Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-02-06T11:00

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi, iş hukuku kapsamında ele alınan kanunları ve işçilerin bordrolama işlemlerinin nasıl yapıldığını kapsamlı şekilde öğreten bir online eğitim programıdır.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sona erdikten sonra katılımcılar; iş kanunlarının neler olduğunu, bu kanunların hangi durumlarda nasıl uygulandığını öğrenmekle beraber bordrolama işlemleri ve bordro kesintileri hakkında da bilgi sahibi olur. Böylece insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda yapılan iş başvurularında daha avantajlı olmak mümkün hale gelir.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • İş hukukunun kavramlarını,
 • İş kanunu kapsamındaki konuları,
 • Ücret, borç, sözleşme, yıllık izin, çalışma süresi vb. alanların nasıl düzenlendiğini,
 • İş yeri kapatma, devir işlemlerinin nasıl yapıldığını,
 • Çalışan ücret sistemlerini,
 • Tazminat ve işten çıkarma durumlarını,
 • İş kazası durumunda yapılan uygulamaları,
 • Bordrolama parametrelerini ve programlarını,
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinin nasıl yapıldığını.

 

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Nedir?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi; iş kanunlarının kapsamı, uygulama şekilleri ve bordrolama işlemleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmayı sağlayan bir online eğitimdir.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi ile kişiler, iş hayatında kullanılan kanunların neler olduğunu, çalışan ve işçilerin hangi hak ve sorumluluklara sahip olduğunu, maaş hesaplamalarının nasıl yapıldığını öğrenir. Özellikle insan kaynakları ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında istihdam edilecek kişiler bu eğitime katılarak mesleki bilgilerini arttırabilir.

Bu eğitim sonunda yapılan sertifika sınavına girip başarılı olan kişiler sertifika almaktadır. Böylece özellikle insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, muhasebe gibi alanlarda çalışmak isteyen kişiler öz geçmişlerini güçlendirir ve iş görüşmelerinde rakiplerinden daha avantajlı olur.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Bordrolama işlemlerinin nasıl yürütüldüğünü öğrenmek isteyenler,
 • İş kanunları hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen kişiler,
 • İnsan kaynakları alanındaki bilgilerini arttırmayı hedefleyenler,
 • Bordro uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen kişiler,
 • Söz konusu alanlarda detaylı bilgi edinmek isteyenler,
 • İlgili konuda öz geçmişini güçlendirmek isteyenler,
 • İlgili alanlardaki bilgi birikimini sertifika alarak belgelemek isteyen herkes.

 

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi’ne katılmak için şunlar gereklidir:

 • Derslere katılım sağlamak isteyenler akıllı telefon ya da bilgisayar gibi bir teknolojik araca sahip olmalıdır.
 • Eğitime kaydolan kişiler, ilgili teknolojik aletleri kullanmayı bilmelidir.
 • Dersler online eğitim yöntemiyle yürütüldüğünden aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim modeli kullanılarak düzenlenmektedir. Dersler, ilgili alanlarda yetkin bir eğitmen eşliğinde online ortamda yürütülür.

