Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-10-04T12:00

Çalışan Hakları Eğitimi, işçilerin ve personellerin çalıştıkları iş yerinde hukuki olarak hangi haklara ve sorumluluklara sahip olduğunu içeren bir online eğitim programıdır.

Çalışan Hakları Eğitimi, kişinin bir personel ya da işçi olarak haklarını bilmesini ve bu alanda daha bilinçli olmasını sağlar. Bu eğitimi alan katılımcılar, bir iş yerinde hangi haklara sahip olduğunu detaylı bir şekilde öğrenir ve bu sayede izin, maaş gibi herhangi bir konuda hakkını savunabilir. 

Çalışan Hakları Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • İş hukuku kapsamına girmeyen işlerin neler olduğunu,
 • İş sözleşmesi türlerini ve özelliklerini,
 • İşçi ve işverene düşen borçları,
 • İşçilerin çalışma sürelerinin ve tatil haklarının neye göre düzenlendiğini,
 • Ücret sistemlerini,
 • İş Kanunu’na göre dinlenme sürelerini,
 • İş ilişkisinin sona ermesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri,
 • Meslek hastalıklarını.

 

Çalışan Hakları Eğitimi Nedir?

Çalışan Hakları Eğitimi, işçi veya personel pozisyonunda çalışan kişilerin iş dünyasında hangi haklara sahip olduğunu ve bu alanda uygulanan kanunları öğrenmesini sağlayan bir online eğitimdir.

Çalışan Hakları Eğitimi sayesinde kişiler izin, maaş, tazminat, işten çıkarılma gibi durumlarda hangi hak ve sorumluluklara sahip olduğunu öğrenir. Bu sayede çalışanlar daha bilinçli hale gelir ve bu alanlarda karşılarına çıkan sorunları daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturur.

Çalışan Hakları Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Çalışan Hakları Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Personeller,
 • İşçiler,
 • İşverenler,
 • Yönetici pozisyonunda çalışanlar,
 • İnsan kaynakları alanında hizmet veren kişiler,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında kendini geliştirmek isteyenler,
 • İşletme sahipleri,
 • İş hayatında uygulanan kanunları temel düzeyde öğrenmek isteyenler,
 • Bir çalışan olarak hak ve sorumluluklarını öğrenmek isteyen herkes.

 

Çalışan Hakları Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Çalışan Hakları Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Derslere katılmak isteyen bir kişinin önce bir bilgisayara ya da telefon gibi bir teknolojik cihaza sahip olması gerekir.
 • Kişi, sahip olduğu teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığına hakim olmalıdır.
 • Dersler online ortamda düzenlendiğinden internet bağlantısı aktif olarak çalışmalıdır.

 

Çalışan Hakları Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Çalışan Hakları Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Dersler, iş hukuku alanında yetkin bir eğitmen ile önceden çekilen videolar aracılığıyla online olarak sürdürülür.

Derslere katılmak isteyen kişilerin önce Boğaziçi Enstitüsü internet sitesine girip platforma üye olması, ardından eğitime kayıt yaptırması gerekir. Eğitime kaydolan herkes ders materyallerine erişim hakkına sahip olmaktadır.

Derslerin online eğitim modeline göre gerçekleştirilmesi, kişinin mekandan ya da zamandan bağımsız bir şekilde derslere katılmasını sağlar. Böylece dersleri öğrenmek daha kolay olur.

Çalışan Hakları Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Çalışan Hakları Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • İş Hukukuna Girmeyen İşler
 • İş Sözleşmesi ve Unsurlar
 • İş Sözleşmesinin Özellikleri
 • İş Sözleşmesi Türleri
 • Yazılı Yapılması Zorunlu Olan İş Sözleşmeleri
 • Geçici İş İlişkisi
 • Özel İstihdam Büroları
 • İş Sözleşmesinin Kurulması
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Süreleri
 • İşçinin Borçları
 • İşverenin Borçları
 • Ücretin Tanımı ve Unsurları
 • Ücret Sistemleri
 • Ücret Tespiti
 • Asgari Ücret Tespiti
 • Ücretin Ödenmesi
 • Ücreti Etkileyen Durumlar
 • Çalışma Süresinden Sayılan Durumlar
 • İş Kanunu’nda Ara Dinlenme Süreleri
 • Gece Çalışması
 • Ön Hazırlık
 • Fazla Çalışmak
 • Fazla Çalışma Türleri
 • Haftalık ve Yıllık İzin
 • Yıllık Ücretli İzin Süresi ve Hesaplaması
 • Tatiller
 • İş İlişkisinin Sona Ermesi - Giriş
 • Genel Sebeplerle Sona Erme
 • İşe İade Şartları
 • İhbar Süreleri
 • Süreli Fesih Sebepleri
 • Geçerli Olmayan Fesih Sebepleri
 • İşçi Yönüyle Derhal Fesih Sebepleri (24. Madde)
 • İş Kazası
 • Meslek Hastalığı-Hastalık ve Analık
 • Yemek Ücreti
 • Yol Ücretleri
 • Sendika
 • Sendika Üyeliği
 • Personel Özlük Dosyası

 

Çalışan Hakları Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Çalışan Hakları Eğitimi’nde ders kaynakları, çalışan hakları ve iş hukuku alanında yetkin bir eğitmen ile önceden çekilen videolardır. Ders videoları yayıma hazır bir hale getirildikten sonra Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklenir. Ardından eğitime kaydolan öğrenciler dersleri kişisel öğrenci paneli üzerinden izleme fırsatına sahip olur.

