Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-03-25T11:00

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı, herhangi bir alanda eğitmenlik görevini üstlenen bireylerin öğrencilere daha etkin öğrenme süreci sunmasını sağlamak için oluşturulmuş bir MEB sertifika programıdır.

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı sayesinde katılımcılar, bir eğitmen olarak öğrencilerin daha verimli bir ders süreci geçirmesini sağlar. Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı, herhangi bir kurumda eğitmen pozisyonunda çalışan kişilerin etkili sınıf yönetimi becerisi kazanmasına katkı sunar. Üstelik Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’nın MEB onaylı online eğitim niteliğinde hazırlanması, bu kursun güvenilir ve geçerli olduğunu ispatlamaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı ile şunları öğreneceksiniz:

 • Eğitim psikolojisinin temel kavramlarını,
 • Katılımcı profilinin özelliklerini,
 • Öğretim yöntemlerini,
 • Öğrenme kuramlarını,
 • Eğitimde etkinliği arttırmada dikkat edilmesi gereken noktaları,
 • Öğrenme teorilerini.

 

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı Nedir?

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı, eğitmenlik becerilerini geliştirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan, online ortamda düzenlenen MEB onaylı bir sertifika programıdır.

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı; eğitim psikolojisi, öğrenme yöntemleri, öğrenme kuramları gibi alanlarda kapsamlı bilgi sahibi olmayı sağlar. Böylece kişi, farklı öğrenci profilleri hakkında bilgi edinmiş olur ve öğrencilere nasıl eğitim vermesi gerektiği konusunda bilinç kazanır. 

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’na Kimler Katılabilir?

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’na şu kişiler katılabilir:

 • Öğretmenler,
 • Eğitmenler,
 • Seminer, konferans vb. etkinliklerde konuşmacı olan kişiler,
 • Üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören kişiler,
 • Eğitim psikolojisi alanında kendini geliştirmek isteyenler,
 • Öğrenme yöntemleri alanındaki bilgi birikimini arttırmak isteyenler,
 • Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’na ilgi duyan herkes.

 

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’na katılmak için mutlaka akıllı telefon, bilgisayar gibi bir teknolojik araca sahip olunmalıdır.
 • İlgili teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığını eğitime katılacak kişi bilmelidir.
 • Dersler online olarak yürütüldüğünden internet bağlantısı kesintisiz çalışmalıdır.

 

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı dersleri, eğitim sektöründe yetkin bir eğitmen eşliğinde online olarak yürütülür. Dersler, önceden çekilip yayımlanmaya hazır hale getirilmiş videolardan oluşmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’nın online eğitim sistemi kullanılarak düzenlenmiş olması, eğitime kaydolan öğrencilerin içinde bulunduğu mekan ve zamandan bağımsız bir şekilde derslere katılmasını sağlamaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı ders konu başlıkları şunlardır:

 • Öğrenme Kavramı
 • “Önce İnsan” Felsefesi
 • Öğretim Kavramı
 • Eğitim Kavramı
 • Entelektüel Sermaye Kavramı
 • Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim Kavramı
 • Sürekli Öğrenme Kavramı
 • Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü
 • Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları
 • Global Alan
 • Kalite
 • Toplumsal Rollerdeki Değişmeler
 • Yüksek Performanslı İş Sistemi (Teknoloji)
 • Öğrenme Teorileri
 • Pekiştirme Teorisi
 • Sosyal Öğrenme Teorisi
 • Hedef Belirleme Teorisi
 • İhtiyaç Teorileri
 • Beklenti Teorisi
 • Yetişkin Öğrenme Teorisi
 • Bilgi-İşlem Teorisi
 • Öğrenme Süresi
 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif Depolama
 • Anlamsal Şifreleme
 • Uzun Dönem Depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • Memnuniyet
 • Etkin Eğitim Programları Tasarımında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar
 • Eğitim Ortamı
 • Oturma Düzeni
 • Program Tasarımı
 • Kurs Parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı Ders Planı
 • Öncelikler
 • Ders Planının Gözden Geçirilmesi
 • Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar
 • İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 • Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi
 • Yeni Davranışların Yararları
 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 • İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması
 • Stratejik Eğitim
 • Öğrenme Döngüsü
 • Öğrenmenin Yolları
 • Aktif Dinleme
 • Materyalleri Kullanma
 • Not Alma
 • Sorular Sorma
 • Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri
 • Öğrenme Kuramları
 • Davranışçı Kuramlar
 • Bilişsel Kuramlar
 • Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri
 • Anlatma Yöntemi
 • Soru-Cevap Yöntemi
 • Sorun Çözme Yöntemleri
 • Rol Oynama Yöntemi
 • Eğitici Drama Yöntemi
 • Tartışma Yöntemi
 • Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
 • Proje Yöntemi
 • Beyin Fırtınası Yöntemi
 • Nöro Linguistik Programlama (Neuro Linguistic Programming)
 • NLP’nin Tanımı ve Önemi
 • NLP’nin Kişiye Kazandırdıkları
 • Etkin İnsan Olmak için NLP
 • Eğitime İhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler
 • Kişi Analizi
 • Görev Analizi
 • Kurum Analizi
 • Yetkinlikler
 • Yetkinlik Belirleme Süreci
 • Eğitim Transferi ve Değerlendirme
 • Eğiticinin ve Katılımcıların Özellikleri ve Görevleri
 • İletişim, Liderlik ve Motivasyon
 • Oturma Düzeni
 • Beden Dili
 • Eğitim Psikolojisinin Alanı ve Yöntemleri
 • Eğitim ve Öğretim Hedefleri
 • Eğitimde Transfer Kavramı
 • Eğitmenin Rolü
 • Öğretim Modelleri
 • Biyolojik Hazırlıklar ve Bireysel Farklılaşmalar
 • Katılım ve Çevre Faktörü
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Sınıf Yönetimi Teknikleri
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
 • Bir Eğitimcinin Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Bilmesi Gerekenler
 • İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
 • Ölçme Araçları
 • Değerlendirme ve Not verme
 • Değerlendirme ve Not verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
 • Sunumun Planlanması
 • Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
 • Katılımcıların Analizi
 • Taslak Planın Hazırlanması
 • Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
 • Notların Oluşması

 

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’nda ders kaynakları, eğitim alanında yetkinleşmiş bir eğitmen eşliğinde stüdyoda çekilmiş videolardır. Bu ders videoları öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere Boğaziçi Enstitüsünün sistemine yüklenmektedir. Ardından Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’na kaydolan kişiler ders kaynaklarını kullanma fırsatına sahip olmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’na kaydolmayan öğrencilerin ise Eğitimcinin Eğitimi Kurs Programı’nda bulunan ders kaynaklarından yararlanma şansı bulunmamaktadır. 

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 0.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  0.00

   Eğitim Puanı

   Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
   Toplam : 0 Yorum
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0

   {{dil.yorumlar}}

   {{yrm.yazar}}

   {{yrm.baslik}}

   {{yrm.yorum}}

   Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
   {{dil.yorum_ekle}}

   • {{dil.oylama_sorusu}}    • Çok
     Kötü

    • Kötü

    • Orta

    • İyi

    • Çok İyi
     1,099.00 TL
   799.00 TL