Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için hazırlanan bir online eğitim programıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sona erdikten sonra katılımcılar KVKK ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmaktadır. Özellikle hukuk alanında çalışan kişiler KVVK hakkında edindikleri bilgi birikimini eğitim sonunda aldıkları sertifika ile kanıtlayarak iş dünyasında daha avantajlı olmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kapsamını,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) maddelerini,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında verilen cezaları,
 • Kişisel verileri ve unsurlarını,
 • Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerini,
 • Açık rıza kavramını,
 • KVKK kapsamında değerlendirilen istisnai durumları,
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR).

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi, KVKK alanında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için oluşturulan bir online eğitimdir.

Bu online eğitim programı sayesinde kişiler, KVKK alanına dair kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olur. Bu sayede hem günlük yaşamda hem de iş yaşamında daha avantajlı hale gelirler. Özellikle bilgi güvenliği ve hukuk alanlarında çalışan kişiler, KVKK Eğitimi alarak sertifika kazanabilir ve bu alandaki yetkinliklerini yeni iş başvurularında kanıtlayabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Bilgi güvenliği alanında çalışan kişiler,
 • Bilişim suçları alanında çalışanlar,
 • Hukuk alanında istihdam edilen kişiler,
 • KVKK alanında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitime katılmak isteyenlerin bilgisayar ya da telefon gibi bir teknolojik cihazının olması gerekir.
 • Kişi, sahip olduğu teknolojik cihazın kullanımına hakim olmalıdır.
 • Dersler online ortamda yapıldığından aktif bir internet bağlantısına sahip olunmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metodu kullanılarak alanında uzman bir eğitmen ile düzenlenmektedir. Eğitim dersleri, önceden çekilen videolardan oluşur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı'nın online ortamda düzenlenmesi, kişinin zaman ve mekan sınırına takılmadan derslere katılmasını sağlamaktadır. Başka deyişle kişi istediği zaman ve istediği yerden derslere katılabilir. Böylece eğitim süreci daha etkin ve esnek geçmiş olur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Kişisel Verilerin Tarihi ve Hukuki Niteliği
 • Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Uluslararası Düzenlemeler
 • Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Nedir?
 • Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Ulusal Düzenlemeler
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Düzenlemeleri Nelerdir?
 • Kişisel Veri ve Unsurları Nelerdir?
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemindeki Kişisel Veri Kategorileri
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Kişisel Verilerin İşlenebilmesi için Gereken Açık Rıza Nedir?
 • Açık Rıza Olmadan Veri İşlenmesi Nedir?
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?
 • Kişisel Verilerin Aktarılması Nasıl Olur?
 • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
 • Kişisel Verinin İmhası
 • KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?
 • KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Haklarının Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
 • KVKK Kapsamındaki İstisnalar
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyulmaması Durumunda Karşılaşılacak Yükümlülükler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi’nde ders kaynakları, KVKK alanında yetkin bir avukat eşliğinde önceden çekilen videolardır. Bu ders videoları, Boğaziçi Enstitüsünün panel sistemine eklenerek eğitime kaydolan kişilerin erişimine açılmaktadır. Eğitime kaydolmayan kişiler videoları izleme şansına sahip olmamaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin final sınavına katılması gerekir. Sınavı geçen kişiler sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika, e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde KVKK Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız KVKK Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, eğitimi alan kişilerin kurs boyunca anlatılanları ne kadar öğrendiğini ölçmek için uygulanan bir yöntemdir.

Eğitim programı bittikten sonra sertifika almak isteyen kişiler mutlaka sertifika sınavına girmelidir. Sınavda yeterli başarıya ulaşan kişiler üç adet sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsünün internet adresi üzerinden online (çevrim içi) olarak düzenlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sertifika sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Sorular, eğitimi ilgiyle takip eden katılımcılar için zor değildir.

Sınavın zorluk seviyesi, sorular arasında eşit biçimde dağıtılmakta olup eğitimde anlatılmayan hiçbir konu sınavda sorulmamaktadır. Ayrıca sınav belli bir süre içerisinde bitirilmelidir. Başarısız olan kişiler sınava tekrar girme hakkına sahiptir. Eğitim programı sonunda kişiler, eğitimde anlatılanları öğrendiklerini ispat edebildiklerinde yani sınavı geçebildiklerinde sertifika alırlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda alınan sertifika sayesinde kişi, KVKK ve bu kanun kapsamında hangi cezaların uygulandığına ilişkin bilgi sahibi olduğunu kanıtlayabilir. Özellikle hukuk ve bilgi güvenliği gibi alanlarda istihdam edilen kişiler için bu sertifika iş başvurularında önemlidir. Eğitim programı sonunda alınan sertifika öz geçmişe eklenebilir ve iş görüşmelerinde kişiyi daha avantajlı hale getirebilir.

KVKK Nedir?

KVKK, kişisel verilerin korunmasını ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan bir kanundur. KVKK, kişinin kendisi hakkındaki bilgilerin işlenmesine onay vermeden yapılan her türlü işleme ilişkin yaptırım uygulamayı teşvik eden bir kanundur.

Özellikle sosyal medyada, dijital platformlarda ve e-ticaret sitelerinde kişilerin kendileri hakkındaki her tür bilgiyi paylaştığı göz önüne alındığında KVKK’nın önemi anlaşılmaktadır.

KVKK Açılımı Nedir?

KVKK açılımı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şeklinde belirtilir ancak bu alanda hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurumu için de aynı kısaltma kullanılır.

KVKK Kanunu Nedir?

KVKK Kanunu, kişisel verilerin korunması ve kişilere ait bilgilerin açık rıza almadan işlenmemesi için gerekli yükümlülükleri içeren bir kanundur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Kanunu, özellikle dijital ortamlarda yapılan faaliyetlerin gizliliğini korumak için çalışmakta ve siber suçlarla mücadelede kullanılmaktadır.

KVKK Kanunu’nun Amacı Nedir?

KVKK Kanunu’nun amacı, kişilere ait her türlü bilginin ve verinin güvenli şekilde işlenmesini, depolanmasını ve koruma altında tutulmasını sağlamaktır.

KVKK Kanunu ile kişisel bilgiler uygun şekilde muhafaza edilir ve bu verilerin paylaşılması kanun kapsamında koruma altına alınır. Böylece bilgi güvenliğini sağlama ve bilişim suçlarının önüne geçme noktasında önemli bir adım atılmış olur. 

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.50 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.50 Puan
  Toplam : 16 Yorum

  • %56
  • %38
  • %6
  • %0
  • %0
  4.50

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.50 Puan
  Toplam : 16 Yorum
  • %56
  • %38
  • %6
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    990.00 TL
  749.00 TL