Derslerin video şeklinde, online eğitim metodu kullanılarak sunulması, öğrenciye derslere istediği zaman ve bulunduğu mekan fark etmeden katılma imkanı sunar. Böylece öğrenci dersleri dilediği kadar tekrar edebilir ve yaşadığı ülke ya da şehir fark etmeksizin derslere katılabilir.

Çalışan Hakları Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Çalışan Hakları Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

 

Çalışan Hakları Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Çalışan Hakları Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin tüm eğitim videolarını izlemesi gerekmektedir. Videoların tümünü izleyen kişiler, eğitimden maksimum verim almakla beraber sertifika sahibi de olmaktadır.

Eğitim sona erince alınan Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemi ile görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 10 gün içinde gelişmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Çalışan Hakları Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Çalışan Hakları Eğitimi'nde sertifika almak için basım ücreti ödemeniz gerekiyor. Ücretsiz eğitimlerden hiçbir bedel talep edilmediği için sertifikanın basım maliyetini ödemek zorundayız, bu maliyetler üniversite ve uluslararası kuruluşların; onay, imza ve operasyonel süreçleri için fiziki sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşuyor. Bu nedenle sizden sadece “sertifika basım ücreti” talep ediyoruz. Bunun dışında kargonuz tarafınıza ücretsiz bir şekilde ulaşıyor.

Çalışan Hakları Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Çalışan Hakları Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi, hukuki olarak çalışan haklarının neler olduğunu kapsamlı bir şekilde bildiğini kanıtlama imkanı bulur. İnsan kaynakları ve iş sağlığı gibi alanlarda istihdam edilen kişilerin Çalışan Hakları Eğitimi Sertifikası alması oldukça önemlidir. Çünkü eğitim sonunda alınan sertifika ile kişi öz geçmişini daha donanımlı hale getirme şansı yakalar.

Çalışan Hakları Nedir?

Çalışan hakları; bir kurumda belli bir ücret karşılığında çalışan kişilerin çalışma koşulları, ücret, izin gibi işle ilgili çeşitli konularda sahip olması gereken haklardır.

Çalışan hakları, kanunlar ile korunan ve sınırları belirlenen bir alandır. Çalışan haklarını hem işçilerin ve personellerin hem de işverenlerin ve işletme sahiplerinin bilmesi gerekir. Bu sayede çalışanların haklarını koruma noktasında önemli bir adım atılmış olur ve işletmenin devamlılığı sağlanabilir.

Çalışan Hakları Nelerdir?

Çalışan hakları şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışanlar (işçi ya da personel) iş sağlığı ve güvenliği korumasından yararlanmalıdır.
 • Çalışanlar ücret alma hakkına sahiptir.
 • Çalışana cinsiyetinden kaynaklı özel haklar (emzirme izni, askerlik izni vb.) verilmelidir.
 • Çalışanların fazla mesai ücreti alma hakkı bulunmaktadır.
 • Çalışma saatleri içerisinde belirlenen süre boyunca dinlenmeye vakit ayrılmalıdır.
 • Haftanın belirli gününde/günlerinde çalışanın izin hakkı vardır.
 • Yılın belli gününde /günlerinde çalışanın yıllık izin hakkı vardır.
 • Belli durumlarda çalışanların tazminat hakkı vardır. (kıdem tazminatı, sendikal tazminat, manevi tazminat vb.)
 • Her çalışan kurumdaki diğer çalışanlar ile eşit haklara sahiptir, biri diğerinden ayrıcalıklı olamaz.

Çalışan hakları genel olarak yukarıdaki gibi sıralanabilir. Yukarıdaki konuların her biri oldukça detaylıdır ve bu konular iş kanunları kapsamında detaylı bir şekilde ele alınır. Çalışan haklarını detaylı olarak öğrenmek için Çalışan Hakları Eğitimi’ne katılabilirsiniz.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.69 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.69 Puan
  Toplam : 13 Yorum

  • %69
  • %31
  • %0
  • %0
  • %0
  4.69

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.69 Puan
  Toplam : 13 Yorum
  • %69
  • %31
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    131.24 TL
  124.99 TL