Siz bu satırları okurken belki de rakipleriniz İnsan Kaynakları Planlama çalışmalarını çoktan tamamladı. İnsan Kaynakları Planlaması mı? Şimdi ve gelecekte gerekli olacak personel sayısını belirleme. Çok zor iş. Risk büyük. Ama endişeye gerek yok. Çünkü Boğaziçi Enstitüsü var. Biz sizin için İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi hazırladık. Eğitimimiz alanında uzman bir akademisyen tarafından hazırlandı. Üstelik en güncel ve uygulanabilir bilgileri eğitimimizin içeriğine yerleştirdik. Bu eğitimde başarılarınızı taçlandıracak tüyoları bulacaksınız.

Bu eğitimle;

 • Doğru İnsan Kaynakları Planlaması yapacaksınız.
 • Çalıştığınız kurumun ne kadar sayıda ve hangi nitelikte personele gerek duyulacağını doğru tespit edeceksiniz.
 • Bu talebin hangi dereceye kadar karşılanmasının olası olduğunu öngöreceksiniz.
 • Başarılarınızla adınızdan söz ettireceksiniz.
 • O halde neyi bekliyorsunuz? Vakit kaybetmeden bu fırsattan yararlanmaya başlayın.

İnsan Kaynakları Nedir?

Dünyamız neredeyse her geçen gün değişiyor. Hâliyle de bu değişime bağlı olarak talep ve ihtiyaçlar farklılaşıyor. Farklılaşan tüm bu talep ve ihtiyaçlara göre de istekler dâhilinde arzular da değişim gösteriyor. Yönetim şekilleri de bu değişime ayak uyduruyorlar. Neden mi? hemen açıklayayım. Çünkü değişen ihtiyaç, kültür, sosyallik ve ortama bağlı olarak insanlar da değişiyor. Aynı zamanda taleplerinin hızlı, verimli, dolayısıyla da daha kaliteli şekilde karşılanmasını istiyorlar. Bu noktada da devreye İnsan Kaynakları giriyor. İnsan Kaynakları nedir? sorusunu açıkladık. İsterseniz biraz daha açalım. Önceki dönem Türkiye eğitim şartları ve yönetim sistematiği ile günümüzle karşılaştıralım. Karşılaştırıldıklarında arada büyük farklar görülüyor. Hatta şöyle yapalım. Kamu yönetimi kadro ve personel sistemi inceleyelim. “insana göre iş” politikası geçerliliğini yitirmiş. Bunun yerinin somut kriterlerin belirlenmesiyle “işe göre insan” politikasını almıştır. Tüm bu isteklerin ve kalifiye eleman seçiminin uygulanması özel sektör için daha cazip görülebilir. Özel sektörde işlerin daha verimli, hızlı ve kaliteli sunumu söylemleri yerini koruyor. Örgütler canlı birer organizmadır.  Zaman içinde ortam ve koşullarda ortaya çıkan bazı olumsuz durumlar vardır. Bu durumlar bilim ve teknolojideki gelişmeleri, aynı zamanda üretim yöntem ve tekniklerindeki yenilikler nedeniyle etkinliklerini yitirmektedir. Böyle durumlarda mevcut örgüt yapısının gözden geçirilmesi gerekir. Aynı zamanda değişen koşul ve teknolojilere göre yeniden yapılandırılmasının da öyle. Bu aşamada araya yeni bir kavram dâhil oluyor. İnsan kaynakları planlaması! İnsan kaynaklarıplanlaması olarak norm kadro ile ifade edilir. Yani, özel sektördeki insan kaynakları planlaması gereklerinin yani kadroda düzen adıyla kamu yönetimi sisteminde kullanılmasıdır.

İnsan Kaynakları Planlaması Nedir?

Günümüzün değişen koşullarına bağlı olarak talep ve ihtiyaçlar değişmiştir. Hizmet ve sunumların daha hızlı bir biçimde verilmesi ön plandadır. Bununla birlikte insanlar tarafından daha fazla talep gelmeye başlandı. Hâl böyle olunca da İnsan Kaynakları Planlaması kavramı meydana geldi. Peki, İnsan Kaynakları Planlaması Nedir? hadi inceleyelim. Kamu sektörü ve özel sektör arasında sürekli şekilde karşılaştırmalar yapılmıştır. Ve yapılan karşılaştırmalarda olumlu eleştirileri genelde özel sektör tarafı almıştır. Tüm bu gereksinimler ve ihtiyaçlar dâhilinde bu kavram ortaya çıktı. Aynı zamanda personel sistemindeki niteliksiz yığılmalar, insan kaynakları planlaması gereğini doğurmuştur. Bununla birlikte 1980 döneminden sonra işsizlikteki artış çok daha hızlı bir şekilde ilerledi. Belediyelerdeki istihdam, işsizler için bir iş kapısı olarak görüldü. Bu da hâliyle belediyelerdeki personel yoğunluğunu çok daha artırdı. Aslında İnsan kaynakları bilimsel bir çalışmadır. Bunun yanı sıra örgüt içindeki motivasyonu ve buna bağlı olarak da verimliliği de artırmaktadır. Bir bakıma İnsan Kaynakları konularının amacı, insanların mutlu olmasıdır. Burada amaç, insan hakları ya da insani duygulardan önce işletmedeki insanların en yüksek katkı ile iş ve değer üretmesini sağlamaktır. Makine, malzeme, para gibi diğer kaynakların iyi işletilmesi insana bağlıdır. Unutmayın! İyi işleyen bir örgüt amaçlarını gerçekleştirir.

