Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-07-02T12:00

KVKK! Yani, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Hayatımıza o kadar hızlı bir giriş yaptı ki KVKK uzmanlarına olan ihtiyaç aniden arttı. KVKK Uzmanı olmak isteyen siz katılımcılarımız için KVKK eğitimi açtık. Alanında uzman akademisyen eğitmenimizin hazırladığı eğitim içeri, pratik bilgileri ve uygulanabilir tüyoları sizlerle paylaşıyor. Bu en kapsamlı KVKK eğitimi ile siz de uzman olmak istiyorsanız vakit kaybetmeden eğitimimize kaydolun.

Bu eğitimle;

 • İyi bir KVKK eğitimi alacaksınız.
 • Sahip olduğunuz sertifikalarla bir adım öne çıkacaksınız.
 • Eğitimde aldığınız tüyolar ile bu alanda başarılı olacaksınız.
 • KVKK uzmanı olarak fark yaratacaksınız.
 • Geleceğinizi iyi bir eğitimle kurmak istiyorsanız sizi de KVKK eğitimimize bekleriz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi ve Kursu İçeriği ve Fiyatları

KVKK Eğitimi, kişisel verilerin enformatik alanda çığ gibi büyümesiyle şirketlerin, kurum ve kuruluşların, kullanıcıların kişisel verilerini korumaya alması en önemli sorumlulukları haline gelmesi ve bu durumun en etkin yöntemle sağlanabilmesi için ilgili mevzuat ve teknikleri ayrıntılı bir biçimde sağlayan sertifikalı bir ders programıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programına, özellikle insan kaynakları yöneticileri ve insan kaynakları çalışanları, bilgi işlem merkezi yöneticileri ve bilgi işlem çalışanları, halkla ilişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları, satış, iş geliştirme ve pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli, kişisel veri sorumluları, hukuk müşavirleri ve avukatlar, kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler katılım sağlayabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi dersleri sayesinde ilgili meslek gruplarından katılımcılar, kişisel verilerin korunması çerçevesinde kurumların hukuki etikliği konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olurlar. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi, 6698 sayılı Avrupa Birliği’nin direktifleri doğrultusunda 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamaları içeren kanunun kapsamı dahilinde yetkin olmaya yönelik bir eğitim programıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), online ders olarak verilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) için gerekli materyaller, online kursa bağlanabilen bir cihazdır.

KVKK Eğitim Programının Amacı Nedir?

KVKK Eğitim Programının amacı, katılımcılara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bulunan uygulama ve yükümlülüklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimine katılım sağlayan bireyler, öğrendikleri mevzuat ve uygulamaya dair bilgiler ışığında birçok şirket, kurum ve kuruluş için çeşitli veri korumaya dair yöntemlere ve hukuki süreç hakkında uzman olmak adına çalışmak için fırsat yakalayabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi'ne Katılma Koşulları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)na katılabilmek için özel koşullar aranmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı Kimler İçindir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı şu kişiler için uygundur;

 • Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar,
 • Kamu ve Özel Sektör fark etmeksizin,
 • İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları,
 • Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,
 • Halkla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları,
 • Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli,
 • Kişisel Veri Sorumluları,
 • Yukarıda belirtilen alanlarda halen eğitim görmekte olanlar.

 

KVKK Eğitim Programına Katılanlar Neler Öğrenir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programına katılanlar şunları öğrenir;

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında ilgili mevzuat ve uygulama içerikleri.
 • Veri analizleme yöntemleri ve analiz güvenirlikleri
 • Bilişim ve veri yönetimi sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Açık rıza ve onay süreçlerinin nasıl uygulanacağı konusunda teknikler.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Ders İçeriği ve Konu Başlıkları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ders içeriği ve konu başlıkları şunlardır;

 • Avrupa Birliği ve KVKK
 • Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye'de gelişimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amaç ve kapsamı
 • Kişisel veri ve hassas kişisel verinin tanımlanması ve işleme koşulları
 • Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçleri
 • Kişisel veri nedir? Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
 • Kişisel verilerin aktarılması koşulları
 • Veri İşleme Süreçleri
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve ilgili kişilerin hakları
 • Kurumlardaki Yönetişim Yapısı
 • İrtibat Kişisi
 • Başvuru Süreçlerinin Yönetim/İlgili Kişinin Hakları
 • Veri İşlemeye İlişkin İdari ve Teknik Tedbirler
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülükleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Açık Rıza ve İstisna Halleri
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Nasıl Hazırlanır?
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 • Saklama Süreleri
 • Silme
 • Yok Etme ve Anonimleştirme nedir?
 • Denetim ve Risk Analizi
 • VERBİS nedir?
 • VERBİS’e kayıt süreci
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu cezaları
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve yetkileri
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanması gereken politika
 • Prosedür ve diğer dokümantasyon
 • BS 10012 Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve GDPR

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı Tanıtımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı, katılımcılara veri koruma teknikleri ve veri tabanlarının güvenirliği konusunda hukuksal ve analitik bağlamda bilgilerin aktarılmasını kapsayan sertifikalı bir programdır.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü, birçok alanda uzman kadrosuyla örgün ve çevrimiçi sertifikalı eğitim olanakları sağlayan bir kurumdur. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kursunu online dersler halinde vermekte olup, sağladığı altyapı ile katılımcılara istedikleri yerde istedikleri cihaz ile derse bağlanma fırsatı tanımaktadır.

KVKK Eğitim Programı Videoları Nedir?

