 • Montessoride Kozmik Alan
 • Kozmik Bilinç Nedir? 
 • Kozmik Bilinç Ne Zaman Başlar?
 • Kozmik Eğitimin Temel Amacı 
 • Evrenin Hikayesi Çocuklara Nasıl Anlatılır?
 • Evren Nedir?
 • Kozmik Eğitim Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? 
 • Kozmik Eğitimin Ana Hikayeleri
 • Kozmik Alan Materyalleri

Montessori Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Montessori Eğitimi'nde ders kaynakları, Montessori alanında uzmanlaşmış bir eğitmen ile önceden bir stüdyo ortamında çekilen videolardır. Bu ders videoları, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün internet sitesine yüklenmektedir. Videolara yalnızca eğitime kayıt yaptıran kişiler erişmektedir. Böylece kişi eğitime katılırken zamandan tasarruf etmiş olur ve dersleri kendi öğrenme hızına göre takip edebilir.

Montessori Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Montessori Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası

Montessori Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Montessori Eğitimi sonunda sınav yapılmadığından sertifika almak için ders videolarını seyretmek yeterli olmaktadır. Ders videolarını düzenli olarak ve not tutarak izleyen kişiler, eğitimden daha yüksek bir verim elde edecektir.

Montessori Kursu sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 10 iş günü içinde gelişmektedir. Bu süre, dönemsel yoğunluğa bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Montessori Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Montessori Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Montessori Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Montessori Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi eğitimde kullanılan Montessori uygulamaları hakkında bilgili olduğunu ispatlama imkanı bulur. Özellikle eğitim sektöründe iş bulmak isteyen kişiler için Montessori Eğitimi Sertifikası işe yarar. 

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından düzenlenen online eğitim programı sonunda katılımcılara uluslararası düzeyde geçerli sertifika da verilmektedir. Böylece kişi Montessori alanındaki bilgi birikimini yurt dışında da ispat edebilir.

Kurs İçeriği


Kurum

Biruni Üniversitesi
Eğitim Değerlendirmesi : 4.26 Puan
Toplam : 23 Yorum

 • %61
 • %22
 • %9
 • %0
 • %9
4.26

Eğitim Puanı

Eğitim Değerlendirmesi : 4.26 Puan
Toplam : 23 Yorum
 • %61
 • %22
 • %9
 • %0
 • %9

{{dil.yorumlar}}

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
{{dil.yorum_ekle}}

 • {{dil.oylama_sorusu}}  • Çok
   Kötü

  • Kötü

  • Orta

  • İyi

  • Çok İyi
  2,089.99 TL
949.99 TL