Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-01-28T11:00

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin temel düzeyde bilgi vermeyi amaçlayan bir online eğitim programıdır. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda katılımcılar sertifika sahibi olmaktadır. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi bittikten sonra alınan sertifika, kişinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi birikimini belgelemesini sağlamaktadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde bilgilendirme amacıyla düzenlenmektedir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsündeki Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkilendirme sağlamamaktadır. İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nin amacı, işverenleri ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgilendirmektir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını,
 • İş sağlığının tarihsel gelişimini,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bilinmesi gereken kavramları,
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), işverenlerden çalışanlara kadar iş yerlerinde görev yapan herkesin güvenli bir çalışma ortamında hizmet vermesini sağlamak amacıyla yürütülen uygulamalardır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre hazırlanan uygulamaları içermektedir. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; TKS, MİT, evlerde çalışan hizmetçiler vb. bazı grupları kapsamına almamaktadır. 

İSG’nin Açılımı Nedir?

İSG’nin açılımı, iş sağlığı ve güvenliği olarak geçmektedir. İSG, yani iş sağlığı ve güvenliği terimi, önceki yıllarda işçi sağlığı ve iş güvenliği olarak biliniyordu. Ancak 2012'de çıkan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile isim değişikliğine gidildi.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanıyla ilgili olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve bu kanun kapsamındaki uygulamaları öğretmeyi hedefleyen bir online eğitim programıdır. 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile katılımcılar iş sağlığı alanının tanımını, tarihsel gelişimini ve kanun ile ilgili temel kavramların neler olduğunu öğrenmektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda katılımcılar sertifika almakta ve bu alana yönelik iş başvurularında sertifikalarını kullanabilmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak isteyen bireyler,
 • İnsan kaynakları uzmanı olarak çalışan kişiler,
 • Mimarlar,
 • Mühendisler,
 • Fen bilimleri alanında çalışanlar (kimyagerler, biyologlar vb…),
 • İş sağlığı ve güvenliği alanına ilgi duyan herkes.

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne katılmak için kişinin bir akıllı telefona veya bilgisayara ihtiyacı vardır.
 • Kişi, sahip olduğu teknolojik aletleri kullanmayı bilmelidir.
 • Dersler online olarak yapıldığı için kişinin bulunduğu yerde internet bağlantısı olmalıdır.

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi dersleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman bir eğitmen eşliğinde çekilen videolardan oluşmaktadır. Sadece Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne kayıt yaptıran kişiler ders videolarına erişebilmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ders videolarını dilediği zaman, bulunduğu yer fark etmeksizin izleyebilmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Saat?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde 1 saat 43 dakika sürmektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni bitirme süresi ise kişinin öğrenme hızına göre değişmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nde derslerden maksimum düzeyde verim almak için eğitimlere düzenli bir şekilde katılmak gerekmektedir. Aksi halde kişi, dersleri iyi bir şekilde öğrenememekte ve sertifika sınavında istenen başarıyı sergilemekte güçlük çekmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile İlgili Kavramlar
 • İşverenlerin Yükümlülükleri
 • Çalışanların Yükümlülükleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Yükümlülükleri
 • İş Yeri Hekiminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • İş Yeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
 • Acil Durumlara Müdahale ve İlk Yardım
 • Uyarı İşaretleri
 • Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri
 • Yangınla Mücadele İşaretleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nde ders kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman bir eğitmen ile çekilen videolardır. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi videoları, önceden çekilmekte ve İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün paneline yüklenmektedir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsüne üyeliği bulunan kişiler, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne kayıt yaptırdıktan sonra videoları izleyebilmektedir. 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, kursu bitiren kişilerin bilgilerini ölçmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi bitiminde yapılan sertifika sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifika Sınavı, ders videolarını ilgiyle takip eden kişiler için zor olmamaktadır. Soruların zorluk derecesi eşit bir şekilde ayarlanmıştır. 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda sertifika sınavı, tıpkı kursun çevrim içi ortamda düzenlenmesi gibi online olarak yapılmaktadır. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne katılan kişiler sertifika sınavına istedikleri zaman katılabilmektedir. Sınav belli bir süre dahilinde yapılmaktadır. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifika Sınavı soruları, belirlenen süre içerisinde yanıtlanmalıdır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi birikimini belgeleme şansı yakalamaktadır. Özellikle mimar, mühendis, fen bilimleri gibi alanlarda çalışan kişilerin öz geçmişinde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası’na yer vermesi, bu alanda yapacakları iş başvurularında önde olmasını sağlamaktadır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin adresine fiziki olarak teslim edilmektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda verilen üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden sorgulanarak görüntülenebilmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasını takip eden 20 gün içinde gerçekleşmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası Nasıl Alınır?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, üniversite onaylı sertifika veren eğitim kurumlarından alınmalıdır. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni almak için öğrenci kuruma başvurmalı ve eğitime kaydolmalıdır. Ardından Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi derslerine düzenli bir şekilde katılmak gerekmektedir. Derslerin tamamına katılan kişiler sertifika sınavına girmektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonunda yapılan sertifika sınavında başarılı olan kişiler Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası’nı Hangi Kurum Veriyor?

