ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Bu eğitime kaydolarak kalite yönetim sistemi alanında uygulanan güncel ISO standartlarını, ilgili alanda uzmanlaşmış eğitmenimizden öğreneceksiniz.

749.99₺ 1,829.99₺
Sertifika

Türkçe & İngilizce

Cihaz Desteği

Esnek Tasarım

Eğitim Dili

Türkçe

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi işletmelerin, kurum ve kuruluşların müşteri odaklı hareket etmelerini ve yüksek kalitede hizmet veya ürün sunumu yapmalarını sağlayan standartların temellerini içermektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi’nde katılımcılar uzman eğitmenler tarafından kalite yönetim sistemlerini ve faydalarını detaylı şekilde öğrenme fırsatı bulurlar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sayesinde katılımcılar kazandıkları yetkinlik ile kendilerine yeni istihdam alanları açmaktadırlar.

Kalite yönetim sistemleri nelerdir? Kalite yönetim sistemi nasıl uygulanır? ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kriterleri nelerdir? İşletmelerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak için ne tür iyileştirmeler yapılmalıdır? Siz de bu soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenmek istiyorsanız hemen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi’ne kaydolun! Zaman kaybetmeden işletmenizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına göre düzenleyin, müşterilerinizin memnuniyetini arttırın! 

Bu eğitime katılarak şunları öğreneceksiniz:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin ne olduğunu,
 • Kalite yönetim sistemlerinin ne işe yaradığını,
 • İşletmelerde kalite yönetiminin önemini,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmayı,
 • Kaliteli üretim ve satış yapmayı,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alabilmek için yapılması gereken iyileştirmeleri,
 • Kalite analiz yöntemlerini uygulamayı,
 • Müşteri odaklı kalite yönetiminin nasıl yapılacağını.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, katılımcılara Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından belirlenen kalite kriterlerini öğretmeyi amaçlayan bir ders programıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, katılımcılara müşterilerinin memnuniyetlerini nasıl yükseltecekleri hakkında detaylı bilgi vermektedir. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde katılımcılar, kendi işletmelerini de kalite standartlarına entegre etmeyi öğreneceklerdir. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, işletmelerde müşteri memnuniyetini ve güvenirliliği arttırmayı amaçlayan belirli kurallar bütünüdür. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu tarafından belirlenen iş geliştirici uygulamalardan oluşmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde işletmelerin performansları ve müşteriye sağladıkları memnuniyet düzeyi artmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dünya çapında geçerlidir. 

İşletmelerin ve kurumların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olması için Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu tarafından istenilen kriterleri taşıması gerekmektedir. İşletme içerisinde bu standartların uygulanıp uygulanmadığı yetkili denetçiler tarafından incelenmektedir. İnceleme sonucuna bağlı olarak işletmelere ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan işletmeler, müşterilerine yüksek kalitede ürün sunduklarını tescillemektedir.

ISO 9001 Ne Demek?

ISO 9001, etkili kalite yönetimi için gereken kriterleri kapsayan bir terimdir. ISO 9001, işletmelerin uluslararası standartlara uygun olarak hizmet vermelerini sağlamaktadır.  ISO 9001 sayesinde müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün üretimi yöneticilerin odak noktası haline gelmiştir. ISO 9001 kurum, kuruluş ve işletmelerdeki hizmetlerin doğru üretim ve planlama sürecinden geçerek yüksek kaliteye sahip olması için belirlenen standartları içermektedir. 

Günümüzde hizmet sektörüne dahil olan işletmelerin ISO 9001 standartlarına göre geçerli olması oldukça önemlidir. Bir işletmenin ISO 9001 açısından tescillenmesi, global olarak kalite standartlarına uyduğunu gösterir. Bu durum sadece işletmenin müşteri memnuniyetini arttırmak ile kalmaz. Müşteri memnuniyetinin yanında işletmenin isim bilinirliğini de arttırmaktadır. Birçok işletme ISO 9001 kriterlerine entegre olmak için hizmet ve üretim süreçlerini bu kriterlere göre iyileştirmektedir.                                       

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 belgesi, bir işletme, kurum ya da kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi tarafından denetlendiğinde Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu’nun belirlediği kriterlere uyması halinde almaya hak kazandığı belgedir. ISO 9001 belgesi, ilgili işletmenin kaliteli, planlı ve müşteri odaklı işler ortaya koyduğunu kanıtlamaktadır. ISO 9001 belgesi sayesinde kuruluşlar, bir tek kendi ülkelerinde değil uluslararası kabul edilen kalitede hizmet sunduklarını belgelemektedirler. 