Ders süreci, önceden çekilip yayıma hazır hale getirilen videolar üzerinden yürütülür. Eğitime kaydolan kişiler, videoları izleyebilmek için öncelikle Boğaziçi Enstitüsünün internet sitesinde kendilerine üyelik hesabı açmalıdır. Üyelik için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ardından eğitime kayıt yaptırılmalıdır.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi’nin online eğitim modeli ile düzenlenmesi, öğrencilerin dersleri istediği kadar tekrar etmesini ve derslere istediği yerden, zaman sınırı olmadan katılmasını sağlamaktadır. Tüm bu imkanlar, öğrenme sürecini daha verimli hale getirmektedir.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • İş Hukukuna Giriş
 • İş Kanunu Kronolojisi
 • Belediyeler Kanunu
 • Çalıştırma Yasakları
 • İş Kanunu’na Hakim Olan İlkeler
 • İş Kanunu’na Hakim Olan İlkelerin Detayları
 • İş Kanunu’nun Diğer Kanunlar ile Farkları
 • İş Hukukunun Dalları
 • İş Hukukunun Kaynakları
 • İş Hukukuna Girmeyen İşler
 • İş Hukukunda Kavramlar
 • İş Yerini Bildirme-Devir-Kapatma
 • İş Sözleşmesi ve Unsurlar
 • İş Sözleşmesinin Özellikleri
 • İş Sözleşmesi Türleri
 • Yazılı Yapılması Zorunlu Olan İş Sözleşmeleri
 • Geçici İş İlişkisi
 • Özel İstihdam Büroları
 • İş Sözleşmesinin Kurulması
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Süreleri
 • İşçinin Borçları
 • İşverenin Borçları
 • Ücretin Tanımı ve Unsurları
 • Ücret Sistemleri
 • Ücret Tespiti
 • Asgari Ücret Tespiti
 • Ücretin Ödenmesi
 • Ücreti Etkileyen Durumlar
 • İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi
 • Çalışma Süresinden Sayılan Durumlar
 • İş Kanunu’nda Ara Dinlenme Süreleri
 • Gece Çalışması
 • Ön Hazırlık
 • Fazla Çalışmak
 • Fazla Çalışma Türleri
 • Haftalık ve Yıllık İzin
 • Yıllık Ücretli İzin Süresi ve Hesaplaması
 • Tatiller
 • İş İlişkisinin Kadınlar Yönünden Düzenlenmesi
 • Kadın İşçinin Analık-Gebelik Hali
 • Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
 • İş İlişkisinin Sona Ermesi-Giriş
 • Genel Sebeplerle Sona Erme
 • İşe İade Şartları
 • İhbar Süreleri
 • Süreli Fesih Sebepleri
 • Geçerli Olmayan Fesih Sebepleri
 • Fesih Bildirme İtiraz
 • Usülsüz Süreli Fesih
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • Toplu İşten Çıkartma
 • İşçi Yönüyle Derhal Fesih Sebepleri (24. Madde)
 • İşveren Yönüyle Derhal Fesih Sebepleri (25. Madde)
 • Kıdem Tazminatı
 • Kıdem Tazminat Koşulları
 • Kıdem Tazminatını Engelleyen Durumlar
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Tavanı
 • İşçinin Askerlik Hakları
 • İş Kanunu’nda Belgeler
 • İbs ve Şartları
 • İş Kazası
 • Meslek Hastalığı-Hastalık ve Analık
 • Kısa Vadeli Borçlanma Sonrası Haklar
 • İşsizlik Sigortası
 • Sigortada Borçlanma Kollarının Oranları
 • Yemek Ücreti
 • Yol Ücretleri
 • Yabancı İşçi Çalıştırma
 • İşçi Transferi
 • Sendika
 • Sendika Üyeliği
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Personel Özlük Dosyası
 • Bordrolama
 • Bordro Programları
 • İşe İadede Bordrolama
 • Veri Yönetim Raporları
 • KVKK İş Hukuku
 • İş Yeri Bildirgesi
 • İşe Giriş Çıkış İşlemleri
 • E-Bildirge
 • Disiplin Cezaları
 • Arabuluculuk
 • Teftiş Konuları
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK)
 • Meslek Kodları
 • Sgk Teşvikleri
 • İş Gücü Çizelgesi
 • İdari Para Cezaları
 • Bordro Parametreleri
 • Soru Cevap Etkinliği

 

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi’nde ders kaynakları, bordrolama uygulamaları ile iş hukuku alanlarında yetkin bir eğitmen eşliğinde çekilen videolardır. Videolar çekilip öğrencilerin erişimine hazır hale getirildikten sonra eğitime kaydolan kişiler tarafından izlenebilmektedir.

Ders kaynakları, öğrencilere online ortamda sunulmaktadır. Bu sayede öğrenciler derslere istediği zaman ve yaşadıkları ülke/şehir fark etmeden katılabilmektedir. 

