Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, ruh sağlığı alanında çocuklarla çalışan kişilerin bu alana yönelik kullanacağı psikolojik testlerin nasıl kullanıldığını anlatan bir online eğitim programıdır. Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı ile katılımcılar, kendilerini psikoloji alanında geliştirmekte ve aldıkları sertifika sayesinde çocuk değerlendirme testleri alanındaki yetkinliklerini belgelemektedir.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Çocuk değerlendirme testlerinde uygulanması gereken etik kuralları,
 • Takvim yaşı hesaplamayı,
 • Çocuk değerlendirme testlerinin nasıl uygulandığını.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Nedir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, çocuklarla ruh sağlığı alanında çalışmak isteyen kişilerin kullanacağı çocuk değerlendirme testlerinin nasıl uygulandığını anlatan bir online eğitimdir. Bu eğitim ile kişiler, çocuk değerlendirme testlerinde dikkat edilmesi gereken etik ilkeleri, testlerin nasıl uygulandığını ve takvim yaşının nasıl hesaplandığını öğrenmektedir.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Çocuk Değerlendirme Testleri Kursu sonunda katılımcılara sertifika takdim edilmektedir. Böylece katılımcılar, çocuk değerlendirme testleri alanında öğrendiklerini belgeleme fırsatı yakalamakta ve iş görüşmelerinde öne geçmektedir.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Ne İşe Yarar?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi’nin kişiye sunduğu faydalar şunlardır:

 • Çocuk değerlendirme testlerinin nasıl kullanıldığını öğrenmeyi sağlar.
 • Çocuk değerlendirme testleri alanında kişinin kendini geliştirmesine destek olur.
 • Çocuklarla çalışmak isteyen psikologlar ve psikolojik danışmanların kariyer gelişimine katkıda bulunur.
 • Ruh sağlığı alanında çocuklar ile çalışacak meslek elemanlarının öz geçmişini güçlendirmesine yardımcı olur.
 • Çocuklarla çalışmak isteyen ruh sağlığı elemanlarının profesyonelleşmesine zemin hazırlar.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Psikolojik danışmanlar,
 • Rehber öğretmenler,
 • Psikologlar,
 • Çocuk psikolojisi alanında çalışmak isteyen herkes.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitime katılmak için bir bilgisayar veya telefona gerek duyulur.
 • İlgili teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığı bilinmelidir.
 • Kişi, derslere katılmak için aktif bir internet bağlantısına da sahip olmalıdır.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim yöntemine göre düzenlenmiştir. Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı dersleri, uzman bir psikolog eşliğinde online ortamda yürütülür. Dersler, önceden çekilip yayıma hazır hale getirilen videolardan oluşmaktadır.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Test Etiği 
 • Takvim Yaşı Hesaplama 
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri 
 • Frostig Görsel Algı Testi 
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi 
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 
 • Peabody Resim - Kelime Eşleştirme Testi 
 • Kelime Söyleyiş Testi 
 • Frankfurter Dikkat Testi 
 • D2 Dikkat Testi 
 • D2 Dikkat Testi Grafik Yorumlama 
 • Burdon Dikkat Testi 
 • Cattell 2A Zeka Testi 
 • Benton Görsel Bellek Testi 
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 
 • Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi 
 • Porteus Labirentleri Testi

