1,829.99 TL
749.99 TL
{{dil.son_kayit_tarihi}}
13-06-2024


  1,829.99 TL
749.99 TL

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, katılımcılara iş ortamlarını yüksek oranda sağlıklı ve güvenli hale getirebilmeleri için ISO standartlarını öğretmektedir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi’ne katılan kişiler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri, kurum ve kuruluşları ISO standartlarına uygun olarak düzenleme konusunda yetkin hale gelirler. 

Kişinin çalışma ortamında güvenliği ve sağlığı sizce de son derece önemli değil mi? Kim daha güvenli ve motivasyon dolu bir ortamda çalışmak istemez? Siz de ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi’ne katılın! İş sağlığı ve güvenliği alanında detaylı bilgi sahibi olun.

Bu eğitime katılarak şunları öğreneceksiniz:

 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının ne olduğunu,
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin ne olduğunu,
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmanın avantajlarını,
 • İş kazası risklerinin nasıl minimum hale getirileceğini,
 • Çalışanların verimliliklerinin ISO 45001:2018 standartları uygulanarak nasıl arttırılacağını,
 • Çalışma ortamını ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ilkelerine göre iyileştirmeyi,
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almak için gereken şartların ne olduğunu.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Nedir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, çalışma ortamlarının ISO standartlarına göre düzenlenmesi için bilgili ve donanımlı kişiler yetiştirmeyi hedefleyen bir online eğitim programıdır. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi’ne katılan kişiler, çalışanların ve müşterilerin memnuniyetini yükseltmek için bir adım atmış olurlar. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sayesinde iş kazası risklerine karşı denetimler yapılarak tespit edilen riskler minimuma indirilmektedir. 

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda katılımcılara üç farklı sertifika verilmektedir. Katılımcılar bu sayede ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi alanında yetkin hale geleceklerdir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; kurum, kuruluş, şirket ve işletmelerde çalışanların iş saatleri içerisindeki güvenliklerinin ISO tarafından belirlenen standartlara bağlı olarak korunmasıdır. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde çalışanlar için iş yerinin daha sağlıklı ve iş kazası riski azaltılmış ortamlara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını çalışma ortamlarına uygulayan işletmeler, uluslararası alanda geçerliliği olan bir adım atmaktadırlar. Uluslararası geçerliliğe sahip standartlara uygun düzenlemeler yapmak, çalışanların iş motivasyonu ve verimliliğini arttırmaktadır. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işverenlerin çalışan sağlığına ve güvenliğine önem verdiklerini göstermektedir. 

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, işverenlerin ve yöneticilerin ISO tarafından belirlenen standartları çalışma ortamlarına uygulamaları ve bu uygulamanın denetim kurulu tarafından yeterli görülmesi sonucunda alınan belgedir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi sayesinde çalışanların ve müşterilerin firmaya duydukları güven artmaktadır. Dolayısıyla marka bilinirliği açısından da ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına entegre olmak önemlidir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne Sahip Olmanın Avantajları Nelerdir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmanın avantajları şunlardır:

 • İşletmelerde iş kazalarına karşı önlem alınmasını sağlar.
 • Arıza sürelerini kısaltır.
 • Firmanın piyasa rekabetinde avantajlı olmasını sağlar.
 • Marka bilinirliğini arttırmaktadır.
 • Hastalanma, yaralanma gibi riskleri azalttığı için çalışanların verimliliğini yükseltir.
 • Çalışanların motive olmalarını sağlar.
 • Müşteri memnuniyetinin artmasına katkı sunar.
 • Çalışanların sağlığı ve güvenliğini tam ve sürekli bir şekilde koruma altına alır.
 • Uluslararası rakip firmalara karşı güçlü olmayı sağlar.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Nasıl Gerçekleştirilir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi dersleri, alanında uzman eğitmen tarafından verilmektedir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi ders kaynakları, eğitmenler eşliğinde çekilen ve dijital ortama yüklenen ders videolarıdır. Derslerin video şeklinde olması, katılımcıların dilediklerinde ders tekrarı yapmalarına olanak tanır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • İşverenler,
 • Yöneticiler,
 • İnsan kaynakları uzmanları,
 • Takım liderleri,
 • Birim sorumluları,
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak isteyen herkes.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Ders ve Konu Başlıkları Nelerdir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi ders ve konu başlıkları şunlardır:

 • Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)
 • ISO’nun Amacı Nedir?
 • Standart
 • Rehber
 • Standartta Kullanılan Bazı İfadeler
 • PUKO Döngüsü
 • Neden Yönetim Sistemi?
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?
 • Hangi Kuruluşlar Uygulayabilir?
 • Terimler ve Tarifler
 • ISO 45001:2018 Tarife Maddeleri
 • Kuruluş Bağlamının Anlaşılması
 • Harici Meseleler
 • Dahili Meseleler
 • SWOT Analizi
 • Çalışanların ve Diğer İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Karşılanması
 • İSG Yönetim Sisteminin ve Kapsamının Belirlenmesi
 • İSG Yönetim Sistemi ve Prosesleri
 • Liderlik ve Taahhüt
 • İSG Politikası
 • Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Çalışanların Katılımı
 • Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
 • Yasal ve Diğer Şartların Belirlenmesi
 • Planlama Faaliyeti
 • Hedefler ve Hedeflere Ulaşmak için Planlama
 • Kaynaklar
 • Yeterlilik
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Dokümante Edilmiş Bilgi
 • Operasyonel Planlama ve Kontrol
 • Değişim Yönetimi
 • Satın Alma
 • Yükleniciler
 • Dışarıya Yaptırma
 • Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale
 • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • İç Tetkik
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi
 • İyileştirme
 • Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
 • Sürekli İyileştirme

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Sertifika Verilir mi?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından sertifika verilmektedir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi’nde dersleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, eğitim sonunda üç çeşit sertifika almaya hak kazanırlar. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda verilen sertifikalar, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman olduklarını göstermektedir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sertifikaları sayesinde katılımcılar kendi çalışma ortamlarını ISO standartlarına entegre etmek konusunda donanımlı hale gelirler.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Verilen Sertifikalar Hangileridir?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda katılımcılara üç farklı sertifika verilmektedir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sonunda katılımcılara verilen sertifikalar şunlardır:

 • Uluslararası geçerli sertifika,
 • Üniversite onaylı sertifika,
 • Enstitü onaylı sertifika.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişiler final sınavına girmek zorundadır. Sınavda başarılı olan kişiler, sertifika alma hakkı elde eder.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 10 iş günü içindedir. Bu süre, dönemsel yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.

Boğaziçi Enstitüsünde ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Kurum

Biruni Üniversitesi
Eğitim Değerlendirmesi : 4.63 Puan
Toplam : 16 Yorum

 • %63
 • %38
 • %0
 • %0
 • %0
4.63

Eğitim Puanı

Eğitim Değerlendirmesi : 4.63 Puan
Toplam : 16 Yorum
 • %63
 • %38
 • %0
 • %0
 • %0

{{dil.yorumlar}}

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
{{dil.yorum_ekle}}

 • {{dil.oylama_sorusu}}  • Çok
   Kötü

  • Kötü

  • Orta

  • İyi

  • Çok İyi
  1,829.99 TL
749.99 TL