İnsan Kaynakları Planlamasının Temel İşlevleri Nelerdir?

 • İnsan Kaynaklarının planlanması,
 • Kadrolanması,
 • Ölçme ve değerlendirilmesi,
 • Ödüllendirilmesi,
 • Yetiştirilmesi,
 • Geliştirilmesi,
 • Korunması ve endüstri ilişkileridir.

Ayrıca son yıllarda önem kazanmaya başlayan bir kavram daha var. Bilgi Sistemleri. Bu kavram da de İnsan Kaynakları Planlamasının temel işlevleri arasında değerlendirebiliriz. İşletme alanında İnsan Kaynakları Planlamasının işlevleri yerine getirilir. Bu aşamada İnsan Kaynakları Planlamasının alanına giren konularda danışmanlık yapılır. Ve farklı bölümler arasında İnsan Kaynakları Yönetimi işlevleri birbiriyle uyumlu düzenlenir. İnsan Kaynakları Planlaması ile ilgili tüm işlevlerin amacı, işletmenin faaliyette bulunduğu iş alanında üstünlüktür. Hatta şöyle söyleyelim. Öncelikli amaç, rekabet üstünlüğünü temin etmektir. Ve yaşamının daha iyi bir konumda sürdürülebilmesini sağlamak. Tabii ki bu durumun da sonuçları olacak. Örneğin, yeni ürünleri ve teknolojileri yaratabilmek ve kullanabilmek. Ya da yeni pazarlarda uyumlu olarak rekabet edebilmek. Büyüme ve gelişmeyi başarabilmek ve tüm bu işlevleri birbirleri ile uyumlu olarak yapabilecek iş gücünü işletmeye kazandırmak. Bununla da kalmayıp verileri verimli olarak kullanmak. Daha sayalım mı? İşte tam da bundan dolayı İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimini almalısınız.

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin kapsamındaki işleri en uygun şekilde yapabilmesi için bazı temel işlevler yapılmalıdır.  Bu işlevleri de ancak İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi sonrasında uygulayabilirsiniz. Neden mi? çünkü sizler için sunduğumuz bu eğitim mesleki bilgilerin tamamını öğrenmenizi hedefliyor! Peki, yukarıda bahsettiğimiz bu işlevler nedir? Ya da İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Nedir? hadi inceleyelim.

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Ne İşe Yarar?

Eğitimi almadan önce doğal olarak şunu soruyorsunuz. İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Ne İşe Yarar? Sorunun cevabını merak ediyorsanız okumaya devam edin.

İnsan kaynakları adından basitçe bir anlam da çıkarılabileceği üzere insan kaynağını bulmadır. İnsan kaynakları planlanması ise bu basit tanım üzerinde kuruludur. Sadece biraz daha ilaveler yapılıp daha programlı bir şekilde aktarımıyla karşımıza çıkar. Yani, insan kaynakları planlaması, örgütlerin yerleştirilme sürecidir. Hemen belirteyim! Bu süreçte özel sektör ya da kamu sektörü diye ayrım yapılmaz. Nasıl mı yapılır? Öncelikle insan kaynağı bulunur. Ardından da belirli niteliklere özel seçim yapılır. İnsan Kaynakları Planlamasını, ilgili birimlere yerleştirme süreci olarak ifade edebiliriz. Kısaca özetleyeyim. İnsan Kaynakları Planlaması bulma, seçme, yerleştirme faaliyetlerinin olduğu stratejiler bütünü olarak değerlendirilir. İnsan Kaynakları Planlaması, bir örgütteki insan kaynaklarının, iç ve dış gelişmelere uygun olarak yapılan çalışmadır. Ayrıca bu çalışmanın etkili bir biçimde oluşturulması gerekir. İnsan Kaynakları Planlaması, örgütün gelecekte ihtiyaç duyacağı personel açısından da önemlidir. Neden mi? Çünkü bu sayede nitelik ve nicelik açısından öncelikler belirlenir. Üstelik sadece bu da değil!  Bu ihtiyacın nasıl ve ne derecede karşılanabileceğinin saptanması faaliyetlerini de kapsar. Örgütler her geçen gün giderek daha karmaşık bir hâle geldi. Hâliyle de bu karmaşıklıklarla başa çıkabilecek uzman personele ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyaca yönelik de İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi ortaya çıktı. Bu eğitimin ardından edineceğiniz bilgileri çalıştığınız kurumda uygulama fırsatınız olacak.

Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi

Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitiminin ardından oldukça bilinçli bir hâle geleceksiniz. Gerekli İnsan Kaynakları Planlaması kavramları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda eğitim sonunda alacağınız sertifikayla CV’nize muhteşem bir değer katacaksınız! Bu değerin oluşmasında alacağınız kursun da oldukça önemli var. Bu eğitim sayesinde İnsan Kaynakları Planlaması sürecinde olması gereken her şeyi öğreneceksiniz. Eğitiminizi kaliteli ve güvenilir bir yerden almalısınız. Bu noktada söylediklerimiz tek bir kapıya çıkıyor. Neresi mi? Tabii ki Boğaziçi Enstitüsü!  Bu aşamada Boğaziçi Enstitüsünün deneyimli profesyonel kadrosu sizleri bekliyor. Tecrübeli eğitmenlerimiz sayesinde alacağınız eğitim hem verimli hem de keyifli geçecek. Bununla beraber eğitim sonunda öğreneceğiniz bilgileri yaşam boyu kullanabileceksiniz. Ve eğitimin ardından bu alana dair daha bilinçli olacaksınız. İnsan Kaynakları Planlamasına dair her şeyi öğreneceksiniz! Eğitim sürecini başarıyla tamamladığınız takdirde edineceğiniz sertifikalar işinize oldukça yarayacak. Bu sertifikalar kişisel gelişiminizin belgesi niteliğindedir. Bu eğitimi siz de alabilirsiniz. Peki nasıl? Merak etmeyin! Tüm bunlar ve daha fazlası için yapmanız gerekenleri sizler için sıraladık. Boğaziçi Enstitüsü Online Eğitim Platformunda Bulunan Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi sayfasını açın. Eğitimi görüntüledikten sonra altta bulunan “SEPETE EKLE” butonuna basın. Ardından “SEPETİM” butonuna tıklayın. Bu sayfada kayıt işlemlerini tamamlayın. Ardından güvenilir ödeme aşamasını tamamlayın. Enstitü Öğrenci İşleri kaydınızı onaylayacaktır. Tüm bunların ardından online bir şekilde Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimine başlayabilirsiniz!

Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Sonrası Alınacak Sertifikalar Nelerdir?

Şimdi e en çok merak edilen konuya açıklık getirelim. Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Sonrası Alınacak Sertifikalar konusuna. Boğaziçi Enstitüsü olarak sizin geleceğinizi düşünüyoruz. Bunu tabii ki biliyorsunuz. Bu sebeple de eğitim bitiren katılımcılarımıza Enstitü olarak üç farklı sertifika veriyoruz. Bu sertifikaların, geleceğiniz için en iyi yatırımlardan biri olduğunu unutmayın. Bu yatırımı sizler adına sunduğumuz için Enstitü olarak gurur duyuyoruz. Peki, Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi sonrası alınacak sertifikalar nelerdir? hep birlikte görelim.

1-) Boğaziçi Enstitüsü Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi sertifikası.

2-) Uluslararası akredite olan İngilizce Online İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi sertifikası alacaksınız.

Eğitimi başarıyla tamamlamanız, sertifikanızı almak için yeterlidir. Eğitimi tamamladığınızda bizlere iletmiş olduğunu adrese sertifikalarınızı gönderiyoruz. Dilerseniz Enstitümüze gelerek sertifikalarınızı birebir elden de alabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Ders İçerikleri

 • İK Seçme ve Yerleştirme İK Planlama

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi sonunda sertifiak sınavı düzenlenmediği için eğitim videosunu izlemek, sertifika almak için yeterlidir. Eğitim videosunu ilgiyle izleyen kişiler, ders sürecinden daha yüksek verim elde eder.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.
Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.
Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.53 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.53 Puan
  Toplam : 17 Yorum

  • %76
  • %12
  • %0
  • %12
  • %0
  4.53

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.53 Puan
  Toplam : 17 Yorum
  • %76
  • %12
  • %0
  • %12
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    990.00 TL
  749.00 TL