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi’nde ders kaynakları, bir uzman psikolog ile stüdyo ortamında çekilen videolar ve dokümanlardır. Ders videoları, yayıma hazır hale getirilip İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün panel sistemine yüklenir. Eğitime kayıt yaptıran kişiler, ders videolarına öğrenci paneli üzerinden erişim sağlamaktadır. Dolayısıyla kişinin bulunduğu konum ve zaman fark etmeden derslere katılması için fırsat yaratılmış olur. Çocuk Değerlendirme Testleri Kursu'nda kullanılan dokümanlar ise çocuk değerlendirme testlerini uygularken kullanılacak materyaller ile ilgilidir.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi sonunda sertifika almak için kişinin sınava girmesi gerekir. Sınavda başarılı olan kişiler, üç farklı sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı sonunda katılımcılara verilen İstanbul Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, belirtilen adrese kargo yolu ile teslim edilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika, e-Devlet sisteminden yapılan sorgulama sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 10 iş günü içinde gelişmektedir. Bu süre, dönemsel yoğunluğa bağlı farklılık gösterebilmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi, çocuk değerlendirme testleri alanında yetkin biri olduğunu kanıtlama fırsatı yakalamaktadır. Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sertifikası, kişinin psikoloji alanında yaptığı iş başvurularında işe alınma ihtimalinin diğer adaylara göre daha yüksek olmasını sağlamaktadır.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı bitiminde katılımcılara takdim edilen sertifikalardan biri uluslararası alanda da geçerlidir. Böylece kişi çocuk değerlendirme testleri alanındaki yetkinliğini başka ülkelerde de ispat etmektedir.

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, kişinin eğitimde anlatılanları ne kadar öğrendiğini ölçmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Çocuk Değerlendirme Testleri Kursu sertifika sınavı, online ortamda düzenlenmektedir.

Eğitimi dikkatle izleyen öğrenciler için sınav zor olmamaktadır. Eğitimi ilgiyle takip eden kişiler, sınavı kolayca geçmektedir. 

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi sonunda sertifika sınavı, online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim bitiminde yapılan sertifika sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta olup belirlenen süre içerisinde sınavın bitirilmesi gerekmektedir. Eğitim sonunda düzenlenen sertifika sınavında başarılı olan kişiler üç adet sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Çocuk Değerlendirme Testleri Nedir?

Çocuk değerlendirme testleri, çocukların bilişsel gelişim, dil gelişimi gibi alanlardaki seviyesini ölçmek amacıyla uygulanan psikolojik testlerdir. Çocuk değerlendirme testleri, bilimsel olarak geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçme araçlarıdır. Psikoloji alanında çalışan kişiler çocuk danışanlara ihtiyaç halinde çocuk değerlendirme testlerini uygulamaktadır.

Çocuk Değerlendirme Testleri Nelerdir?

Çocuk değerlendirme testleri şunlardır:

 1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 2. Frostig Görsel Algı Testi 
 3. Gessel Gelişim Figürleri Testi 
 4. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 
 5. Peabody Resim - Kelime Eşleştirme Testi 
 6. Kelime Söyleyiş Testi 
 7. Frankfurter Dikkat Testi 
 8. D2 Dikkat Testi 
 9. Burdon Dikkat Testi 
 10. Cattell 2A Zeka Testi 
 11. Benton Görsel Bellek Testi 
 12. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 
 13. Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi 
 14. Porteus Labirentleri Testi

1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Çocuk değerlendirme testleri arasında ilk sırada Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) bulunmaktadır. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimini değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik testtir. Küçük kas-büyük kas gelişimi, dil gelişimi, bilişsel gelişim, öz bakım becerileri, sosyal gelişim gibi alanları ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Ankara Gelişim Tarama Envanteri, kapsamlı bir ölçüm yapmayı sağladığı için tercih edilmektedir.

2. Frostig Görsel Algı Testi 

Çocuk değerlendirme testleri arasında ikinci sırada Frostig Görsel Algı Testi yer almaktadır. Frostig Görsel Algı Testi, 4-8 yaş arasındaki çocukların görsel algılama sorunları olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan bir psikolojik testtir. 

3. Gessel Gelişim Figürleri Testi 

Çocuk değerlendirme testleri listesinin üçüncü maddesi ise Gessel Gelişim Figürleri Testi’dir. Gessel Gelişim Figürleri Testi, 3 ile 7 yaş arasındaki yaş gruplarının psikomotor faaliyetlerini ölçmek amacıyla kullanılan bir psikolojik testtir. Gessel Gelişim Figürleri Testi; görsel hafıza, motor beceri, görsel algı, küçük kas becerileri ve el-göz koordinasyonu gibi alanlara yönelik ölçüm yapar.

4. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocuk değerlendirme testleri arasında yer alan bir diğer psikolojik testtir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 5 yaş 6 ay ve 6 yaş arasındaki çocukların okula gitmeye hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan bir psikolojik testtir.

5. Peabody Resim - Kelime Eşleştirme Testi 

Çocuk değerlendirme testleri arasında Peabody Resim - Kelime Eşleştirme Testi de bulunmaktadır. Peabody Resim - Kelime Eşleştirme Testi, 3-12 yaş arasındaki kişilerin kelime bilgisini belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Peabody Resim - Kelime Eşleştirme Testi’nin kullanım amacı kişinin dil gelişimini ölçmektir.

6. Kelime Söyleyiş Testi 

Kelime Söyleyiş Testi, çocuk değerlendirme testleri listesinin bir diğer maddesidir. Kelime Söyleyiş Testi, artikülasyon bozukluklarını belirlemede kullanılan bir testtir. Kelime Söyleyiş Testi, ifade edici dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

7. Frankfurter Dikkat Testi 

Çocuk değerlendirme testleri arasında Frankfurter Dikkat Testi de yer almaktadır. Frankfurter Dikkat Testi, 5 ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testtir. Çocuktan elma ve armut şekillerinin karışık olarak verildiği bir kağıt üzerinde armutları seçmesi istenir. Böylece çocuğun ne kadar dikkatli olduğuna ilişkin puanlama yapılır.

8. D2 Dikkat Testi 

D2 Dikkat Testi, çocuk değerlendirme testleri arasında en yaygın kullanılan testlerden biridir. D2 Dikkat Testi, 9-60 yaş arasındaki kişilerin psikomotor hızını, öğrenme seviyesini, zihinsel konsantrasyonunu ve dikkat seviyesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

9. Burdon Dikkat Testi  

Çocuk değerlendirme testleri arasında Burdon Dikkat Testi de yer almaktadır. Burdon Dikkat Testi, 10-20 yaş grubunda dikkat eksikliği yaşayan kişileri belirlemek amacıyla kullanılan bir testtir.

10. Cattell 2A Zeka Testi 

Cattell 2A Zeka Testi, çocuk değerlendirme testleri arasında en sık kullanılanlardan biridir. Cattell 2A Zeka Testi, 7 yaş 6 aylık ile 14 yaş aralığındaki kişilere uygulanan bir zeka testidir.

11. Benton Görsel Bellek Testi 

Çocuk değerlendirme testleri arasında Benton Görsel Bellek Testi 8 yaş ve üstü çocukların mekansal belleğini ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi’nde bolca şekil kullanılmakta ve çocuğun bu şekilleri aklında ne kadar tuttuğu test edilmektedir.

12. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, çocuk değerlendirme testleri listesinin bir diğer maddesidir. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocukların görsel-motor koordinasyon becerisini ve görsel algılamasını ölçen bir testtir.

13. Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi 

Çocuk değerlendirme testleri arasında Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi de yer almaktadır. Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi, 3 ile 15 yaş arasındaki çocukların çizdiği insan resminden iç dünyasını anlamak için kullanılan bir testtir. Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi, projektif (yansıtıcı) bir testtir.

14. Porteus Labirentleri Testi

Porteus Labirentleri Testi, çocuk değerlendirme testleri listesinde yer alan bir başka testtir. Porteus Labirentleri Testi, 8 ile 14 yaş arasındaki çocukların zeka kapasitesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kurum

Biruni Üniversitesi
Eğitim Değerlendirmesi : 4.70 Puan
Toplam : 23 Yorum

 • %87
 • %4
 • %4
 • %0
 • %4
4.70

Eğitim Puanı

Eğitim Değerlendirmesi : 4.70 Puan
Toplam : 23 Yorum
 • %87
 • %4
 • %4
 • %0
 • %4

Yorumlar

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
{{dil.yorum_ekle}}
 • {{dil.oylama_sorusu}}  • Çok
   Kötü

  • Kötü

  • Orta

  • İyi

  • Çok İyi
  2,889.99 TL
1,499.99 TL