Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-02-06T11:00

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu, kişinin işletme alanında kapsamlı bilgi sahibi olarak bu alanda çalışmasına yardımcı olan MEB onaylı bir sertifika programıdır.

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu sonunda katılımcılar işletme alanında bilinmesi gereken istatistik, insan kaynakları, muhasebe, ticaret hukuku gibi alanlarda detaylı bilgi sahibi olur. Böylece işletme alanında çalışmak mümkün hale gelir. Üstelik İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’nın bir MEB sertifika programı olması da kişinin iş başvurularında avantajlı olmasını sağlar.

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu ile şunları öğreneceksiniz:

 • Genel işletme kavramlarını,
 • Uygulama iktisat faaliyetlerini,
 • Uygulamalı muhasebe işlemlerini,
 • Ticaret hukuku ile ilgili bilinmesi gerekenleri,
 • İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramlarını,
 • İşletme alanında kullanılan temel istatistik bilgisini,
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında bilinmesi gerekenleri.

 

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu Nedir?

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu, işletme alanında istihdam edilmek isteyen kişilerin mesleki gelişimini sağlamak için düzenlenen, MEB onaylı bir sertifika programıdır.

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu ile kişiler, işletme alanında çalışacak kişilerin bilmesi gereken ticaret hukuku, genel işletme, insan kaynakları, uygulamalı muhasebe ve iktisat gibi alanları detaylı olarak öğrenmiş olur.

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu bir MEB sertifika programı olup işletme alanında öğrenilen bilgilerin bu alanda yapılan iş başvurularında geçerli olmasını sağlar.

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’na Kimler Katılabilir?

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’na şu kişiler katılabilir:

 • İşletme alanındaki bilgi birikimini arttırmak isteyenler,
 • İşletme alanında MEB onaylı sertifika programına katılmak isteyenler,
 • İşletme alanında çalışmak isteyen kişiler,
 • İktisat, uygulamalı muhasebe, ticaret hukuku vb. alanlara ilgi duyan kişiler,
 • İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’na ilgi duyan herkes.

 

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’na Katılmak için Neler Gereklidir?

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’na katılmak için kişinin bir bilgisayar ya da telefon gibi teknolojik araca sahip olması gerekir.
 • Eğitimi almak isteyen kişilerin ilgili teknolojik aletlerin kullanımına hakim olması gerekmektedir.
 • Dersler online eğitim ile yapıldığından internet bağlantısı kesintisiz çalışmalıdır.

 

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İşletme Personeli Yetiştirme Kursu dersleri, işletme alanında yetkin bir eğitmen ile online ortamda sürdürülmektedir. Dersler, önceden çekilmiş videolardan oluşmakta olup bu videolara yalnızca eğitime kaydolan öğrenciler erişebilmektedir.

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu derslerini izlemek için öğrencilerin eğitime kaydolması şarttır. İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’na kaydolmak için kişinin Boğaziçi Enstitüsü web sitesinde kendine bir üyelik açması gerekir. Üyelik işlemi için ekstra ücret ödenmemektedir. Ardından eğitimin sayfasına girilir ve eğitime kayıt yaptırılır. 

Kayıt işleminin ardından kişi İşletme Personeli Yetiştirme Kursu derslerini dilediği zaman, bulunduğu şehir ve ülke fark etmeksizin izleyebilmektedir. Çünkü bu eğitim, MEB onaylı online eğitim statüsündedir, başka deyişle dersler online eğitim metoduyla düzenlenir.

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu ders konu başlıkları şunlardır:

