Tüm kişisel gelişim eğitimlerinde net 75 TL indirim sizleri bekliyor! Son 4 Gün

Karşılaştığınız kişilerin aslında birer sonuç olduğunu biliyor muydunuz? Sonuç derken neyin sonucu diye soracaksınız. Öyleyse izin verin hemen açıklayayım. Her bireyin bilişsel yapısı ve gelişim süreci birbirinden farklıdır. Her birey özel olarak takip edilmeli ve kişiye özel değerlendirme yapılmalıdır. Bu da Çocuk Değerlendirme Testleri ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir toplum için nasıl sağlıklı bireyler gerekiyorsa sağlıklı bireyler için de çocukluk döneminin sağlıklı geçmesi gerekmektedir. Bunun için Psikoloji alanlarından ve çocuklarla ilgili her bölümden mezun olmuş kişilerin iyi bir Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi alması şarttır. Bu durumun farkında olarak Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı hazırladık. Programın içeriği, sahada her yıl yüzlerce çocukla pratik yapman Uzman Psikolog Oyun Terapisti Perihan Şensoy tarafından oluşturuldu. Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programımız en yeni uygulamaları ve en güncel çocuk pedagojisi çalışmalarını içermektedir. Program sonunda alacağınız sertifikalar, sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkaracaktır. Öyleyse bu fırsattan yararlanın.

Bu Sertifika Programıyla;

 • Standardizasyonu yapılmış en güvenilir çocuk testleri çalışmalarını içeren bir eğitim alacaksınız.
 • Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve çocuklarla ilgili bölümlerin herhangi birinden yeni mezun olduysanız aldığınız bu uzmanlık sertifikalarıyla daha rahat iş bulacaksınız. Bu sertifikalar Boğaziçi Enstitüsü eğitim bitirme sertifikası, üniversite onaylı eğitim bitirme belgesi ve uluslararası akredite eğitim bitirme belgesidir.
 • Anaokulu veya Kreşte çalışıyorsanız, çocuklarla ve aileleriyle nasıl iletişim kuracağınızı işin uzmanından öğreneceksiniz.
 • Bu kadarı aklınız çeldiyse daha fazlası için Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programımızda buluşalım.

 

ÇOCUK DEĞERLENDİRME ve DİKKAT TESTLERİ NEDİR?

Bireylerin zihinsel, fiziksel, dil ve sosyal ilerlemeleri ve bu ilerlemenin kademelendirilmesi gelişim olarak adlandırılırken, döllenmeden ölüme kadar süren bir süreci de ifade eder. 

Doğumun hemen akabinde yaş ve bedenin değişim, bireyin yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı temel niteliklerle birlikte ileri yaşlara yönelik düzenli ve sırasal gelişimdir. Ergenlikten sonra gençlik ve yaşlılık sürecine kadar olgunlaşma ve öğrenmeyi içerir. Çok fazla karıştırılmasına rağmen büyüme ve gelişim farklı özellikleri bünyesinde barındırırken her birinin düzenli ve sağlıklı ilerlemesi önem arz eder.

Özellikle 0-3 ile 0-6 yaş arası büyük bir hızla ilerleyen gelişim, bireylerin ileri yaşlardaki davranışlarının şekillenmesinde de rol oynar. Sosyal, psiko-motor, kaba motor vb. gelişimsel süreçle bu yaş aralığında bir çocuğun ileriki yaşlarına ilişkin ipuçlarını barındırırken, dil gelişimi ve zihinsel beceriler de yine bu yaş aralığında edinilir. 

0-3 yaş arasında ilk rol model ebeveynler olurken, geniş aile içerisinde ve sevgi ile büyüyen çocukların yaşıtlarına oranla gelişimi daha sağlıklı ve öznel biçimde ilerler. 

Bu yaş grubundaki çocuklar 3 yaşından itibaren bakım evi, oyun atölyesi, kreş ya da anaokulu ile tanışmaya başlar. Sosyal becerilerin geliştiği bu kalabalık ve akran grubu içerisinde geçen zaman çocukların hayatının ilk yıllarındaki nöron gelişimine de önemli oranda etki eder. 

Bu nedenle erken çocukluk dönemi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi, gelecek nesillerin korunması ve sağlıklı bir gelişim göstermesi üzerinde durur. 

