Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-03-31T11:00

Maliye Politikası Kurs Programı, maliye politikası alanında öğrenilmesi gereken bilgileri öğreten ve online ortamda düzenlenen MEB onaylı bir sertifika programıdır.

Maliye Politikası Kurs Programı bitiminde katılımcılar; maliye politikası alanındaki yaklaşımları, maliye politikalarının ekonomik gelişmişlik ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini öğrenir. Maliye Politikası Kurs Programı’na katılan kişiler, maliye politikası alanında kapsamlı bilgi edinmiş olur ve böylece öz geçmişini daha güçlü bir pozisyona getirebilir.

Maliye Politikası Kurs Programı ile şunları öğreneceksiniz:

 • Maliye politikasına ilişkin yaklaşımları,
 • Maliye politikasının amaçları ve araçlarını,
 • Maliye politikalarının ekonomik gelişmişlik üzerindeki etkilerini,
 • Maliye politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkilerini,
 • Enflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikalarını,
 • Ekonomik istikrar, kalkınma ve büyümenin gelişiminde maliye politikasının rollerini.

 

Maliye Politikası Kurs Programı Nedir?

Maliye Politikası Kurs Programı, maliye politikası alanında kapsamlı bilgi sahibi olmayı sağlayan, online olarak düzenlenen MEB onaylı bir sertifika programıdır.

Maliye Politikası Kurs Programı sayesinde kişiler; maliye politikası ile ilgili kavramları, yaklaşımları, maliye politikasının bir ülkenin kalkınmasını, büyümesini ve ekonomik istikrarını nasıl etkilediğini öğrenmektedir. Böylece kişi maliye, işletme, iktisat vb. alanlarda yapacağı iş başvurularında daha donanımlı hale gelir ve işe alınma ihtimalini arttırabilir.

Maliye Politikası Kurs Programı’na Kimler Katılabilir?

Maliye Politikası Kurs Programı’na şu kişiler katılabilir:

 • Maliye politikası alanında bilgi birikimini geliştirmek isteyenler,
 • Üniversitede Maliye, İktisat, Ekonomi, İşletme vb. bölümleri okuyanlar,
 • Maliye, İktisat, Ekonomi, İşletme gibi bölümlerden mezun olanlar,
 • Maliye politikası alanında bir MEB sertifika programına katılıp kendini geliştirmek isteyenler,
 • Maliye politikası alanında öz geçmişini donanımlı hale getirmek isteyen kişiler,
 • Maliye politikası alanında kapsamlı bilgi edinmek isteyen herkes.

 

Maliye Politikası Kurs Programı’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Maliye Politikası Kurs Programı’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Maliye Politikası Kurs Programı’na katılmak isteyen kişilerin bilgisayar ya da telefon gibi bir teknolojik alete sahip olması şarttır.
 • Eğitimi alan kişilerin ilgili teknolojik cihazların nasıl kullanıldığını bilmesi gerekir.
 • Dersler online yapıldığı için kesintisiz çalışan bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Maliye Politikası Kurs Programı Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Maliye Politikası Kurs Programı, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim sistemi kullanılarak düzenlenmiştir. Maliye Politikası Kurs Programı dersleri, maliye politikası alanında yetkin bir eğitmen eşliğinde online olarak yürütülmektedir. Kurs kapsamında sunulan dersler, önceden profesyonel stüdyo ortamında çekilmiş videolardan oluşmaktadır.

Maliye Politikası Kurs Programı’nın online eğitim sistemine uygun olarak düzenlenmiş olması, eğitime kaydolan öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde derslere katılmasına yardımcı olmaktadır. Başka deyişle Maliye Politikası Kurs Programı’na kaydolan öğrenciler, kurs kapsamında sunulan ders videolarını dilediği zaman ve bulunduğu mekanın bir önemi olmaksızın takip edebilmektedir.

Maliye Politikası Kurs Programı Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Maliye Politikası Kurs Programı ders konu başlıkları şunlardır:

 • Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
 • Klasik Yaklaşım
 • Keynesyen Yaklaşım
 • Monetarist Yaklaşım
 • Makro Ekonomik Sorunlara Yeni Mikro Yaklaşımlar
 • Maliye Politikasının Amaçları
 • Ekonomik İstikrar
 • Ekonomik Büyüme
 • Philips Eğrisi
 • Maliye Politikasının Araçları
 • Bütçe Açığı ve Bütçe Fazlası
 • Tam İstihdam Bütçe Fazlası
 • Maliye Politikasının Sınırları
 • Ekonomik İstikrarın Gerçekleşmesinde Maliye Politikası
 • Mal Piyasasında Denge ve IS (Yatırım – Tasarruf) Eğrisi
 • Para Arzı, Milli Gelir İlişkisi ve LM (Para Talep – Para Arz) Eğrisi
 • Genel Denge
 • Fiyat Değişikliklerinin Etkisi
 • Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği
 • Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği
 • Açık Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği
 • Dışa Kapalı ve Dışa Açık Ekonomilerde Fiyat Değişikliklerinin Etkisi
 • Toplam Talep - Toplam Arz Modeli
 • Toplam Talep Eğrisi
 • Toplam Talep Eğrisini Kaydıran Politikalar
 • Toplam Arz Eğrisi
 • Toplam Talep - Toplam Arz Modeli ile Para ve Maliye Politikaları
 • Seçenek Arz Varsayımları Altında Para ve Maliye Politikalarının Etkisi
 • Toplam Arz Eğrisi ve Beklentiler
 • İradi Politikalar Karşılığında Otomatik İstikrar Sağlayıcılar
 • İradi Maliye Politikası
 • Otomatik İstikrar Sağlayıcılar
 • Formül Esnekliği
 • İstikrarın Sağlanmasında İradi Makro Politikalar mı Sabit Kurallar mı Uygulanmalı Tartışması
 • Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
 • Enflasyonla Mücadelede Kamu Harcamaları
 • Enflasyonla Mücadelede Vergi Araçları
 • Enflasyonla Mücadelede Kamu Borçları
 • Borç Yönetimi
 • Borçların Vadesi ve Faiz Profili
 • Yeni Ekonomi Politikaları Çerçevesinde Anti - Enflasyonist Maliye Politikası
 • Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
 • Durgunlukla Mücadelede Otomatik İstikrar Sağlayıcılar
 • Durgunlukla Mücadelede İradi Maliye Politikası
 • Genişletici Maliye Politikasını Destekleyen Araçlar
 • Genişletici Maliye Politikasının Genel Değerlemesi
 • Stagflasyon ve Maliye Politikası
 • Stagflasyona İlişkin Monetarist Açıklama
 • Stagflasyona İlişkin Çağdaş Keynesyen Açıklama
 • Stagflasyonla Mücadele Politikaları
 • Bütçe Açığı Sorunu
 • Bütçe Açığı ile İlgili Tartışmalar
 • Bütçe Açığı ve Enflasyon
 • Bütçe Açığı ve Faiz Oranı
 • Bütçe Açığı ve Ödemeler Dengesi
 • Bütçe Açığı ve Maliye Politikasının Sınırlamaları
 • Türkiye’nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve İzlenen Politikalar
 • 1980 Öncesi Dönem
 • 24 Ocak İstikrar Politikası
 • 5 Nisan İstikrar Politikası
 • Enflasyonla Mücadele Politikası
 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Politikası
 • Maliye Politikası ve Ekonomik Büyüme
 • Ekonomik Büyüme Amacının Şekilleri ve Ölçülmesi
 • Ekonomik Büyümeyi Belirleyen Stratejik Faktörler
 • Maliye Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
 • Maliye Politikası ve Ekonomik Kalkınma
 • Ekonomik Kalkınma Sorunu
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Maliyesinin Nitelikleri
 • Yeni Gelişmeler Karşısında Devletin Rolü
 • Kamu Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma
 • Kamu Yatırım Harcamaları
 • Kamu Cari Harcamaları
 • Kamu Transfer Harcamaları
 • Fonksiyonel Açıdan Kamu Harcamaları
 • Kamu Gelirleri ve Ekonomik Kalkınma
 • Dolaysız Vergiler
 • Dolaylı Vergiler
 • Servet Vergileri
 • Vergi Teşvikleri
 • Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Sorunu
 • Kalkınma Planlarının Temel Amaçları
 • Planların Uygulama Sonuçları
 • 1980’li Yılların Kalkınma Anlayışı
 • Ülkemizde Kamu Maliyesi Kalkınma İlişkisi
 • Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı
 • Gelir Dağılımı Türleri
 • Kişisel Gelir Dağılımı Etkilerinin Ölçülmesi
 • Gelirin Yeniden Dağılımına İlişkin Maliye Politikası Araçları
 • Maliye Politikası ve Çevre Sorunları
 • Çevre Sorunlarının Nedenleri
 • Çevre Koruma Politikasının Amaç ve Stratejileri
 • Maliye Politikasına İlişkin Çevre Koruma Politikası Araçları
 • Maliye Politikasına İlişkin Olmayan Çevre Koruma Politikası Araçları
 • Çevre Kirliliğinin Politik ve Sosyal Boyutu
 • Maliye Politikası ve Sektörel Yapı
 • Sektörel Teşviklerin Amaçları
 • Sektörel Teşvik Araçları (Maliye Politikasının Rolü)
 • Yeni Uluslararası Ticaret Koşulları ve Sektörel Teşvik Politikaları
 • Maliye Politikası ve Bölgesel Ekonomik Yapı
 • Bölgesel Dengesizliğin Nedenleri
 • Bölgesel Dengesizliğin Giderilmesinde Karar Birimleri
 • Bölgesel Ekonomik Yapı ile İlgili Maliye Politikası Araçları
 • Bölgesel Dengesizlikle İlgili Maliye Politikasının Sınırları
 • Maliye Politikası ve Mali Tevzin
 • Mali Tevzin Kavramı
 • Kamusal Fonksiyonlar Açısından Hizmet Birimleri
 • İdareler Arası Kaynak Tahsisi

 

Maliye Politikası Kurs Programı’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Maliye Politikası Kurs Programı’nda ders kaynakları, maliye politikası alanında yetkin bir eğitmen ile önceden stüdyo ortamında çekilen videolardır. Bu ders videoları, Boğaziçi Enstitüsünün sistemine eklenerek öğrencilerin erişimine sunulmaktadır.

Maliye Politikası Kurs Programı’na kayıt olan kişiler, ders videolarını izlemek için Boğaziçi Enstitüsü öğrenci paneline giriş yapmalıdır. Maliye Politikası Kurs Programı, online eğitim metoduna göre düzenlenmekte olup MEB onaylı sertifika programı özelliğine sahiptir. Böylece öğrenci daha kaliteli, güvenilir bir eğitim almış olur ve öğrencinin kursa katıldığı zaman ile mekan önemli olmaksızın daha esnek bir eğitim süreci geçirmesi sağlanır.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 0.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  0.00

   Eğitim Puanı

   Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
   Toplam : 0 Yorum
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0

   {{dil.yorumlar}}

   {{yrm.yazar}}

   {{yrm.baslik}}

   {{yrm.yorum}}

   Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
   {{dil.yorum_ekle}}

   • {{dil.oylama_sorusu}}    • Çok
     Kötü

    • Kötü

    • Orta

    • İyi

    • Çok İyi
     599.00 TL
   399.00 TL