 • İşletme Bilimiyle İlgili Temel Kavramlar
 • İktisadın Tanımı
 • İktisadın Yöntemi
 • İktisadi Düşünce Tarzı
 • İktisadi Düşünme Tarzında Yapılan Hatalar
 • İktisadın Bölümleri
 • Temel İktisadi Kavramlar
 • Dönem Sonu İşlemler
 • Envanter Kavramı
 • Değerleme Kavramı
 • Kasa ve Bankalar
 • Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Bilgiler
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi
 • İstatistikte Yorum
 • Bilgi Teknolojileri
 • Temel İngilizce
 • What’s Your Name?
 • How Do You Do?
 • İşletmelerin Özellikleri
 • Kıtlık, Tercih ve Fayda
 • Arz ve Talep
 • Uygulamalı Muhasebede Hisse Senedi ve Tahviller
 • Değerleme
 • Hisse Senedi ve Tahvil Sayım Farklarına İlişkin Kayıtlar
 • Kâr Payları ve Faizlerin Envanter Kayıtları
 • Alacak Değerlemesi
 • Ticaret Hukukunda Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Temel Kavramlar
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları
 • 4587 Sayılı İş Kanunu’nun Kapsamı
 • 4587 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanı
 • İş Yerinin 4587 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanına Girmesi ve Çıkması
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi
 • Tekrarlı Deneylerde Olasılık
 • Faktöriyel Kuralı
 • Bilgisayar Organizasyonu
 • Can You Help Me?
 • Asking And Telling The Way
 • Expressing Uncertainity
 • How You Say You Don’t Know
 • İşletmelerin Kuruluş Kararının Oluşumu
 • İşletmelerin Kuruluş Yerinin Belirlenmesi
 • Çevre ve İşletme
 • Esneklik
 • Arz - Talep Uygulamaları
 • Stoklar Değerlemesi
 • Sabit Varlık Ve Amortismanlar
 • Ticaret Unvanı Ve Diğer Ticari Adlar
 • İş İlişkisinin Kurulması
 • İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Başlıca Türleri
 • Geçici İş İlişkisi
 • İş Sözleşmesinin Kurulması
 • İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Hipotez Kurma
 • Karşıt Hipotez
 • Bilgisayar Yazılımı
 • Where Are They?
 • What’s The Time?
 • İşletmelerde Büyüme Kavramı, Nedenleri ve Biçimleri
 • Hukuki ve Ekonomik Açıdan Birleşme Türleri
 • Üretim ve Maliyetler
 • Banka Kredileri
 • Borçlar Hesabı Ve İşleyişi
 • Ticaret Sicili
 • Haksız Rekabet
 • İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi
 • Personel Bulma ve Seçme
 • Frekanslar
 • Ki-Kare Testi
 • İşletim Sistemi
 • What’s This? … What’s That?
 • I Like It Very Much
 • İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk (Etik-Törel Kurallar)
 • Tam Rekabet Piyasası
 • Eksik Rekabet Piyasaları
 • Gelir Ve Gider Hesapları
 • Özsermaye
 • Ticari Defterler
 • İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi
 • Oryantasyon (İşe Alıştırma)
 • Ki- Kare Değerinin Hesaplanması
 • Mod ve Medyan
 • Büro Yazılımlarında Ortak Öğeler
 • Have You Got Any Water?
 • What Are They Doing?
 • Yönetim Kavramı
 • Yönetim İşlevleri
 • Faktör Piyasaları
 • Faktör Gelirleri
 • Mali Tabloların Hazırlanması
 • Şirketler ve Muhasebe
 • Tüccar Yardımcıları
 • İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi
 • Personel Eğitimi
 • Aritmetik Ortalama
 • Dağılma Ölçüleri
 • Kelime İşlemciler
 • Can I Have Your Name Please?
 • What Does She Look Like?
 • İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kamusal Mallar
 • Dışsallıklar
 • Kolektif Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Değişikliklerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Kâr Ve Zarar Dağıtımı
 • Cari Hesap
 • İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları
 • Kariyer Yönetimi
 • Normal Dağılım Ve Standart Sapma
 • Birikimli Dağılımlar
 • İşlem Tabloları
 • Requests, Offers and Suggestions
 • Asking For And Giving Locations
 • Pazarlama İlkeleri
 • Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş
 • Milli Gelir Muhasebesi
 • Tasfiye İşlemleri ve Muhasebeleştirmesi
 • Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Değişikliklerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Kolektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişki
 • Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi
 • Sendika Üyeliği Ve Güvencesi
 • Performans Değerlemesi
 • Normal Eğri
 • Olasılıklar
 • Sunum Programları
 • Where People Have Been?
 • Where People Are?
 • Where People Have Gone To?
 • Going Away
 • Ürün ve Fiyatlama
 • Millî Hâsılanın Belirlenmesi
 • Komandit Şirketlerde Kâr ve Zarar Dağıtımı ile Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Anonim Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Değişikliklerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Kolektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
 • Ortaklar Arasında Değişiklikler
 • Kolektif Ortaklığın Feshi ve Fesih Nedenleri
 • Kolektif Ortaklığın Tasfiyesi
 • Sendikaların Faaliyetleri, Mali Yapısı, Denetimleri Ve Son Bulmaları
 • Ücret Yönetimi
 • İki Sonuçlu Deneylerde Hipotez Testi
 • Örnekleme Dağılımı
 • Resim ve Çizim Programları
 • Buying Things
 • Why Do You Like It?
 • Pazarlama Kanalları ve Tutundurma
 • Üretim Sistemleri Ve Yönetimi
 • Makro Ekonomik Denge
 • Harcamalar ve Gelir
 • Sızıntılar ve Enjeksiyonlar
 • Tasarruf Paradoksu
 • Anonim Şirketlerde Tahvil Çıkartma
 • Anonim Şirkette Kâr Dağıtımı
 • Adi Komandit Ortaklık
 • Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Hükümleri ve Uygulama Alanı
 • İş Değerlemesi
 • Ana Kütle Ortalaması Tahmini
 • Ortalamalar İçin Hipotez Testi
 • Veri Tabanları
 • What Do You Need?
 • Describing Habitual Actions
 • What Happened In The Past?
 • Time Adverbials Used With Them
 • Üretim Sistemlerinin Tasarım, Kuruluş ve İşleyişi
 • Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar
 • Para Arzı Ve Talebi
 • Anonim Şirket Tasfiyesi
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
 • Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu
 • Toplu İş Uyuşmazlığı ve Barışçı Çözüm Yolları
 • Disiplin
 • Hipotez Testinden Örnekler
 • T Dağılımı
 • Bilgisayar Ağları
 • Welcome To Britain
 • Who’s That?
 • İşletme Bilgi Sistemi
 • Para ve Bankacılık
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Limited Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Değişikliğinin Muhasebeleştirilmesi
 • Limited Şirkette Kâr Dağıtımı
 • Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul)
 • Anonim Ortaklığın Organları (Yönetim ve Denetleme Kurulu)
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Grev ve Lokavtla Çözümü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • T Testi
 • Doğrusal Fonksiyonlar
 • İnternetin Altyapısı
 • What Do You Like To Do?
 • Muhasebe
 • Toplam Talep – Toplam Arz Eğrisi ve Enflasyon
 • Limited Şirket Tasfiyesi
 • Şirketlerde Birleşme ve Tür Değiştirme
 • Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahibinin Hak ve Borçları
 • Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler (Pay Senetleri, Tahviller) ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Sigortaların İşleyişi
 • Çalışma İlişkileri
 • Korelasyon ve Regresyon
 • Korelasyon Katsayısı
 • İnternetin Kullanımı
 • Where Is It?
 • What’s The Date?
 • Who Is It?
 • Finansal Yönetim
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Adi Şirketler
 • Limited Ortaklık
 • Sosyal Sigorta Sigortalar
 • Türkiye’de Sendikacılık
 • En Küçük Kareler Yöntemi
 • İndeksler
 • İnterneti Kullanarak İletişim Kurmak
 • I Enjoy It
 • How Much And How Many
 • What You Have Done?
 • Finansal Sistem ve Kurumlar
 • Çokuluslu İşletmeler
 • Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
 • Kooperatif ve Muhasebe İşlemleri
 • Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri Ve Poliçe
 • Bono ve Çek
 • Genel Sağlık Sigortası
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
 • İstatistiksel Veri Analizi Programlarını Tanıma
 • İstatistiksel Veri Analizi Programlarının Kullanım Alanları
 • SPSS Programı
 • Bilgisayarla Problem Çözme Yolları
 • International Business Terms
 • Sample Business Letters and Forms

 

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’nda ders kaynakları, işletme alanında yetkin bir eğitmen eşliğinde önceden çekilen videolardır. Bu ders videoları yayımlanmaya hazır hale getirildikten sonra Boğaziçi Enstitüsünün sistemine eklenmekte ve eğitime kayıt yaptırmış öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. İşletme Personeli Yetiştirme Kursu’na kaydolmayan öğrenciler ise ders videolarını izleme şansına sahip olmamaktadır. 

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 0.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  0.00

   Eğitim Puanı

   Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
   Toplam : 0 Yorum
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0

   {{dil.yorumlar}}

   {{yrm.yazar}}

   {{yrm.baslik}}

   {{yrm.yorum}}

   Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
   {{dil.yorum_ekle}}

   • {{dil.oylama_sorusu}}    • Çok
     Kötü

    • Kötü

    • Orta

    • İyi

    • Çok İyi
     699.00 TL
   399.00 TL