Bu durum dünya genelince betimsel ve nicel yöntemler kullanılarak ölçümlenirken, ölçümler alanında uzman kişiler tarafından yorumlanır. 

0-6 yaş grubu erken çocukluk dönemindeki bireylerin gelişim süreçlerinde yaşanan sapmaların analiz edilmesi önem taşır.

Çocukların ileriki yaşlarda karşılaşabilecekleri muhtemel problemlerin tespit edilmesi, gelişimde aksayan yönlere müdahale edilmesi, risk altındaki çocukların gözlemlenmesi, takvim yaşına uygun gelişimsel yöntem ve tekniklerin izlenmesinin kolaylaştırılması, eğitim müfredatlarının oluşturulması, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için gerekli yönlendirmelerin vakit kaybetmeden yapılması gibi alanlarda yardımcı olan Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri, birden fazla alanda uygulanır. 

Çocuk gelişiminin, 0-6 yaş grubunda olması gereken en sağlıklı biçimde ilerlemesinde rol oynayan Çocuk değerlendirme ve Dikkat Testleri, temel belirtileri; dürtüsellik ile birlikte zihinde dağınıklık olan ve Hiperaktivite’yle birlikte gelen DEHB’nin de tespit edilmesini kolaylaştırır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında %5-7oranı ve erişkinlikte %2-4 ile ülkemizde en sık görüle tıbbi rahatsızlıklardan birisidir. 

Çocuklarda; okulda beklenenin altında bir performans gösterme, öğrenme güçlüğü, ödeve başlamakta ve ödev yapmakta zorlanma, verilen görevlerin unutulması, detayları gözden kaçırma, yönergeleri uygulamada zorlanma, dış uyaranlara açık olma, kurallara uymakta zorluk vb. birden fazla semptom ile tespit edilebilen DEHB, Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri ile önceden tanı konulduğunda gerekli tedavi ve eğitim modellerinin uygulanması ile önlenebilir. 

ÇOCUK DEĞERLENDİRME ve DİKKAT TESTLERİ EĞİTİMİ NEDİR?

Gelişim, her yaş döneminde bireylerin sorumluluk almaları ve hazırbulunuşluk ile verilen görevleri yerine getirmelerini kolaylaştırır. 

Sağlıklı bir gelişim süreci geçiren çocuklar, ileri yaşlarda başarıları ile kendilerini gerçekleştirebilirken, 0-6 yaş arasında yaşanan aksamalar olgunluk ve yaşlılık dönemlerindeki problemleri de beraberinde getirir. 

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi alan Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk Gelişimi mezunları ya da öğretmenleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretmenleri, Psikolog ve Psikiyatr’lar tarafından uygulanan bu testler toplumsal sağlık açısından da önem taşır. 

Gelişim figürleri, insan resmi çizme, görsel motor algılama, Ankara gelişim envanteri, okul olgunluğu ölçümü vb. testleri içeren Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri, geleceğin bireylerinin duygu düşüncelerini anlamanın yanı sıra, fiziksel ve zihinsel yeterliliklerinin de tespit edilmesinde kullanılır. 

Çocuk gelişimini bütünsel olarak ele alan ve her bir alanda çocukları değerlendirerek onlara daha iyi bir gelecek sunmak üzere kullanılan Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Eksikliği testleri hem ebeveynlerin hem de eğitimci ve psikologların en büyük yardımcılarından biridir. 

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ SERTİFİKA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı; Anaokulu Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni, Özel Eğitim Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikolog, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri, Çocuk Gelişim Eğitmeni ve ilgili bölümlerin 3. ve 4 sınıf öğrencileri için düzenlenmektedir. 

Çocukların fiziksel, ruhsal ve bilişsel düzeyde değerlendirilmesi için kullanılan yöntem ve teknikleri içeren Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı, bu alanda kullanılan ve sonuçları dünya tarafından kabul görmüş tekniklerin eğitimcilere kazandırılmasını hedefler. 

ÖNEMLİ DUYURU: Test materyalleri ek ücrete tabidir.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.63 Eğitimci Puanı

  info@istanbulbogazicienstitu.com

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.63 Puan
  Toplam : 19 Yorum

  • %84
  • %5
  • %5
  • %0
  • %5
  4.63

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.63 Puan
  Toplam : 19 Yorum
  • %84
  • %5
  • %5
  • %0
  • %5

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    1,200.00 TL
  539.00 TL