KVKK Eğitim Programı videoları, katılımcılara öğrencilere yol gösterici olmak amacıyla KVKK eğitimi hakkında temel bilgilerin sağlandığı ders içeriklerinin dijital ders kaynağına dönüştürülmesidir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ders videolarının amacı, eğitime katılan bireylere, dijital ortamda sürekliliği sağlanılarak kişilerin ders kaynaklarına erişimini kolaylaştırmaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifikalı Kursunun Ders Notları Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kursunun ders notları, online platformda yayınlanan ders videolarıdır. Ders videoları, katılımcıya bilgiye görsel ve işitsel olarak da sunarak KVKK ve veri depolama teknikleri dersleri temelinde bilginin en kalıcı şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programında Ders Notları Paylaşılır mı?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programında ders notları, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı Canlı Dersler Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programında canlı dersler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) alanında belirlenmiş olan temel derslerin online platform üzerinden işlenmesini ifade etmektedir. Katılımcılar derslere online eğitimi destekleyen cihazlarından katılım sağlayabilmektedirler.

Katılımcılar, konu hakkında eğitmenlere söz hakkı alarak konu çerçevesinde dilediklerince soru sorabilmektedirler.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi Canlı Ders İçerir mi?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde video içerik olarak bulunmaktadır.

KVKK Eğitim Programı İçin Sertifika Sınavı Nedir?

KVKK Eğitim Programı için sertifika sınavı, ilgili eğitimin derslerinde verilen bilgiler hakkında katılımcının sertifika sahibi olabilmesi için yeterlilik sahibi olup olmadığını ölçme yöntemidir. Sınav, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sırasında sağlanan bilgileri özümseyen katılımcı için zorluk içermemektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı sonunda sertifika sınavı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online olarak internet ortamında gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak katılımcıya, kişisel verilerin korunmasına yönelik yaptırımların giderek arttığı dönemde şirket, kurum ve kuruluşların ilgili departmanlarına başvuru için KVKK hakkında yetkin olduklarına dair bir kanıt niteliği taşımaktadır. KVKK Eğitimi sonunda almaya hak kazanılan başarı sertifikası, katılımcıların CV’lerine de katkı sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hediye Edilebilir mi?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı, kursu sağlayan çoğu kurumda hediye edilememektedir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programını hediye etmek istediğiniz kişi yerine satın alarak güzel bir hediye olanağı yaratabilmektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı  İçin En İyi Kitaplar Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı için en iyi kitaplar şunlardır;

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Yetkin Yayınevi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat- Aristo Hukuk Yayınevi
 • Uygulamalarla Siber Güvenliğe Giriş - M. Alparslan Akyıldız
 • Kişisel Verilerin Güvenliği ve Uyum- Şükrü Tarık Kapucu

Belirtilen kitaplar arasında Aristo Hukuk Yayınevinin yayımladığı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat kitabı KVKK Eğitim Programına katılacak kişiler için bir el kılavuzu niteliği taşıdığı için önemliyken; M. Alparslan Akyıldız’ın Uygulamalarla Siber Güvenliğe Giriş isimli çalışması veri depolama tekniklerindeki güvenlik sorunu ile ilgili bir bilgilendirme çerçevesi kurması bakımından önem arz etmektedir.

KVKK Eğitim Programı Derslerinin Zorluk Derecesi Nedir?

KVKK Eğitim Programı dersleri, zor olarak nitelendirilmemektedir. Derse zamanında ve düzenli katılan her katılımcı dersleri kolaylıkla tamamlayabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimini Almak İçin Üniversitede Hangi Bölüme Gidilmelidir?

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimini almak için üniversitelerin Bilişim Teknolojileri, İstatistik bölümlerine ve Hukuk Fakültelerine gidilebilir. Yükseköğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri, İstatistik bölümleri ve Hukuk Fakülteleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) alanında eğitimi seçmeli ders olarak sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programını Bitirenler İçin İş İmkanları Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programını bitiren kişiler, her kategoride çalışan işyerlerinde insan kaynakları, veri depolama, bilişim teknolojileri gibi birimlerinde kolaylıkla rol alma fırsatı yakalamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı sayesinde kişiler kişisel verilerin korunmasına dair hukuki süreç yönetimi alanında da yetkinlik kazanacaklar ve bu yetkinliği işe alım süreçlerinde avantaja çevireceklerdir.

KKVK Eğitim Programı Özel Dersleri Nasıldır?

KVKK Eğitim Programı dahilinde özel ders bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı Sonunda Sertifika Verilir mi?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir. KVKK Eğitim Programı sertifikası, katılımcılara eğitim dahilinde derslere düzenli katılım sağlamaları ve eğitim sonucunda konu hakkında yeterliliğe ulaşmaları dahilinde verilen, katılımcıların yeterliliklerini tasdikleyen bir belgedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı Yorumları Nasıldır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı yorumları, katılımcıların eğitimi tamamladıktan sonra dönütlerini içermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitim Programı sonrasında katılımcılar tarafından dile getirilen dönütler arasında kişilerin memnuniyetleri İstanbul Boğaziçi Enstitüsü sayesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimine dair piyasa ücretlerinden daha uygun bir ücret karşılığında daha verimli bir ders süreci geçirmiş olmaları konusunda dile getirilmiştir. Katılımcılar yaşamsal yoğunlukları arasında derse her an her cihazdan bağlanma olanaklarına sahip oldukları için memnuniyet duymuşlardır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi alanında profesyonel uzmanlardan ders alabilmeleri konusunda mutlu geri dönüşler yapmışlardır.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli Cardcert sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 20 gün içindedir.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 5.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 5.00 Puan
  Toplam : 2 Yorum

  • %100
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  5.00

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 5.00 Puan
  Toplam : 2 Yorum
  • %100
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    1,289.00 TL
  369.90 TL