ISO 9001 belgesine sahip olmak ilgili kurum için önemli bir organizasyon ve planlama gerektirmektedir. Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından belirlenen kriterlere uymak için öncelikle işletmeler bu kriterlere yönelik iyileştirme yapmalıdır. ISO 9001 belgesini almaya hak kazanmak, işletmelerin ISO tarafından denetim sürecini başarıyla tamamlamasını gerektirmektedir. Bir işletmenin ISO 9001 belgesine sahip olması piyasada rakiplerine karşı avantajlı olmasını sağlar. Aynı zamanda ISO 9001 belgesini almaya hak kazanan kuruluş, müşterilerinin gözünde daha güvenirlik bir konuma yükselecektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin faydaları şunlardır:

 • Müşterinin işletmeye karşı güvenini sağlar.
 • Kurumsal kimlik kazandırır.
 • Marka bilinirliğini arttırır.
 • İşletme içerisindeki verimliliği arttırır.
 • Kalite problemlerinden doğan hataları sıfıra indirir.
 • İşletmede çıkan sorunlara karşı sistematik çözüm üretilmesini sağlar.
 • Rakip işletmelere karşı güçlü olmayı sağlar.
 • Uluslararası geçerli kalitede hizmet sunmayı sağlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Nasıl Gerçekleştirilir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online eğitim şeklinde gerçekleştirilir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, kalite yönetim sistemleri alanında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara sunulmaktadır. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’nde kullanılacak ders materyalleri, eğitmenler eşliğinde çekilen ve dijital ortama aktarılan ders videolarıdır.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ders materyallerinin video içerik şeklinde olması, katılımcıların ders konularını tekrar dinlemelerine ve detaylı şekilde öğrenmelerine olanak sağlar. 

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • İşletme sahipleri,
 • İşletme kurmak isteyen kişiler,
 • İşletmede müdür ya da yönetici konumunda çalışan kişiler,
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında kendini geliştirmek isteyenler,
 • ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni kendi işletmesine entegre etmek isteyenler,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında yetkin olmak isteyen herkes.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Ders ve Konu Başlıkları Nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ders ve konu başlıkları şunlardır:

 • Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)
 • ISO’nun Amacı Nedir?
 • Kalite Yönetim Sistemi Revizyonları
 • Standart
 • Rehber
 • Neden Yönetim Sistemi?
 • Bazı Yönetim Sistemi Standartları
 • Yönetim Sisteminin Tarihsel Gelişimi
 • Kalite Nedir?
 • Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri
 • Standartta Kullanılan Bazı İfadeler
 • Kalite Yönetim Prensipleri
 • Proses Yaklaşımı
 • PUKO Döngüsü
 • Risk Temelli Düşünme
 • SWOT Analizi
 • PESTLE Analizi
 • İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
 • Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
 • Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri
 • Akış Şeması Sembolleri
 • Liderlik ve Taahhüt 
 • Müşteri Odağı
 • Politika
 • Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
 • Neden Risk Yönetimi?
 • Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek için Planlama
 • Değişikliklerin Planlanması
 • Kaynaklar
 • Çevre
 • Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü
 • Kurumsal Bilgi
 • Yeterlilik
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Dokümante Edilmiş Bilgi
 • Operasyonel Planlama ve Kontrol
 • Ürün ve Hizmetler için Şartlar
 • Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Üretim ve Hizmetin Sunumu
 • Uygun Olmayan Ürün/Hizmet
 • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
 • Müşteri Memnuniyeti
 • İç Tetkik
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi
 • İyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Sertifika Verilir mi?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda derslerini düzenli ve ilgili şekilde tamamlayan katılımcılara İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Sertifikası verilmektedir. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda alınan sertifika, katılımcıların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi alanında yetkin olduklarını kanıtlamaktadır. Katılımcılar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile kendi işletmelerini ISO 9001 standartlarına uygun hale getirmektedirler. Aynı zamanda ISO 9001: 2015 Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi Sertifikası ile yeni istihdam fırsatlarından yararlanabilirler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Verilir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda eğitime katılan kişilere üç farklı sertifika verilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda katılımcılara verilen üç farklı sertifika şunlardır:

 • Enstitü onaylı sertifika.
 • Üniversite onaylı sertifika.
 • Uluslararası geçerli sertifika.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin sınava girmesi şarttır. Sınavdan geçerli puan alan kişiler sertifika alma hakkı elde eder.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.
Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 10 iş günü içindedir. Bu süre, dönemsel yoğunluğa bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Boğaziçi Enstitüsünde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Kurs İçeriği

Ünite Kalite Yönetim Sistemleri - Ders 1
Ünite Kalite Yönetim Sistemleri - Ders 2
Ünite Kalite Yönetim Sistemleri - Ders 3
Ünite Kalite Yönetim Sistemleri - Ders 4
Ünite Kalite Yönetim Sistemleri - Ders 5
Ünite Kalite Yönetim Sistemleri - Ders 6
Sınav ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Final Sınavı
Boğaziçi Enstitüsündeki tüm eğitimler ücretsiz değil fakat ücretsiz olarak alabileceğiniz onlarca eğitim bulunuyor. Online eğitimler sayfamızdan tüm eğitimlerimize erişim sağlayabilirsiniz.
Bilişim, sağlık, psikoloji, hukuk gibi çok sayıda kategoriden eğitim alabilirsiniz. Bu eğitimlere ulaşmak için online eğitimler sayfasına girmeniz yeterli olacaktır.
Boğaziçi Enstitüsündeki eğitimler canlı ders ya da video içerik şeklinde sizlere sunuluyor. Eğitim içeriklerine bakarak eğitimin nasıl verildiğine dair bilgileri bulabilirsiniz.

