Tıbbi sekreterlik için tam yetkin eğitim veren, vatandaşlık haklarımızdan olan hasta hakları ile ilgili bilgilendiren, sağlık alanında iş bulmanıza vesile olacak sertifikalar veren Tıbbi Sekreterlik& Hasta Kabul Danışmanlığı, Hasta Bakıcı ve Yaşlı Bakımı, Hasta ve Yaşlı Bakım Refakatçisi, Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Sertifika Programı'na göstermiş olduğunuz yoğun ilgi bizi sevindirdi. Bu sevinci sizlerle paylaşmak için indirim kampanyası düzenledik. Tıbbi Sekreterlik & Hasta Kabul Danışmanlığı, Hasta Bakıcı ve Yaşlı Bakımı, Hasta ve Yaşlı Bakım Refakatçisi, Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku eğitimlerimizi alan herkese %30 indirim sunuyoruz. Sağlık alanında çalışmak isteyenlere fırsat yaratan, en güncel uygulamaları ve en yeni bilgileri katılımcılarıyla buluşturan Sağlık Eğitimlerimiz için bu fırsattan yararlanın!

Alanı sağlık olan bütün eğitimleri biraz durdurmamız gerekecek! Neden mi? Çünkü en önemli konu dikkatlerden kaçmış durumda. Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Sertifika Programı. Sağlık hukuku ve hasta haklarını bilmeden sağlık alanında herhangi bir mesleği yapmak aslında çok riskli. Diğer taraftan hastaneye hizmet almak için giden bireyler olarak haklarımızı bilmemiz de son derece önemli. Durum böyle olunca hem sağlık alanında çalışanların hem de hasta olduğunda hizmet almak için hastaneye giden bireylerin sağlık hukuku hasta haklarını biliyor olması gerekmektedir. Boğaziçi Enstitüsü olarak bu soruna da çözüm ürettik ve sizin için Sağlık Hukuku ve Hasta Hakları Eğitimi hazırladık. Alanında uzman bir eğitmen tarafından hazırlanan Sağlık Hukuku ve Hasta Hakları Eğitimi yeni mevzuata uygun ve güncel bilgileri içerecek şekilde üretildi. Sağlık çalışanı olarak ya da potansiyel hasta olarak hastaneye gitmeden önce hasta haklarını öğrenmek isterseniz sizleri de Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Sertifika Programı'na bekleriz.

Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Eğitiminde Neler Öğreneceğim?

 • Eğer sağlık çalışanıysanız hasta haklarını öğrenecek, mevzuata uygun davranacaksınız.
 • Eğer sağlık sektörü dışında bir bireyseniz, hastaneye gitmeden önce bir hasta olarak haklarınızı öğreneceksiniz.
 • Güncel ve yeni bilgilerle içeriği oluşturulmuş en kapsamlı hasta hakları eğitimine erişeceksiniz.
 • Hasta Hakları Eğitimi Boğaziçi Enstitüsü farkıyla sizlerle… Fırsatı kaçırmayın!

Hasta Hakları Nelerdir?

Hasta hakları, tüm sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan bireylerin, sırf insan olmaları nedeni ile sahip oldukları haklardır. Bu haklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar, kanun ve diğer mevzuatlar ile garanti altına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinden faydalanmış olan hastaların hakları ise şunlardır:

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:
1.1 Hastanelere başvuran her birey fiziksel, zihinsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı tedavi imkanlarından koşulsuz yararlanma hakkına sahiptir.
1.2 Hasta; doktoru ya da sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı:
2.1 Hasta her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.
2.2 Hastanın her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici tüm etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

3. Mahremiyet Hakkı:
3.1 Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

4. Bilgi İsteme Hakkı:
4.1 Hastanın sağlık hizmet ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme hakkı vardır.

5. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme, Değiştirme:
5.1 Hastanın, sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kurumunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ya da diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

6. Kayıtları İnceleme ve Bilgilerin Gizli Tutulma Hakkı:
6.1 Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları,doğrudan veya vekili ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.
6.2 Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

7. Reddetme, Durdurma ve Rıza:
7.1 Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
7.2 Hiç kimse; kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

8. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:
8.1 Hastanemizin imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için gereken tedbirler alınır.

9. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı:
9.1 Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, Hastanemizin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.
9.2 Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve Hastane imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir.

Hasta Haklarının Ortaya Çıkışı Nasıl Oldu?

Tüm sosyolojik durumlarda olduğu gibi hasta haklarının ortaya çıkması da birçok sebebin bir araya gelmesi sonucu olmuştur. Lakin bununla birlikte bazı sebeplerin hasta hakları konusunda oldukça çarpıcı olduğunu belirtebiliriz. Bilimsel ve teknik gelişmeler sayesinde günümüzde birçok hastalık, tanı ve tedavi imkanlarına sahip. Böylelikle hekimler birçok yeni bilgi ile kuşanmakta, bütün bu bilgi ve gelişmeler ışığında hastalarına en doğru tedaviyi uygulayabilmektedirler.

Bu durum genellikle doktor ile hasta arasındaki bilgi eşitsizliğini gün geçtikçe artırmakta ve hastalar kendi vücutları üzerindeki haklarının kararını daha az kullanabilir duruma gelmektedir. Bir başka deyimle doktorun bilgisi hastası ile olan ilişkisinde bir güç aracına dönüşebilmektedir. Şüphesiz bu durumda tıp etiği, doktor ile hasta arasındaki bu kopma noktalarını mümkün mertebe ilke düzeyine taşımaya çalışmakla beraber “hasta hakları” terimi ve hasta hakları ile ilgili düzenlemeler bu konuya net bir açıklık getirmektedir. 

Daha önce söylediğimiz gibi bilimsel ve teknik gelişimleri bağlı olarak sağlık sisteminin git gide karmaşık hale gelmesi, yeni teknolojiler nedeni ile hasta üzerinde yapılan işlemlerin çoğalması, tüm bunlar hasta üzerinde yapılırken hastanın bu durumlardaki yetersiz bilgisi, buna karşılık doktorların tüm bu bilgileri sahip olan kişiler olması gibi çeşitli sebepler sorunun önemini fazlasıyla arttırmıştır. Yaşanan bu sorunlara çözüm üretmek de acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

İşte tüm bu ortak kaygılar sebebi ile hasta hakları; hastaların sağlık kuruluşları ve başta doktorlar olmak üzere sağlık personelleri karşısında güç kazanması ve korunmasını sağlamıştır. Hasta hakları ile sağlık hizmetlerinde hastalar daha aktiflik kazanmış, kendi vücudu ile ilgili tasarruflara, yine kendileri karar verir hale gelmiştir. Hasta haklarının temel amacını da bu nedenler üzerine kurulmuştur.

Türkiye’de Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Yönetmeliği

Dünya Sağlık Örgütünün ve Türk Tabipler Birliğinin ortak çalışması ile hasta hakları konusu Türkiye’de de son zamanlarda yoğun olarak gündem olmaya başlamış ve kişilerin aydınlatılması için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün hasta hakları temel alınarak hazırlanan Hasta Hakları Yönetmeliği, 1 Ağustos 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin hukuki dayanağı, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunundan ve 181 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'den yola çıkarak düzenlenmesi sağlanılmıştır.

Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Eğitimi sonunda sertifika almak için kişinin eğitim videolarını eksiksiz olarak izlemesi gerekir. Videoların tamamını ilgiyle izleyip gerekli gördüğü yerlerde not tutan kişiler, eğitimden daha yüksek fayda görmektedir.

Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Sertifika Programı sonunda Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.
Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Eğitim Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.71 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.71 Puan
  Toplam : 7 Yorum

  • %71
  • %29
  • %0
  • %0
  • %0
  4.71

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.71 Puan
  Toplam : 7 Yorum
  • %71
  • %29
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    1,199.00 TL
  799.00 TL