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası’nı Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü vermektedir.

E-Devlet’ten İSG Belgesi Nasıl Alınır?

E-Devlet’ten İSG Belgesi almak için önce İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alınmalıdır. Eğitim bittikten sonra sınava girilmelidir. Sınav geçildiği takdirde İSG Belgesi almak için e-Devlet’te arama çubuğuna “İSG-KATİP” yazılmalıdır. “Sorgulama & başvuru” seçeneğine tıklanmalı ve sertifika başvurusu butonuna basılmalıdır. Gerekli adımlar tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden İSG Belgesi alınmış olur.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde işverenlerin ve çalışanların sahip olduğu çalışma ortamını ve şartları iyileştirmek için uygulanması gereken görev ve sorumlulukları içeren kanundur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, hem özel sektör hem de devlet kurumları için geçerlidir. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sadece çalışanları değil; işverenleri, işverenlerin vekillerini, stajyerleri ve çırakları da kapsamaktadır. Ancak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına girmeyen bazı gruplar da bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kimlere Uygulanmaz?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu şu kişiler ve faaliyetler hakkında uygulanmaz:

 • Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı ve genel kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri (bakım merkezi, dikimevi, fabrika vb. iş yerlerindekiler hariç)
 • Afetler ve acil durum faaliyetleri
 • Ev hizmetleri
 • Çalışan istihdam etmeden kendi hesabına ve namına üretim yapan kişiler
 • Tutuklu ve hükümlülere yönelik infaz hizmetleri esnasında, iyileştirme amacıyla yapılan eğitim, iş yurdu, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

 

İş Yerlerinde İş Güvenliğinden Kim Sorumludur?

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinden işveren sorumludur ancak iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanının da bulunması önemlidir. İş yerleri iç denetçiler tarafından denetlenmeli, denetimler sonucunda rapor tutulmalı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kontrol ve denetim faaliyetlerinde görev almalıdır. İş yeri hekimi ise mevcut veya olası bir kaza, yaralanma, hastalık vb. durumunda faaliyet göstermelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için üniversitede fen bilimleri, mühendislik ya da Mimarlık Bölümü okumak ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nü bitirmek gerekir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının A, B ve C sınıfı şeklinde isimlendirilen çeşitli kademeleri bulunmaktadır. Her kademe için ek eğitimler almak ve sınavlara girmek gerekmektedir.

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nden mezun olmak gerekir. Mimarlık, fen ya da mühendislik bölümlerinden mezun olan kişiler ise C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almalı ve sınavı geçmelidir.

B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmakiçin ise C ve B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alınıp sınavda başarılı olunmalıdır. B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni almak için ise en az 3 yıl boyunca C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı pozisyonunda görev yapılmalıdır.

A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı pozisyonunda en az 3 sene, B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı pozisyonunda en az 4 sene çalışmış olmak gerekir. Ayrıca A, B ve C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi bitirilmeli ve sınavlardan geçer puan alınmalıdır. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için önce C sınıfı, sonra B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olunmalıdır.

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları az tehlikeli, B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tehlikeli, A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ise çok tehlikeli kategorisine giren iş yerlerinde çalışmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı; sorumlu olduğu iş yerinin çalışma koşullarını denetler, gözlem yapar, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kanuna uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanının görevleri genel olarak bu şekildedir ancak iş yerinin bağlı olduğu tehlike sınıfına göre yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları değişebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanı Var mı?

İş sağlığı ve güvenliği iş imkanı ülkemizde iyi seviyededir. Özellikle 2012 yılında çıkan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanı popüler hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ataması Var mı?

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak isteyen kişiler için devlet kurumlarına atama yapılmaktadır. Çünkü 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, sadece özel sektörde değil devlet (kamu) kurumlarında da uygulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Maaş Aralığı Nedir?

2022 yılında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaş aralığı 4250 TL ile 8000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaş aralığını çalışanların dahil olduğu sınıf (A, B, C sınıfı), çalıştığı kurum, sektörün maddi koşulları vb. etkilemektedir. Örneğin 2022 yılında C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları 4250 TL ile 4800 TL arasında maaş alır, B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları 4800 TL ile 6000 TL arasında maaş alır, A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ise 6000 TL ile 8000 TL arasında maaş alır.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.88 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.88 Puan
  Toplam : 8 Yorum

  • %88
  • %13
  • %0
  • %0
  • %0
  4.88

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.88 Puan
  Toplam : 8 Yorum
  • %88
  • %13
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    399.00 TL
  249.00 TL