Eğitimini aldığınız sertifika, hangi üniversiteden onaylandıysa o üniversitenin adı ile sorgulama yapmanız gerekmektedir. Sertifika sorgulamalarınızı bilgisayar üzerinden yapmanız tavsiye edilir. Sorgulama detaylarına dair detaylı bilgiyi "e-Devlet Üzerinden Sertifika Sorgulama" içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Sertifikanızın e-Devlet sistemine yansıma süresi, sertifikayı oluşturmanızın ardından ortalama 10 iş günüdür. e-Devlet sertifika sorgulama içeriğimizden sorgulama detaylarını öğrenebilirsiniz.
Evet, tüm eğitimlerimizin sonunda sertifika ücreti almaktayız. Sertifikanızı fiziksel olarak talep etmeniz durumunda 499 TL, dijital olarak talep etmeniz durumunda ise 299 TL ödemeniz gerekmektedir. Uluslararası geçerli, üniversite ve enstitü onaylı olmak üzere üç sertifika için sizden sadece tek bir sertifika ücreti talep ediyoruz.
Sertifikaların basılıp kargoya verilme süresi, talep tarihinden sonra (resmi tatiller hariç) en fazla 3 gündür. Sertifikanız kargoya teslim edildikten sonra kargonun çalışma gününe bağlı olarak 5 iş günü içinde adresinize teslim edilir.
Hayır, sertifika gönderimi için herhangi bir ücret ödemesi bulunmuyor. Tüm sertifikalarda kargo ücretsiz.
Eğitimlerimizin sonunda çoğunlukla üniversite onaylı sertifika vermekteyiz ancak bazı eğitimlerimizde öğrencilere MEB onaylı sertifika verilmektedir. Detaylı bilgiye eğitimin açıklama metninden ulaşabilirsiniz.
Eğitimler sonunda aldığınız sertifikalar, eğitim aldığınız konu ve alan hakkında uzmanlığınızı kanıtlayan belgelerdir. Sertifikanızı iş görüşmelerinde referans olarak gösterebilir, devlet kurumlarında kullanabilir; aldığınız sertifika sayesinde mesleki yetkinliğinizi belgeleyebilir ve uluslararası geçerli sertifika ile yurt dışında da mesleğinizi yapabilirsiniz.
Türkiye'de yaşamayan kişiler de dilediği eğitimi alabilir. Eğitimlerimiz, dünyanın her yerinden erişime açıktır.
Boğaziçi Enstitüsünün tüm eğitimlerinde sertifika alıyorsunuz. Sertifika alma gibi bir zorunluluk bulunmuyor ancak eğitimi başarı ile bitirdiğinizi gösteren tek belge alacağınız sertifikalar, bu nedenle sertifika talep etmenizi öneriyoruz.
Eğitimi ve sınavı başarı ile tamamladıktan sonra “sertifika talep et” butonuna basarak sertifikanızı talep edebilirsiniz. Sertifikanızın size ulaşması için mutlaka girdiğiniz adresin güncel olması gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmayan kişiler sertifika alabilmektedir. Ancak bu kişilerin TC kimlik numaraları bulunmadığından aldıkları sertifikalar e-Devlet'e işlenmez. Türk vatandaşlığı bulunmayan kişiler kendi vatandaşlık numaralarını yazarak sertifikalarını talep edebilirler.
Sertifika sorgulaması yapmak için sertifika sorgulama sayfasına gidin. Bu sayfada öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Online eğitimlerin hiçbirinde başlama süresi bulunmaz, dilediğiniz zaman eğitimlere başlayabilirsiniz.

Sınavda başarısız olmanız durumunda 3 defa sınava girme hakkınız bulunmaktadır.

Eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra sertifikanızı dilediğiniz zaman talep edebilirsiniz.
Tüm eğitimlere ömür boyu erişim hakkınız bulunmaktadır. Eğitimi bitirip bitirmemeniz önemli değildir, dilediğiniz zaman eğitime tekrar başlayabilirsiniz.
Sertifikalarınızı tüm dijital platformlarda kullanabilir ve sertifika eklemesi yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler ise sertifika eklemesi yapacağınız platforma girip dijital sertifikanızı, öğrenci numaranızı ya da sertifikanın URL alanını kopyalayıp gerekli alana eklemek.
Boğaziçi Enstitüsü birçok üniversite ile ortak çalışmalar gerçekleştirir ancak hiçbir üniversiteye bağlı değildir, bağımsız bir eğitim kurumudur.
Bu kursu öğrenciler nasıl değerlendirdi?
4.64

(Toplam 22 Değerlendirme)

68%
27%
5%
0%
0%

Yorumlar

Kurumunuz İçin
Başvuruda Bulunun
Kariyerinizi güçlendirin! Profesyonel Sertifika ve derece ile hedeflerinize
bir adım daha yaklaşın. Geleceğinizi şekillendirmek için eşsiz fırsatları kaçırmayın!
Eğitimleri incele - Teklif Al
749.99₺
Sepete Ekle
Sepete Git
Kursa Devam Et
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat