Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-09-27T11:00

Ergonomi Eğitimi, iş yerlerinde çalışanlara daha uygun ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için kullanılan uygulamaların anlatıldığı bir online eğitim programıdır. Ergonomi Eğitimi ile katılımcılar, meslek hastalıklarının önüne geçmek için uygun duruş pozisyonlarının neler olduğunu ve risk değerlendirme yöntemlerini öğrenmektedir.

Ergonomi Eğitimi sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir. Ergonomi Eğitimi sonunda verilen sertifika, kişinin ergonomi alanındaki bilgi birikimini belgelemesini sağlamaktadır.

Ergonomi Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Ergonomi kavramının tanımını,
 • Antropometri kavramının tanımını,
 • Risk değerlendirme yöntemlerini,
 • Meslek hastalıklarını engellemek için kullanılan uygulamaları.

 

Ergonomi Eğitimi Nedir?

Ergonomi Eğitimi, çalışma ortamını iyileştirmek ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için kullanılan ergonomi uygulamalarının anlatıldığı bir online eğitim programıdır. Ergonomi Eğitimi ile katılımcılar, iş yerlerinde nasıl düzgün pozisyonda oturmaları gerektiğini, meslek hastalığına sahip olmamak için hangi adımları uygulamaları gerektiğini vb. öğrenmektedir.

Ergonomi Eğitimi sadece çalışanlara değil iş sağlığı ve güvenliği alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere yönelik olarak da oluşturulmuştur. Ergonomi Eğitimi alan kişiler, çalışma ortamını iyileştirme noktasında daha bilinçli hale gelmektedir.

Ergonomi Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Ergonomi Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler,
 • Çalışanlar,
 • İşverenler,
 • Ergonomi alanını merak eden herkes.

 

Ergonomi Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Ergonomi Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Ergonomi Eğitimi’ne katılmak için kişinin mutlaka bir akıllı telefonunun ya da bilgisayarının olması gerekir.
 • Kişi, sahip olduğu teknolojik aletleri nasıl kullanacağına dair bilgili olmalıdır.
 • Dersler online yapıldığı için aktif bir internet bağlantısına da gerek duyulur.

 

Ergonomi Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Ergonomi Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metoduna göre düzenlenmiştir. Ergonomi Eğitimi dersleri, ergonomi alanında uzman bir eğitmen eşliğinde çekilen videolardan oluşmaktadır. Ergonomi Eğitimi dersleri, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün paneline önceden eklenmiş olup öğrenciler videoları eğitime kaydolduktan sonra izleyebilmektedir. Ergonomi Eğitimi online olarak yapıldığı için öğrenciler zaman ve mekan sınırına takılmaksızın derslere istediği şekilde katılabilmektedir.

Ergonomi Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Ergonomi Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Ergonomi Nedir?
 • Ergonominin Temel Bileşenleri
 • Ergonomik Tasarım Nedir?
 • Ergonomik Tasarımda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Temel Ergonomi İlkeleri
 • Ergonomi Çeşitleri
 • Çalışma Şekilleri
 • Vücut Kaslarının Ekonomik Kullanılmasına İlişkin İlkeler
 • Antropometri Nedir?
 • Ergonomik Risk Faktörlerinin Sınıflandırılması
 • Ergonomik Risk Faktörlerini Nasıl Kontrol Edebiliriz?
 • Ofis Çalışanlarında Görülen Sağlık Sorunları
 • Ofis Çalışanlarının Yapabileceği Egzersizler
 • Risk Altındaki Meslekler
 • Ergonomik Çözüm Önerileri

 

Ergonomi Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Ergonomi Eğitimi’nde ders kaynakları, ergonomi alanında uzmanlaşmış bir eğitmen ile önceden çekilen videolardır. Ergonomi Eğitimi ders videoları çekildikten sonra İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün internet adresine yüklenmektedir. Öğrenciler, eğitime kaydolduğu takdirde ders kaynaklarına erişebilmektedir.

Ergonomi Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Ergonomi Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası

 

Ergonomi Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Ergonomi Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, öğrencilerin Ergonomi Eğitimi süresince öğrendiklerini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Ergonomi Eğitimi bittikten sonra kişi, sertifika almak amacıyla sınava girmektedir. Ergonomi Eğitimi’ni verimli bir şekilde takip eden kişiler için sınav zor olmamaktadır. Ergonomi Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavını başarıyla geçen kişiler, sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Ergonomi Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Ergonomi Eğitimi sonunda sertifika sınavı, online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilmektedir. Ergonomi Eğitimi sonunda kişiler, çoktan seçmeli soruların bulunduğu sertifika sınavına tabi tutulmaktadır. Sertifika sınavı, belli bir süre dahilinde yapılmaktadır. Sertifika sınavını geçen kişiler, Ergonomi Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

Ergonomi Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Ergonomi Eğitimi sonunda alınan sertifika sayesinde kişi ergonomi alanında öğrendiklerini belgeleme fırsatı yakalamaktadır. Üstelik İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde verilen Ergonomi Eğitimi sonunda alınan sertifika, uluslararası düzeyde de geçerlidir. Dolayısıyla kişi, ergonomi alanındaki bilgi birikimini yurt dışında da kanıtlama imkanı yakalamaktadır.

Ergonomi Eğitimi sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, öğrencinin adresine fiziki bir şekilde iletilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemi ile görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifika hazırlandıktan sonraki 20 gün içinde gelişmektedir.

Ergonomi Nedir?

Ergonomi, insanın psikolojik ve fiziksel niteliklerini göz önünde bulundurarak makinelerle ve çevreyle uyum halinde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan teknikleri içeren bilim dalıdır. Ergonomi, özellikle meslek hastalıklarının önüne geçmek için iş sağlığı ve güvenliği alanında sıklıkla kullanılan bir alandır. Ergonomi, maksimum verim elde etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Ergonomi Ne Demek?

Ergonomi, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre “iş bilimi” anlamına gelmektedir. Ergonomi kelimesi Yunancada "iş" anlamına gelen "ergo" ve "yasa" anlamına gelen "nomos" sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Ergonomi, “elverişli, işlevsel, kullanışlı” gibi anlamlara gelmektedir. Ergonomi kelimesini tarihte ilk kez 1857'de Polonyalı doğa bilimci Wojciech Jastrzebowski haftalık yayımlanan bir dergide kullanmıştır.

Ergonomi Örnekleri Nelerdir?

Ergonomi örnekleri şu şekilde listelenebilir:

 • Ortopedik yataklar,
 • Parmakların şeklini alan iş aletleri,
 • Kişinin boyuna uygun olarak tasarlanmış çalışma masaları,
 • Boyu ayarlanabilen sandalyeler,
 • Uzun seyahatlerde araçtayken kullanılan boyunluklar,
 • Mouse padler,
 • Beli destekleyici yastıklar,
 • Kulplu çay bardakları.

 

Ergonomi örnekleri, bunlarla sınırlı değildir ancak en bilinen ergonomi örnekleri yukarıdaki gibidir.

Ergonomi Çeşitleri Nelerdir?

Ergonomi çeşitleri şunlardır:

 1. Fiziksel ergonomi
 2. Bilişsel (kavramsal) ergonomi
 3. Örgütsel (organizasyonel) ergonomi

 

1. Fiziksel Ergonomi

Ergonomi çeşitleri arasında ilk sırada fiziksel ergonomi bulunmaktadır. Fiziksel ergonomi, kişinin anatomik ve fizyolojik nitelikleri ile ilgilenen bir alandır. Fiziksel ergonomi, insanın iskelet ve kas sisteminin mekanik özelliklerini inceler. Fiziksel ergonomi, oturma pozisyonları ve malzeme yönetimi gibi alanlarla ilgilenir.

2. Bilişsel (Kavramsal) Ergonomi

Ergonomi çeşitleri arasında ikinci sırada bilişsel (kavramsal) ergonomi bulunmaktadır. Bilişsel (kavramsal) ergonomi; hafıza, algı, muhakeme becerisi gibi zihinsel işlemlerle ilgilenen bir alandır. Bilişsel (kavramsal) ergonomi stres, karar verme, performans gibi konuları ele alır.

3. Örgütsel (Organizasyonel) Ergonomi

Ergonomi çeşitleri arasında üçüncü sırada örgütsel (organizasyonel) ergonomi bulunmaktadır. Örgütsel (organizasyonel) ergonomi; çalışma saatleri, çalışma yöntemleri, kalite yönetimi gibi çalışma sistemine ilişkin işlevsel uygulamaları içeren bir alandır. Örgütsel (organizasyonel) ergonomi; çalışanlar arasındaki iletişimden iş tasarımına, uzaktan çalışma sisteminden ekip çalışmasına kadar birçok uygulamayı içermektedir.

Ergonomik Risk Değerlendirme Nedir?

Ergonomik risk değerlendirme, çalışma alanının kişinin vücudu üzerinde yaratabileceği hastalıkları ve rahatsızlıkları önceden tespit etmek amacıyla uygulanan analizdir. Ergonomik risk değerlendirme yöntemleri ile çalışma alanının yol açacağı duruş bozuklukları, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi sağlık problemleri öngörülebilir. Ergonomik risk değerlendirme yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlara yönelik aksiyon alınmalıdır.

Ergonomik Risk Faktörleri Kaça Ayrılır?

Ergonomik risk faktörleri; kişisel, bilişsel, fiziksel, psikososyal, çevresel ve örgütsel olmak üzere altıya ayrılır. Bu dalların her biri ise toplamda 55 alt bölüme ayrılarak incelenmektedir. Ergonomi, bütünsel çalışma prensibine sahip olduğu için bu alanları birbirinden ayırt etmeden hareket etmektedir.

Ergonominin Amaçları Nelerdir?

Ergonominin amaçları şunlardır:

 • Çalışma ortamını iyileştirmeyi amaçlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını desteklemektedir.
 • Meslek hastalıklarının önüne geçer.
 • İş gücü kayıplarını önler.
 • Çalışma performansını arttırmayı hedefler.
 • İş yerlerinde verimliliğin yükselmesine katkıda bulunur.
 • İş kazaları sayısının düşürülmesini sağlar.
 • İş stresini azaltmada etkilidir.

 

Ergonomi Eğitimi'nde sertifika almak için basım ücreti ödemeniz gerekiyor. Sertifikanızı oluşturmak için sertifikanın basım maliyetini ödemek zorundayız, bu maliyetler üniversite ve uluslararası kuruluşların; onay, imza ve operasyonel süreçleri için fiziki sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşuyor. Bu nedenle sizden sadece “sertifika basım ücreti” talep ediyoruz. Bunun dışında kargonuz tarafınıza ücretsiz bir şekilde ulaşıyor.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Bu eğitimle birlikte satın alınan eğitimler

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.00 Puan
  Toplam : 3 Yorum

  • %33
  • %33
  • %33
  • %0
  • %0
  4.00

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.00 Puan
  Toplam : 3 Yorum
  • %33
  • %33
  • %33
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    229.00 TL
  79.00 TL