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

 

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin bütün eğitim videolarını izlemesi gerekir. Videoların tamamını izleyen kişiler, sertifika alma hakkı elde eder. 

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 20 gün içinde gelişmektedir.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi, iş hukuku ile bordrolama uygulamaları alanlarında sahip olduğu bilgi birikimini belgeleme imkanı yakalar. Özellikle muhasebe, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği alanları başta olmak üzere pek çok meslekte İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Sertifikası almak önemlidir. Çünkü bu sertifikaya sahip olan kişiler, iş görüşmelerinde daha avantajlı bir konuma gelmektedir.

Eğitim sonunda verilen sertifikalardan biri uluslararası alanda da geçerlidir. Böylece kişi, bordrolama işlemleri ile iş hukuku alanlarında elde ettiği bilgi birikimini yurt dışında da kanıtlama fırsatı bulur ve uluslararası alanda yaptığı iş başvurularında da rakiplerinden önde olur.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, kişinin ders süreci boyunca öğrendiklerini ölçmede kullanılan bir yöntemdir.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sonunda sertifika alarak öğrendiklerini belgelemek isteyen kişilerin sertifika sınavına girmesi ve sınavı geçmesi şarttır. Sınav soruları yalnızca derslerde bahsedilen konulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla eğitimi ilgiyle takip eden öğrenciler sınavı kolayca geçip sertifika almaya hak kazanır.

Yukarıda da belirtildiği üzere İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sonunda katılımcılara üç adet sertifika verilmektedir. Bu sertifikalardan biri üniversite onaylıdır, biri enstitü onaylıdır ve bir diğeri ise uluslararası alanda geçerli olup yurt dışındaki iş başvurularında da kullanılabilmektedir. Bu durum göz önüne alındığında eğitim sonunda sertifika sınavına girmenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi sonunda sertifika sınavı, tıpkı derslerin online olarak yürütülmesi gibi online ortamda yapılır. Sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsü internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Sınava girmek için öğrencinin üyelik bilgilerini kullanarak Boğaziçi Enstitüsü öğrenci paneline giriş yapması gerekir.

İş Hukuku ve Bordro Uygulamaları Eğitimi bitiminde uygulanan sertifika sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve eğitimde anlatılmayan konular sınava dahil edilmemektedir. Sertifika sınavını geçemeyen öğrencilerin sınava tekrar girme hakkı vardır. Sınavda yeterli puanı alarak başarılı olan öğrenciler sertifika almaya hak kazanmaktadır.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, çalışanların ve işverenlerin hukuki açıdan sahip olduğu hak ve sorumlulukları inceleyen ve bu alanda faaliyet gösteren bir hukuk dalıdır. İş hukuku; maaş, dinlenme süreleri, izin, çalışma koşulları gibi birçok alanı ilgilendirir.

İş hukuku kapsamında uygulanan kanunlar hem çalışanları hem de işverenleri kapsamaktadır. Bu alanda eğitim almak, gerek çalışanlar gerekse işverenler için son derece önemlidir. Nitekim iş kanunları alanında bilgi sahibi olan çalışanların ve işverenlerin olduğu bir kurumda işin sürekliliğini sağlamak, daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak mümkün hale gelir.

Bordro Uygulamaları Nedir?

Bordro uygulamaları; bir iş yerinde çalışanların maaşlarının nasıl hesaplandığını, hangi vergilerin ödendiğini ve yapılan kesintileri içeren bir alandır. Bordro uygulamaları kapsamında vergi ödemeleri, kesintiler gibi pek çok alan ele alınabilir.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.42 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.42 Puan
  Toplam : 19 Yorum

  • %53
  • %37
  • %11
  • %0
  • %0
  4.42

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.42 Puan
  Toplam : 19 Yorum
  • %53
  • %37
  • %11
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    1,099.00 TL
  699.00 TL